Aleksandar Klarić generalni sekretar 38220404560 generalni.sekretar@skupstina.me aleksandar.klaric@skupstina.me Milena Vuković Sekulić zamjenica generalnog sekretara 38220404548 milena.vukovic@skupstina.me Lidija Grdinić zamjenica generalnog sekretara 38220404548 lidija.grdinic@skupstina.me Jelena Radonjić pomoćnica generalnog sekretara Sektora za podršku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skupštine 38220404559 jelena.radonjic@skupstina.me Nataša Komnenić pomoćnica generalnog sekretara Sektora za istraživanje, dokumentacione poslove i informatičku mrežu 38220404506 natasa.komnenic@skupstina.me Neven Gošović savjetnik predsjednika Skupštine 38220404577 Vuk Janković savjetnik predsjednika Skupštine 38220404547 vuk.jankovic@skupstina.me Duško Stjepović savjetnik predsjednika Skupštine 38220404516 dusko.stjepovic@skupstina.me Sandra Radević savjetnica predsjednika Skupštine 38220404516 sandra.radevic@skupstina.me Dubravka Joksimović savjetnica predsjednika Skupštine 38220404516 dubravka.joksimovic@skupstina.me Nikola Prodanović savjetnik predsjednika Skupštine 38220404558 nikola.prodanovic@skupstina.me Anika Bajić savjetnica potpredsjednika Skupštine 38220404530 anika.bajic@skupstina.me Boban Stanišić savjetnik potpredsjednika Skupštine 38220404530 boban.stanisic@skupstina.me Miloš Giljen savjetnik potpredsjednika Skupštine 38220404530 milos.giljen@skupstina.me Dušan Masoničić savjetnik predsjednika Skupštine 38220404516 dusan.masonicic@skupstina.me Valentina Minić savjetnica predsjednika Skupštine 38220404547 valentina.minic@skupstina.me Petar Drašković savjetnik potpredsjednika Skupštine 38220404530 petar.draskovic@skupstina.me Danka Zečević samostalna referentkinja - poslovna sekretarka predsjednika u Kabinetu Predsjednika Skupštine 38220404579 danka.zecevic@skupstina.me Maja Nikolić samostalna referentkinja – za administrativne poslove u Kabinetu Predsjednika Skupštine 38220404579 maja.nikolic@skupstina.me Jovana Kovačević rukovoditeljka Kancelarije generalnog sekretara 38220404557 jovana.kovacevic@skupstina.me Angelina Šaranović samostalna savjetnica I -za slobodan pristup informacijama i komunikaciju sa građanima u Kancelariji generalnog sekretara 38220404558 angelina.saranovic@skupstina.me Nela Kaluđerović samostalna savjetnica I - za slobodan pristup informacijama i komunikaciju sa građanima u Kancelariji generalnog sekretara 38220404558 nela.kaludjerovic@skupstina.me Tijana Rosandić samostalna savjetnica I – za međunarodne poslove u Kancelariji generalnog sekretara 38220404521 tijana.rosandic@skupstina.me Milena Mihajlović samostalna savjetnica II u u Kancelariji generalnog sekretara 38220404521 milena.mihajlovic@skupstina.me Aleksandra Midorović samostalna savjetnica III – za saradnju sa civilnim sektorom u Kancelariji generalnog sekretara 38220404521 aleksandra.midorovic@skupstina.me Dragana Kostić samostalna referentkinja – poslovna sekretarka u Kancelariji generalnog sekretara 38220404560 dragana.kostic@skupstina.me Dragana Vukčević sekretarka Ustavnog odbora u Sekretarijatu Ustavnog odbora dragana.vukcevic@skupstina.me Aleksandra Marković samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Ustavnog odbora aleksandra.markovic@skupstina.me Vlatko Šćepanović sekretar Zakonodavnog odbora u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora 38220404563 vlatko.scepanovic@skupstina.me Marija Vučinić samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora 38220404537 marija.vucinic@skupstina.me Marko Perućica utvrđeno mirovanje radnog odnosa marko.perucica@skupstina.me Vojka Simonović samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora 38220404537 vojka.simonovic@skupstina.me Merima Murić samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora 38220404537 merima.muric@skupstina.me Miloš Krstović samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora 38220404537 milos.krstovic@skupstina.me Slavica Mirković sekretarka Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu u Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu 38220404589 slavica.mirkovic@skupstina.me