Portal otvorenih podataka Crna Gora

Portal otvorenih podataka

Registar energetskih dozvolaOrganizacija
Resursi

  Energetika i rudarstvo


Opis:


Tagovi:     energetske         dozvole    

Objavljivač Ministarstvo ekonomije
Datum dodavanja 02.04.2020
Datum ažuriranja 23.10.2018
pid: 10025

Broj energetske dozvoleIme i adresa podnosioca zahtjevaPIB i matični broj podnosioca zahtjevaBroj energetske dozvoleDatum izdavanja energetske dozvoleBroj produženja energetske dozvoleDatum produženja energetske dozvolePodaci o energetskom objektuPodaci o lokaciji energetskog objektaRok važenja energetske dozvole

Diskusija

0 rezultata

Dodaj komentar