Analitika

Ukupno preuzimanja: 45022
Naziv set Broj preuzimanja
Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore 1594
Ugostiteljksi objekti za pružanje usluga smještaja, hrane i pića 960
Obrazovno-vaspitne ustanove u školskoj 2019/20. godini 905
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 888
Obveznici elektronske fiskalizacije 884
Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa 852
Registar reprezentativnih sindikata 846
Spisak tumača 831
Evidencija stečajnih upravnika 829
Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih 820
Isplata doprinosa PIO od 01.03. do 01.04.2019. godine 818
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 817
Spisak ovlašćenih inženjera za složeni inženjerski objekat 817
Lista poslanika 27. saziva Skupštine Crne Gore 814
Spisak državnih službenika i namještenika Ministarstva javne uprave sa zvanjima i kontaktima 809
KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2019.god. 800
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 799
Turističke agencije - Organizatori putovanja 798
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.07. do 01.08.2019. godine 798
Registar ovlašćenih revizora 796
Registar subjekata u organskoj proizvodnji 792
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.06. do 01.07.2019. godine 792
Spisak službenika i namještenika Skupštine Crne Gore sa zvanjima i kontaktima 787
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.03. do 01.04.2019. godine 782
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 781