{"item0":{"ime-i-prezime":"Aleksandar Klari\u0107 ","radno-mjesto":"generalni sekretar ","telefon":"38220404560","email":"generalni.sekretar@skupstina.me aleksandar.klaric@skupstina.me"},"item1":{"ime-i-prezime":"Milena Vukovi\u0107 Sekuli\u0107","radno-mjesto":"zamjenica generalnog sekretara","telefon":"38220404548","email":"milena.vukovic@skupstina.me"},"item2":{"ime-i-prezime":"Lidija Grdini\u0107","radno-mjesto":"zamjenica generalnog sekretara","telefon":"38220404548","email":"lidija.grdinic@skupstina.me"},"item3":{"ime-i-prezime":"Jelena Radonji\u0107","radno-mjesto":"pomo\u0107nica generalnog sekretara Sektora za podr\u0161ku zakonodavnoj i nadzornoj funkciji Skup\u0161tine","telefon":"38220404559","email":"jelena.radonjic@skupstina.me"},"item4":{"ime-i-prezime":"Nata\u0161a Komneni\u0107","radno-mjesto":"pomo\u0107nica generalnog sekretara Sektora za istra\u017eivanje, dokumentacione poslove i informati\u010dku mre\u017eu","telefon":"38220404506","email":"natasa.komnenic@skupstina.me"},"item5":{"ime-i-prezime":"Neven Go\u0161ovi\u0107 ","radno-mjesto":"savjetnik predsjednika Skup\u0161tine ","telefon":"38220404577","email":null},"item6":{"ime-i-prezime":"Vuk Jankovi\u0107","radno-mjesto":"savjetnik predsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404547","email":"vuk.jankovic@skupstina.me "},"item7":{"ime-i-prezime":"Du\u0161ko Stjepovi\u0107","radno-mjesto":"savjetnik predsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404516","email":"dusko.stjepovic@skupstina.me"},"item8":{"ime-i-prezime":"Sandra Radevi\u0107","radno-mjesto":"savjetnica predsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404516","email":"sandra.radevic@skupstina.me"},"item9":{"ime-i-prezime":"Dubravka Joksimovi\u0107","radno-mjesto":"savjetnica predsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404516","email":"dubravka.joksimovic@skupstina.me"},"item10":{"ime-i-prezime":"Nikola Prodanovi\u0107","radno-mjesto":"savjetnik predsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404558","email":"nikola.prodanovic@skupstina.me"},"item11":{"ime-i-prezime":"Anika Baji\u0107","radno-mjesto":"savjetnica potpredsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404530","email":"anika.bajic@skupstina.me"},"item12":{"ime-i-prezime":"Boban Stani\u0161i\u0107","radno-mjesto":"savjetnik potpredsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404530","email":"boban.stanisic@skupstina.me"},"item13":{"ime-i-prezime":"Milo\u0161 Giljen","radno-mjesto":"savjetnik potpredsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404530","email":"milos.giljen@skupstina.me"},"item14":{"ime-i-prezime":"Du\u0161an Masoni\u010di\u0107","radno-mjesto":"savjetnik predsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404516","email":"dusan.masonicic@skupstina.me"},"item15":{"ime-i-prezime":"Valentina Mini\u0107","radno-mjesto":"savjetnica predsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404547","email":"valentina.minic@skupstina.me"},"item16":{"ime-i-prezime":"Petar Dra\u0161kovi\u0107","radno-mjesto":"savjetnik potpredsjednika Skup\u0161tine","telefon":"38220404530","email":"petar.draskovic@skupstina.me"},"item17":{"ime-i-prezime":"Danka Ze\u010devi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja - poslovna sekretarka predsjednika u Kabinetu Predsjednika Skup\u0161tine ","telefon":"38220404579","email":"danka.zecevic@skupstina.me"},"item18":{"ime-i-prezime":"Maja Nikoli\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 za administrativne poslove u Kabinetu Predsjednika Skup\u0161tine ","telefon":"38220404579","email":"maja.nikolic@skupstina.me"},"item19":{"ime-i-prezime":"Jovana Kova\u010devi\u0107","radno-mjesto":"rukovoditeljka Kancelarije generalnog sekretara ","telefon":"38220404557","email":"jovana.kovacevic@skupstina.me"},"item20":{"ime-i-prezime":"Angelina \u0160aranovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I -za slobodan pristup informacijama i komunikaciju sa gra\u0111anima u Kancelariji generalnog sekretara","telefon":"38220404558","email":"angelina.saranovic@skupstina.me"},"item21":{"ime-i-prezime":"Nela Kalu\u0111erovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I - za slobodan pristup informacijama i komunikaciju sa gra\u0111anima u Kancelariji generalnog sekretara","telefon":"38220404558","email":"nela.kaludjerovic@skupstina.me"},"item22":{"ime-i-prezime":"Tijana Rosandi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 za me\u0111unarodne poslove u Kancelariji generalnog sekretara","telefon":"38220404521","email":"tijana.rosandic@skupstina.me"},"item23":{"ime-i-prezime":"Milena Mihajlovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u u Kancelariji generalnog sekretara","telefon":"38220404521","email":"milena.mihajlovic@skupstina.me"},"item24":{"ime-i-prezime":"Aleksandra Midorovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III \u2013 za saradnju sa civilnim sektorom u Kancelariji generalnog sekretara ","telefon":"38220404521","email":"aleksandra.midorovic@skupstina.me"},"item25":{"ime-i-prezime":"Dragana Kosti\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 