Lista regulisanih profesija

Naziv
Lista regulisanih profesija
Datum dodavanja
2019-04-24 08:02:49
Datum ažuriranja
2021-09-26 17:41:17
Opis
Spisak regulisanih profesija sa navedenim pravnim aktima na osnovu kojih je profesija regulisana i organom državne uprave koji je nadležan za datu oblast
Resursi
Redni broj Naziv regulisane profesije Organ državne uprave nadležan za oblast u kojoj je regulisana profesija Naziv pravnog akta na osnovu kojeg je profesija regulisana
111 Palilac mina u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
112 Rukovalac u magacinima eksplozivnih sredstava u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
113 Glavni projektant rudarskih projekata Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
114 Projektant dijela rudarskih projekata Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
115 Projektant za izradu projekata geoloških istraživanja Ministarstvo ekonomije Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 42/94, 26/07 i 28/11 i „Službeni list CG broj 28/11)
116 Obrađivač elaborata o izvršenim geološkim istraživanjima Ministarstvo ekonomije Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 42/94, 26/07 i 28/11 i „Službeni list CG broj 28/11)
117 Odgovorni rukovodilac istražnih geoloških radova Ministarstvo ekonomije Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 42/94, 26/07 i 28/11 i „Službeni list CG broj 28/11)
118 Kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda zgrada Ministarstvo ekonomije Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list CG", broj 57/14) Pravilnik o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda ("Službeni list CG", broj 75/15) Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju ("Službeni list CG", broj 76/15)
119 Kvalifikovano lice za vršenje redovnih energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju Ministarstvo ekonomije Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list CG", broj 57/14) Pravilnik o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda ("Službeni list CG", broj 75/15) Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju ("Službeni list CG", broj 76/15)
120 Autoelektričar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09)
Redni broj Name Datatype
1 Redni broj broj
2 Naziv regulisane profesije tekst
3 Organ državne uprave nadležan za oblast u kojoj je regulisana profesija tekst
4 Naziv pravnog akta na osnovu kojeg je profesija regulisana tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.