Portal otvorenih podataka

Skupovi podataka


123 rezultata

Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 642

Stopa rizika od siromaštva prema polu %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 621

Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 503

Stopa rizika od siromaštva prije i poslije socijalnih transfera, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 665

Disperzija oko praga rizika od siromaštva


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 540

Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, %


Tagovi:

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 572

Prosječni godišnji ekvivalentni raspoloživi dohodak, nominalne vrijednosti EUR, 2013-2017.


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 593

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO OPŠTINAMA U 2019. GODINI


Tagovi:   MIGRACIJE   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 546

Procjenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom godine


Tagovi:   broj stanovnika   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 520

BDP-potrosni metod, stalne cijene u 000 EUR


Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 596

Tagovi