{"item0":{"atc":"L01CD01","inn":"paklitaksel","naziv-lijeka":"ABRAXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za suspenziju za infuziju, 100mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 100mg pra\u0161ka za suspenziju za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/22 od 16.01.2017","proizvodac":"Celgene Europe Limited, Velika Britanija, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1DB","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1":{"atc":"R05CB01","inn":"acetilcistein","naziv-lijeka":"ACC\u00ae 200","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, 200mg, Ukupno 20 kesica sa 3g pra\u0161ka za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/194 od 07.05.2014","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item2":{"atc":"R05CB01","inn":"acetilcistein","naziv-lijeka":"ACC\u00aeAKUT 600","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 600mg, Ukupno 10 tableta u kesici (10x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/259 od 07.05.2014","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179 Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item3":{"atc":"B02AA02","inn":"traneksaminska kiselina","naziv-lijeka":"ACIDO TRANEXAMICO BIOINDUSTRIA L.I.M.","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 500mg\/5ml, Ukupno 5 ampula sa po 5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/460 od 03.12.2015","proizvodac":"Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A., Italija, Via De Ambrosiis 2\/6, 15067 Novi Ligure","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item4":{"atc":"J05AB01","inn":"aciklovir","naziv-lijeka":"ACIKLOVIR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg, Ukupno 25 tableta u blisteru (5x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/477 od 02.10.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item5":{"atc":"M01AH01","inn":"celekoksib","naziv-lijeka":"ACLEXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/304 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20\/E, 10450 Jastrebarsko","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item6":{"atc":"M01AH01","inn":"celekoksib","naziv-lijeka":"ACLEXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 200mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/305 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20\/E, 10450 Jastrebarsko","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item7":{"atc":"M01AX17","inn":"nimesulid","naziv-lijeka":"ACTASULID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/409 od 06.12.2017","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item8":{"atc":"L04AC07","inn":"tocilizumab","naziv-lijeka":"ACTEMRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 400mg\/20ml, ukupno 1 bo\u010dica od 20ml sa 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/80 od 16.12.2009","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item9":{"atc":"L04AC07","inn":"tocilizumab","naziv-lijeka":"ACTEMRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 80mg\/4ml, ukupno 1 bocica od 10ml sa 4ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/82 od 16.12.2009","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item10":{"atc":"L04AC07","inn":"tocilizumab","naziv-lijeka":"ACTEMRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 200mg\/10ml, ukupno 1 bocica od 20ml sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/81 od 16.12.2009","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item11":{"atc":"J07AG01","inn":"vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b, konjugovana","naziv-lijeka":"ACT-HIB\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 10 mcg\/0.5 ml, ukupno 1 liobo\u010dica sa rastvara\u010dem u \u0161pricu (1x0.5ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/132 od 30.03.2010","proizvodac":"Sanofi Pasteur, Francuska, Parc Industriel d\u2019Incarville, 27100 Val de Reuil Sanofi Pasteur, Francuska, Campus Merieux 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l\u2019Etoile","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item12":{"atc":"B01AD02","inn":"alteplaza","naziv-lijeka":"ACTILYSE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju\/infuziju, 50mg\/50ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju\/infuziju i 1 bo\u010dica sa 50ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/171 od 08.04.2016","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Birkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach \/ Riss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item13":{"atc":"A10AB01","inn":"insulin (humani)","naziv-lijeka":"ACTRAPID\u00ae PENFILL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u ulo\u0161ku, 100 i.j.\/ml, Ukupno 5 ulo\u017eaka sa po 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/32 od 15.05.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd Novo Nordisk Production SAS, Francuska, 45, Avenue d\u2019Orleans, Chartres","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item14":{"atc":"M04AA03","inn":"febuksostat","naziv-lijeka":"ADENURIC\u00ae 120","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 120mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/458 od 21.11.2013","proizvodac":"Menarini - Von Heyden GmbH, Njema\u010dka, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item15":{"atc":"M04AA03","inn":"febuksostat","naziv-lijeka":"ADENURIC\u00ae 80","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 80mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/456 od 21.11.2013","proizvodac":"Menarini - Von Heyden GmbH, Njema\u010dka, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item16":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"ADVAGRAF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 5mg, Ukupno 30 kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/501 od 03.12.2015","proizvodac":"Astellas Ireland Co.Ltd., Irska, Killorglin, Country Kerry","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INMED\" PODGORICA, Podgorica"},"item17":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"ADVAGRAF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 0.5mg, Ukupno 30 kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/498 od 03.12.2015","proizvodac":"Astellas Ireland Co.Ltd., Irska, Killorglin, Country Kerry","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INMED\" PODGORICA, Podgorica"},"item18":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"ADVAGRAF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 1mg, Ukupno 60 kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrdih u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/499 od 03.12.2015","proizvodac":"Astellas Ireland Co.Ltd., Irska, Killorglin, Country Kerry","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INMED\" PODGORICA, Podgorica"},"item19":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"ADVAGRAF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 3mg, Ukupno 30 kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/500 od 03.12.2015","proizvodac":"Astellas Ireland Co.Ltd., Irska, Killorglin, Country Kerry","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INMED\" PODGORICA, Podgorica"},"item20":{"atc":"R06AX27","inn":"desloratadin","naziv-lijeka":"AERIUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/56 od 25.07.2011","proizvodac":"Schering-Plough Labo NV, Belgija, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item21":{"atc":"R06AX27","inn":"desloratadin","naziv-lijeka":"AERIUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 0.5mg\/ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 60 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/57 od 25.07.2011","proizvodac":"Schering-Plough Labo NV, Belgija, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item22":{"atc":"L01XE10","inn":"everolimus","naziv-lijeka":"AFINITOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/200 od 20.12.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item23":{"atc":"L01XE10","inn":"everolimus","naziv-lijeka":"AFINITOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/199 od 20.12.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item24":{"atc":"M01AB16","inn":"aceklofenak","naziv-lijeka":"AFLAMIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/385 od 30.08.2013","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item25":{"atc":"M01AB16","inn":"aceklofenak","naziv-lijeka":"AFLAMIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/384 od 30.08.2013","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item26":{"atc":"D07AB10","inn":"alklometazon","naziv-lijeka":"AFLODERM\u00ae KREM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 0.5mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 20g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/359 od 20.12.2016","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item27":{"atc":"D07AB10","inn":"alklometazon","naziv-lijeka":"AFLODERM\u00ae MAST","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.5mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 20g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/358 od 20.12.2016","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item28":{"atc":"A10BH02","inn":"vildagliptin","naziv-lijeka":"AGNIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/274 od 01.08.2019","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item29":{"atc":"B02BD04","inn":"koagulacioni faktor IX","naziv-lijeka":"AIMAFIX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za infuziju, 500i.j.\/10ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 500i.j. pra\u0161ka za rastvor za infuziju i 1 bo\u010dica sa 10ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/431 od 28.10.2014","proizvodac":"Kedrion S.p.A., Italija, 55027 Gallicano ( Lucca ), Bolognana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item30":{"atc":"R03AK06","inn":"salmeterol, flutikazon","naziv-lijeka":"AIRFLUSAL\u00ae FORSPIRO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 50mcg + 250mcg, Ukupno 1 inhalator sa 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju podijeljenog u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/467 od 03.12.2018","proizvodac":"Aeropharm GmbH, Njema\u010dka, Francois-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item31":{"atc":"R03AK06","inn":"salmeterol, flutikazon","naziv-lijeka":"AIRFLUSAL\u00ae FORSPIRO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 50mcg + 500mcg, Ukupno 1 inhalator sa 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju podijeljenog u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/468 od 03.12.2018","proizvodac":"Aeropharm GmbH, Njema\u010dka, Francois-Mitterrand-Allee 1, 07407 Rudolstadt","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item32":{"atc":"D10AF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"AKNET","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 10mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena (sa kapaljkom) sa 30ml rastvora za ko\u017eu u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/225 od 26.04.2018","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item33":{"atc":"A04AA55","inn":"palonosetron, netupitant","naziv-lijeka":"AKYNZEO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 0.5mg + 300mg, Ukupno 1 kapsula tvrda u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/353 od 11.10.2017","proizvodac":"Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Irska, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item34":{"atc":"G01AX03","inn":"polikrezulen","naziv-lijeka":"ALBOTHYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vagitorija, 90mg, Ukupno 6 vagitorija u stripu (1x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/337 od 23.06.2016","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item35":{"atc":"B05AA01","inn":"albumin, humani","naziv-lijeka":"ALBUNORM 20%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 200g\/l, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 50ml rastvora za infuziju (1x50ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/525 od 15.07.2015","proizvodac":"Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d Octapharma AB, \u0160vedska, Elersvagen 40, 112 75 \u0160tokholm Octapharma, Francuska, 72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH, Njema\u010dka, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item36":{"atc":"B05AA01","inn":"albumin, humani","naziv-lijeka":"ALBUNORM 5%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 50g\/l, Ukupno 1 boca, staklena sa 250ml rastvora za infuziju (1x250ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/526 od 15.07.2015","proizvodac":"Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d Octapharma AB, \u0160vedska, Elersvagen 40, 112 75 \u0160tokholm Octapharma, Francuska, 72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim Octapharma Produktionsgesellschaft Deutschland mbH, Njema\u010dka, Wolfgang-Marguerre-Allee 1, 31832 Springe","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item37":{"atc":"C08DB01","inn":"diltiazem","naziv-lijeka":"ALDIZEM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 90mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/134 od 17.04.