Martina Drinčić samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu 38220404569 martina.drincic@skupstina.me Ivana Tatar samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu 38220404569 ivana.tatar@skupstina.me Danira Abdović samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu 38220404569 danira.abdovic@skupstina.me Zorana Baćović sekretarka Odbora za bezbjednost i odbranu u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu 38220404594 zorana.bacovic@skupstina.me Vera Damjanović samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu 38220404585 vera.damjanovic@skupstina.me Ivana Gardašević samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu 38220404585 ivana.gardasevic@skupstina.me Adnan Crnovršanin samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu 38220404585 adnan.crnovrsanin@skupstina.me Nevena Čabarkapa samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu 38220404585 nevena.cabarkapa@skupstina.me Jasmin Bojadžić sekretar Odbora za međunarodne odnose i iseljenike u Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike 38220404512 jasmin.bojadzic@skupstina.me Dijana Mitrović samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike 38220404512 dijana.mitrovic@skupstina.me Vanja Čabarkapa samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike 38220404512 vanja.cabarkapa@skupstina.me Blagota Marunović samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za međunarodne odnose i iseljenike 38220404512 blagota.marunovic@skupstina.me Marija Maraš sekretarka Odbora za evropske integracije u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije 38220404583 marija.maras@skupstina.me Marija Milošević samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije 38220404583 marija.milosevic@skupstina.me Luka Pejović samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije 38220404583 luka.pejovic@skupstina.me Demir Mujević sekretar Odbora za ekonomiju, finansije i budžet u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet 38220404587 demir.mujevic@skupstina.me Tijana Knežević samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet 38220404587 tijana.knezevic@skupstina.me Anđela Dragana Globarević samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet 38220404587 andjela.vujisic@skupstina.me Jelena Rutović samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet 38220404587 jelena.rutovic@skupstina.me Anesa Ramović samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet 38220404587 anesa.ramovic@skupstina.me Nihad Canović utvrđeno mirovanje radnog odnosa nihad.canovic@skupstina.me Slava Burić sekretarka Odbora za ljudska prava i slobode u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode 38220404590 slava.buric@skupstina.me Sonja Jokić samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode 38220404593 sonja.jokic@skupstina.me Vojislav Kaluđerović samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode 38220404593 vojislav.kaludjerovic@skupstina.me Dušan Aleksić samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode 38220404593 dusan.aleksic@skupstina.me Snežana Grupković sekretarka Odbora za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost 38220404524 snezana.grupkovic@skupstina.me Željana Bošković samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odboru za rodnu ravnopravnost 38220404524 zeljana.boskovic@skupstina.me Tamara Pešić samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost 38220404524 tamara.pesic@skupstina.me Maja Laličić samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost 38220404524 maja.lalicic@skupstina.me Milena Kapa sekretarka Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje u Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje 38220404581 milena.kapa@skupstina.me Marija Perović samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje 38220404581 marija.perovic@skupstina.me Milena Gošović samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje 38220404552 milena.gosovic@skupstina.me Svjetlana Aligrudić sekretarka Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport 38220404598 