Portal otvorenih podataka

Agencija za ljekove i medicinska sredstva


Organizacija

Agencija za ljekove i medicinska sredstva

2 rezultata

Izvještaj o utvrđenim maksimalnim cijenama ljekova za upotrebu u humanoj medicini

Na osnovu Zakona o ljekovima, Agencija za ljekove i medicinska sredstva formira maksimalne cijene ljekova koji se upotrebljavaju u humanoj medicini. Izvještaj se ažurira podacima o cijenama utvrđenim po osnovu zahtjeva za usklađivanje na način da se prikazuje poslednja utvrđena cijena za određeni lijek.

Tagovi:   lijek      ljekovi      cijena      CALIMS   

 Agencija za ljekove i medicinska sredstva  24.09.2019

Registar ljekova za upotrebu u humanoj medicini

Podaci o ljekovima za upotrebu u humanoj medicini za koje je u Agencija za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) izdala dozvolu za stavljanje lijeka u promet, odnosno koji su registrovani u Crnoj Gori.

Tagovi:   lijek      ljekovi      registar      CALIMS         

 Agencija za ljekove i medicinska sredstva  24.09.2019