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item38":{"atc":"A16AB05","inn":"laronidaza","naziv-lijeka":"ALDURAZYME\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100j.\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/425 od 11.10.2017","proizvodac":"Genzyme Ltd, Velika Britanija, 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item39":{"atc":"L01XE36","inn":"alektinib","naziv-lijeka":"ALECENSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, Ukupno 224 kapsule tvrde u blisteru (7x8) u kutiji, 4 kutije u zbirnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/165 od 01.03.2018","proizvodac":"Delpharm Milano S.r.l., Italija, Via Carnevale, 1 - 20090 Segrate (MI) F. Hoffmann-La Roche AG, \u0160vajcarska, Viaduktstrasse 33, 4051 Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item40":{"atc":"R06AX26","inn":"feksofenadin","naziv-lijeka":"ALERIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 120mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/426 od 06.12.2017","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item41":{"atc":"J01DC04","inn":"cefahlor","naziv-lijeka":"ALFACET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/182 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item42":{"atc":"J01DC04","inn":"cefahlor","naziv-lijeka":"ALFACET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 125mg\/5ml, Ukupno 1 boca, staklena sa pra\u0161kom za pripremu 60ml oralne suspenzije uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/186 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item43":{"atc":"J01DC04","inn":"cefahlor","naziv-lijeka":"ALFACET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 250mg\/5ml, Ukupno 1 boca, staklena sa pra\u0161kom za pripremu 60ml oralne suspenzije uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/181 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item44":{"atc":"R06AX26","inn":"feksofenadin","naziv-lijeka":"ALLEGRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 120mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/429 od 06.12.2017","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item45":{"atc":"R01AC03","inn":"azelastin","naziv-lijeka":"ALLERGODIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 1mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena (sa sprej pumpom) sa 10ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/300 od 26.04.2018","proizvodac":"MEDA Manufacturing GmbH, Njema\u010dka, Neurather Ring 1, 51063 Koln MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Njema\u010dka, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item46":{"atc":"S01GX07","inn":"azelastin","naziv-lijeka":"ALLERGODIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 6ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/431 od 06.12.2017","proizvodac":"MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Njema\u010dka, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item47":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"ALMACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/120 od 17.04.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item48":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"ALMACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 250 mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za pripremu 100ml oralne suspenzije uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/121 od 17.04.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item49":{"atc":"R03AC02","inn":"salbutamol","naziv-lijeka":"ALOPROL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za raspr\u0161ivanje, 5mg\/ml, staklena bo\u010dica sa 10 ml rastvora, sa plasti\u010dnom kapaljkom, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/72 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item50":{"atc":"M04AA01","inn":"alopurinol","naziv-lijeka":"ALOPURINOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, ukupno 40 tableta u blisteru (2x20), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/310 od 31.07.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item51":{"atc":"M04AA01","inn":"alopurinol","naziv-lijeka":"ALOPURINOL BELUPO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 100 tableta u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/74 od 12.02.2015","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item52":{"atc":"A04AA05","inn":"palonosetron","naziv-lijeka":"ALOXI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 250 mikrograma\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 5 ml rastvora (1 x 5 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/397 od 04.10.2013","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd, u saradnji sa Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Irska, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item53":{"atc":"A11CC03","inn":"alfakalcidol","naziv-lijeka":"ALPHA D3\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 0.25mcg, Ukupno 50 kapsula, mekih, u bo\u010dici, plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/98 od 12.02.2015","proizvodac":"Pharmachemie B.V, Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 18, Eli Hurvitz Street, Industrial Zone 44102, Kfar Saba Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 20 Kiryat Hamada St., Har-Hozvim Ind. Zone, Jerusalem Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 2 Hamarpeh St., Jerusalem","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item54":{"atc":"A11CC03","inn":"alfakalcidol","naziv-lijeka":"ALPHA D3\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 0.5mcg, Ukupno 30 kapsula, mekih u bo\u010dici, plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/99 od 12.02.2015","proizvodac":"Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 18, Eli Hurvitz Street, Industrial Zone 44102, Kfar Saba Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 20 Kiryat Hamada St., Har-Hozvim Ind. Zone, Jerusalem Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 2 Hamarpeh St., Jerusalem Pharmachemie B.V, Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item55":{"atc":"A11CC03","inn":"alfakalcidol","naziv-lijeka":"ALPHA D3\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 1mcg, Ukupno 30 kapsula, mekih u bo\u010dici, plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/100 od 12.02.2015","proizvodac":"Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 18, Eli Hurvitz Street, Industrial Zone 44102, Kfar Saba Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 20 Kiryat Hamada St., Har-Hozvim Ind. Zone, Jerusalem Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Izrael, 2 Hamarpeh St., Jerusalem Pharmachemie B.V, Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item56":{"atc":"J05AR10","inn":"lopinavir, ritonavir","naziv-lijeka":"ALUVIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg + 50mg, Ukupno 120 film tableta u bo\u010dici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/343 od 15.08.2014","proizvodac":"AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen","nosilac-dozvole":"\"P2\" D.O.O. - PODGORICA, Podgorica"},"item57":{"atc":"R03BA08","inn":"ciklesonid","naziv-lijeka":"ALVESCO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 80mcg\/doza, Ukupno 120 doza u kontejneru pod pritiskom, zapremine 10 ml (1 x 10 ml) , u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/408 od 04.10.2013","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item58":{"atc":"R03BA08","inn":"ciklesonid","naziv-lijeka":"ALVESCO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 160mcg\/doza, Ukupno 60 doza u kontejneru pod pritiskom, zapremine 5 ml (1 x 5 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/409 od 04.10.2013","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item59":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"ALVODRONIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 2 mg\/2ml, Ukupno 1 ampula sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju (1 x 2 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/111 od 10.03.2014","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item60":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"ALVODRONIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 1 film tableta u blisteru (1 x 1), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/110 od 10.03.2014","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item61":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"ALVODRONIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 6 mg\/6 ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 6 ml koncentrata za rastvor za infuziju (1 x 6 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/112 od 10.03.2014","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item62":{"atc":"R03DC03","inn":"montelukast","naziv-lijeka":"ALVOKAST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 4mg, Ukupno 28 tableta za \u017evakanje u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/350 od 11.10.2017","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item63":{"atc":"R03DC03","inn":"montelukast","naziv-lijeka":"ALVOKAST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/352 od 11.10.2017","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item64":{"atc":"R03DC03","inn":"montelukast","naziv-lijeka":"ALVOKAST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 5mg, Ukupno 28 tableta za \u017evakanje u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/351 od 11.10.2017","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item65":{"atc":"J01MA12","inn":"levofloksacin","naziv-lijeka":"ALVOLAMID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 500mg\/100ml, Ukupno 10 bo\u010dica sa po 100ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/242 od 10.07.2014","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item66":{"atc":"J01MA12","inn":"levofloksacin","naziv-lijeka":"ALVOLAMID\u00ae T","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/241 od 10.07.2014","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item67":{"atc":"J01MA12","inn":"levofloksacin","naziv-lijeka":"ALVOLAMID\u00aeT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/240 od 10.07.2014","proizvodac":"PHARMATHEN SA, Gr\u010dka, Dervenakion 6, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item68":{"atc":"A10BB12","inn":"glimepirid","naziv-lijeka":"AMARYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/188 od 29.05.2013","proizvodac":"Sanofi-Aventis S.P.A., Italija, Strada Statale N 17, km 22, Scoppito, 67019 Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item69":{"atc":"A10BB12","inn":"glimepirid","naziv-lijeka":"AMARYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 3mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/189 od 29.05.2013","proizvodac":"Sanofi-Aventis S.P.A., Italija, Strada Statale N 17, km 22, Scoppito, 67019 Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 30-36 avenue Gustave Eiffel, 37100 Tours","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item70":{"atc":"J01GB06","inn":"amikacin","naziv-lijeka":"AMIKACIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 500mg\/2ml, Ukupno 10 ampula u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/125 od 12.04.