Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %
Datum dodavanja
2022-05-20 11:40:57
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:40:57
indikator 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Osnovna škola i manje od osnovne škole 36.6 36.1 35.7 37.7 36.2 41.4 38.7
Srednja škola, obrazovanje poslije srednje škole a nije više obrazovanje 21.1 21.5 22.3 21.7 20.8 19.1 19.6
Više i visoko obrazovanje (fakultet, magistri i doktori nauka) 6 6.1 7.6 7 6.8 7.3 8.1
Redni broj Name
1 indikator
2 2013
3 2014
4 2015
5 2016
6 2017
7 2018
8 2019