Analitika

Ukupno preuzimanja: 132622
Naziv set Broj preuzimanja
Broj učenika u osnovnim muzičkim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2021/22. godini 120
Resursni srednje u 2021/22 godini 116
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 111
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po po smjerovima, razredima i tipu svojine (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 111
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po uzrastima, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou škola) u školskoj 2021/22. godini 110
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po smjerovima i tipu svojine (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 107
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po smjerovima i tipu svojine (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 106
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po po smjerovima, razredima i tipu svojine (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 106
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 105
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou Crne Gore) u školskoj 2021/22. godini 102
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 100
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po smjerovima i tipu svojine (na nivou Crne Gore) u školskoj 2021/22. godini 100
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po uzrastima, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 99
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po razredima, polu i nastavnom jeziku i tipu svojine (na nivou škola) u školskoj 2021/22. godini 99
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou škola) u školskoj 2021/22. godini 98
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 96
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po razredima, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou Crne Gore) u školskoj 2021/22. godini 96
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po razredima, polu i nastavnom jeziku i tipu svojine (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 96
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po razredima, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 92
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po uzrastima, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 92
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po razredima, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 91
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po polu i nastavnom jeziku i tipu svojine (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 90
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po po smjerovima, razredima i tipu svojine (na nivou Crne Gore) u školskoj 2021/22. godini 90
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou škola) u školskoj 2021/22. godini 89
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po razredima, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove (na nivou škola) u školskoj 2021/22. godini 86