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item71":{"atc":"J01GB06","inn":"amikacin","naziv-lijeka":"AMIKACIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 100mg\/2ml, Ukupno 10 ampula u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/126 od 12.04.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item72":{"atc":"B05BA01","inn":"aminokiseline","naziv-lijeka":"AMINOSOL 10%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 14 g\/l + 12 g\/l + 5.1 g\/l + 11 g\/l + 3 g\/l + 5 g\/l + 7.4 g\/l + 6.6 g\/l + 4.3 g\/l + 11.2 g\/l + 6.5 g\/l + 1 g\/l + 0.4 g\/l + 4.4 g\/l + 2 g\/l + 6.2 g\/l, ukupno 1 boca sa 500 ml rastvora, 10 boca u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/1 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item73":{"atc":"B05BA10","inn":"aminokiseline i elektroliti","naziv-lijeka":"AMINOSOL 10% E","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 15 g\/l + 12 g\/l + 5.1 g\/l + 14 g\/l + 3 g\/l + 5 g\/l + 7.4 g\/l + 6.6 g\/l + 4.3 g\/l + 15 g\/l + 4.4 g\/l + 2 g\/l + 6.2 g\/l + 9.28 g\/l + 9.18 g\/l + 0.735 g\/l + 0.286 g\/l + 1.683 g\/l, ukupno 1 boca sa 500 ml rastvora, 10 boca u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/41 od 20.10.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item74":{"atc":"B05BA01","inn":"aminokiseline","naziv-lijeka":"AMINOSOL 15 %","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 5.2 g\/l + 8.9 g\/l + 5.5 g\/l + 11.1 g\/l + 3.8 g\/l + 8.6 g\/l + 5.5 g\/l + 1.6 g\/l + 20 g\/l + 7.3 g\/l + 25 g\/l + 18.5 g\/l + 17 g\/l + 9.6 g\/l + 0.4 g\/l + 2 g\/l, ukupno 1 boca sa 500 ml rastvora, 10 boca u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/47 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item75":{"atc":"C01BD01","inn":"amjodaron","naziv-lijeka":"AMIODARON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg, Ukupno 60 tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/381 od 20.12.2016","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item76":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"AMLESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4 mg + 10 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/286 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item77":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"AMLESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4 mg + 5 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/285 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item78":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"AMLESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8 mg + 10 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/288 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item79":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"AMLESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8 mg + 5 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/287 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item80":{"atc":"C09BX01","inn":"perindopril, amlodipin, indapamid","naziv-lijeka":"AMLEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8mg + 5mg + 2.5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/292 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item81":{"atc":"C09BX01","inn":"perindopril, amlodipin, indapamid","naziv-lijeka":"AMLEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4mg + 10mg + 1.25mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/291 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item82":{"atc":"C09BX01","inn":"perindopril, amlodipin, indapamid","naziv-lijeka":"AMLEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4mg + 5mg + 1.25mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/290 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item83":{"atc":"C09BX01","inn":"perindopril, amlodipin, indapamid","naziv-lijeka":"AMLEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg + 5mg + 0.625mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/289 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item84":{"atc":"C09BX01","inn":"perindopril, amlodipin, indapamid","naziv-lijeka":"AMLEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8mg + 10mg + 2.5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/293 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item85":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLODIPIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/51 od 16.01.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item86":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLODIPIN REPLEK FARM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/129 od 25.02.2013","proizvodac":"REPLEK FARM Ltd. Skopje, Republika Severna Makedonija, Kozle188, 1000 Skoplje","nosilac-dozvole":"Preduze\u0107e za proizvodnju, promet i usluge \"Poen\" doo Tivat, Tivat"},"item87":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLOGAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/145 od 28.05.2010","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item88":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLOGAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/22 od 21.02.2019","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item89":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLOGAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/21 od 21.02.2019","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item90":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLOGAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/146 od 28.05.2010","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item91":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLOPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/28 od 17.07.2012","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item92":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"AMLOPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/29 od 17.07.2012","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item93":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"AMOKSICILIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/284 od 31.07.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item94":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"AMOKSICILIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/283 od 31.07.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item95":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"AMOKSIKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1000 mg + 200 mg, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/86 od 28.01.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item96":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"AMOKSIKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg + 125mg, Ukupno 15 film tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/360 od 18.10.2016","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Perzonali 47, Prevalje, 2391","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item97":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"AMOKSIKLAV\u00ae 2X","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 400 mg\/5ml + 57 mg\/5 ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa pra\u0161kom za pripremu 70 ml suspenzije, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/45 od 28.01.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item98":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"AMOXICILLIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/182 od 29.05.2013","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item99":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"AMOXICILLIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, ukupno 20 kapsula tvrdih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/181 od 29.05.2013","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item100":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"AMPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/464 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item101":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"AMPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/462 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item102":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"AMPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1.25mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/461 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item103":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"AMPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/463 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item104":{"atc":"C09BA05","inn":"ramipril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"AMPRIL\u00ae HD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 25mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/479 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item105":{"atc":"C09BA05","inn":"ramipril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"AMPRIL\u00ae HL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5 mg + 12.5 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/478 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item106":{"atc":"J01AA07","inn":"tetraciklin","naziv-lijeka":"AMRACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 20 kapsula, tvrdih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/250 od 08.04.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item107":{"atc":"N06AA04","inn":"klomipramin","naziv-lijeka":"ANAFRANIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 25mg, Ukupno 30 oblo\u017eenih tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/119 od 16.01.2017","proizvodac":"Novartis Farma SpA, Italija, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item108":{"atc":"N02BB02","inn":"metamizol natrijum","naziv-lijeka":"ANALGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 500mg, ukupno 500 tableta (50x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/96 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item109":{"atc":"N02BB02","inn":"metamizol natrijum","naziv-lijeka":"ANALGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1g\/2ml, ukupno 50 ampula od 2ml u kartonskoj kuitiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/98 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item110":{"atc":"N02BB02","inn":"metamizol natrijum","naziv-lijeka":"ANALGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 2.5g\/5ml, ukupno 50 ampula od 5ml u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/97 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item111":{"atc":"N02BB02","inn":"metamizol natrijum","naziv-lijeka":"ANALGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 500mg, ukupno 10 tableta (1x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/95 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item112":{"atc":"B01AC06","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ANDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/395 od 04.10.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item113":{"atc":"N02BA01","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ANDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 300mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/396 od 04.10.