poslovna sekretarka u Kancelariji generalnog sekretara ","telefon":"38220404560","email":"dragana.kostic@skupstina.me"},"item26":{"ime-i-prezime":"Dragana Vuk\u010devi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Ustavnog odbora u Sekretarijatu Ustavnog odbora ","telefon":null,"email":"dragana.vukcevic@skupstina.me"},"item27":{"ime-i-prezime":"Aleksandra Markovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Ustavnog odbora ","telefon":null,"email":"aleksandra.markovic@skupstina.me"},"item28":{"ime-i-prezime":"Vlatko \u0160\u0107epanovi\u0107","radno-mjesto":"sekretar Zakonodavnog odbora u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora ","telefon":"38220404563","email":"vlatko.scepanovic@skupstina.me"},"item29":{"ime-i-prezime":"Marija Vu\u010dini\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora ","telefon":"38220404537","email":"marija.vucinic@skupstina.me"},"item30":{"ime-i-prezime":"Marko Peru\u0107ica","radno-mjesto":"utvr\u0111eno mirovanje radnog odnosa","telefon":null,"email":"marko.perucica@skupstina.me"},"item31":{"ime-i-prezime":"Vojka Simonovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora ","telefon":"38220404537","email":"vojka.simonovic@skupstina.me"},"item32":{"ime-i-prezime":"Merima Muri\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora ","telefon":"38220404537","email":"merima.muric@skupstina.me"},"item33":{"ime-i-prezime":"Milo\u0161 Krstovi\u0107 ","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Zakonodavnog odbora ","telefon":"38220404537","email":"milos.krstovic@skupstina.me"},"item34":{"ime-i-prezime":"Slavica Mirkovi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za politi\u010dki sistem, pravosu\u0111e i upravu u Sekretarijatu Odbora za politi\u010dki sistem, pravosu\u0111e i upravu","telefon":"38220404589","email":"slavica.mirkovic@skupstina.me"},"item35":{"ime-i-prezime":"Martina Drin\u010di\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za politi\u010dki sistem, pravosu\u0111e i upravu ","telefon":"38220404569","email":"martina.drincic@skupstina.me"},"item36":{"ime-i-prezime":"Ivana Tatar","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za politi\u010dki sistem, pravosu\u0111e i upravu ","telefon":"38220404569","email":"ivana.tatar@skupstina.me"},"item37":{"ime-i-prezime":"Danira Abdovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za politi\u010dki sistem, pravosu\u0111e i upravu ","telefon":"38220404569","email":"danira.abdovic@skupstina.me"},"item38":{"ime-i-prezime":"Zorana Ba\u0107ovi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za bezbjednost i odbranu u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu ","telefon":"38220404594","email":"zorana.bacovic@skupstina.me"},"item39":{"ime-i-prezime":"Vera Damjanovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu ","telefon":"38220404585","email":"vera.damjanovic@skupstina.me"},"item40":{"ime-i-prezime":"Ivana Garda\u0161evi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu ","telefon":"38220404585","email":"ivana.gardasevic@skupstina.me"},"item41":{"ime-i-prezime":"Adnan Crnovr\u0161anin","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu ","telefon":"38220404585","email":"adnan.crnovrsanin@skupstina.me"},"item42":{"ime-i-prezime":"Nevena \u010cabarkapa","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za bezbjednost i odbranu ","telefon":"38220404585","email":"nevena.cabarkapa@skupstina.me"},"item43":{"ime-i-prezime":"Jasmin Bojad\u017ei\u0107","radno-mjesto":"sekretar Odbora za me\u0111unarodne odnose i iseljenike u Sekretarijatu Odbora za me\u0111unarodne odnose i iseljenike ","telefon":"38220404512","email":"jasmin.bojadzic@skupstina.me"},"item44":{"ime-i-prezime":"Dijana Mitrovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za me\u0111unarodne odnose i iseljenike","telefon":"38220404512","email":"dijana.mitrovic@skupstina.me"},"item45":{"ime-i-prezime":"Vanja \u010cabarkapa","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za me\u0111unarodne odnose i iseljenike","telefon":"38220404512","email":"vanja.cabarkapa@skupstina.me"},"item46":{"ime-i-prezime":"Blagota Marunovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za me\u0111unarodne odnose i iseljenike","telefon":"38220404512","email":"blagota.marunovic@skupstina.me"},"item47":{"ime-i-prezime":"Marija Mara\u0161","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za evropske integracije u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije ","telefon":"38220404583","email":"marija.maras@skupstina.me"},"item48":{"ime-i-prezime":"Marija Milo\u0161evi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije ","telefon":"38220404583","email":"marija.milosevic@skupstina.me"},"item49":{"ime-i-prezime":"Luka Pejovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije ","telefon":"38220404583","email":"luka.pejovic@skupstina.me"},"item50":{"ime-i-prezime":"Demir Mujevi\u0107","radno-mjesto":"sekretar Odbora za ekonomiju, finansije i bud\u017eet u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i bud\u017eet ","telefon":"38220404587","email":"demir.mujevic@skupstina.me"},"item51":{"ime-i-prezime":"Tijana Kne\u017eevi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i bud\u017eet","telefon":"38220404587","email":"tijana.knezevic@skupstina.me"},"item52":{"ime-i-prezime":"An\u0111ela Dragana Globarevi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i bud\u017eet ","telefon":"38220404587","email":"andjela.vujisic@skupstina.me"},"item53":{"ime-i-prezime":"Jelena Rutovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i bud\u017eet","telefon":"38220404587","email":"jelena.rutovic@skupstina.me"},"item54":{"ime-i-prezime":"Anesa Ramovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za ekonomiju, finansije i bud\u017eet","telefon":"38220404587","email":"anesa.ramovic@skupstina.me"},"item55":{"ime-i-prezime":"Nihad Canovi\u0107","radno-mjesto":"utvr\u0111eno mirovanje radnog odnosa","telefon":null,"email":"nihad.canovic@skupstina.me"},"item56":{"ime-i-prezime":"Slava Buri\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za ljudska prava i slobode u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode","telefon":"38220404590","email":"slava.buric@skupstina.me"},"item57":{"ime-i-prezime":"Sonja Joki\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode","telefon":"38220404593","email":"sonja.jokic@skupstina.me"},"item58":{"ime-i-prezime":"Vojislav Kalu\u0111erovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode","telefon":"38220404593","email":"vojislav.kaludjerovic@skupstina.me"},"item59":{"ime-i-prezime":"Du\u0161an Aleksi\u0107 ","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za ljudska prava i slobode","telefon":"38220404593","email":"dusan.aleksic@skupstina.me"},"item60":{"ime-i-prezime":"Sne\u017eana Grupkovi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za rodnu ravnopravnost u Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost","telefon":"38220404524","email":"snezana.grupkovic@skupstina.me"},"item61":{"ime-i-prezime":"\u017deljana Bo\u0161kovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odboru za rodnu ravnopravnost ","telefon":"38220404524","email":"zeljana.boskovic@skupstina.me"},"item62":{"ime-i-prezime":"Tamara Pe\u0161i\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost ","telefon":"38220404524","email":"tamara.pesic@skupstina.me"},"item63":{"ime-i-prezime":"Maja Lali\u010di\u0107 ","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za rodnu ravnopravnost ","telefon":"38220404524","email":"maja.lalicic@skupstina.me"},"item64":{"ime-i-prezime":"Milena Kapa","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje u Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje","telefon":"38220404581","email":"milena.kapa@skupstina.me"},"item65":{"ime-i-prezime":"Marija Perovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje ","telefon":"38220404581","email":"marija.perovic@skupstina.me"},"item66":{"ime-i-prezime":"Milena Go\u0161ovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje ","telefon":"38220404552","email":"milena.gosovic@skupstina.me"},"item67":{"ime-i-prezime":"Svjetlana Aligrudi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport","telefon":"38220404598","email":"svjetlana.aligrudic@skupstina.me"},"item68":{"ime-i-prezime":"Sanja Vlahovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport ","telefon":"38220404598","email":"sanja.vlahovic@skupstina.me"},"item69":{"ime-i-prezime":"Mirjana Markovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport ","telefon":"38220404591","email":"mirjana.markovic@skupstina.me"},"item70":{"ime-i-prezime":"Alisa To\u0161i\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu nauku kulturu i sport ","telefon":"38220404598","email":"alisa.gutic@skupstina.me"},"item71":{"ime-i-prezime":"Danica Ze\u010devi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport ","telefon":"38220404598","email":"danica.zecevic@skupstina.me"},"item72":{"ime-i-prezime":"Sne\u017eana Kalu\u0111erovi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje","telefon":"38220404592","email":"snezana.kaludjerovic@skupstina.me"},"item73":{"ime-i-prezime":"An\u0111a Stani\u0161i\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje ","telefon":"38220404592","email":"andja.stanisic@skupstina.me"},"item74":{"ime-i-prezime":"Irena Vujo\u0161evi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje ","telefon":"38220404592","email":"irena.vujosevic@skupstina.me"},"item75":{"ime-i-prezime":"Milena Joksimovi\u0107 Klikovac","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje","telefon":"38220404592","email":"milena.joksimovic.klikovac@skupstina.me"},"item76":{"ime-i-prezime":"Lazar Kljaji\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III u Sekretarijatu Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje ","telefon":"38220404592","email":"lazar.kljajic@skupstina.me"},"item77":{"ime-i-prezime":"Vesna Pekovi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Odbora za antikorupciju u Sekretarijatu Odbora za antikorupciju ","telefon":"38220404596","email":"vesna.pekovic@skupstina.me"},"item78":{"ime-i-prezime":"Slaven Jovanovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za antikorupciju ","telefon":"38220404581","email":"slaven.jovanovic@skupstina.me"},"item79":{"ime-i-prezime":"Goranka Vu\u010dini\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Administrativnog odbora u Sekretarijatu Administrativnog odbora ","telefon":"38220404595","email":"goranka.vucinic@skupstina.me"},"item80":{"ime-i-prezime":"Ljiljana Miljani\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Administrativnog odbora ","telefon":"38220404595","email":"ljiljana.miljanic@skupstina.me"},"item81":{"ime-i-prezime":"Mirjana Marovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Sekretarijatu Administrativnog odbora ","telefon":"38220404595","email":"mirjana.marovic@skupstina.me"},"item82":{"ime-i-prezime":"Alma Ja\u0161arovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Sekretarijatu Administrativnog odbora ","telefon":"38220404595","email":"alma.jasarovic@skupstina.me"},"item83":{"ime-i-prezime":"Eliza \u0160e\u0107erovi\u0107","radno-mjesto":"sekretarka Komisije za pra\u0107enje i kontrolu postupka privatizacije u Sekretarijatu Komisije za pra\u0107enje i kontrolu postupka privatizacije","telefon":"38220404580","email":"eliza.secerovic@skupstina.me"},"item84":{"ime-i-prezime":"Petar Perovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II u Sekretarijatu Odbora za politi\u010dki sistem, pravosu\u0111e i upravu ","telefon":"38220404580","email":"petar.perovic@skupstina.me"},"item85":{"ime-i-prezime":"Mirjana Popovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Sekretarijatu Komisije za pra\u0107enje i kontrolu postupka privatizacije","telefon":"38220404522","email":"mirjana.popovic@skupstina.me"},"item86":{"ime-i-prezime":"Milica Ivanovi\u0107","radno-mjesto":"rukovoditeljka Odsjeka za pripremu i obradu sjednica Skup\u0161tine","telefon":"38220404559","email":"milica.ivanovic@skupstina.me"},"item87":{"ime-i-prezime":"Slavko \u0160ekari\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III - za pripremu i obradu sjednica Skup\u0161tine u Odsjeku za pripremu i obradu sjednica Skup\u0161tine","telefon":"38220404558","email":"slavko.sekaric@skupstina.me"},"item88":{"ime-i-prezime":"Jovana Turovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 za pripremu i obradu sjednica Skup\u0161tine u Odsjeku za pripremu i obradu sjednica Skup\u0161tine","telefon":"38220404558","email":"jovana.turovic@skupstina.me"},"item89":{"ime-i-prezime":"Jelena Paovi\u0107","radno-mjesto":"rukovoditeljka Odsjeka fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404588","email":"jelena.paovic@skupstina.me"},"item90":{"ime-i-prezime":"Ksenija Alori\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 urednica u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa","telefon":"38220404588","email":"ksenija.aloric@skupstina.me"},"item91":{"ime-i-prezime":"Stanija Kalpa\u010dina","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 urednica u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa","telefon":"38220404588","email":"stanija.kalpacina@skupstina.me"},"item92":{"ime-i-prezime":"Ljubica \u0110uri\u0161i\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 urednica u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa","telefon":"38220404588","email":"ljubica.djurisic@skupstina.me"},"item93":{"ime-i-prezime":"Hajdana Klikovac","radno-mjesto":"saradnica I u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404505","email":"hajdana.klikovac@skupstina.me"},"item94":{"ime-i-prezime":"Dijana Kora\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404588","email":"dijana.korac@skupstina.me"},"item95":{"ime-i-prezime":"Sanja Bukili\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa","telefon":"38220404588","email":"sanja.bukilic@skupstina.me"},"item96":{"ime-i-prezime":"Desimirka Kne\u017eevi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa","telefon":"38220404553","email":"desimirka.knezevic@skupstina.me"},"item97":{"ime-i-prezime":"Sandra Barjaktarevi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa","telefon":"38220404553","email":"sandra.barjaktarevic@skupstina.me"},"item98":{"ime-i-prezime":"Nada Leki\u0107","radno-mjesto":"namje\u0161tenica - za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404553","email":"nada.lekic@skupstina.me"},"item99":{"ime-i-prezime":"Radmila Vukmirovi\u0107","radno-mjesto":"namje\u0161tenica - za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404553","email":"radmila.vukmirovic@skupstina.me"},"item100":{"ime-i-prezime":"Radmila Lazovi\u0107","radno-mjesto":"namje\u0161tenica - za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404553","email":"radmila.lazovic@skupstina.me"},"item101":{"ime-i-prezime":"Marina Klikovac","radno-mjesto":"samostalna referentkinja - za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404553","email":"marina.klikovac@skupstina.me"},"item102":{"ime-i-prezime":"Bojana Radevi\u0107","radno-mjesto":"namje\u0161tenica - za \u0161tamparske poslove u Odsjeku fonografskih i \u0161tampanih zapisa ","telefon":"38220404553","email":"bojana.radevic@skupstina.me"},"item103":{"ime-i-prezime":"Jelena Uli\u0107","radno-mjesto":"rukovoditeljka Parlamentarnog instituta ","telefon":"38220404545","email":"jelena.ulic@skupstina.me"},"item104":{"ime-i-prezime":"Sandra Braju\u0161kovi\u0107","radno-mjesto":"\u0161efica Istra\u017eiva\u010dkog centra ","telefon":"38220404523","email":"sandra.brajuskovic@skupstina.me"},"item105":{"ime-i-prezime":"Milena Vujovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 istra\u017eiva\u010dica analiti\u010darka u Istra\u017eiva\u010dkom centru ","telefon":"38220404522","email":"milena.vujovic@skupstina.me"},"item106":{"ime-i-prezime":"Goran Blagojevi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik I \u2013 istra\u017eiva\u010d analiti\u010dar u Istra\u017eiva\u010dkom centru ","telefon":"38220404522","email":"goran.blagojevic@skupstina.me"},"item107":{"ime-i-prezime":"Denis Pa\u010dariz","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II \u2013 istra\u017eiva\u010d analiti\u010dar u Istra\u017eiva\u010dkom centru ","telefon":"38220404522","email":"denis.pacariz@skupstina.me"},"item108":{"ime-i-prezime":"Marija Camaj","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 istra\u017eiva\u010dica analiti\u010darka u Istra\u017eiva\u010dkom centru","telefon":null,"email":"marija.camaj@skupstina.me"},"item109":{"ime-i-prezime":"Jelisaveta Blagojevi\u0107","radno-mjesto":"\u0161efica Bibliote\u010dko dokumentalisti\u010dkog centra i arhiva ","telefon":"38220404522","email":"jelisaveta.blagojevic@skupstina.me"},"item110":{"ime-i-prezime":"Daria Musi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II u Bibliote\u010dko dokumentalisti\u010dkom centru i arhivu","telefon":"38220404522","email":"daria.music@skupstina.me"},"item111":{"ime-i-prezime":"Milena Radonji\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 za registratursku gra\u0111u u Bibliote\u010dko dokumentalisti\u010dkom centru i arhivu ","telefon":"38220404568","email":"milena.radonjic@skupstina.me"},"item112":{"ime-i-prezime":"Nela \u0160katari\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja u Bibliote\u010dko dokumentalisti\u010dkom centru i arhivu ","telefon":"38220404568","email":"nela.skataric@skupstina.me"},"item113":{"ime-i-prezime":"Milica Nikoli\u0107 Joki\u0107","radno-mjesto":"\u0161efica Edukativnog centra ","telefon":"38220404522","email":"milica.nikolic@skupstina.me"},"item114":{"ime-i-prezime":"Dragana Papi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 za Demokratske radionice u Edukativnom centru ","telefon":"38220404571","email":"dragana.papic@skupstina.me"},"item115":{"ime-i-prezime":"Jelena Nik\u010devi\u0107 Ad\u017ei\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru ","telefon":"38220404571","email":"jelena.nikcevic@skupstina.me"},"item116":{"ime-i-prezime":"Jelena Lakovi\u0107 ","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru ","telefon":"38220404571","email":"jelena.lakovic@skupstina.me"},"item117":{"ime-i-prezime":"Slavica Karad\u017ei\u0107 ","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru","telefon":"38220404571","email":"slavica.karadzic@skupstina.me"},"item118":{"ime-i-prezime":"Milka Todorovi\u0107 ","radno-mjesto":"savjetnica III - za edukativni rad sa djecom i mladima u Edukativnom centru","telefon":"38220404571","email":"milka.todorovic@skupstina.me"},"item119":{"ime-i-prezime":"Slobodan Volari\u0107 ","radno-mjesto":"referent \u2013 za edukativni rad sa djecom u Edukativnom centru","telefon":"38220404571","email":"slobodan.volaric@skupstina.me"},"item120":{"ime-i-prezime":"Bojana Bulut","radno-mjesto":"rukovoditeljka Parlamentarne bud\u017eetske kancelarije ","telefon":null,"email":"bojana.bulut@skupstina.me"},"item121":{"ime-i-prezime":"Goran Nikoli\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik I \u2013 saradnik za bud\u017eetske poslove \u2013 istra\u017eiva\u010d analiti\u010dar u Parlamentarnoj bud\u017eetskoj kancelariji ","telefon":null,"email":"goran.nikolic@skupstina.me"},"item122":{"ime-i-prezime":"Vjera Prelevi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III \u2013 saradnik za bud\u017eetske poslove\/istra\u017eiva\u010d u Parlamentarnoj bud\u017eetskoj kancelariji","telefon":null,"email":"vjera.prelevic@skupstina.me"},"item123":{"ime-i-prezime":"Vuko Peri\u0161i\u0107","radno-mjesto":"rukovodilac Odsjeka za informaciono-komunikacione tehnologije ","telefon":"38220404505","email":"vuko.perisic@skupstina.me"},"item124":{"ime-i-prezime":"Vasilije Popovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik I - in\u017eenjer za infrastrukturu i komunikacije u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije ","telefon":"38220404597","email":"vasilije.popovic@skupstina.me"},"item125":{"ime-i-prezime":"Martin Popovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II \u2013 in\u017eenjer za hardver i sistemski softver u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije","telefon":"38220404505","email":"martin.popovic@skupstina.me"},"item126":{"ime-i-prezime":"Tomo Markovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II \u2013 in\u017eenjer za bezbjednost informacionog sistema u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije","telefon":"38220404505","email":"tomo.markovic@skupstina.me"},"item127":{"ime-i-prezime":"Petar Mijovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III \u2013 in\u017eenjer za podr\u0161ku korisnicima u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije ","telefon":"38220404505","email":"petar.mijovic@skupstina.me"},"item128":{"ime-i-prezime":"Goran Vukmanovi\u0107 ","radno-mjesto":"savjetnik III - za administraciju informacionog sistema u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije","telefon":"38220404507","email":"goran.vukmanovic@skupstina.me"},"item129":{"ime-i-prezime":"Ana Krstovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 help desk operaterka za odnose sa korisnicima u Odsjeku za informaciono - komunikacione tehnologije","telefon":"38220404505","email":"ana.krstovic@skupstina.me"},"item130":{"ime-i-prezime":"Mirko Milo\u0161evi\u0107","radno-mjesto":"rukovodilac Odjeljenja za snimanje i emitovanje sjednica","telefon":"38220404527","email":"mirko.milosevic@skupstina.me"},"item131":{"ime-i-prezime":"Miljan Mugo\u0161a","radno-mjesto":"samostalni savjetnik I - za audio\/video informatiku u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica ","telefon":"38220404527","email":"miljan.mugosa@skupstina.me"},"item132":{"ime-i-prezime":"Vladimir Markovi\u0107","radno-mjesto":"savjetnik III \u2013 tonac u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica","telefon":null,"email":"vladimir.markovic@skupstina.me"},"item133":{"ime-i-prezime":"Nikola \u0160\u0107epanovi\u0107","radno-mjesto":"saradnik I \u2013 saradnik tonca u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica ","telefon":null,"email":"nikola.scepanovic@skupstina.me"},"item134":{"ime-i-prezime":"\u0110uro Jokanovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent \u2013 realizator u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica","telefon":"38220404527","email":"djuro.jokanovic@skupstina.me"},"item135":{"ime-i-prezime":"Svetlana Jovanovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja - realizatorka u Odjeljenju za snimanje i emitovanje sjednica ","telefon":"38220404527","email":"svetlana.jovanovic@skupstina.me"},"item136":{"ime-i-prezime":"Snje\u017eana Vojvodi\u0107","radno-mjesto":"rukovoditeljka Odjeljenja za odnose sa javno\u0161\u0107u ","telefon":"38220404513","email":"snjezana.vojvodic@skupstina.me"},"item137":{"ime-i-prezime":"Sanja Peri\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I - za odnose sa javno\u0161\u0107u u Odjeljenju za odnose sa javno\u0161\u0107u ","telefon":"38220404584","email":"sanja.peric@skupstina.me"},"item138":{"ime-i-prezime":"Igor \u0160ljivan\u010danin","radno-mjesto":"samostalni savjetnik I - za odnose sa javno\u0161\u0107u u Odjeljenju za odnose sa javno\u0161\u0107u","telefon":null,"email":"igor.sljivancanin@skupstina.me"},"item139":{"ime-i-prezime":"Mirha Tahirovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 za odnose sa javno\u0161\u0107u u Odjeljenju za odnose sa javno\u0161\u0107u ","telefon":"38220404513","email":"mirha.tahirovic@skupstina.me"},"item140":{"ime-i-prezime":"Sonja Ili\u0107","radno-mjesto":"rukovoditeljka Odjeljenja za internet prezentaciju ","telefon":"38220404584","email":"sonja.ilic@skupstina.me"},"item141":{"ime-i-prezime":"Adnan Red\u017ei\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik II \u2013 za internet prezentaciju u Odjeljenju za odnose sa javno\u0161\u0107u ","telefon":"38220404584","email":"adnan.redzic@skupstina.me"},"item142":{"ime-i-prezime":"Melanija Bulatovi\u0107","radno-mjesto":"rukovoditeljka Odjeljenja za protokol ","telefon":"38220404565","email":"melanija.bulatovic@skupstina.me"},"item143":{"ime-i-prezime":"Andrea Jovanovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I - za protokol u Odjeljenju za protokol ","telefon":"38220404565","email":"andrea.jovanovic@skupstina.me"},"item144":{"ime-i-prezime":"Ljubica Simani\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 za protokol u Odjeljenju za protokol ","telefon":"38220404565","email":"ljubica.simanic@skupstina.me"},"item145":{"ime-i-prezime":"Jovana Petru\u0161i\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 za protokol u Odjeljenju za protokol ","telefon":"38220404565","email":"jovana.petrusic@skupstina.me"},"item146":{"ime-i-prezime":"Nikolina Be\u010danovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III - za protokol u Odjeljenju za protokol ","telefon":"38220404565","email":"nikolina.becanovic@skupstina.me"},"item147":{"ime-i-prezime":"Lazar Jaki\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III u Odjeljenju za protokol ","telefon":"38220404565","email":"lazar.jakic@skupstina.me"},"item148":{"ime-i-prezime":"Draga Babovi\u0107 Mrdak","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I - prevoditeljka za engleski jezik u Odjeljenju za protokol ","telefon":"38220404565","email":"draga.babovic@skupstina.me"},"item149":{"ime-i-prezime":"Milena