Statisticki pokazatelji - Realni sektor

Naziv
Statisticki pokazatelji - Realni sektor
Datum dodavanja
2021-09-03 06:19:31
Datum ažuriranja
2021-12-04 06:23:59
Opis
Resursi
  • 191.Statisticki pokazatelji - Realni sektor.xlsx
Sektor 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ekonomija
Broj aktivnih preduzeća 11122 18882 21358 31511 33736 20294 19398 21127 23789 25143 23308 25955 28268 30286 33812 34707 37255
BND (Bruto nacionalni dohodak u mil. EUR - tekuće cijene) ... ... ... ... ... ... 3103 3291 3235 3428 3504 3735 3989 4387 4718 4968
BDP (Bruto domaći proizvod u mil. EUR - tekuće cijene) 1065.7 1815 2169.6 2689.1 3103.3 2993.9 3125.1 3264.8 3181.5 3362.5 3457.9 3654.5 3954.2 4299.1 4663.1 4951
BDP per capita u eurima 1750 2912 3528 4366 5030 4842 5045 5265 5126 5412 5561 5873 6354 6908 7495 7959
GDP per capita in PPS (Index, EU27=100) n/a 36 40 42 41 41 42 40 41 41 43 45 46 48 50 46
GDP per capita in PPS (Index, EU28=100) 30 35 39 42 40 41 42 39 41 41 42 44 46 48 50 n/a
Nominalna stopa rasta 8.7 18.4 23.9 15.4 -3.5 4.4 4.5 -2.6 5.7 2.8 4.8 8.2 8.7 8.5 6.2
Realna stopa rasta 4.2 8.6 6.8 7.2 -5.8 2.7 3.2 -2.7 3.5 1.8 3.4 2.9 4.7 5.1 4.1
Inflacija CPI(Index) 124.8 103.4 102.1 104.2 109.2 103.4 100.5 103.5 104.1 102.2 99.3 101.5 99.7 102.4 102.6 100.4 99.7
Redni broj Name Datatype
1 Sektor tekst
2 2000 decimalni broj
3 2005 decimalni broj
4 2006 decimalni broj
5 2007 decimalni broj
6 2008 decimalni broj
7 2009 decimalni broj
8 2010 decimalni broj
9 2011 decimalni broj
10 2012 decimalni broj
11 2013 decimalni broj
12 2014 decimalni broj
13 2015 decimalni broj
14 2016 decimalni broj
15 2017 decimalni broj
16 2018 decimalni broj
17 2019 decimalni broj
18 2020 decimalni broj
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.