Analitika

Ukupno preuzimanja: 206990
Naziv set Broj preuzimanja
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 826
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 818
Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, % 817
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 812
Materijalna deprivacija djece (0-17 godina) 812
Stopa rizika od siromaštva starije populacije, % 796
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2019/20. godini 789
Stopa prenatrpanosti domaćinstva 784
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2019/20. godini 772
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2019/20. godini 759
Nejednakost distribucije dohotka 752
Broj djece u predškolskim ustanovama - ukupno po ustanovi, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 750
Mogućnost spajanja "kraja sa krajem" 748
Procenat osoba koje žive u domaćinstvima sa veoma niskim intezitetom rada, prema starosnim grupama i polu, % 740
Stopa preopterećenosti troškovima stanovanja 735
Relativni jaz rizika od siromaštva, % 732
Prosječan broj stavki materijalne deprivacije koje nedostaju 732
Stopa rizika od siromaštva zaposlenih (18-64 godine), % 719
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 708
Pokazatelj rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti, prema starosnim grupama i polu, % 699
Stopa trajnog rizika od siromaštva 650
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po po smjerovima, razredima i tipu svojine (na nivou škola) u školskoj 2021/22. godini 560
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po smjerovima i tipu svojine (na nivou škola) u školskoj 2021/22. godini 538
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po smjerovima i tipu svojine (na nivou opština) u školskoj 2021/22. godini 533
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po smjerovima i tipu svojine (na nivou jedinica) u školskoj 2021/22. godini 517