Analitika

Ukupno preuzimanja: 80894
Naziv set Broj preuzimanja
Zarade poslanika, imenovanih, izabranih i postavljenih lica u Skupštini Crne Gore 2291
Obveznici elektronske fiskalizacije 1470
Evidencija brisanih NVO 1381
Spisak tumača 1365
Obrazovno-vaspitne ustanove u školskoj 2019/20. godini 1245
Registar reprezentativnih sindikata 1241
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 1238
Evidencija stečajnih upravnika 1203
Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično-pravnih odnosa 1189
Evidencija aktivnih NVO 1176
Spisak državnih službenika i namještenika Ministarstva javne uprave sa zvanjima i kontaktima 1169
Spisak službenika i namještenika Skupštine Crne Gore sa zvanjima i kontaktima 1147
Registar ovlašćenih revizora 1145
Registar agencija za privremeno ustupanje zaposlenih 1135
Registar subjekata u organskoj proizvodnji 1120
Lista poslanika 27. saziva Skupštine Crne Gore 1110
Spisak ovlašćenih inženjera za složeni inženjerski objekat 1109
Licenca za obavljanje osnovnih stručnih poslova u socijalnoj i dječjoj zaštiti 1097
Broj učenika u osnovnim školama - ukupno po opštinama, polu, nastavnom jeziku i tipu svojine obrazovne ustanove u školskoj 2020/21. godini 1090
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.06. do 01.07.2019. godine 1085
KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2020.god. 1085
Isplata potraživanja po čl. 98 od 01.07. do 01.08.2019. godine 1082
Registar energetskih dozvola 1076
Jednostavne nabavke Skupštine Crne Gore (2021 godina) 1069
Isplata doprinosa PIO od 01.03. do 01.04.2019. godine 1069