Portal otvorenih podataka

Skupovi podataka


30 rezultata

Pokazatelji siromaštva, uporedni prikaz sa zemljama EU i regiona, 2017. godina


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva po tipu naselja, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva po regionima, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa djece u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti-AROPE tokom godina, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina po nivou obrazovanja roditelja, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva djece tokom godina, %


Tagovi:   Siromastvo   

 13.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa materijalne deprivacije prema broju stavki materijalne deprivacije, %


Tagovi:   Siromastvo   

 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema starosti, %


Tagovi:   siromaštvo   

 12.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Osnovni pokazatelji rizika od siromaštva i nejednakosti


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 09.10.2020  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema najvišem nivou obrazovanja, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema polu %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prema tipu domaćinstva, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Stopa rizika od siromaštva prije i poslije socijalnih transfera, %


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Disperzija oko praga rizika od siromaštva


Tagovi:   Statistika uslova zivota   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Udio u ekvivalentnom dohotku po kvintilima, %


Tagovi:      

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO OPŠTINAMA U 2019. GODINI


Tagovi:   MIGRACIJE   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Procjenjeni broj stanovnika po opštinama sredinom godine


Tagovi:   broj stanovnika   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

BDP-potrosni metod, stalne cijene u 000 EUR


Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

BDP-potrosni metod, tekuce cijene u 000 EUR


Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Bruto dodata vrijednost, stalne cijene, struktura u %


Tagovi:   Bruto dodata vrijednost   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Bruto domaći proizvod


Tagovi:   Bruto domaći proizvod   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

MIGRACIONI SALDO PO OPŠTINAMA, 2019.god.


Tagovi:   Migracije   

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

KRETANJE STANOVNIŠTVA UNUTAR CRNE GORE PO STAROSTI I POLU, 2019.god.


Tagovi:      

 03.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Prag rizika od siromaštva (linija siromaštva) na godišnjem nivou, EUR


Tagovi:      

 02.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

OSNOVNI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI


Tagovi:   natalitet, mortalitet   

 02.10.2019  Statistika  Uprava za statistiku

Tagovi