Analitika

Ukupno preuzimanja: 69002
Naziv set Broj preuzimanja
Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore 2107
Obveznici elektronske fiskalizacije 1357
Spisak tumača 1242
Evidencija brisanih NVO 1229
Obrazovno-vaspitne ustanove u školskoj 2019/20. godini 1170
Registar reprezentativnih sindikata 1156
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 1142
Evidencija stečajnih upravnika 1107
Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa 1102
Spisak državnih službenika i namještenika Ministarstva javne uprave sa zvanjima i kontaktima 1085
Registar ovlašćenih revizora 1059
Spisak službenika i namještenika Skupštine Crne Gore sa zvanjima i kontaktima 1051
Lista poslanika 27. saziva Skupštine Crne Gore 1042
Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih 1038
Registar subjekata u organskoj proizvodnji 1035
Spisak ovlašćenih inženjera za složeni inženjerski objekat 1027
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 1026
Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti 1011
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.06. do 01.07.2019. godine 1009
Isplata doprinosa PIO od 01.03. do 01.04.2019. godine 1004
KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2020.god. 1001
Jednostavne nabavke Skupštine Crne Gore (2021 godina) 996
Registar energetskih dozvola 995
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.07. do 01.08.2019. godine 994
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 985