Rang lista naučnoistraživačkih projekata za finansiranje

Naziv
Rang lista naučnoistraživačkih projekata za finansiranje
Datum dodavanja
2019-04-24 08:12:17
Datum ažuriranja
2022-01-28 00:01:00
Opis
Resursi
  • Rang lista naučnoistraživačkih projekata za finansiranje.xlsx
Redni broj Institucija - podnosilac prijave Naziv projekta Akronim projekta Rukovodilac projekta Patrnerske institucije Tematski prioritet Ukupan budžet projekta Traženi grant od MNA Srednja ocjena
1 UCG - Istorijski institut Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope CLIO MAP dr Radoslav Raspopović 1.UCG-Arhitektonski fakultet2.UCG-Filozofski fakultet3.Varšavski univerzitet4.Univerzitet Sapienca, Rim5.Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet6.Identity & promotion Nauka, obrazovanje i identitet 122.975 98.27 96.5
2 Institut za javno zdravlje Crne Gore Procjena zdravstvenog rizika u opštini Pljevlja na osnovu podataka dobijenih iz humanog biomonitoringa PROPHUB Doc dr Dijana Đurović Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet Medicina i zdravlje ljudi 124.84 98.34 96.0
3 UCG - Elektrotehnički fakultet Unapredenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna IMEI Prof. dr Gojko Joksimović 1.Department of Engineering and Architecture (DIA)2.University of Trieste (UoT), Italy Energija 78.987 63.189 94.5
4 UCG - Medicinski fakultet Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori DEMONSTRATE Prof. dr Miodrag Radunović 1. Klinički Centar Crne Gore 2. Institut zabiomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije (IBIOM) Medicina i zdravlje ljudi 99.538 82.948 94.0
5 Fakultet za crnogorski jezik i književnost Nove perspektive humanističkih nauka NPHN prof. dr Adnan Čirgić 1. Bild Studio d.o.o. Nauka, obrazovanje i identitet 120.051 96.041 94.0
6 UCG - Filozofski fakultet Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori. SKIDPUCG Prof. dr Saša Milić 1.Univerzitet u Zagrebu - Filozofski fakultet2.Institut za društvena istraživanja 3.JPU “Bambi” Nauka, obrazovanje i identitet 129.261 101.261 93.5
7 UDG - Humanističke studije Evropa i Crna Gora-Transformacija crnogorskog društva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana EUCGZB Akademik Đorđije Borozan Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka Nauka, obrazovanje i identitet 116.2 91.8 93.0
8 Klinički centar Crne Gore Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori PJSRSPPCG Prof. dr Mira Samardžić 1.CETI – Centar za ekotoksikološka ispitivanja 2.CALIMS, Agencija za ljekove medicinska sredstva Crne Gore Medicina i zdravlje ljudi 109.932 87.326 92.5
9 UDG - Fakultet za Informacione sisteme i tehnologije Vještačka inteligacija za podršku konceptu person-centred care uneurohirurgiji AI4NeuroPCC Prof.dr Ramo Šendelj 1.Klinički centar Crne Gore 2.UDG- Humanističke studije3.Kaunas Faculty Vilnias University of Lithuania Informaciono-komunikacione tehnologije 159.881 129.001 92.0
10 UCG - Prirodno-matematički fakultet DNK barkod referentna biblioteka kao alat za odživo upravljanje ugroženim slatkovodnim ekosistemima u slivo Skadarskog jezera DNA-Eco Prof. dr Vladimir Pešić 1.Fakultet za Biologiju i Zaštitu Životne Sredine, Univerzitet u Lođ-u 2. UCG - Metalurško - tehnološki Fakultet Održivi razvoj i turizam 100.095 80.085 91.5
Redni broj Name Datatype
1 Redni broj broj
2 Institucija - podnosilac prijave tekst
3 Naziv projekta tekst
4 Akronim projekta tekst
5 Rukovodilac projekta tekst
6 Patrnerske institucije tekst
7 Tematski prioritet tekst
8 Ukupan budžet projekta tekst
9 Traženi grant od MNA tekst
10 Srednja ocjena tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.