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item114":{"atc":"B01AC06","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ANDOL\u00aePRO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3 x 10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/403 od 04.10.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item115":{"atc":"B01AC06","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ANDOL\u00aePRO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 75mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3 x 10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/401 od 04.10.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item116":{"atc":"G03HA01","inn":"ciproteron","naziv-lijeka":"ANDROCUR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/91 od 28.01.2013","proizvodac":"Delpharm Lille SAS, Francuska, Rue de Toufflers 59390, Lys-Lez-Lannoy Bayer Weimar GmBH&Co.KG, Njema\u010dka, Dobereinerstrasse 20, Weimar","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item117":{"atc":"R03AL03","inn":"vilanterol, umeklidinijum bromid","naziv-lijeka":"ANORO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 22mcg + 55mcg, Ukupno 1 inhaler sa 30 doza pra\u0161ka za inhalaciju podijeljenog u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/157 od 08.04.2016","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ Glaxo Operations UK Limited, Velika Britanija, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL 12 8DT","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item118":{"atc":"B01AC04","inn":"klopidogrel","naziv-lijeka":"ANTIAGREX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/536 od 03.12.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item119":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"APAURIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 10mg\/2ml, Ukupno 10 ampula sa 2ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/480 od 17.12.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item120":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"APAURIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/336 od 11.05.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item121":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"APAURIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 5mg, Ukupno 30 oblo\u017eenih tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/335 od 11.05.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item122":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"APAURIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 2mg, Ukupno 30 oblo\u017eenih tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/334 od 11.05.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item123":{"atc":"A10AB06","inn":"insulin glulizin","naziv-lijeka":"APIDRA\u00aeSOLOSTAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100j.\/ml, ukupno 5 penova sa ulo\u0161kom (5x3ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/84 od 17.10.2011","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item124":{"atc":"V07AB..","inn":"voda za injekcije","naziv-lijeka":"AQUA AD INIECTABILIA ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvara\u010d za parenteralnu upotrebu, \/\/, ukupno 50 ampula (50x5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/1 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item125":{"atc":"B03XA02","inn":"darbepoetin alfa","naziv-lijeka":"ARANESP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 60 mcg\/0.3 ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric (1x0.3 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/156 od 12.04.2013","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item126":{"atc":"B03XA02","inn":"darbepoetin alfa","naziv-lijeka":"ARANESP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 20 mcg\/0.5 ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric (1x 0.5 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/151 od 12.04.2013","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item127":{"atc":"B03XA02","inn":"darbepoetin alfa","naziv-lijeka":"ARANESP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 30 mcg\/0.3 ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric (1x0.3 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/152 od 12.04.2013","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item128":{"atc":"B03XA02","inn":"darbepoetin alfa","naziv-lijeka":"ARANESP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 10 mcg\/0.4 ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric (1x0.4 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/150 od 12.04.2013","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item129":{"atc":"L04AA13","inn":"leflunomid","naziv-lijeka":"ARAVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 30 film tableta u bo\u010dici kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/53 od 03.10.2011","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 56 Route de Choisy au Bac, 60205 Compiegne","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item130":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (4 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/48 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item131":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg, ukupno 7 film tableta u blisteru (1 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/47 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item132":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 60mg, ukupno 7 film tableta u blisteru (1 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/49 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item133":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 90mg, ukupno 14 film tableta u blisteru (2 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/52 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item134":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 90mg, ukupno 7 film tableta u blisteru (1 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/51 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item135":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 60mg, ukupno 14 film tableta u blisteri (2 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/50 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item136":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 120mg, ukupno 7 film tableta u blisteru (1 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/53 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item137":{"atc":"M01AH05","inn":"etorikoksib","naziv-lijeka":"ARCOXIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 120mg, ukupno 14 film tableta u blisteru (2 x 7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/54 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item138":{"atc":"L02BG03","inn":"anastrozol","naziv-lijeka":"AREMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/450 od 28.11.2014","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item139":{"atc":"B01AX05","inn":"fondaparinuks","naziv-lijeka":"ARIXTRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 2.5mg\/0.5ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.5ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/162 od 29.05.2013","proizvodac":"Glaxo Wellcome Production, Francuska, 1, rue de l Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item140":{"atc":"L02BG06","inn":"eksemestan","naziv-lijeka":"AROMASIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 25mg, Ukupno 30 oblo\u017eenih tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/263 od 22.06.2015","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item141":{"atc":"M01AX24","inn":"oksaceprol","naziv-lijeka":"ARTROMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/171 od 29.05.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item142":{"atc":"M01AX24","inn":"oksaceprol","naziv-lijeka":"ARTROMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/172 od 29.05.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item143":{"atc":"M01AX24","inn":"oksaceprol","naziv-lijeka":"ARTROMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 100 film tableta u blisteru (10x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/173 od 29.05.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item144":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"ARVIND\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/69 od 01.09.2010","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item145":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"ARVIND\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/68 od 01.09.2010","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item146":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"ARVIND\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/67 od 01.09.2010","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item147":{"atc":"R01BA52","inn":"pseudoefedrin, acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ASPIRIN\u00ae COMPLEX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralnu suspenziju, 30 mg + 500 mg, ukupno 10 kesica sa granulama za oralnu suspenziju (5 x 2), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/24 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item148":{"atc":"R01BA52","inn":"pseudoefedrin, acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ASPIRIN\u00ae COMPLEX HOT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralnu suspenziju, 30mg + 500mg, Ukupno 10 kesica sa granulama za oralnu suspenziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/334 od 10.07.2017","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item149":{"atc":"N02BA51","inn":"acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"ASPIRIN\u00ae PLUS C","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 400 mg + 240 mg, ukupno 10 \u0161ume\u0107ih tableta u stripu (5 x 2), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/23 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item150":{"atc":"N02BA51","inn":"acetilsalicilna kiselina, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"ASPIRIN\u00ae PLUS C","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 400mg + 240mg, Ukupno 20 \u0161ume\u0107ih tableta u stripu (10x2) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/215 od 26.04.2018","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen Bayer, farmacevtska dru\u017eba d.o.o., Slovenija, Bravni\u010darjeva ulica 13, Ljubljana, 1000","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item151":{"atc":"B01AC06","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ASPIRIN\u00ae PROTECT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 100mg, ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/20 od 15.06.2011","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item152":{"atc":"N02BA01","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ASPIRIN\u00ae ZIPP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule, 500mg, Ukupno 10 kesica sa granulama u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/378 od 20.12.2016","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item153":{"atc":"N02BA01","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"ASPIRIN\u00ae 500","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 500mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2 x 10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/22 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item154":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"ATACOR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/271 od 01.08.2019","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item155":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"ATACOR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (6x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/273 od 01.08.2019","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item156":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"ATACOR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/272 od 01.08.2019","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item157":{"atc":"C10BX03","inn":"atorvastatin, amlodipin","naziv-lijeka":"ATORDAPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg + 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/266 od 31.07.