Analitika

Ukupno preuzimanja: 99867
Naziv set Broj preuzimanja
Spisak nacionalnih savjeta u Crnoj Gori 470
Rang lista naučnoistraživačkih projekata za finansiranje 467
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po školama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 466
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.05. do 01.06.2019. godine 459
Lista opština Crne Gore 455
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.07.2019. do 01.08.2019. godine 454
Budzet Skupstine Crne Gore (2020 godina) 446
Licenca za obavljanje poslova vaspitača 425
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.07.2018. do 01.08.2018. godine 423
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine 419
Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, % 417
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 417
Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), % 415
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.06.2018. do 01.07.2018. godine 412
Djeca u riziku od siromaštva (0-17 godina), % 412
Stopa rizika od siromaštva po tipu naselja, % 411
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po školama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2019/20. godini 407
OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI 407
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine 405
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.02.2019. do 01.03.2019. godine 403
Spisak ovlašćenih lica za pripremu mjerila za ovjeravanje 399
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.10.2018. do 01.11.2018. godine 396
MIGRACIONI SALDO PO OPŠTINAMA, 2020.god. 393
Komponente pokazatelja i pokazatelj rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti, % 391
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po školama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2019/20. godini 388