Lista regulisanih profesija

Naziv
Lista regulisanih profesija
Datum dodavanja
2019-04-24 08:02:49
Datum ažuriranja
2021-09-26 17:41:17
Opis
Spisak regulisanih profesija sa navedenim pravnim aktima na osnovu kojih je profesija regulisana i organom državne uprave koji je nadležan za datu oblast
Resursi
Redni broj Naziv regulisane profesije Organ državne uprave nadležan za oblast u kojoj je regulisana profesija Naziv pravnog akta na osnovu kojeg je profesija regulisana
101 Tehnički rukovodioci elektro, odnosno mašinske službe ili građevinskih radova za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
102 Rukovodilac službe rudarskih mjerenja i izrade rudarskih planova Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
103 Rukovodilac službe zaštite na radu u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
104 Nadzornik za rad u objektima za pripremu mineralnih sirovina i obradu kamena Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
105 Poslovođa za rad u objektima za pripremu mineralnih sirovina Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
106 Nadzornik za rad u jamskim pogonima i na površinskim kopovima Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
107 Poslovođa za rad u jamskim pogonima i na površinskim kopovima Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
108 Nadzornik za elektrotehničke, mašinske i građevinske poslove u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
109 Poslovođa za elektrotehničke, mašinske i građevinske poslove u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
110 Jamski mjerač, odnosno geometar na površinskim kopovima Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08)
Redni broj Name Datatype
1 Redni broj broj
2 Naziv regulisane profesije tekst
3 Organ državne uprave nadležan za oblast u kojoj je regulisana profesija tekst
4 Naziv pravnog akta na osnovu kojeg je profesija regulisana tekst
Slučajevi korišćenja

Nema slučajeva korišćenja

Budite prvi i napišite kako vi koristite ili planirate da koristite ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da unese novi slučaj korišćenja. Molimo vas prijavite se.

Komentari

Nema komentara

Ostavi prvi komentar za ovaj skup podataka.

Samo prijavljeni korisnik može da ostavi komentar.