svjetlana.aligrudic@skupstina.me Sanja Vlahović samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport 38220404598 sanja.vlahovic@skupstina.me Mirjana Marković samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport 38220404591 mirjana.markovic@skupstina.me Alisa Tošić samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu nauku kulturu i sport 38220404598 alisa.gutic@skupstina.me Danica Zečević samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport 38220404598 danica.zecevic@skupstina.me Snežana Kaluđerović sekretarka Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje 38220404592 snezana.kaludjerovic@skupstina.me Anđa Stanišić samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje 38220404592 andja.stanisic@skupstina.me Irena Vujošević samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje 38220404592 irena.vujosevic@skupstina.me Milena Joksimović Klikovac samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje 38220404592 milena.joksimovic.klikovac@skupstina.me Lazar Kljajić samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje 38220404592 lazar.kljajic@skupstina.me Vesna Peković sekretarka Odbora za antikorupciju u Sekretarijatu Odbora za antikorupciju 38220404596 vesna.pekovic@skupstina.me Slaven Jovanović samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za antikorupciju 38220404581 slaven.jovanovic@skupstina.me Goranka Vučinić sekretarka Administrativnog odbora u Sekretarijatu Administrativnog odbora 38220404595 goranka.vucinic@skupstina.me Ljiljana Miljanić samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Administrativnog odbora 38220404595 ljiljana.miljanic@skupstina.me Mirjana Marović samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Administrativnog odbora 38220404595 mirjana.marovic@skupstina.me Alma Jašarović samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Administrativnog odbora 38220404595 alma.jasarovic@skupstina.me Eliza Šećerović sekretarka Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije u Sekretarijatu Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije 38220404580 eliza.secerovic@skupstina.me Petar Perović samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu 38220404580 petar.perovic@skupstina.me Mirjana Popović samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije 38220404522 mirjana.popovic@skupstina.me Milica Ivanović rukovoditeljka Odsjeka za pripremu i obradu sjednica Skupštine 38220404559 milica.ivanovic@skupstina.me Slavko Šekarić samostalni savjetnik III - za pripremu i obradu sjednica Skupštine u Odsjeku za pripremu i obradu sjednica Skupštine 38220404558 slavko.sekaric@skupstina.me Jovana Turović samostalna savjetnica II – za pripremu i obradu sjednica Skupštine u Odsjeku za pripremu i obradu sjednica Skupštine 38220404558 jovana.turovic@skupstina.me Jelena Paović rukovoditeljka Odsjeka fonografskih i štampanih zapisa 38220404588 jelena.paovic@skupstina.me Ksenija Alorić samostalna savjetnica I – urednica u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404588 ksenija.aloric@skupstina.me Stanija Kalpačina samostalna savjetnica I – urednica u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404588 stanija.kalpacina@skupstina.me Ljubica Đurišić samostalna savjetnica I – urednica u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404588 ljubica.djurisic@skupstina.me Hajdana Klikovac saradnica I u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404505 hajdana.klikovac@skupstina.me Dijana Korać samostalna referentkinja – za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404588 dijana.korac@skupstina.me Sanja Bukilić samostalna referentkinja – za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404588 sanja.bukilic@skupstina.me Desimirka Knežević samostalna referentkinja – za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404553 desimirka.knezevic@skupstina.me Sandra Barjaktarević samostalna referentkinja – za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404553 sandra.barjaktarevic@skupstina.me Nada Lekić namještenica - za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404553 