Jednostavne nabavke Skupštine Crne Gore (2022 godina)

Naziv
Jednostavne nabavke Skupštine Crne Gore (2022 godina)
Datum dodavanja
2022-03-28 10:41:20
Datum ažuriranja
2022-05-21 00:12:59
Opis
Resursi
Vrsta predmeta Predmet ID predmeta Ugovorena vrijednost Datum nabavke Naziv ponuđača PIB ponuđača
Robe Nabavka unutrašnjeg interaktivnog LED totema 21 7260 44606 "Interactive" d.o.o. 03315878
Robe Nabavka televizijske opreme 22 14757.16 44606 "Koving" d.o.o. 02302373
Robe Nabavka materijala sa štampom za potrebe Kabineta Skupštine Crne Gore 23 2691.65 44608 "Click Print" doo 02585101
Robe Nabavka grbova za potrebe Skupštine Crne Gore 24 7440.29 44607 "Hiron Creative Lab" doo 03256634
Usluge Usluge održavanja softvera koji se već koriste u Skupštini Crne Gore - produženja garancija za HP serversku i storage opremu 25 14869.69 44615 "SAGA CG" doo 02657598
Usluge Sofverski paket za upravljanje konferencijskim sistemom Plave sale i Plavog salona 26 5244.29 44616 "SIPA" doo 02294729
Robe Moleskine blokovi za potrebe kancelarije Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore 27 1795.28 44617 "Komo" doo 02728559
Usluge Razne usluge - Usluge preuzimanja i odlaganja elektronskog i drugog čvrstog otpada 28 968 44617 "Hemosan" doo 02160102
Usluge Usluge fiksne telefonije, po partijama - Partija I 29 6050 44618 "Crnogorski telekom" AD 02289377
Usluge Usluge fiksne telefonije, po partijama - Partija II 29 3922.67 44616 "Logate" doo 02632284
Redni broj Name Datatype
2 Vrsta predmeta tekst
3 Predmet tekst
4 ID predmeta broj
5 Ugovorena vrijednost decimalni broj
6 Datum nabavke datum
7 Naziv ponuđača tekst
8 PIB ponuđača tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.