OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI

Naziv
OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI
Datum dodavanja
2019-10-01 23:26:21
Datum ažuriranja
2021-07-26 09:52:00
Opis
Resursi
stope 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
natalitet 11.6 12.0 12.0 12.1 11.9 12.2 11.9 11.7 11.6
mortalitet 9.4 9.5 9.5 9.7 10.2 10.4 10.5 10.5 10.6
prirodni priraštaj 2.2 2.5 2.5 2.4 1.7 1.8 1.4 1.2 1.0
nupcijalitet 5.7 5.3 6.2 5.7 6.2 5.1 5.3 5.3 5.7
divorcijalitet 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.1 1.2 1.4 1.4
Stopa umrle odojčadi 4.4 4.4 4.4 4.9 2.2 3.4 1.3 1.7 2.4
Stopa smrtnosti djece mlađe od 5 godina 5.7 5.6 5.1 5.7 3.1 3.8 2.7 2.9 3.6
Vitalni indeks živorođenih na 100 umrlih 123.4 126.0 126.3 125.2 116.7 117.1 113.9 111.7 109.5
Stope maskuliniteta -živorođenih 108.5 108.9 107.8 110.2 109.9 103.5 108.8 108.0 109.6
Stope maskuliniteta-umrlih 112.1 102.2 108.6 106.7 102.8 109.9 111.2 106.4 112.1
Redni broj Name Datatype
1 stope tekst
2 2011 decimalni broj
3 2012 decimalni broj
4 2013 decimalni broj
5 2014 decimalni broj
6 2015 decimalni broj
7 2016 decimalni broj
8 2017 decimalni broj
9 2018 decimalni broj
10 2019 decimalni broj
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.