nada.lekic@skupstina.me Radmila Vukmirović namještenica - za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404553 radmila.vukmirovic@skupstina.me Radmila Lazović namještenica - za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404553 radmila.lazovic@skupstina.me Marina Klikovac samostalna referentkinja - za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404553 marina.klikovac@skupstina.me Bojana Radević namještenica - za štamparske poslove u Odsjeku fonografskih i štampanih zapisa 38220404553 bojana.radevic@skupstina.me Jelena Ulić rukovoditeljka Parlamentarnog instituta 38220404545 jelena.ulic@skupstina.me Sandra Brajušković šefica Istraživačkog centra 38220404523 sandra.brajuskovic@skupstina.me Milena Vujović samostalna savjetnica I – istraživačica analitičarka u Istraživačkom centru 38220404522 milena.vujovic@skupstina.me Goran Blagojević samostalni savjetnik I – istraživač analitičar u Istraživačkom centru 38220404522 goran.blagojevic@skupstina.me Denis Pačariz samostalni savjetnik II – istraživač analitičar u Istraživačkom centru 38220404522 denis.pacariz@skupstina.me Marija Camaj samostalna savjetnica II – istraživačica analitičarka u Istraživačkom centru marija.camaj@skupstina.me Jelisaveta Blagojević šefica Bibliotečko dokumentalističkog centra i arhiva 38220404522 jelisaveta.blagojevic@skupstina.me Daria Musić samostalna savjetnica II u Bibliotečko dokumentalističkom centru i arhivu 38220404522 daria.music@skupstina.me Milena Radonjić samostalna savjetnica I – za registratursku građu u Bibliotečko dokumentalističkom centru i arhivu 38220404568 milena.radonjic@skupstina.me Nela Škatarić samostalna referentkinja u Bibliotečko dokumentalističkom centru i arhivu 38220404568 nela.skataric@skupstina.me Milica Nikolić Jokić šefica Edukativnog centra 38220404522 milica.nikolic@skupstina.me Dragana Papić samostalna savjetnica I – za Demokratske radionice u Edukativnom centru 38220404571 dragana.papic@skupstina.me Jelena Nikčević Adžić samostalna savjetnica II – za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru 38220404571 jelena.nikcevic@skupstina.me Jelena Laković samostalna savjetnica II – za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru 38220404571 jelena.lakovic@skupstina.me Slavica Karadžić samostalna savjetnica II – za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru 38220404571 slavica.karadzic@skupstina.me Milka Todorović savjetnica III - za edukativni rad sa djecom i mladima u Edukativnom centru 38220404571 milka.todorovic@skupstina.me Slobodan Volarić referent – za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru 38220404571 slobodan.volaric@skupstina.me Bojana Bulut rukovoditeljka Parlamentarne budžetske kancelarije bojana.bulut@skupstina.me Goran Nikolić samostalni savjetnik I – saradnik za budžetske poslove – istraživač analitičar u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji goran.nikolic@skupstina.me Vjera Prelević samostalna savjetnica III – saradnik za budžetske poslove/istraživač u Parlamentarnoj budžetskoj kancelariji vjera.prelevic@skupstina.me Vuko Perišić rukovodilac Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije 38220404505 vuko.perisic@skupstina.me Vasilije Popović samostalni savjetnik I - inženjer za infrastrukturu i komunikacije u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije 38220404597 vasilije.popovic@skupstina.me Martin Popović samostalni savjetnik II – inženjer za hardver i sistemski softver u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije 38220404505 martin.popovic@skupstina.me Tomo Marković samostalni savjetnik II – inženjer za bezbjednost informacionog sistema u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije 38220404505 tomo.markovic@skupstina.me Petar Mijović samostalni savjetnik III – inženjer za podršku korisnicima u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije 38220404505 petar.mijovic@skupstina.me Goran Vukmanović savjetnik III - za administraciju informacionog sistema u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije 38220404507 goran.vukmanovic@skupstina.me