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item158":{"atc":"C10BX03","inn":"atorvastatin, amlodipin","naziv-lijeka":"ATORDAPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg + 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/267 od 31.07.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item159":{"atc":"S01FA01","inn":"atropin","naziv-lijeka":"ATROPIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 10 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/122 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item160":{"atc":"S01FA01","inn":"atropin","naziv-lijeka":"ATROPIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 1%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 10 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/121 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item161":{"atc":"S01FA01","inn":"atropin","naziv-lijeka":"ATROPIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 plasti\u010dna bo\u010dica sa 10 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/120 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item162":{"atc":"S01FA01","inn":"atropin","naziv-lijeka":"ATROPIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 1%, ukupno 1 plasti\u010dna bo\u010dica sa 10 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/119 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item163":{"atc":"A03BA01","inn":"atropin","naziv-lijeka":"ATROPINA SOLFATO BIOINDUSTRIA L.I.M.","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1mg\/ml, Ukupno 10 ampula sa rastvorom za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/326 od 20.12.2016","proizvodac":"Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A., Italija, Via De Ambrosiis 2\/6, 15067 Novi Ligure","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item164":{"atc":"L04AA31","inn":"teriflunomid","naziv-lijeka":"AUBAGIO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 14mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/316 od 11.05.2015","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 56 Route de Choisy au Bac, 60205 Compiegne","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item165":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"AUGMENTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 875 mg + 125 mg, Ukupno 14 film tableta u blistru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/14\/4 od 15.08.2014","proizvodac":"SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Velika Britanija, Clarendon Road, Worthing, West Sussex. BN14 QH Glaxo Wellcome Production, Francuska, Zone Industrielle du Terras, 53100 Mayenne GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item166":{"atc":"R01AD12","inn":"flutikazon furoat","naziv-lijeka":"AVAMYS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, suspenzija, 27.5 mcg\/doza, ukupno 1 bo\u010dica sa pumpom za doziranje (120 doza) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/29 od 25.07.2011","proizvodac":"Glaxo Operations UK Limited, Velika Britanija, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL 12 8DT","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item167":{"atc":"L01XC07","inn":"bevacizumab","naziv-lijeka":"AVASTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 25mg\/ml, ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 16 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/63 od 25.02.2013","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item168":{"atc":"L01XC07","inn":"bevacizumab","naziv-lijeka":"AVASTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 25mg\/ml, ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 4 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/64 od 25.02.2013","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305 F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item169":{"atc":"G04CB02","inn":"dutasterid","naziv-lijeka":"AVODART\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 0.5mg, ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/75 od 15.09.2010","proizvodac":"Catalent France Beinheim SA, Francuska, 74 rue Principale, F-67930 Beinheim","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item170":{"atc":"L02BG04","inn":"letrozol","naziv-lijeka":"AVOMIT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/449 od 28.11.2014","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item171":{"atc":"L03AB07","inn":"interferon beta-1a","naziv-lijeka":"AVONEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 30 mcg\/0.5 ml, Ukupno 4 napunjena injekciona \u0161prica sa 0.5 ml rastvora za injekciju (4x0.5 ml) i 4 igle u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/41 od 13.01.2014","proizvodac":"Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS, Danska, Biogen Idec All\u00e9e 1, DK-3400 Hillerod","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item172":{"atc":"S01ED51","inn":"timolol, brinzolamid","naziv-lijeka":"AZARGA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, suspenzija, 5mg\/ml + 10mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 5ml suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/507 od 28.11.2014","proizvodac":"Alcon-Couvreur N.V., Belgija, Rijksweg 14, Puurs, Antwerpen, B-2870 Alcon Cusi, SA, \u0160panija, Camil Fabra, 58, 08320 El Masnou, Barcelona","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item173":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"AZAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, ukupno 3 film tablete u blisteru (1x3), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/18 od 31.03.2010","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item174":{"atc":"S01EC04","inn":"brinzolamid","naziv-lijeka":"AZOPT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, suspenzija, 10mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 5ml suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/506 od 28.11.2014","proizvodac":"Alcon-Couvreur N.V., Belgija, Rijksweg 14, Puurs, Antwerpen, B-2870 Alcon Cusi, SA, \u0160panija, Camil Fabra, 58, 08320 El Masnou, Barcelona","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item175":{"atc":"B05DB..","inn":"natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza","naziv-lijeka":"BALANCE 1.5% GLUKOZE, 1.75 MMOL\/L KALCIJUMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za peritonealnu dijalizu, 5.64 g\/l + 3.925 g\/l + 0.2573 g\/l + 0.1017 g\/l + 15 g\/l, ukupno 4 kese sa 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4x 2000ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/9 od 28.01.2013","proizvodac":"Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St.Wendel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item176":{"atc":"B05DB..","inn":"natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza","naziv-lijeka":"BALANCE 2.3% GLUKOZE, 1.75 MMOL\/L KALCIJUMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za peritonealnu dijalizu, 5.64 g\/l + 3.925 g\/l + 0.2573 g\/l + 0.1017 g\/l + 22.73 g\/l, ukupno 4 kese sa 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4x 2000ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/12 od 28.01.2013","proizvodac":"Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St.Wendel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item177":{"atc":"B05DB..","inn":"natrijum hlorid, natrijum laktat, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, glukoza","naziv-lijeka":"BALANCE 4.25% GLUKOZE, 1.75 MMOL\/L KALCIJUMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za peritonealnu dijalizu, 5.64 g\/l + 3.925 g\/l + 0.2573 g\/l + 0.1017 g\/l + 42.5 g\/l, ukupno 4 kese sa 2000 ml rastvora za peritonealnu dijalizu (4x 2000ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/13 od 28.01.2013","proizvodac":"Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St.Wendel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item178":{"atc":"C07AB12","inn":"nebivolol","naziv-lijeka":"BARIOS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/135 od 28.03.2017","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item179":{"atc":"A11EA..","inn":"tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum pantotenat, cijanokobalamin","naziv-lijeka":"B-COMPLEX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 4 mg + 5 mg + 2 mg + 25 mg + 5 mg + 0.001 mg, Ukupno 30 oblo\u017eenih tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/267 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item180":{"atc":"A11EA..","inn":"tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum pantotenat, cijanokobalamin","naziv-lijeka":"B-COMPLEX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 4mg + 5mg + 2mg + 25mg + 5mg + 0.001mg, Ukupno 60 oblo\u017eenih tableta u blisteru (4x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/268 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item181":{"atc":"A11HA02","inn":"piridoksin","naziv-lijeka":"BEDOXIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 50mg\/2ml, Ukupno 50 ampula sa po 2ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/426 od 28.10.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item182":{"atc":"A11HA02","inn":"piridoksin","naziv-lijeka":"BEDOXIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/427 od 28.10.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item183":{"atc":"D07AC01","inn":"betametazon","naziv-lijeka":"BELODERM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.5mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/202 od 23.06.2016","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item184":{"atc":"D07AC01","inn":"betametazon","naziv-lijeka":"BELODERM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 0.5mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/201 od 23.06.2016","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item185":{"atc":"D07CC01","inn":"betametazon, gentamicin","naziv-lijeka":"BELOGENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 0.5mg\/g + 1mg\/g, Ukupno 1 tuba sa15 g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/145 od 24.04.2014","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item186":{"atc":"D07CC01","inn":"betametazon, gentamicin","naziv-lijeka":"BELOGENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.5mg\/g + 1mg\/g, Ukuno 1 tuba sa 15 g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/144 od 24.04.2014","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item187":{"atc":"D07BC01","inn":"betametazon, salicilna kiselina","naziv-lijeka":"BELOSALIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 0,5 mg + 20 mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa 50 ml rastvora (1 x 50 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/70 od 28.01.2013","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item188":{"atc":"D07BC01","inn":"betametazon, salicilna kiselina","naziv-lijeka":"BELOSALIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0,5 mg + 30 mg, Ukupno 30 g masti u aluminijskoj tubi s plasti\u010dnim zatvara\u010dem (1x30g), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/69 od 28.01.2013","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item189":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"BEMFOLA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 75i.j.