Naziv
Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, %
Datum dodavanja
2022-05-20 11:41:26
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:41:26
Kvintil 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Prvi kvintil 5.05 5.82 5.62 5.72 5.63 5.45 5.9
Drugi kvintil 10.76 11.29 11.25 11.42 11.76 12.4 12.2
Treći kvintil 16.59 16.19 16.98 16.79 16.97 17.8 17.9
Četvrti kvintil 24.42 24.41 24.06 23.88 23.05 24.18 24.1
Peti kvintil 43.18 42.3 42.09 42.19 42.59 40.17 39.9
Redni broj Name
1 Kvintil
2 2013
3 2014
4 2015
5 2016
6 2017
7 2018
8 2019