Portal otvorenih podataka

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Organizacija

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo

5 rezultata

Registar reprezentativnih sindikata

Tagovi:   sindikat   

 Ministarstvo rada i socijalnog staranja  20.11.2018

Lista regulisanih profesija

Spisak regulisanih profesija sa navedenim pravnim aktima na osnovu kojih je profesija regulisana i organom državne uprave koji je nadležan za datu oblast

Tagovi:   Profesije   

 Ministarstvo rada i socijalnog staranja  24.04.2019

Registar Socijalnih savjeta

Registar Socijalnih savjeta

Tagovi:   Savjet   

 Ministarstvo rada i socijalnog staranja  07.02.2019

Registar licenciranih pružalaca usluga

Registar licenciranih pružalaca usluga

Tagovi:      

 Ministarstvo rada i socijalnog staranja  15.02.2019

Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih

Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih

Tagovi:   Agencija   

 Ministarstvo rada i socijalnog staranja  07.02.2019