Rang lista naučnoistraživačkih projekata za finansiranje

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Rang lista naučnoistraživačkih projekata za finansiranje
Datum dodavanja
2022-05-20 11:44:19
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:44:19
Redni broj Institucija - podnosilac prijave Naziv projekta Akronim projekta Rukovodilac projekta Patrnerske institucije Tematski prioritet Ukupan budžet projekta Traženi grant od MNA Srednja ocjena
1 UCG - Istorijski institut Crna Gora na političkoj i kulturnoj mapi Evrope CLIO MAP dr Radoslav Raspopović 1.UCG-Arhitektonski fakultet2.UCG-Filozofski fakultet3.Varšavski univerzitet4.Univerzitet Sapienca, Rim5.Univerzitet u Ljubljani, Filozofski fakultet6.Identity & promotion Nauka, obrazovanje i identitet 122.975 98.27 96.5
2 Institut za javno zdravlje Crne Gore Procjena zdravstvenog rizika u opštini Pljevlja na osnovu podataka dobijenih iz humanog biomonitoringa PROPHUB Doc dr Dijana Đurović Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet Medicina i zdravlje ljudi 124.84 98.34 96
3 UCG - Elektrotehnički fakultet Unapredenje energetske efikasnosti indukcionog motora optimalnim rešenjem elektromagnetskog dizajna IMEI Prof. dr Gojko Joksimović 1.Department of Engineering and Architecture (DIA)2.University of Trieste (UoT), Italy Energija 78.987 63.189 94.5
4 UCG - Medicinski fakultet Nove metode za stratifikaciju rizika za progresiju kancera i Alchajmerove bolesti kod pacijenata u Crnoj Gori DEMONSTRATE Prof. dr Miodrag Radunović 1. Klinički Centar Crne Gore 2. Institut zabiomembrane, bioenergetiku i molekularne biotehnologije (IBIOM) Medicina i zdravlje ljudi 99.538 82.948 94
5 Fakultet za crnogorski jezik i književnost Nove perspektive humanističkih nauka NPHN prof. dr Adnan Čirgić 1. Bild Studio d.o.o. Nauka, obrazovanje i identitet 120.051 96.041 94
6 UCG - Filozofski fakultet Socio-kulturni identiteti djece na predškolskom uzrastu u Crnoj Gori. SKIDPUCG Prof. dr Saša Milić 1.Univerzitet u Zagrebu - Filozofski fakultet2.Institut za društvena istraživanja 3.JPU “Bambi” Nauka, obrazovanje i identitet 129.261 101.261 93.5
7 UDG - Humanističke studije Evropa i Crna Gora-Transformacija crnogorskog društva u procesu evropeizacije Zapadnog Balkana EUCGZB Akademik Đorđije Borozan Univerzitet u Beogradu - Fakultet političkih nauka Nauka, obrazovanje i identitet 116.2 91.8 93
8 Klinički centar Crne Gore Procjena jodnog statusa, razvoj i standardizacija preventivnog programa u Crnoj Gori PJSRSPPCG Prof. dr Mira Samardžić 1.CETI – Centar za ekotoksikološka ispitivanja 2.CALIMS, Agencija za ljekove medicinska sredstva Crne Gore Medicina i zdravlje ljudi 109.932 87.326 92.5
9 UDG - Fakultet za Informacione sisteme i tehnologije Vještačka inteligacija za podršku konceptu person-centred care uneurohirurgiji AI4NeuroPCC Prof.dr Ramo Šendelj 1.Klinički centar Crne Gore 2.UDG- Humanističke studije3.Kaunas Faculty Vilnias University of Lithuania Informaciono-komunikacione tehnologije 159.881 129.001 92
10 UCG - Prirodno-matematički fakultet DNK barkod referentna biblioteka kao alat za odživo upravljanje ugroženim slatkovodnim ekosistemima u slivo Skadarskog jezera DNA-Eco Prof. dr Vladimir Pešić 1.Fakultet za Biologiju i Zaštitu Životne Sredine, Univerzitet u Lođ-u 2. UCG - Metalurško - tehnološki Fakultet Održivi razvoj i turizam 100.095 80.085 91.5
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Institucija - podnosilac prijave
3 Naziv projekta
4 Akronim projekta
5 Rukovodilac projekta
6 Patrnerske institucije
7 Tematski prioritet
8 Ukupan budžet projekta
9 Traženi grant od MNA
10 Srednja ocjena