Registar energetskih dozvola

Naziv
Registar energetskih dozvola
Datum dodavanja
2018-10-23 07:04:53
Datum ažuriranja
2022-05-21 19:25:31
Opis
Resursi
Broj energetske dozvole Ime i adresa podnosioca zahtjeva PIB i matični broj podnosioca zahtjeva Broj energetske dozvole Datum izdavanja energetske dozvole Broj produženja energetske dozvole Datum produženja energetske dozvole Podaci o energetskom objektu Podaci o lokaciji energetskog objekta Rok važenja energetske dozvole
1 “Kol Energy” d.o.o. Kolašin PIB: 02771799 CRPS: 5-0555294/001 26024 12.11.2010. mHE "Raštak" 624 kW 2.496 GWh Vodotok Raštak, između kota 870 mnm i 660 mnm, KO Raško-Mioska, Kolašin 12.11.2012.
2 “Synergy” d.o.o. Ul.Slobode 78, Podgorica PIB: 02836670 CRPS: 5-0605483/002 01-380/1 05.03.2012. mHE "Vrelo" 587.5 kW 2.760 GWh Vodotok Vrelo, između kota 831 mnm i 734 mnm, KO Lijeska, Bijelo Polje 05.03.2014.
3 “Dekar” d.o.o. 4.jula 17, Podgorica PIB: 02064693 CRPS: 5-0014072/012 01-482/3-2011 12.03.2012. mHE "Ljeviška rijeka -izvor Morače" 980 kW 3.321 GWh Vodotok Ljeviška rijeka, između kota 1280 mnm i 1050 mnm, KO Starče, Kolašin 12.03.2014.
4 “Igma Grand” d.o.o. Trešnjevo, Andrijevica PIB: 02389312 CRPS: 5-0189181/7 01-1130/2 18.05.2012. mHE "Rijeka Bradavec"-Varijanta 2 970 kW 3.823 GWh Vodotok Bradavec, KO Jošanica, Andrijevica 18.05.2014.
5 “Kol Energy” d.o.o. 13.jula 25/2, Kolašin PIB: 02771799 CRPS: 5-0555294/001 01-27/62 29.04.2013. mHE “Raštak 2” 624 kW 2.496 GWh Vodotok Raštak, između kota 660 mnm i 450 mnm, KO Raško Mioska, Kolašin 29.04.2015.
6 “Igma Grand” d.o.o. Trešnjevo, Andrijevica PIB:02389312 CRPS: 5-0189181/7 01-27/60 29.04.2013. mHE “Piševska rijeka” 945 kW 2.914 GWh Vodotok Piševska rijeka, između kota 1150 mnm i 785 mnm, KO Gornje Luge i KO Gračanica, Andrijevica 29.04.2015.
7 Mr Radoslav Kovačević, Velji Vinogradi b.b.,Budva 01-27/96 17.07.2013. mHE “Rijeka Reževića” 950 kW 3.2 GWh Vodotok Reževića rijeka između kota 74.5 mnm i 11.5 mnm, KO Rijeka Reževića I, Budva 17.07.2015.
8 “Viridi Progressum” d.o.o, 13. Jula br. 20, Kolašin PIB: 02883155 CRPS: 5-0632511/4 04-2407/4 Rješenje o izmjeni Rješenja 5-6/536 30.12.2014. 07.12.2016. mHE “Paljevinska” 553 kW 2.936 GWh Vodotok Paljevinska rijeka između kota 1355 mnm i 1122 mnm, KO Mušovića Rijeka I KO Smrčje, Kolašin 30.12.2016.
9 “Đekić” d.o.o, Njegoševa 25, Podgorica PIB: 02081750 CRPS: 5-0048181/14 04-2306/5 Rješenje o izmjeni Rješenja 5-6/509 09.02.2015. 25.11.2016. 04-2306/8 09.12.2016. mHE “Pecka” 821 kW 2.844 GWh Vodotok Pecka rijeka između kota 1167 mnm i 1029 mnm, KO Sunga, Kolašin 08.02.2018.
10 “Simes inženjering” d.o.o, Bulevar Džordža Vašingtona br.1, Podgorica PIB: 02319977 CRPS: 5-0093091/18 04-2005/8 02.03.2015. mHE “Ljevak” 550.83 kW 2.51 GWh Vodotok Rijeka (Ljevak) između kota 868,8 mnm i 765,8 mnm, KO Bistrica, Mojkovac 02.03.2017.
Redni broj Name Datatype
1 Broj energetske dozvole broj
2 Ime i adresa podnosioca zahtjeva tekst
3 PIB i matični broj podnosioca zahtjeva tekst
4 Broj energetske dozvole tekst
5 Datum izdavanja energetske dozvole tekst
6 Broj produženja energetske dozvole tekst
7 Datum produženja energetske dozvole tekst
8 Podaci o energetskom objektu tekst
9 Podaci o lokaciji energetskog objekta tekst
10 Rok važenja energetske dozvole tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.