Analitika

Ukupno preuzimanja: 99860
Naziv set Broj preuzimanja
Registar javnih izvršitelja 347
Prosječni i medijalni godišnji ekvivalentni raspoloživi dohodak, EUR 345
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2019/20. godini 339
Stopa rizika od siromaštva prije socijalnih transfera, % 336
Broj učenika u srednjim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2019/20. godini 335
Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, % 334
Procjenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom godine 334
Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, % 325
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2018/19. godini 307
Materijalna deprivacija djece (0-17 godina) 284
Procenat osoba koje žive u domaćinstvima sa veoma niskim intezitetom rada, prema starosnim grupama i polu, % 282
Jedinstvena evidencija vjerskih zajednica u Crnoj Gori 279
Stopa prenatrpanosti domaćinstva 257
Prosječan broj stavki materijalne deprivacije koje nedostaju 250
Stopa rizika od siromaštva starije populacije, % 248
Mogućnost spajanja "kraja sa krajem" 244
Stopa preopterećenosti troškovima stanovanja 242
Relativni jaz rizika od siromaštva, % 237
Stopa rizika od siromaštva zaposlenih (18-64 godine), % 233
Nejednakost distribucije dohotka 231
Pokazatelj rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti, prema starosnim grupama i polu, % 228
Stopa trajnog rizika od siromaštva 218