Akreditovani program obuke

Naziv
Akreditovani program obuke
Datum dodavanja
2018-10-11 08:33:30
Datum ažuriranja
2022-01-28 07:36:30
Opis
Akreditacija programa obuke za pružaoce socijalnih usluga
Resursi
Broj programa Akreditovani programi obuke Autori/koautori obuke Realizatori obuke
1 Osnovna obuka za rad u ustanovama za smeštaj odraslih i starih lica Humanitarna organizacija „Dečje srce“ Beograd Goran Rojević, Sašenka Mirković, Ivana Rojević
2 Pomoć u kući, usluge gerontodomaćica Crveni krst Crne Gore Milica Kovačević i Jelena Šofranac
3 Osnovna obuka za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom Humanitarna organizacija „Dečje srce“ Beograd Goran Rojević, Bratislava Stojković, Sašenka Mirković, Ivana Rojević
4 Program osnovne obuke stručnih radnika-ca, strućnih saradnika-ca i članova-ica multidisciplinarnih timova za zaštitu od nasilja u porodici i nasilja nad djecom SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica Biljana Zeković, Vanja Rakočević , dr sci Jelena Radulović, Vesna Jukic, Marijana Tajić, Slavko Milić, dr Saša Stefanović
5 Osnovna obuka za rad sa djecom i mladim sa smetnjama u razvoju u Dnevnim centrima Humanitarna organizacija „Dečje srce“ Beograd Goran Rojević, Sašenka Mirković, Ivana Rojević
6 Osnovna obuka za rad u dnevnim centrima za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju Svetlana Dujović, Slobodanka Roganović i Azra Talić, iz Pljevalja Svetlana Dujović, Slobodanka Roganović i Azra Talić
7 Osnovna obuka za pružanje usluge pomoć u kući odraslim i starim licima sa invaliditetom Humanitarna organizacija „Dečje srce“ Beograd Goran Rojević, Bratislava Stojković, Sašenka Mirković i Ivana Rojević
8 Strategija suzbijanja vršnjačkog zlostavljanja u domskog okruženju: obuka za stručne radnike Dječjeg doma „Mladost" u Bijeloj NVO Juventas Podgorica Ivana Sekol
9 Prevencija sindroma sagorijevanja kod profesionalaca u socijalnoj zaštiti Marina Vukotić, Ivana Koprivica i Tatjana Lazor Obradović Marina Vukotić, Ivana Koprivica i Tatjana Lazor Obradović
10 Nevidljivi svjedoci i dvostruke žrtve: Veza između nasilja prema ženama i zloupotrebe djece Tanja Ignjatović i Vanja Macanović Tanja Ignjatović i Vanja Macanović
Redni broj Name Datatype
1 Broj programa broj
2 Akreditovani programi obuke tekst
3 Autori/koautori obuke tekst
4 Realizatori obuke tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.