Portal otvorenih podataka

Fond rada


Organizacija

Fond rada

16 rezultata

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.06.2019. do 01.07.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  07.08.2019

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.07. do 01.08.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  07.08.2019

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.05.2019. do 01.06.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  20.06.2019

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.06. do 01.07.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  07.08.2019

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.05. do 01.06.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  21.06.2019

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.07.2019. do 01.08.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  07.08.2019

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.06.2018. do 01.07.2018. godine

Tagovi:   isplate      Fond rada   

 Fond rada  16.11.2018

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.09.2018. do 01.10.2018. godine

Tagovi:   isplate      Fond rada   

 Fond rada  16.11.2018

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.07.2018. do 01.08.2018. godine

Tagovi:   isplate      Fond rada   

 Fond rada  19.11.2018

Isplata doprinosa PIO od 01.03. do 01.04.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  10.05.2019

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  05.02.2019

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.10.2018. do 01.11.2018. godine

Tagovi:   isplate      Fond rada   

 Fond rada  19.11.2018

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.03. do 01.04.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  10.05.2019

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.02.2019. do 01.03.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  19.03.2019

Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.11.2018. do 01.12.2018. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  05.02.2019

Isplata po pravosnažnim rješenjima od 01.12.2018. do 01.01.2019. godine

Tagovi:   Isplate Fond rada   

 Fond rada  05.02.2019