Jednostavne nabavke Skupštine Crne Gore (2022 godina)

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Jednostavne nabavke Skupštine Crne Gore (2022 godina)
Datum dodavanja
2022-05-20 11:46:12
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:46:12
Vrsta predmeta Predmet ID predmeta Ugovorena vrijednost Datum nabavke Naziv ponuđača PIB ponuđača
Robe Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Skupštine Crne Gore 1 7000 44593 "Tekom promet" doo 2046733
Robe Nabavka zastava za potrebe Skupštine Crne Gore 2 1996.5 44589 "YUS Trade" doo 2414481
Robe Nabavka cbjetnih aranžmana za potrebe Skupštine Crne Gore 3 5000 44594 "Blu Fiore" doo 3371000
Radovi Izvođenje radova u magacinskom prostoru Skupštine crne Gore 4 5019.78 44593 "LD Gradnja" doo 2675188
Radovi Tekuće održavanje građevinskog objekta - izrada ventilacionog sistema u prostoru novoh magacina u zgradi Skupštine Crne Gore 5 951.06 44593 "LD Gradnja" doo 2675188
Radovi Izvođenje radova na sanaciji i adaptaciji prostora za rezervni izvor napajanja 6 4817.49 44593 "LD Gradnja" doo 2675188
Radovi Radovi na zidnim i podnim oblogama sa molerskim i parketarskim radovima 7 2989.78 44594 "LD Gradnja" doo 2675188
Radovi Radovi na adaptaciji drvenih masiva u prostoru Zelenog salona 8 4996.1 44594 "LD Gradnja" doo 2675188
Radovi Radovi na elektro i termo tehničkim instalacijama u Skupštini Crne Gore 9 5889.97 44594 "LD Gradnja" doo 2675188
Radovi Radovi na adaptaciji prijemne prostorije - Zeleni salon 10 5991.45 44594 "LD Gradnja" doo 2675188
Redni broj Name
1 Vrsta predmeta
2 Predmet
3 ID predmeta
4 Ugovorena vrijednost
5 Datum nabavke
6 Naziv ponuđača
7 PIB ponuđača