\/0.125ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni pen sa 0.125ml rastvora za injekciju (sa 1 iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/216 od 26.04.2018","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item190":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"BEMFOLA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 300i.j.\/0.5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni pen sa 0.5ml rastvora za injekciju (sa 1 iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/219 od 26.04.2018","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item191":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"BEMFOLA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 450i.j.\/0.75ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni pen sa 0.75ml rastvora za injekciju (sa 1 iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/220 od 26.04.2018","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item192":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"BEMFOLA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 225i.j.\/0.375ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni pen sa 0.375ml rastvora za injekciju (sa 1 iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/218 od 26.04.2018","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item193":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"BEMFOLA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 150i.j.\/0.25ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni pen sa 0.25ml rastvora za injekciju (sa 1 iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/217 od 26.04.2018","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item194":{"atc":"L01AA09","inn":"bendamustin","naziv-lijeka":"BENDAMUSTIN KABI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 25mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/459 od 03.12.2018","proizvodac":"Fresenius Kabi Oncology Plc, Velika Britanija, Lion Court, Farnham Road, Bordon, GU35 0NF","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item195":{"atc":"L01AA09","inn":"bendamustin","naziv-lijeka":"BENDAMUSTIN KABI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg, Ukupno 5 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/462 od 03.12.2018","proizvodac":"Fresenius Kabi Oncology Plc, Velika Britanija, Lion Court, Farnham Road, Bordon, GU35 0NF","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item196":{"atc":"L01AA09","inn":"bendamustin","naziv-lijeka":"BENDAMUSTIN KABI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/460 od 03.12.2018","proizvodac":"Fresenius Kabi Oncology Plc, Velika Britanija, Lion Court, Farnham Road, Bordon, GU35 0NF","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item197":{"atc":"L01AA09","inn":"bendamustin","naziv-lijeka":"BENDAMUSTIN KABI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 25mg, Ukupno 5 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/461 od 03.12.2018","proizvodac":"Fresenius Kabi Oncology Plc, Velika Britanija, Lion Court, Farnham Road, Bordon, GU35 0NF","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item198":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"BENSEDIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 10mg\/2ml, ukupno 10 ampula u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/5 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item199":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"BENSEDIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/2 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item200":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"BENSEDIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/4 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item201":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"BENSEDIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/3 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item202":{"atc":"A16AX01","inn":"tioktinska kiselina","naziv-lijeka":"BERLITHION\u00ae 600 ED","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 600mg\/24ml, Ukupno 5 ampula sa po 24ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/191 od 28.03.2017","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin Hameln Pharmaceuticals GmbH, Njema\u010dka, Langes Feld 13, 31789 Hameln","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item203":{"atc":"R03AK03","inn":"fenoterol, ipratropijum bromid","naziv-lijeka":"BERODUAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za raspr\u0161ivanje, 0.5mg\/ml + 0.25mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 20ml rastvora za raspr\u0161ivanje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/492 od 10.06.2014","proizvodac":"Istituto de Angeli S.R.L., Italija, Localita Prulli, 50066 Reggello Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item204":{"atc":"R03AK03","inn":"fenoterol, ipratropijum bromid","naziv-lijeka":"BERODUAL N\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 0.05 mg + 0.021 mg, ukupno 1 kontejner pod pritiskom sa 200 doza rastvora za inhalaciju,u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/215 od 07.05.2014","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item205":{"atc":"G01AX11","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"BETADINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vagitorija, 200mg, Ukupno 14 vagitorija u strip pakovanju (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/142 od 10.03.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa Mundipharma AG, \u0160vajcarska, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item206":{"atc":"D08AG02","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"BETADINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 10%, Ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa 1000ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/141 od 10.03.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa Mundipharma AG, \u0160vajcarska, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item207":{"atc":"D08AG02","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"BETADINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 7.5%, Ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa 1000ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/140 od 10.03.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa Mundipharma AG, \u0160vajcarska, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item208":{"atc":"R02AA15","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"BETADINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za grgljanje\/ispiranje usta, 1%, Ukupno 1 bo\u010dica, plasti\u010dna sa 100ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/139 od 10.03.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa Mundipharma AG, \u0160vajcarska, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item209":{"atc":"L03AB08","inn":"interferon beta-1b","naziv-lijeka":"BETAFERON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 250mcg\/ml, Ukupno 15 pojedina\u010dnih pakovanja (svako pakovanje sadr\u017ei 1 bo\u010dicu sa pra\u0161kom, 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 1.2ml rastvara\u010da, 1 adapter za bo\u010dicu sa iglom i 2 tufera natopljena alkoholom ) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/3 od 15.05.2012","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item210":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"BETAKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg + 125mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/163 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item211":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"BETAKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 400mg\/5ml + 57mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za oralnu suspenziju (uz oralni \u0161pric) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/162 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item212":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"BETAKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 875mg + 125mg, Ukupno 14 film tableta u blisteru (1x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/166 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item213":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"BETAKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 875mg + 125mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/165 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item214":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"BETAKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg + 125mg, Ukupno 14 film tableta u blisteru (1x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/164 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item215":{"atc":"N07CA01","inn":"betahistin","naziv-lijeka":"BETASERC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 24mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (1x20) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/304 od 16.11.2016","proizvodac":"Mylan Laboratories SAS, Francuska, route de Belleville, lieu-dit Maillard, 01400 Chatillon sur Chalaronne","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item216":{"atc":"A11EA..","inn":"tiamin, riboflavin, piridoksin, nikotinamid, kalcijum pantotenat, cijanokobalamin","naziv-lijeka":"BEVIPLEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 40mg + 4mg + 8mg + 100mg + 10mg + 0.004mg, Ukupno 5 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/294 od 22.06.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item217":{"atc":"L02BB03","inn":"bikalutamid","naziv-lijeka":"BICADEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/35 od 13.01.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item218":{"atc":"G04BE08","inn":"tadalafil","naziv-lijeka":"BILIVE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/340 od 16.11.2016","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item219":{"atc":"G04BE08","inn":"tadalafil","naziv-lijeka":"BILIVE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 2 film tablete u blisteru (1x2) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/341 od 16.11.2016","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item220":{"atc":"G04BE08","inn":"tadalafil","naziv-lijeka":"BILIVE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 2 film tablete u blisteru (1x2) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/342 od 16.11.2016","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item221":{"atc":"N06DX02","inn":"ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"BILOBIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 40mg, Ukupno 20 kapsula tvrdih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/424 od 18.09.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item222":{"atc":"N06DX02","inn":"ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"BILOBIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 40mg, Ukupno 60 kapsula tvrdih u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/425 od 18.09.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item223":{"atc":"S01EA05","inn":"brimonidin","naziv-lijeka":"BIMANOX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 2mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/222 od 24.07.2019","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item224":{"atc":"B03XA01","inn":"epoetin alfa","naziv-lijeka":"BINOCRIT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 10000i.j.\/ml, Ukupno 6 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa po 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/181 od 02.02.2016","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item225":{"atc":"B03XA01","inn":"epoetin alfa","naziv-lijeka":"BINOCRIT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 2000i.j.