Portal otvorenih podataka

Statistika


pid: 2146

Skupovi podataka:


30 rezultata

Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema starosti, %

Tagovi:   siromaštvo   

 12.10.2020 10:30  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2019.god.

Tagovi:      

 03.10.2019 09:37  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

Disperzija oko praga rizika od siromaštva

Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019 11:28  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %

Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019 11:38  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

Pokazatelji siromaštva, uporedni prikaz sa zemljama EU i regiona, 2018. godina

Tagovi:   Siromaštvo i uslovi života   

 14.10.2020 08:36  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

Bruto domaći proizvod

Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019 10:04  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO OPŠTINAMA U 2019. GODINI

Tagovi:   MIGRACIJE   

 03.10.2019 10:55  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI

Tagovi:   natalitet, mortalitet   

 02.10.2019 01:26  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

Procjenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom godine

Tagovi:   broj stanovnika   

 03.10.2019 10:50  Uprava za statistiku

Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), %

Tagovi:   siromaštvo   

 12.10.2020 10:46  Uprava za statistiku