Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Pogledaj na CKAN-u

Logo Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

O instituciji

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava vrši poslove uprave koji se odnose na: organizaciju i rad sudova i državnog tužilaštva, organa za izvršenje krivičnih sankcija, advokature, notara, javnih izvršitelja, posrednika i sudskih vještaka; krivično zakonodavstvo; pripremu predloga propisa kojima se uređuju obligacioni, porodični i nasljedni odnosi, sudski postupci, prekršajni postupak, arbitraža, međunarodno privatno pravo i pravna pomoć lobiranje i sprječavanje korupcije;