Portal otvorenih podataka

Skupovi podataka


8 rezultata

Pokazatelji siromaštva, uporedni prikaz sa zemljama EU i regiona, 2017. godina


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva po tipu naselja, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva po regionima, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa djece u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti-AROPE tokom godina, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina po nivou obrazovanja roditelja, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa materijalne deprivacije prema broju stavki materijalne deprivacije, %


Tagovi:   Siromastvo   

 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Tagovi