Rezervna lista naučnoistraživačkih projekata za moguće sufinansiranje

Pogledaj više detalja. Prikaži tabelu sa opcijama za filtriranje i pretragu

Naziv
Rezervna lista naučnoistraživačkih projekata za moguće sufinansiranje
Datum dodavanja
2022-05-20 11:43:03
Datum ažuriranja
2022-05-20 11:43:03
Redni broj Institucija - podnosilac prijave Naziv projekta Akronim projekta Rukovodilac projekta Patrnerske institucije Tematski prioritet Ukupan budžet projekta Traženi grant od MNA Srednja ocjena
1 UCG - Mašinski fakultet Eksperimentalno i numeričko istraživanje hidrauličkog udara HUDAR dr Uroš Karadžić 1. Sistem-mne d.o.o Energija 79.111 63.289 89.5
2 2 UCG - Medicinski fakultet Personalizovana kardiovaskularna terapija, Aspirin, Klopidogrel, SNP, genetiĉki profil pacijenta, novi dijagnostiĉki eseji PERSONAL-MOLMED Doc.dr Snezana Pantović 1. Institut “Dr Simo Milošević”, Igalo 2. UDG - Fakultet za informacione sisteme i tehnologije 3.Institut za javno zdravlje Crne Gora Medicina i zdravlje ljudi 99,732 7 78.832 89.5
3 UCG - Elektrotehnički fakultet Obrada signala na grafovima sa primjenama (Graph signal processing with applications) GSPwA Prof. dr Ljubiša Stanković 1.CANU 2.Centar za informacione tehnologije CEIT 3.University of Pittsburgh 4.Imperial College London Informacionokomunikacione tehnologije 129.828 103.848 88.5
4 UCG - Institut za biologiju mora PLAVI RAK, Callinectes sapidus Rathbun, 1896 MOGUĆA NOVA HRANA IZ MORA CASMONT Dr Olivera Marković 1.INSTITUT ZA BIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA „SINIŠA STANKOVIĆ“ - IBISS Poljoprivreda i proizvodnja hrane 82.852 66.066 88.5
5 UDG - Fakultet za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis Efektivno učenje uz inovacije u nastavi i psihofilozofsku i sociološku analizu EficLEARN prof. dr Veselin Vukotić 1.UDG - Fakultet primijenjene nauke 2.Samara State Technical University, Russia Nauka, obrazovanje i identitet 130.353 103.348 87.5
6 UCG - Institut za biologiju mora Biološki potencijal vrsta u okviru koraligenih zajednica u Bokokotorskom zalivu BIO BOKA Slavica Petović Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Medicina i zdravlje ljudi 75.1 60.08 87
7 UCG - Muzička akademija Podsticanje muzičke kreativnosti u procesima muzičkog obrazovanju MCE Dr Vedrana Marković Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo Nauka, obrazovanje i identitet 62,122 49,698 87.0 Podsticanje muzičke kreativnosti u procesima muzičkog obrazovanju MCE Dr Vedrana Marković Univerzitet u Ljubljani- Akademija za glasbo Nauka, obrazovanje i identitet 62.122 49.698 87
8 UCG - Institut za biologiju mora Mikroalge kao osnova budućeg održivog razvoja akvakulture FOOD4FUTURE Dr Dragana Drakulović Univerzitet u Novom Sadu, Institut za prehrambene tehnologije Poljoprivreda i proizvodnja hrane Poljoprivreda i proizvodnja hrane 94.711 75.769 87
9 UCG - Prirodno-matematički fakultet Unapredjenje nastave fizike sa stanovišta ključnih kompetencija UNFSKK Prof. dr Mira Vučeljić Prirodno-matematički fakultet u Nišu Nauka, obrazovanje i identitet 112.613 90.09 86.5
10 Zavod za statistiku CGMONSTAT Realizacija međunarodnog istraživanja "Generations and Gender u Crnoj Gori" GGS MNE dr Gordana Radojević 1.Institut za strateške studije i prognoze 2. Ekonomski fakultet Zagreb, Centar za longitudinalne populacijske studije Nauka, obrazovanje i identitet 90 72 86
Redni broj Name
1 Redni broj
2 Institucija - podnosilac prijave
3 Naziv projekta
4 Akronim projekta
5 Rukovodilac projekta
6 Patrnerske institucije
7 Tematski prioritet
8 Ukupan budžet projekta
9 Traženi grant od MNA
10 Srednja ocjena