Ana Krstović samostalna referentkinja – help desk operaterka za odnose sa korisnicima u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije 38220404505 ana.krstovic@skupstina.me Mirko Milošević rukovodilac Odjeljenja za snimanje i emitovanje sjednica 38220404527 mirko.milosevic@skupstina.me Miljan Mugoša samostalni savjetnik I - za audio/video informatiku u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica 38220404527 miljan.mugosa@skupstina.me Vladimir Marković savjetnik III – tonac u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica vladimir.markovic@skupstina.me Nikola Šćepanović saradnik I – saradnik tonca u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica nikola.scepanovic@skupstina.me Đuro Jokanović samostalni referent – realizator u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica 38220404527 djuro.jokanovic@skupstina.me Svetlana Jovanović samostalna referentkinja - realizatorka u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica 38220404527 svetlana.jovanovic@skupstina.me Snježana Vojvodić rukovoditeljka Odjeljenja za odnose sa javnošću 38220404513 snjezana.vojvodic@skupstina.me Sanja Perić samostalna savjetnica I - za odnose sa javnošću u Odjeljenju za odnose sa javnošću 38220404584 sanja.peric@skupstina.me Igor Šljivančanin samostalni savjetnik I - za odnose sa javnošću u Odjeljenju za odnose sa javnošću igor.sljivancanin@skupstina.me Mirha Tahirović samostalna savjetnica II – za odnose sa javnošću u Odjeljenju za odnose sa javnošću 38220404513 mirha.tahirovic@skupstina.me Sonja Ilić rukovoditeljka Odjeljenja za internet prezentaciju 38220404584 sonja.ilic@skupstina.me Adnan Redžić samostalni savjetnik II – za internet prezentaciju u Odjeljenju za odnose sa javnošću 38220404584 adnan.redzic@skupstina.me Melanija Bulatović rukovoditeljka Odjeljenja za protokol 38220404565 melanija.bulatovic@skupstina.me Andrea Jovanović samostalna savjetnica I - za protokol u Odjeljenju za protokol 38220404565 andrea.jovanovic@skupstina.me Ljubica Simanić samostalna savjetnica I – za protokol u Odjeljenju za protokol 38220404565 ljubica.simanic@skupstina.me Jovana Petrušić samostalna savjetnica II – za protokol u Odjeljenju za protokol 38220404565 jovana.petrusic@skupstina.me Nikolina Bečanović samostalna savjetnica III - za protokol u Odjeljenju za protokol 38220404565 nikolina.becanovic@skupstina.me Lazar Jakić samostalni savjetnik III u Odjeljenju za protokol 38220404565 lazar.jakic@skupstina.me Draga Babović Mrdak samostalna savjetnica I - prevoditeljka za engleski jezik u Odjeljenju za protokol 38220404565 draga.babovic@skupstina.me Milena Kruščić samostalna savjetnica I – prevoditeljka za engleski jezik u Odjeljenju za protokol milena.kruscic@skupstina.me Vanja Đuričanin samostalna savjetnica I – prevoditeljka za engleski jezik u Odjeljenju za protokol vanja.djuricanin@skupstina.me Binasa Ustabećir samostalna savjetnica III u Odjeljenju za protokol 38220404523 binasa.ustabecir@skupstina.me Vaso Vasović rukovodilac Odjeljenja za unutrašnju reviziju vaso.vasovic@skupstina.me Milena Rajković viša unutrašnja revizorka u Odjeljenju za unutrašnju reviziju milena.rajkovic@skupstina.me Dražen Malović rukovodilac Odsjeka pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova 38220404535 drazen.malovic@skupstina.me Mirko Mijanović šef Biroa za upravljanje ljudskim resursima 38220404535 mirko.mijanovic@skupstina.me Sonja Radulović samostalna savjetnica I – za ljudske resurse u Birou za upravljanje ljudskim resursima 38220404535 sonja.radulovic@skupstina.me Jelena Vojičić samostalna savjetnica II – za ljudske resurse u Birou za upravljanje ljudskim resursima 38220404535 jelena.prelevic@skupstina.me Sandra Raonić samostalna referentkinja u Birou za upravljanje ljudskim resursima 38220404535 sandra.raonic@skupstina.me Maša Moštrokol samostalna referentkinja u Birou za upravljanje ljudskim resursima 38220404535 masa.mostrokol@skupstina.me Ivana Božović šefica Biroa opštih poslova 38220404536 ivana.bozovic@skupstina.me Dragana Bošković samostalna savjetnica I u Birou opštih poslova 38220404536 