Portal otvorenih podataka

Pravda


pid: 798

Skupovi podataka:


7 rezultata

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Spisak lica koja su položila notarski ispit od 2017. godine

Tagovi:   notari         

 27.09.2019 10:11  Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Spisak notara u Crnoj Gori

Tagovi:   notar         

 17.09.2019 03:28  Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa

Tagovi:   advokat      djeca      zastupanje   

 13.09.2018 09:59  Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Lista lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima

Tagovi:   podrška      djeca      porodica   

 13.09.2018 09:28  Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Evidencija stečajnih upravnika

Tagovi:   stečajni      upravnici      stečajni upravnici   

 13.09.2018 10:11  Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Spisak tumača

Podaci o tumačima

Tagovi:   sudski      tumači   

 12.10.2018 02:21  Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava

Spisak sudskih vještaka

Tagovi:   sudski      vještak   

 30.11.2018 03:56  Ministarstvo pravde,ljudskih i manjinskih prava