Portal otvorenih podataka

Rezultati pretrage

7 rezultata

Stopa rizika od siromaštva prema polu %


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota    

Osnovni pokazatelji rizika od siromaštva i nejednakosti


 09.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota    

Disperzija oko praga rizika od siromaštva


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota    

Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota