Portal otvorenih podataka

Rezultati pretrage

16 rezultata

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.07. do 01.08.2019. godine


 07.08.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.06. do 01.07.2019. godine


 07.08.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.05. do 01.06.2019. godine


 21.06.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.06.2018. do 01.07.2018. godine


 16.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.09.2018. do 01.10.2018. godine


 16.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.07.2018. do 01.08.2018. godine


 19.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Isplata doprinosa PIO od 01.03. do 01.04.2019. godine


 10.05.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine


 05.02.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.10.2018. do 01.11.2018. godine


 19.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.03. do 01.04.2019. godine


 10.05.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.11.2018. do 01.12.2018. godine


 05.02.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada