Portal otvorenih podataka

Rezultati pretrage

123 rezultata

Vinogradarski registar-vinarska datoteka


 24.09.2018  Poljoprivreda  Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja   

    vinograd         registar         vinarska    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.07. do 01.08.2019. godine


 07.08.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Stopa rizika od siromaštva prema polu %


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota    

Prag rizika od siromaštva (linija siromaštva) na godišnjem nivou, EUR


 02.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   


Osnovni pokazatelji rizika od siromaštva i nejednakosti


 09.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota    

Registar ovlašćenih revizora


 10.06.2019  Finansije  MInistarstvo finansija   

    ovlašćeni         revizori    

BDP-potrosni metod, stalne cijene u 000 EUR


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Bruto domaći proizvod    

Vozni park Skupštine Crne Gore


 19.11.2020    Skupština Crne Gore   

    vozni park         službena vozila         Skupština Crne Gore    

Spisak lica koja su položila notarski ispit od 2017. godine


 27.09.2019  Pravda  Ministarstvo pravde   

    notari            

Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, %


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   


Bruto dodata vrijednost, stalne cijene, struktura u %


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Bruto dodata vrijednost    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.06. do 01.07.2019. godine


 07.08.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Lista kategorisanih ugostiteljskih objekata


Lista kategorisanih ugostiteljskih objekata

 24.10.2018  Održivi razvoj i turizam  Ministarstvo održivog razvoja i turizma   

    hoteli         kategorisani ugostiteljski objekti    

Stopa rizika od siromaštva prema starosti, %


 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    siromaštvo    

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2019.god.


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   


Spisak notara u Crnoj Gori


 17.09.2019  Pravda  Ministarstvo pravde   

    notar    

Disperzija oko praga rizika od siromaštva


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota    

Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Statistika uslova zivota    

Bruto domaći proizvod


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Bruto domaći proizvod    

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO OPŠTINAMA U 2019. GODINI


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    MIGRACIJE    

OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI


 02.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    natalitet, mortalitet    

Procjenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom godine


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    broj stanovnika    

Spisak inspekcija i glavnih inspektora


 08.11.2019  Uprava  Uprava za inspekcijske poslove   

    inspekcije    

Turističke organizacije


Spisak turističkih organizacija u Crnoj Gori

 24.10.2018  Održivi razvoj i turizam  Ministarstvo održivog razvoja i turizma   

    turističke organizacije         nto         lto         rto    

Turističke agencije - Posrednici


Spisak turističkih agencije koje su posrednici u organizovanju putovanja

 24.10.2018  Održivi razvoj i turizam  Ministarstvo održivog razvoja i turizma   

    turističke agencije         agencije         turoperatori         posrednici    

Stopa materijalne deprivacije prema broju stavki materijalne deprivacije, %


 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo    

BDP-potrosni metod, tekuce cijene u 000 EUR


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Bruto domaći proizvod    

MIGRACIONI SALDO PO OPŠTINAMA, 2019.god.


 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku   

    Migracije    

Budzet Skupstine Crne Gore


 13.11.2020    Skupština Crne Gore   

    budzet         Skupstina Crne Gore    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.05. do 01.06.2019. godine


 21.06.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Stopa rizika od siromaštva po regionima, %


 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo    

Lista poslanika 27. saziva Skupštine Crne Gore


 15.11.2020    Skupština Crne Gore   

    poslanici         Skupstina Crne Gore    

Spisak ovlašćenih lica za pripremu mjerila za ovjeravanje


 17.08.2018  Uprava  Zavod za metrologiju   

    metrologija         ovlascena lica    

Spisak tumača


Podaci o tumačima

 12.10.2018  Pravda  Ministarstvo pravde   

    sudski         tumači    

Spisak odobrenih tipova mjerila


 17.08.2018  Uprava  Zavod za metrologiju   

    metrologija         tipovi         mjerila    

Evidencija stečajnih upravnika


 13.09.2018  Pravda  Ministarstvo pravde   

    stečajni         upravnici         stečajni upravnici    

Vinogradarski registar-vinogradarska datoteka


 24.09.2018  Poljoprivreda  Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja   

    vinograd         registar    

Spisak izdatih licenci za upravljanje vučnim vozilom - mašinovođe


 28.09.2018  Saobraćaj i pomorstvo  Ministarstvo saobraćaja i pomorstva   

    licence         željeznički prevoz         željeznička infrastruktura    

Licenca za obavljanje specijalizovanih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Spisak ovlašćenih inženjera za složeni inženjerski objekat


 12.10.2018  Saobraćaj i pomorstvo  Ministarstvo saobraćaja i pomorstva   

    inženjer         spisak, složeni inženjerski objekat    

Spisak revizora i vršioca tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat


 12.10.2018  Saobraćaj i pomorstvo  Ministarstvo saobraćaja i pomorstva   

    inženjer         spisak, složeni inženjerski objekat    

Registar energetskih dozvola


 23.10.2018  Energetika i rudarstvo  Ministarstvo ekonomije   

    energetske         dozvole    

Lista licenciranih naučno istraživačkih ustanova


 02.11.2018  Nauka  Ministarstvo nauke   

    naučno         istraživačke    

Lista opština Crne Gore


 13.11.2018  Uprava  Ministarstvo javne uprave   

    opštine         Crna Gora         lista    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.06.2018. do 01.07.2018. godine


 16.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.09.2018. do 01.10.2018. godine


 16.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Registar reprezentativnih sindikata


 20.11.2018  Rad i socijalno staranje  Ministarstvo rada i socijalnog staranja   

    sindikat    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.07.2018. do 01.08.2018. godine


 19.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Isplata doprinosa PIO od 01.03. do 01.04.2019. godine


 10.05.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Registar subjekata u organskoj proizvodnji


 18.09.2018  Poljoprivreda  Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja   

    organska         proizvodnja    

Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Licenca za obavljanje poslova planiranja i razvoja


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Licenca za obavljanje poslova radno-okupacionog terapeuta


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Licenca za obavljanje poslova vaspitača


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Akreditovani program obuke


Akreditacija programa obuke za pružaoce socijalnih usluga

 11.10.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    akreditovani programi         socijalne usluge    

Turističke agencije - Organizatori putovanja


Spisak turističkih agencija koje su organizatori putovanja

 24.10.2018  Održivi razvoj i turizam  Ministarstvo održivog razvoja i turizma   

    turističke agencije         agencije         turoperatori         organizatori    

Spisak nacionalnih savjeta u Crnoj Gori


 23.11.2018  Ljudska i manjinska prava  Ministarstvo za ljudska i manjinska prava   

    nacionalni         savjeti         nacionalni savjeti    

Spisak sudskih vještaka


 30.11.2018  Pravda  Ministarstvo pravde   

    sudski         vještak    

Registar Socijalnih savjeta


Registar Socijalnih savjeta

 07.02.2019  Rad i socijalno staranje  Ministarstvo rada i socijalnog staranja   

    Savjet    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine


 05.02.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Registar licenciranih pružalaca usluga


Registar licenciranih pružalaca usluga

 15.02.2019  Rad i socijalno staranje  Ministarstvo rada i socijalnog staranja   


Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih


Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih

 07.02.2019  Rad i socijalno staranje  Ministarstvo rada i socijalnog staranja   

    Agencija    

Stopa rizika od siromaštva po tipu naselja, %


 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo    

Licenca za obavljanje pravnih poslova


 28.09.2018  Rad i socijalno staranje  Zavod za socijalnu i dječju zaštitu   

    licence         socijalna zaštita    

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.10.2018. do 01.11.2018. godine


 19.11.2018  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    isplate         Fond rada    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.03. do 01.04.2019. godine


 10.05.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Imenik miritelja i arbitara za mirno rješavanje radnih sporova


 22.03.2019  Rad i socijalno staranje  Agencija za mirno rješavanje radnih sporova   

    radni sporovi         miritelji         arbitri    

Finansiranje NVO sektora


 05.03.2019  Uprava  Ministarstvo javne uprave   

    finansiranje         projekti         NVO    

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.11.2018. do 01.12.2018. godine


 05.02.2019  Rad i socijalno staranje  Fond rada   

    Isplate Fond rada    

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina, %


 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku   

    Siromastvo    

Evidencija aktivnih NVO


Evidencija aktivnih NVO upisanih u Registar NVO

 18.02.2019  Uprava  Ministarstvo javne uprave   

    NVO         Registar         aktivne