Portal otvorenih podataka

Rezultati pretrage

8 rezultata

Stopa materijalne deprivacije prema broju stavki materijalne deprivacije, %


 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo    

Stopa rizika od siromaštva po regionima, %


 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo    

Stopa rizika od siromaštva po tipu naselja, %


 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo    

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina, %


 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo