Portal otvorenih podataka

Skupovi podataka


116 rezultata

Pokazatelji siromaštva, uporedni prikaz sa zemljama EU i regiona, 2018. godina


Tagovi:   Siromaštvo i uslovi života   

 14.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 33

Pokazatelji siromaštva, uporedni prikaz sa zemljama EU i regiona, 2017. godina


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 26

Stopa rizika od siromaštva po tipu naselja, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 23

Stopa rizika od siromaštva po regionima, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 20

Stopa djece u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti-AROPE tokom godina, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 20

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina po nivou obrazovanja roditelja, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 29

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 20

Komponente pokazatelja i pokazatelj rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 21

Stopa materijalne deprivacije prema broju stavki materijalne deprivacije, %


Tagovi:   Siromastvo   

 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 21

Stopa rizika od siromaštva prema najčešćem statusu aktivnosti (18 i više godina), %


Tagovi:   siromaštvo   

 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku  Broj pregleda: 21

Tagovi