\/ml, Ukupno 6 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa po 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/182 od 02.02.2016","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item226":{"atc":"R05CB02","inn":"bromheksin","naziv-lijeka":"BISOLVON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor\/koncentrat za rastvor za raspr\u0161ivanje, 2mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 40 ml oralnog rastvora\/koncentrata za rastvor za raspr\u0161ivanje uz dozator, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/275 od 15.08.2014","proizvodac":"Istituto de Angeli S.R.L., Italija, Localita Prulli, 50066 Reggello","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item227":{"atc":"R05CB02","inn":"bromheksin","naziv-lijeka":"BISOLVON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 4mg\/5ml, Ukupno 1 boca, staklena sa 200ml sirupa uz \u010da\u0161icu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/276 od 15.08.2014","proizvodac":"DELPHARM REIMS, Francuska, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item228":{"atc":"R05CB02","inn":"bromheksin","naziv-lijeka":"BISOLVON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/277 od 15.08.2014","proizvodac":"DELPHARM REIMS, Francuska, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item229":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BLOKMAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/189 od 23.06.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item230":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BLOKMAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/188 od 23.06.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item231":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BLOKMAX\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/190 od 23.06.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item232":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BLOKMAX\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/192 od 23.06.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item233":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BLOKMAX\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/191 od 23.06.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item234":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BLOKMAX\u00ae ZA DJECU","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 100mg\/5ml, Ukupno 1 boca sa 100ml oralne suspenzije, uz \u0161pric i \u010da\u0161u za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/200 od 23.06.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item235":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"BLOXAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/293 od 15.07.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item236":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"BONDRONAT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/25 od 28.01.2013","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item237":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"BONDRONAT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 6mg\/6ml, Ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 6 ml koncentrata za rastvor za infuziju (1 x 6 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/27 od 28.01.2013","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item238":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"BONDRONAT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 2mg\/2ml, Ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju (1 x 2 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/26 od 28.01.2013","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item239":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"BONNEDRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, ukupno jedna tableta u blisteru (1x1), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/345 od 04.10.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item240":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"BONVIVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, ukupno: 1 tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/84 od 16.12.2009","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item241":{"atc":"M05BA06","inn":"ibandronska kiselina","naziv-lijeka":"BONVIVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 3mg\/3ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 3 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/83 od 16.12.2009","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item242":{"atc":"L01XX32","inn":"bortezomib","naziv-lijeka":"BORTEZOMIB PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 1mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 1mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/142 od 28.03.2017","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Poljska, 80 Mogilska Str. 31-546, Krakow Teva Gy\u00f3gyszergy\u00e1r Zrt., Ma\u0111arska, T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly \u00fat 82., G\u00f6d\u00f6ll\u00f6, 2100","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item243":{"atc":"L01XX32","inn":"bortezomib","naziv-lijeka":"BORTEZOMIB PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 3.5mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 3.5mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/143 od 28.03.2017","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb Teva Operations Poland Sp.z.o.o., Poljska, 80 Mogilska Str. 31-546, Krakow Teva Gy\u00f3gyszergy\u00e1r Zrt., Ma\u0111arska, T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly \u00fat 82., G\u00f6d\u00f6ll\u00f6, 2100","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item244":{"atc":"N05AL01","inn":"sulpirid","naziv-lijeka":"BOSNYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, ukupno 30 kapsula, tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/18 od 15.06.2011","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item245":{"atc":"R03BB05","inn":"aklidinijum bromid","naziv-lijeka":"BRETARIS\u00ae GENUAIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 322mcg, Ukupno 1 inhaler sa 30 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/270 od 26.09.2016","proizvodac":"Industrias Farmac\u00e9uticas Almirall SA, \u0160panija, Ctra. Nacional II, Km. 593, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item246":{"atc":"R03BB05","inn":"aklidinijum bromid","naziv-lijeka":"BRETARIS\u00ae GENUAIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 322mcg, Ukupno 3 inhalera sa po 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/272 od 26.09.2016","proizvodac":"Industrias Farmac\u00e9uticas Almirall SA, \u0160panija, Ctra. Nacional II, Km. 593, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item247":{"atc":"R03BB05","inn":"aklidinijum bromid","naziv-lijeka":"BRETARIS\u00ae GENUAIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 322mcg, Ukupno 1 inhaler sa 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/271 od 26.09.2016","proizvodac":"Industrias Farmac\u00e9uticas Almirall SA, \u0160panija, Ctra. Nacional II, Km. 593, 08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item248":{"atc":"V03AB35","inn":"sugamadeks","naziv-lijeka":"BRIDION\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100 mg\/ml, ukupno 10 bo\u010dica sa 5ml rastvora za injekciju (10x5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/69 od 25.07.2011","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item249":{"atc":"V03AB35","inn":"sugamadeks","naziv-lijeka":"BRIDION\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100 mg\/ml, ukupno 10 bo\u010dica sa 2ml rastvora za injekciju (10x2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/70 od 25.07.2011","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item250":{"atc":"B01AC24","inn":"tikagrelor","naziv-lijeka":"BRILIQUE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 90mg, ukupno 56 film tableta u blisteru (4 x 14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/112 od 12.04.2013","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Gartunavagen, SE-151 85 Sodertalje AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item251":{"atc":"B01AC24","inn":"tikagrelor","naziv-lijeka":"BRILIQUE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 60mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/45 od 21.02.2019","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Gartunavagen, SE-151 85 Sodertalje AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item252":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"BROMAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 6 mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoji kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/510 od 21.11.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item253":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"BROMAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1,5 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/508 od 21.11.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item254":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"BROMAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 3 mg , Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/509 od 21.11.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item255":{"atc":"","inn":"timijan (Thymi herba), te\u010dni ekstrakt herbe, jagor\u010devina (Primulae radix), te\u010dni ekstrakt korijena","naziv-lijeka":"BRONCHICUM\u00ae ELIKSIR S","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 50mg\/g + 25mg\/g, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 130g oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/394 od 10.07.2017","proizvodac":"A. Nattermann & Cie. GmbH, Njema\u010dka, Nattermannallee 1, 50829 K\u00f6ln","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item256":{"atc":"","inn":"timijan (Thymi herba), te\u010dni ekstrakt herbe","naziv-lijeka":"BRONCHICUM\u00ae PASTILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Komprimovana lozenga, 100mg, Ukupno 20 komprimovanih lozengi u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/393 od 10.07.2017","proizvodac":"A. Nattermann & Cie. GmbH, Njema\u010dka, Nattermannallee 1, 50829 K\u00f6ln Sanofi-Aventis Sp. z o.o., Poljska, ul. Lubelska 52, Rzeszow, 35-233","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item257":{"atc":"","inn":"timijan (Thymi herba), te\u010dni ekstrakt herbe","naziv-lijeka":"BRONCHICUM\u00ae SIRUP S","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 150mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 100ml sirupa u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/395 od 10.07.2017","proizvodac":"A. Nattermann & Cie. GmbH, Njema\u010dka, Nattermannallee 1, 50829 K\u00f6ln","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item258":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BRUFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/486 od 19.09.2014","proizvodac":"Famar S.A., Gr\u010dka, Anthousa Plant, Anthousa Avenue 7, Anthousa Attiki,15344 Abbott Logistic B.V., Holandija, Minervum 7201, 4817 ZJ Breda","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item259":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BRUFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 100mg\/5ml, Ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa 100ml sirupa u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/488 od 19.09.2014","proizvodac":"Abbvie S.r.L, Italija, via Pontina, km 52, Campoverde di Aprilia","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item260":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BRUFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/487 od 19.09.2014","proizvodac":"Famar S.A., Gr\u010dka, Anthousa Plant, Anthousa Avenue 7, Anthousa Attiki,15344 Abbott Logistic B.V., Holandija, Minervum 7201, 4817 ZJ Breda","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item261":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"BRUFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/485 od 19.09.2014","proizvodac":"Famar S.A., Gr\u010dka, Anthousa