Analitika

Ukupno preuzimanja: 51923
Naziv set Broj preuzimanja
Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore 1757
Obveznici elektronske fiskalizacije 1041
Obrazovno-vaspitne ustanove u školskoj 2019/20. godini 998
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 974
Registar reprezentativnih sindikata 942
Spisak tumača 939
Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa 928
Evidencija stečajnih upravnika 925
Lista poslanika 27. saziva Skupštine Crne Gore 916
Spisak državnih službenika i namještenika Ministarstva javne uprave sa zvanjima i kontaktima 909
Spisak službenika i namještenika Skupštine Crne Gore sa zvanjima i kontaktima 895
Registar ovlašćenih revizora 888
Isplata doprinosa PIO od 01.03. do 01.04.2019. godine 886
Spisak ovlašćenih inženjera za složeni inženjerski objekat 885
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 883
Registar subjekata u organskoj proizvodnji 883
Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih 879
Evidencija brisanih NVO 878
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.06. do 01.07.2019. godine 872
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 870
Jednostavne nabavke Skupštine Crne Gore (2021 godina) 861
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.07. do 01.08.2019. godine 860
KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2019.god. 858
Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti 850
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 841