Sprovedeni otvoreni postupci javnih nabavki Skupštine Crne Gore (2020 godina)

Naziv
Sprovedeni otvoreni postupci javnih nabavki Skupštine Crne Gore (2020 godina)
Datum dodavanja
2020-11-23 07:52:16
Datum ažuriranja
2021-10-17 09:26:00
Opis
Resursi
  • javne_nabavke_otvoreni_postupci_2020.xlsx
Godina Vrsta Predmeta Predmet Kriterijum Okvirni Sporazum ID Predmeta Procijenjena Vrijednost Partije Ugovorena sa porezom Broj pristiglih ponuda Broj odbijenih ponuda Naziv ponuđača PIB ponuđača Datum Ugovora
2020 Usluge Usluge fiksne telefonije Najniža ponuđena cijena NE 1 15000.00 11716.67 1 0 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA 02289377 21-Feb-20
2020 Usluge Usluge fiksne telefonije Najniža ponuđena cijena NE 1 4000.00 3999.05 1 0 Logate doo PODGORICA 02632284 25-Feb-20
2020 Usluge Predmet javne nabavke je nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama Najniža ponuđena cijena NE 2 5000.00 4714.69 1 0 OSMANAGIC CO DOO PODGORICA 02293544 17-Mar-20
2020 Usluge Predmet javne nabavke je nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama Najniža ponuđena cijena NE 2 6000.00 5972.34 1 0 OSMANAGIC CO DOO PODGORICA 02293544 17-Mar-20
2020 Usluge Predmet javne nabavke je nabavka usluga servisiranja i održavanja službenih putničkih motornih vozila za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama Najniža ponuđena cijena NE 2 29000.00 15924.93 1 0 OSMANAGIC CO DOO PODGORICA 02293544 17-Mar-20
2020 Usluge Nabavka usluga mobilne telefonije na godišnjem nivou potreba Najniža ponuđena cijena DA 3 60000.00 41421.93 3 0 CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA 02289377 5-May-20
2020 Usluge Digitalizacija zakonodavnog procesa -e Parlament II faza Ekonomski najpovoljnija ponuda NE 4 230000.00 217997.99 1 0 Logate doo PODGORICA 02632284 25-May-20
2020 Usluge Agencijske usluge rezervacije ugostiteljskih usluga u ugostiteljskim objektima Najniža ponuđena cijena NE 5 35500.00 35500.00 4 1 Marco Polo Travel Agency doo Podgorica 02920905 15-Jun-20
2020 Usluge Agencijske usluge rezervacije hotelskog smještaja u zemlji i inostranstvu Najniža ponuđena cijena NE 6 110000.00 110000.00 9 1 CONGRESS Travel Agenc Podgorica 02673053 4-Jun-20
2020 Usluge Zakup objekata za potrebe Skupštine Crne Gore, po partijama Najniža ponuđena cijena DA 7 32400.00 32379.60 1 0 Ikonija Vujović - 17-Jun-20
Redni broj Name Datatype
1 Godina tekst
2 Vrsta Predmeta tekst
3 Predmet tekst
4 Kriterijum tekst
5 Okvirni Sporazum tekst
6 ID Predmeta broj
7 Procijenjena Vrijednost Partije decimalni broj
8 Ugovorena sa porezom decimalni broj
9 Broj pristiglih ponuda broj
10 Broj odbijenih ponuda broj
11 Naziv ponuđača tekst
12 PIB ponuđača tekst
13 Datum Ugovora datum
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.