Kru\u0161\u010di\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 prevoditeljka za engleski jezik u Odjeljenju za protokol ","telefon":null,"email":"milena.kruscic@skupstina.me"},"item150":{"ime-i-prezime":"Vanja \u0110uri\u010danin","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 prevoditeljka za engleski jezik u Odjeljenju za protokol ","telefon":null,"email":"vanja.djuricanin@skupstina.me"},"item151":{"ime-i-prezime":"Binasa Ustabe\u0107ir","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Odjeljenju za protokol ","telefon":"38220404523","email":"binasa.ustabecir@skupstina.me"},"item152":{"ime-i-prezime":"Vaso Vasovi\u0107","radno-mjesto":"rukovodilac Odjeljenja za unutra\u0161nju reviziju ","telefon":null,"email":"vaso.vasovic@skupstina.me"},"item153":{"ime-i-prezime":"Milena Rajkovi\u0107","radno-mjesto":"vi\u0161a unutra\u0161nja revizorka u Odjeljenju za unutra\u0161nju reviziju ","telefon":null,"email":"milena.rajkovic@skupstina.me"},"item154":{"ime-i-prezime":"Dra\u017een Malovi\u0107","radno-mjesto":"rukovodilac Odsjeka pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova","telefon":"38220404535","email":"drazen.malovic@skupstina.me"},"item155":{"ime-i-prezime":"Mirko Mijanovi\u0107","radno-mjesto":"\u0161ef Biroa za upravljanje ljudskim resursima ","telefon":"38220404535","email":"mirko.mijanovic@skupstina.me"},"item156":{"ime-i-prezime":"Sonja Radulovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I \u2013 za ljudske resurse u Birou za upravljanje ljudskim resursima ","telefon":"38220404535","email":"sonja.radulovic@skupstina.me"},"item157":{"ime-i-prezime":"Jelena Voji\u010di\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica II \u2013 za ljudske resurse u Birou za upravljanje ljudskim resursima ","telefon":"38220404535","email":"jelena.prelevic@skupstina.me"},"item158":{"ime-i-prezime":"Sandra Raoni\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja u Birou za upravljanje ljudskim resursima ","telefon":"38220404535","email":"sandra.raonic@skupstina.me"},"item159":{"ime-i-prezime":"Ma\u0161a Mo\u0161trokol","radno-mjesto":"samostalna referentkinja u Birou za upravljanje ljudskim resursima ","telefon":"38220404535","email":"masa.mostrokol@skupstina.me"},"item160":{"ime-i-prezime":"Ivana Bo\u017eovi\u0107","radno-mjesto":"\u0161efica Biroa op\u0161tih poslova ","telefon":"38220404536","email":"ivana.bozovic@skupstina.me"},"item161":{"ime-i-prezime":"Dragana Bo\u0161kovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Birou op\u0161tih poslova ","telefon":"38220404536","email":"dragana.boskovic@skupstina.me"},"item162":{"ime-i-prezime":"Ljiljana Ivanovi\u0107","radno-mjesto":"\u0161efica Pisarnice ","telefon":"38220404538","email":"ljiljana.ivanovic@skupstina.me"},"item163":{"ime-i-prezime":"Sonja Leki\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 upisni\u010darka u Pisarnici","telefon":"38220404507","email":"sonja.lekic@skupstina.me"},"item164":{"ime-i-prezime":"Sandra Milutinovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 upisni\u010darka u Pisarnici ","telefon":"38220404538","email":"sandra.milutinovic@skupstina.me"},"item165":{"ime-i-prezime":"Minela Preki\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 upisni\u010darka u Pisarnici ","telefon":"38220404538","email":"minela.prekic@skupstina.me"},"item166":{"ime-i-prezime":"Dragan Mrdovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent - upisni\u010dar u Pisarnici ","telefon":"38220404538","email":"dragan.mrdovic@skupstina.me"},"item167":{"ime-i-prezime":"Mihailo Vuksanovi\u0107","radno-mjesto":"referent \u2013 kurir u Pisarnici","telefon":"38220404504","email":"mihailo.vuksanovic@skupstina.me"},"item168":{"ime-i-prezime":"Irena Perovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 upisni\u010darka u Pisarnici ","telefon":"38220404542","email":"irena.perovic@skupstina.me"},"item169":{"ime-i-prezime":"Dragana Krd\u017ei\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 upisni\u010darka u Pisarnici ","telefon":"38220404542","email":"dragana.krdzic@skupstina.me"},"item170":{"ime-i-prezime":"Mirjana Markovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 upisni\u010darka u Pisarnici ","telefon":"38220404538","email":"mira.markovic@skupstina.me"},"item171":{"ime-i-prezime":"Aris \u0160aboti\u0107","radno-mjesto":"rukovodilac Odsjeka finansijskih poslova, materijalnog knjigovodstva, javnih nabavki logistike i odr\u017eavanja ","telefon":"38220404540","email":"aris.sabotic@skupstina.me"},"item172":{"ime-i-prezime":"Tatjana Dulovi\u0107","radno-mjesto":"\u0161efica Biroa finansijskih poslova ","telefon":"38220404528","email":"tatjana.dulovic@skupstina.me"},"item173":{"ime-i-prezime":"Dragana Karad\u017ei\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Birou finansijskih poslova ","telefon":"38220404564","email":"dragana.karadzic@skupstina.me"},"item174":{"ime-i-prezime":"Gorica Jaki\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja - blagajnik u Birou finansijskih poslova","telefon":"38220404528","email":"gorica.jakic@skupstina.me"},"item175":{"ime-i-prezime":"Darka