Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Odsjek za tržišnu inspekciju Tržišna inspekcija Nada Đurđić nada.djurdjic@ti.gov.me +382 (0)20 234 421 Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Odsjek za turističku inspekciju Turistička inspekciju Svetlana Šljivančanin svetlana.sljivancanin@uip.gov.me +382 (0)20 234 422 Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Odsjek za inspekciju rada Inspekcija radnih odnosa i zapošljavanja Angelina Međedović angelina.medjedovic@uip.gov.me +382 (0)20 234 423 Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Odsjek za inspekciju rada Inspekcija zaštite i zdravlja na radu Angelina Međedović angelina.medjedovic@uip.gov.me +382 (0)20 234 424 Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Odsjek za metrološku inspekciju Metrološka inspekciju Sreten Tošić sreten.tosic@uip.gov.me +382 (0)20 234 425 Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Odsjek za inspekciju za igre na sreću Inspekcija za igre na sreću Miodrag Stojanović miodrag.stojanovic@uip.gov.me +382 (0)20 234 426 Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke Odsjek za inspekciju za javne nabavke Inspekcija za javne nabavke Hivzo Kajević hivzo.kajevic@uip.gov.me +382 (0)20 234 427 Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju Zdravstvena inspekcija Koordinatorka Dr Karmela Mujičić  karmela.mujicic@gmail.com +382 (0)20 234 428 Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite Odsjek za zdravstveno-sanitarnu inspekciju Sanitarna inspekcija Koordinatorka Zora Šćepanović zora.scepanovic@uip.gov.me +382 (0)20 234 429 Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite Odsjek za inspekciju šumarstva, lovstva i zaštite bilja Inspekcija šumarstva, lovstva i zaštite bilja Alija Bralić alija.bralic@uip.gov.me +382 (0)20 234 430 Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite Odsjek za inspekciju socijalne i dječje zaštite Inspekcija socijalne i dječje zaštite  / +382 (0)20 234 430 Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite Odsjek za ekološku inspekciju Ekološka inspekciju Veselinka Zarubica veselinka.zarubica@uip.gov.me +382 (0)20 234 432 Sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, socijalne i dječje zaštite Odsjek za inspekciju za vode  Inspekcija za vode  Miodrag Radulović miodrag.radulovic@uip.gov.me +382 (0)20 234 433 Sektor za zaštitu državnih resursa Odsjek za inspekciju za geodeziju Inspekcija za geodeziju  / +382 (0)20 234 430 Sektor za zaštitu državnih resursa Odsjek za inspekciju za stanovanje Inspekcija za stanovanje Slavica Stankov slavica.stankov@uip.gov.me +382 (0)20 234 435 Sektor za zaštitu državnih resursa Odsjek za geološku, rudarsku i inspekciju za ugljovodonike Geološka, rudarska i inspekcija za ugljovodonike  Goran Vušović  goran.vusovic@uip.gov.me +382 (0)20 234 436 Sektor za zaštitu državnih resursa Odsjek za elektroenergetsku inspekciju Elektroenergetska inspekcija Blagota Novosel blagota.novosel@uip.gov.me +382 (0)20 234 437 Sektor za zaštitu državnih resursa Odjsek za termoenergetsku inspekciju Termoenergetska inspekcija  / +382 (0)20 234 430 Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa Odsjek za inspekciju za prosvjetu  Inspekcija za prosvjetu  Lucija Adžić lucija.adzic@uip.gov.me +382 (0)20 234 439 Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa Odsjek za inspekciju za sport Inspekcija za sport  / +382 (0)20 234 430 Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa Odsjek za inspekciju za zaštitu kulturnih dobara, kulturne baštine i arhivsku djelatnost  Inspekcija za zaštitu kulturnih dobara, kulturne baštine i arhivsku djelatnost   / +382 (0)20 234 430 Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa Odsjek za inspekciju za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva Inspekcija za elektronske komunikacije, poštansku djelatnost i usluge informacionog društva Mladen Koljenšić mladen.koljensic@uip.gov.me +382 (0)20 234 442