Registar ljekova za upotrebu u humanoj medicini

Naziv
Registar ljekova za upotrebu u humanoj medicini
Datum dodavanja
2019-09-24 05:54:08
Datum ažuriranja
2022-05-22 19:16:58
Opis
Podaci o ljekovima za upotrebu u humanoj medicini za koje je u Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) izdala dozvolu za stavljanje lijeka u promet, odnosno koji su registrovani u Crnoj Gori.
Resursi
  • Registar ljekova za upotrebu u humanoj medicini.xlsx
ATC INN Naziv lijeka Farmaceutski oblik, jačina i opis pakovanja Režim izdavanja lijeka Broj i datum rješenja Proizvođač Nosilac dozvole
J01GB06 amikacin AMIKACIN Rastvor za injekciju/infuziju, 500mg/2ml, Ukupno 10 ampula u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji. Lijek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi 2030/13/125 od 12.04.2013 Galenika A.D., Srbija, Batajnički drum b.b., Beograd Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica
J01GB06 amikacin AMIKACIN Rastvor za injekciju/infuziju, 100mg/2ml, Ukupno 10 ampula u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji. Lijek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi 2030/13/126 od 12.04.2013 Galenika A.D., Srbija, Batajnički drum b.b., Beograd Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica
B05BA01 aminokiseline AMINOSOL 10% Rastvor za infuziju, 14 g/l + 12 g/l + 5.1 g/l + 11 g/l + 3 g/l + 5 g/l + 7.4 g/l + 6.6 g/l + 4.3 g/l + 11.2 g/l + 6.5 g/l + 1 g/l + 0.4 g/l + 4.4 g/l + 2 g/l + 6.2 g/l, ukupno 1 boca sa 500 ml rastvora, 10 boca u kartonskoj kutiji Lijek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi 20/09/1 od 18.03.2009 HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HEMOMONT" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica
B05BA10 aminokiseline i elektroliti AMINOSOL 10% E Rastvor za infuziju, 15 g/l + 12 g/l + 5.1 g/l + 14 g/l + 3 g/l + 5 g/l + 7.4 g/l + 6.6 g/l + 4.3 g/l + 15 g/l + 4.4 g/l + 2 g/l + 6.2 g/l + 9.28 g/l + 9.18 g/l + 0.735 g/l + 0.286 g/l + 1.683 g/l, ukupno 1 boca sa 500 ml rastvora, 10 boca u kartonskoj kutiji Lijek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi 20/09/41 od 20.10.2009 HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HEMOMONT" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica
B05BA01 aminokiseline AMINOSOL 15 % Rastvor za infuziju, 5.2 g/l + 8.9 g/l + 5.5 g/l + 11.1 g/l + 3.8 g/l + 8.6 g/l + 5.5 g/l + 1.6 g/l + 20 g/l + 7.3 g/l + 25 g/l + 18.5 g/l + 17 g/l + 9.6 g/l + 0.4 g/l + 2 g/l, ukupno 1 boca sa 500 ml rastvora, 10 boca u kartonskoj kutiji Lijek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi 20/09/47 od 25.02.2010 HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HEMOMONT" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica
C01BD01 amjodaron AMIODARON Tableta, 200mg, Ukupno 60 tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji Obnovljiv (višekratni) recept 2030/16/381 od 20.12.2016 Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac "EVROPA LEK PHARMA" DOO PODGORICA, Podgorica
C09BB04 perindopril, amlodipin AMLESSA® Tableta, 4 mg + 10 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji Obnovljiv (višekratni) recept 2030/18/286 od 26.04.2018 Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto DIO STRANOG DRUŠTVA "KRKA D.D. NOVO MESTO" SLOVENIJA - PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA, Podgorica
C09BB04 perindopril, amlodipin AMLESSA® Tableta, 4 mg + 5 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji Obnovljiv (višekratni) recept 2030/18/285 od 26.04.2018 Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto DIO STRANOG DRUŠTVA "KRKA D.D. NOVO MESTO" SLOVENIJA - PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA, Podgorica
C09BB04 perindopril, amlodipin AMLESSA® Tableta, 8 mg + 10 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji Obnovljiv (višekratni) recept 2030/18/288 od 26.04.2018 Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto DIO STRANOG DRUŠTVA "KRKA D.D. NOVO MESTO" SLOVENIJA - PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA, Podgorica
C09BB04 perindopril, amlodipin AMLESSA® Tableta, 8 mg + 5 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji Obnovljiv (višekratni) recept 2030/18/287 od 26.04.2018 Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto DIO STRANOG DRUŠTVA "KRKA D.D. NOVO MESTO" SLOVENIJA - PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA, Podgorica
Redni broj Name Datatype
1 ATC tekst
2 INN tekst
3 Naziv lijeka tekst
4 Farmaceutski oblik, jačina i opis pakovanja tekst
5 Režim izdavanja lijeka tekst
6 Broj i datum rješenja tekst
7 Proizvođač tekst
8 Nosilac dozvole tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.