Portal otvorenih podataka

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu


Organizacija

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu

Zavod za socijalnu i dječju zaštitu je samostalan organ uprave, čija djelatnost je utvrđena Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, utvrđena je organizacija u cilju efikasnijeg i efektivnijeg ostvarivanja procesa rada u Zavodu, prema kojoj se poslovi organizuju u okviru dva Odjeljenja i jedne Službe: Odjeljenje za razvoj i stručnu podršku, Odjeljenje za unaprjeđenje kapaciteta stručnih radnika i Služba za opšte poslove i finansije.

7 rezultata

Licenca za obavljanje specijalizovanih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Tagovi:   licence      socijalna zaštita   

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  28.09.2018

Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti

Tagovi:   licence      socijalna zaštita   

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  28.09.2018

Licenca za obavljanje poslova planiranja i razvoja

Tagovi:   licence      socijalna zaštita   

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  28.09.2018

Licenca za obavljanje poslova radno-okupacionog terapeuta

Tagovi:   licence      socijalna zaštita   

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  28.09.2018

Licenca za obavljanje poslova vaspitača

Tagovi:   licence      socijalna zaštita   

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  28.09.2018

Akreditovani program obuke

Akreditacija programa obuke za pružaoce socijalnih usluga

Tagovi:   akreditovani programi      socijalne usluge   

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  11.10.2018

Licenca za obavljanje pravnih poslova

Tagovi:   licence      socijalna zaštita   

 Zavod za socijalnu i dječju zaštitu  28.09.2018