{"item0":{"ime-i-prezime":"IME I PREZIME","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"VRSTA SLO\u017dENIH IN\u017dENJERSKIH OBJEKATA ZA KOJE JE IZDATO RJE\u0160ENJE"},"item1":{"ime-i-prezime":"Du\u0161an Koki\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi, tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m."},"item2":{"ime-i-prezime":"Slobodan Ini\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi, tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m."},"item3":{"ime-i-prezime":"Radovan Radovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Mostovi raspona preko 30m"},"item4":{"ime-i-prezime":"Ivan Kekovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi "},"item5":{"ime-i-prezime":"Simeun Matovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi "},"item6":{"ime-i-prezime":"Velimir Nedovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m"},"item7":{"ime-i-prezime":"Biljana Ivanovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item8":{"ime-i-prezime":"Zvonko Tomanovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Tuneli du\u017eine preko 200m "},"item9":{"ime-i-prezime":"Zdravko Drakulovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi i mostovi raspona preko 30m"},"item10":{"ime-i-prezime":"Ilinka Petrovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item11":{"ime-i-prezime":"Nikola Lukovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item12":{"ime-i-prezime":"Du\u0161ko Lu\u010di\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Mostovi raspona preko 30m i \u017eeljezni\u010dke pruge- \u017eeljezni\u010dki mostovi"},"item13":{"ime-i-prezime":"Milo\u0161 Kne\u017eevi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi i \u017eeljezni\u010dke pruge- \u017eeljezni\u010dki mostovi i tuneli"},"item14":{"ime-i-prezime":"Radenko Pejovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Mostovi raspona preko 30m, tuneli du\u017eine preko 200m i \u017eeljezni\u010dke pruge- \u017deljezni\u010dki mostovi i tuneli"},"item15":{"ime-i-prezime":"Slobodan Beri\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi, tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m"},"item16":{"ime-i-prezime":"Radojica Seni\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item17":{"ime-i-prezime":"Biljana Vukovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item18":{"ime-i-prezime":"Verica Milovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item19":{"ime-i-prezime":"Radenko Ostoji\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item20":{"ime-i-prezime":"Milan Krsti\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi i mostovi raspona preko 30m"},"item21":{"ime-i-prezime":"Marko Popovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item22":{"ime-i-prezime":"Zdravko Vojinovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item23":{"ime-i-prezime":"Ivan \u0160evaljevi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi, tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m"},"item24":{"ime-i-prezime":"\u017darko \u017divkovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m"},"item25":{"ime-i-prezime":"Zorica Peri\u0161i\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"},"item26":{"ime-i-prezime":"Mladen Uli\u0107evi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Mostovi raspona preko 30m, luke"},"item27":{"ime-i-prezime":"Ilija Miljani\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m"},"item28":{"ime-i-prezime":"\u017darko Buri\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi, tuneli du\u017eine preko 200m i mostovi raspona preko 30m"},"item29":{"ime-i-prezime":"Aikaterina Kostopolou","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"\u017deljezni\u010dke pruge- signalnosigurnosna tehnika, gornji stroj, elektrifikacija pruga"},"item30":{"ime-i-prezime":"Vladimir Perovi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Aerodromi"},"item31":{"ime-i-prezime":"Predrag Rube\u017ei\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Aerodromi"},"item32":{"ime-i-prezime":"Vesna Pra\u0161\u010devi\u0107","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Aerodromi"},"item33":{"ime-i-prezime":"Branislav \u0106alasan","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Luke, aerodromi"},"item34":{"ime-i-prezime":"Jovan Lipovac","vrsta-slozenih-inzenjerskih-objekata-za-koje-je-izdato-rjesenje":"Dr\u017eavni putevi"}}