dragana.boskovic@skupstina.me Ljiljana Ivanović šefica Pisarnice 38220404538 ljiljana.ivanovic@skupstina.me Sonja Lekić samostalna referentkinja – upisničarka u Pisarnici 38220404507 sonja.lekic@skupstina.me Sandra Milutinović samostalna referentkinja – upisničarka u Pisarnici 38220404538 sandra.milutinovic@skupstina.me Minela Prekić samostalna referentkinja – upisničarka u Pisarnici 38220404538 minela.prekic@skupstina.me Dragan Mrdović samostalni referent - upisničar u Pisarnici 38220404538 dragan.mrdovic@skupstina.me Mihailo Vuksanović referent – kurir u Pisarnici 38220404504 mihailo.vuksanovic@skupstina.me Irena Perović samostalna referentkinja – upisničarka u Pisarnici 38220404542 irena.perovic@skupstina.me Dragana Krdžić samostalna referentkinja – upisničarka u Pisarnici 38220404542 dragana.krdzic@skupstina.me Mirjana Marković samostalna referentkinja – upisničarka u Pisarnici 38220404538 mira.markovic@skupstina.me Aris Šabotić rukovodilac Odsjeka finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva, javnih nabavki logistike i održavanja 38220404540 aris.sabotic@skupstina.me Tatjana Dulović šefica Biroa finansijskih poslova 38220404528 tatjana.dulovic@skupstina.me Dragana Karadžić samostalna savjetnica I u Birou finansijskih poslova 38220404564 dragana.karadzic@skupstina.me Gorica Jakić samostalna referentkinja - blagajnik u Birou finansijskih poslova 38220404528 gorica.jakic@skupstina.me Darka Milačić samostalna savjetnica I u Birou finansijskih poslova 38220404564 darka.milacic@skupstina.me Milena Jovović samostalna savjetnica III u Birou finansijskih poslova 38220404564 milena.jovovic@skupstina.me Renata Čelebić šefica Biroa materijalnog knjigovodstva 38220404576 renata.celebic@skupstina.me Marija Dabetić samostalna savjetnica III u Birou materijalnog knjigovodstva 38220404576 marija.dabetic@skupstina.me Marina Pejović samostalna savjetnica III - za knjigovodstvo osnovnih sredstava u Birou materijalnog knjigovodstva 38220404576 marina.radovic@skupstina.me Ermin Orahovac saradnik I u Birou materijalnog knjigovodstva 38220404507 ermin.orahovac@skupstina.me Mirko Stanković šef Biroa za javne nabavke 38220404552 mirko.stankovic@skupstina.me Filip Babić samostalni savjetnik I – za javne nabavke u Birou za javne nabavke 38220404552 filip.babic@skupstina.me Marko Lekić samostalni savjetnik III u Birou za javne nabavke 38220404552 marko.lekic@skupstina.me Miloš Milinković šef Biroa za logistiku i održavanje 38220404576 milos.milinkovic@skupstina.me Tamara Grgurović Raičević samostalni referent – za poslove održavanja u Birou za logistiku i održavanje 38220404576 tamara.raicevic@skupstina.me Petar Vujović samostalni referent - za vozni park u Birou za logistiku i održavanje 38220404526 petar.vujovic@skupstina.me Dejan Petrović samostalni referent - kurir vozač u Birou za logistiku i održavanje 38220404576 dejan.petrovic@skupstina.me Samir Perazić samostalni referent – kurir vozač u Birou za logistiku i održavanje 38220404542 samir.perazic@skupstina.me Nebojša Radević samostalni referent – kurir vozač u Birou za logistiku i održavanje 38220404542 nebojsa.radevic@skupstina.me Ekrem Neljković samostalni referent - kurir vozač u Birou za logistiku i održavanje 38220404522 ekrem.neljkovic@skupstina.me Safet Kroma namještenik - kurir vozač u Birou za logistiku i održavanje 38220404576 Danijela Baošić samostalna referentkinja – tehničarka usluživanja u Birou za logistiku i održavanje 38220404572 danijela.baosic@skupstina.me Nevenka Krkeljić samostalna referentkinja – tehničarka usluživanja u Birou za logistiku i održavanje 38220404572 nevenka.krkeljic@skupstina.me Milijana Marojević namještenica u Birou za logistiku i održavanje 38220404572 milijana.marojevic@skupstina.me Dražen Vlahović samostalni referent - operater za štamparske poslove u Birou za logistiku i održavanje 38220404504 drazen.vlahovic@skupstina.me Tamara Vučinić samostalna savjetnica I Sanja Bulatović utvrđeno mirovanje radnog odnosa Aleksandra Leković utvrđeno mirovanje radnog odnosa Milica Vujošević savjetnica ranijeg Predsjednika Skupštine Crne Gore