Portal otvorenih podataka

Ministarstvo pravde


Organizacija

Ministarstvo pravde

7 rezultata

Spisak lica koja su položila notarski ispit od 2017. godine

Tagovi:   notari         

 Ministarstvo pravde  27.09.2019

Spisak notara u Crnoj Gori

Tagovi:   notar         

 Ministarstvo pravde  17.09.2019

Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa

Tagovi:   advokat      djeca      zastupanje   

 Ministarstvo pravde  13.09.2018

Lista lica za podršku djetetu u postupcima u vezi sa porodičnim odnosima

Tagovi:   podrška      djeca      porodica   

 Ministarstvo pravde  13.09.2018

Evidencija stečajnih upravnika

Tagovi:   stečajni      upravnici      stečajni upravnici   

 Ministarstvo pravde  13.09.2018

Spisak tumača

Podaci o tumačima

Tagovi:   sudski      tumači   

 Ministarstvo pravde  12.10.2018

Spisak sudskih vještaka

Tagovi:   sudski      vještak   

 Ministarstvo pravde  30.11.2018