Naziv
Registar ljekova za upotrebu u humanoj medicini
Datum dodavanja
2022-05-20 11:42:24
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:42:24
ATC INN Naziv lijeka Farmaceutski oblik, jačina i opis pakovanja Režim izdavanja lijeka Broj i datum rješenja Proizvođač Nosilac dozvole
L01CD01 paklitaksel ABRAXANE® Prašak za suspenziju za infuziju, 100mg, Ukupno 1 bočica staklena sa 100mg praška za suspenziju za infuziju u kartonskoj kutiji Ograničen recept 2030/17/22 od 16.01.2017 Celgene Europe Limited, Velika Britanija, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1DB "EVROPA LEK PHARMA" DOO PODGORICA, Podgorica
R05CB01 acetilcistein ACC® 200 Prašak za oralni rastvor, 200mg, Ukupno 20 kesica sa 3g praška za oralni rastvor u kartonskoj kutiji Lijek se može izdavati bez ljekarskog recepta 2030/14/194 od 07.05.2014 Salutas Pharma GmbH, Njemačka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179 DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA "GLOSARIJ" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica
R05CB01 acetilcistein ACC®AKUT 600 Šumeća tableta, 600mg, Ukupno 10 tableta u kesici (10x1) u kartonskoj kutiji Lijek se može izdavati bez ljekarskog recepta 2030/14/259 od 07.05.2014 Salutas Pharma GmbH, Njemačka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179 Lek farmacevtska družba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verovškova 57, Ljubljana DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA "GLOSARIJ" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica
B02AA02 traneksaminska kiselina ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M. Rastvor za injekciju, 500mg/5ml, Ukupno 5 ampula sa po 5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji Ograničen recept 2030/15/460 od 03.12.2015 Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A., Italija, Via De Ambrosiis 2/6, 15067 Novi Ligure "FARMONT M.P." D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad
J05AB01 aciklovir ACIKLOVIR Tableta, 200mg, Ukupno 25 tableta u blisteru (5x5) u kartonskoj kutiji Neobnovljiv (jednokratni) recept 2030/15/477 od 02.10.2015 Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac "EVROPA LEK PHARMA" DOO PODGORICA, Podgorica
M01AH01 celekoksib ACLEXA® Kapsula, tvrda, 100mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji Neobnovljiv (jednokratni) recept 2030/18/304 od 26.04.2018 Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko DIO STRANOG DRUŠTVA "KRKA D.D. NOVO MESTO" SLOVENIJA - PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA, Podgorica
M01AH01 celekoksib ACLEXA® Kapsula, tvrda, 200mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji Neobnovljiv (jednokratni) recept 2030/18/305 od 26.04.2018 Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko DIO STRANOG DRUŠTVA "KRKA D.D. NOVO MESTO" SLOVENIJA - PREDSTAVNIŠTVO PODGORICA, Podgorica
M01AX17 nimesulid ACTASULID® Tableta, 100mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji Neobnovljiv (jednokratni) recept 2030/17/409 od 06.12.2017 Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac "EVROPA LEK PHARMA" DOO PODGORICA, Podgorica
L04AC07 tocilizumab ACTEMRA® Koncentrat za rastvor za infuziju, 400mg/20ml, ukupno 1 bočica od 20ml sa 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji. Lijek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi 2020/09/80 od 16.12.2009 F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel "Hoffmann-La Roche LTD" D.S.D.Podgorica, Podgorica
L04AC07 tocilizumab ACTEMRA® Koncentrat za rastvor za infuziju, 80mg/4ml, ukupno 1 bocica od 10ml sa 4ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji. Lijek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi 2020/09/82 od 16.12.2009 F.Hoffmann-La Roche Ltd, Švajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel "Hoffmann-La Roche LTD" D.S.D.Podgorica, Podgorica
Redni broj Name
1 ATC
2 INN
3 Naziv lijeka
4 Farmaceutski oblik, jačina i opis pakovanja
5 Režim izdavanja lijeka
6 Broj i datum rješenja
7 Proizvođač
8 Nosilac dozvole