Mila\u010di\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I u Birou finansijskih poslova ","telefon":"38220404564","email":"darka.milacic@skupstina.me"},"item176":{"ime-i-prezime":"Milena Jovovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Birou finansijskih poslova ","telefon":"38220404564","email":"milena.jovovic@skupstina.me"},"item177":{"ime-i-prezime":"Renata \u010celebi\u0107","radno-mjesto":"\u0161efica Biroa materijalnog knjigovodstva ","telefon":"38220404576","email":"renata.celebic@skupstina.me"},"item178":{"ime-i-prezime":"Marija Dabeti\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III u Birou materijalnog knjigovodstva","telefon":"38220404576","email":"marija.dabetic@skupstina.me"},"item179":{"ime-i-prezime":"Marina Pejovi\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica III - za knjigovodstvo osnovnih sredstava u Birou materijalnog knjigovodstva","telefon":"38220404576","email":"marina.radovic@skupstina.me"},"item180":{"ime-i-prezime":"Ermin Orahovac","radno-mjesto":"saradnik I u Birou materijalnog knjigovodstva ","telefon":"38220404507","email":"ermin.orahovac@skupstina.me"},"item181":{"ime-i-prezime":"Mirko Stankovi\u0107","radno-mjesto":"\u0161ef Biroa za javne nabavke ","telefon":"38220404552","email":"mirko.stankovic@skupstina.me"},"item182":{"ime-i-prezime":"Filip Babi\u0107","radno-mjesto":"samostalni savjetnik I \u2013 za javne nabavke u Birou za javne nabavke ","telefon":"38220404552","email":"filip.babic@skupstina.me"},"item183":{"ime-i-prezime":"Marko Leki\u0107 ","radno-mjesto":"samostalni savjetnik III u Birou za javne nabavke","telefon":"38220404552","email":"marko.lekic@skupstina.me"},"item184":{"ime-i-prezime":"Milo\u0161 Milinkovi\u0107","radno-mjesto":"\u0161ef Biroa za logistiku i odr\u017eavanje ","telefon":"38220404576","email":"milos.milinkovic@skupstina.me"},"item185":{"ime-i-prezime":"Tamara Grgurovi\u0107 Rai\u010devi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent \u2013 za poslove odr\u017eavanja u Birou za logistiku i odr\u017eavanje ","telefon":"38220404576","email":"tamara.raicevic@skupstina.me"},"item186":{"ime-i-prezime":"Petar Vujovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent - za vozni park u Birou za logistiku i odr\u017eavanje","telefon":"38220404526","email":"petar.vujovic@skupstina.me"},"item187":{"ime-i-prezime":"Dejan Petrovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent - kurir voza\u010d u Birou za logistiku i odr\u017eavanje ","telefon":"38220404576","email":"dejan.petrovic@skupstina.me"},"item188":{"ime-i-prezime":"Samir Perazi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent \u2013 kurir voza\u010d u Birou za logistiku i odr\u017eavanje","telefon":"38220404542","email":"samir.perazic@skupstina.me"},"item189":{"ime-i-prezime":"Neboj\u0161a Radevi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent \u2013 kurir voza\u010d u Birou za logistiku i odr\u017eavanje","telefon":"38220404542","email":"nebojsa.radevic@skupstina.me"},"item190":{"ime-i-prezime":"Ekrem Neljkovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent - kurir voza\u010d u Birou za logistiku i odr\u017eavanje ","telefon":"38220404522","email":"ekrem.neljkovic@skupstina.me"},"item191":{"ime-i-prezime":"Safet Kroma","radno-mjesto":"namje\u0161tenik - kurir voza\u010d u Birou za logistiku i odr\u017eavanje ","telefon":"38220404576","email":null},"item192":{"ime-i-prezime":"Danijela Bao\u0161i\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 tehni\u010darka uslu\u017eivanja u Birou za logistiku i odr\u017eavanje","telefon":"38220404572","email":"danijela.baosic@skupstina.me"},"item193":{"ime-i-prezime":"Nevenka Krkelji\u0107","radno-mjesto":"samostalna referentkinja \u2013 tehni\u010darka uslu\u017eivanja u Birou za logistiku i odr\u017eavanje","telefon":"38220404572","email":"nevenka.krkeljic@skupstina.me"},"item194":{"ime-i-prezime":"Milijana Marojevi\u0107","radno-mjesto":"namje\u0161tenica u Birou za logistiku i odr\u017eavanje ","telefon":"38220404572","email":"milijana.marojevic@skupstina.me"},"item195":{"ime-i-prezime":"Dra\u017een Vlahovi\u0107","radno-mjesto":"samostalni referent - operater za \u0161tamparske poslove u Birou za logistiku i odr\u017eavanje","telefon":"38220404504","email":"drazen.vlahovic@skupstina.me"},"item196":{"ime-i-prezime":"Tamara Vu\u010dini\u0107","radno-mjesto":"samostalna savjetnica I ","telefon":null,"email":null},"item197":{"ime-i-prezime":"Sanja Bulatovi\u0107","radno-mjesto":"utvr\u0111eno mirovanje radnog odnosa","telefon":" ","email":null},"item198":{"ime-i-prezime":"Aleksandra Lekovi\u0107","radno-mjesto":"utvr\u0111eno mirovanje radnog odnosa","telefon":null,"email":null},"item199":{"ime-i-prezime":"Milica Vujo\u0161evi\u0107","radno-mjesto":"savjetnica ranijeg Predsjednika Skup\u0161tine Crne Gore","telefon":null,"email":null},"item200":{"ime-i-prezime":null,"radno-mjesto":null,"telefon":null,"email":null},"item201":{"ime-i-prezime":null,"radno-mjesto":null,"telefon":null,"email":null},"item202":{"ime-i-prezime":null,"radno-mjesto":null,"telefon":null,"email":null}}