Portal otvorenih podataka

Rezultati pretrage

5 rezultata

Licenca za obavljanje specijalizovanih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Licenca za obavljanje poslova planiranja i razvoja


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Licenca za obavljanje poslova radno-okupacionog terapeuta


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Licenca za obavljanje poslova vaspitača


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Licenca za obavljanje pravnih poslova


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita