{"item0":{"godina":"2020","vrsta-predmeta":"Robe","predmet":"Kancelarijski materijal","kriterijum":"Najni\u017ea ponu\u0111ena cijena","okvirni-sporazum":"NE","id-predmeta":"1","procijenjena-vrijednost-partije":"26000.00","ugovorena-sa-porezom":"24074.39","broj-pristiglih-ponuda":"4","broj-odbijenih-ponuda":"3","naziv-ponudaca":"KASTEX DOO PODGORICA","pib-ponudaca":"02122189","datum-ugovora":"12-Mar-21"}}