Analitika

Ukupno preuzimanja: 207000
Naziv set Broj preuzimanja
Budzet Skupstine Crne Gore (2020 godina) 1022
Spisak lokalnih institucija u monitoringu primjene Plana optimizacije 1006
Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), % 999
Licenca za obavljanje poslova vaspitača 995
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 994
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.06.2018. do 01.07.2018. godine 993
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.10.2018. do 01.11.2018. godine 992
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po opštini, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 988
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po školama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 988
Spisak nacionalnih savjeta u Crnoj Gori 986
Statisticki pokazatelji - Realni sektor 985
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.02.2019. do 01.03.2019. godine 982
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po ustanovi, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 978
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.07.2018. do 01.08.2018. godine 975
Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine 975
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine 974
Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, % 963
Djeca u riziku od siromaštva (0-17 godina), % 960
Stopa rizika od siromaštva po tipu naselja, % 959
Bruto vrijednost proizvodnje i bruto dodata vrijednost u stalnim cijenama u 000 EUR 955
MIGRACIONI SALDO PO OPŠTINAMA, 2020.god. 953
OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI 952
Procjenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom godine 937
Bruto dodata vrijednost, stalne cijene, struktura u % 935
Licenca za obavljanje specijalizovanih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti 933