Plant, Anthousa Avenue 7, Anthousa Attiki,15344 Abbott Logistic B.V., Holandija, Minervum 7201, 4817 ZJ Breda AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item262":{"atc":"N07BC01","inn":"buprenorfin","naziv-lijeka":"BUPRENORFIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sublingvalna tableta, 8mg, ukupno 7 tableta u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/18 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item263":{"atc":"N07BC01","inn":"buprenorfin","naziv-lijeka":"BUPRENORFIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sublingvalna tableta, 2mg, ukupno 28 tableta u blisteru(4X7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/17 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item264":{"atc":"N07BC01","inn":"buprenorfin","naziv-lijeka":"BUPRENORFIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sublingvalna tableta, 2mg, ukupno 7 tableta u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/16 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item265":{"atc":"N07BC01","inn":"buprenorfin","naziv-lijeka":"BUPRENORFIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sublingvalna tableta, 0.4mg, ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/15 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item266":{"atc":"N07BC01","inn":"buprenorfin","naziv-lijeka":"BUPRENORFIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sublingvalna tableta, 0.4mg, ukupno 7 tableta u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/14 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item267":{"atc":"N07BC01","inn":"buprenorfin","naziv-lijeka":"BUPRENORFIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sublingvalna tableta, 8mg, ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/19 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item268":{"atc":"A03BB01","inn":"hioscin butilbromid","naziv-lijeka":"BUSCOPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20mg\/ml, Ukupno 6 ampula sa po 1 ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/180 od 08.04.2016","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Espana S.A., \u0160panija, C\/Prat de la Riba, 50, Sant Cugat del Valles 08174 Barcelona","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item269":{"atc":"A03BB01","inn":"hioscin butilbromid","naziv-lijeka":"BUSCOPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 10mg, Ukupno 20 oblo\u017eenih tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/122 od 28.02.2017","proizvodac":"DELPHARM REIMS, Francuska, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item270":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, propifenazon, kofein, kodein","naziv-lijeka":"CAFFETIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg, ukupno 12 tableta u stripu (2x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/100 od 21.01.2010","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item271":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, propifenazon, kofein, kodein","naziv-lijeka":"CAFFETIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 250 mg + 210 mg + 50 mg + 10 mg, ukupno 500 tableta u stripu (50x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/101 od 21.01.2010","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item272":{"atc":"R01BA52","inn":"pseudoefedrin, kombinacije","naziv-lijeka":"CAFFETIN COLD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500 mg + 30 mg + 15 mg + 60 mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/102 od 21.01.2010","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item273":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, fenilefrin","naziv-lijeka":"CAFFETIN COLDMAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, 1000mg + 12.2mg, Ukupno 10 kesica sa 5.15g pra\u0161ka za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/261 od 10.07.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item274":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"CAFFETIN MENSTRUAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/483 od 15.08.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item275":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, propifenazon, kofein","naziv-lijeka":"CAFFETIN SC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 250mg + 210mg + 50mg, Ukupno 6 tableta u stripu (1x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/343 od 20.12.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item276":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, propifenazon, kofein","naziv-lijeka":"CAFFETIN SC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 250mg + 210mg + 50mg, Ukupno 12 tableta u stripu (2x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/344 od 20.12.2016","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item277":{"atc":"A12AX..","inn":"kalcijum, holekalciferol","naziv-lijeka":"CALDEOSS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 1000mg + 880i.j., Ukupno 30 tableta za \u017evakanje u blisteru (5x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/352 od 09.07.2015","proizvodac":"Hermes Arzneimittel GmbH, Njema\u010dka, Hans-Urmiller-Ring 52, 82515 Wolfratshausen","nosilac-dozvole":"\"PHARMANOVA\" D.O.O. OBRENOVAC DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item278":{"atc":"N06AX11","inn":"mirtazapin","naziv-lijeka":"CALIXTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/27 od 15.06.2011","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item279":{"atc":"J02AX04","inn":"kaspofungin","naziv-lijeka":"CANCIDAS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 50mg, ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju (1x50mg) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/58 od 25.07.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item280":{"atc":"J02AX04","inn":"kaspofungin","naziv-lijeka":"CANCIDAS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 70mg, ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju (1x70mg) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/59 od 25.07.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item281":{"atc":"D01AC01","inn":"klotrimazol","naziv-lijeka":"CANESTEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 1%, ukupno 20 ml rastvora za ko\u017eu u bo\u010dici sa kapaljkom, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/33 od 28.01.2013","proizvodac":"KVP Pharma + Veterinar Produkte GmbH, Njema\u010dka, Projensdorfer Strasse 324, Kiel","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item282":{"atc":"D01AC01","inn":"klotrimazol","naziv-lijeka":"CANESTEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 1%, ukupno 20 g krema u tubi (1 x 20 g), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/32 od 28.01.2013","proizvodac":"Kern Pharma S.L., \u0160panija, Poligon Industrial Colon II. Venus 72, 08228 Terrassa (Barselona)","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item283":{"atc":"G01AF02","inn":"klotrimazol","naziv-lijeka":"CANESTEN\u00ae 3","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vaginalna tableta, 200mg, ukupno 3 vaginalne tablete u 1 blisteru (1 x 3), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/31 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Pharma AG, Njema\u010dka, Kaiser-Wilhelm-Allee, 51368 Leverkusen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item284":{"atc":"G01AF02","inn":"klotrimazol","naziv-lijeka":"CANESTEN\u00ae 3","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vaginalni krem, 2%, ukupno 20 g kreme u tubi (1 x 20 g), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/30 od 28.01.2013","proizvodac":"Kern Pharma S.L., \u0160panija, Poligon Industrial Colon II. Venus 72, 08228 Terrassa (Barselona)","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item285":{"atc":"L01BC06","inn":"kapecitabin","naziv-lijeka":"CAPECITABINE PHARMASWISS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 120 film tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/212 od 15.01.2018","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item286":{"atc":"L01XA02","inn":"karboplatin","naziv-lijeka":"CARBOPLASIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 10mg\/ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica (1x15ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/43 od 28.05.2010","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item287":{"atc":"L01XA02","inn":"karboplatin","naziv-lijeka":"CARBOPLASIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 10mg\/ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica (1x 45ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/42 od 28.05.2010","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item288":{"atc":"B01AC06","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"CARDIOPIRIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/74 od 17.07.2012","proizvodac":"G.L. Pharma GmbH, Austrija, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item289":{"atc":"B01AC06","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"CARDIOPIRIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 75mg, Ukupno 30 gastrorezistentnih tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/266 od 10.07.2017","proizvodac":"G.L. Pharma GmbH, Austrija, Schlossplatz 1, A-8502 Lannach","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item290":{"atc":"N06BX18","inn":"vinpocetin","naziv-lijeka":"CAVINTON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/469 od 03.12.2018","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item291":{"atc":"N06BX18","inn":"vinpocetin","naziv-lijeka":"CAVINTON\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/155 od 17.04.2015","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item292":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"CEFALEKSIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralnu suspenziju, 250mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa granulama za pripremu 100 ml oralne suspenzije, uz plasti\u010dnu ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/503 od 04.10.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item293":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"CEFALEKSIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/268 od 15.08.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item294":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"CEFALEKSIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/267 od 15.08.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item295":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"CEFALEXIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/152 od 10.03.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item296":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"CEFALEXIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 250mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za pripremu 100 ml oralne suspenzije, uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/486 od 21.11.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item297":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"CEFALEXIN REMEDICA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/163 od 24.04.2014","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item298":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"CEFALEXIN REMEDICA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, Ukupno 20 kapsula, tvrdih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/162 od 24.04.2014","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item299":{"atc":"J01DD02","inn":"ceftazidim","naziv-lijeka":"CEFAZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 500mg, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju (5x10ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/159 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item300":{"atc":"J01DD02","inn":"ceftazidim","naziv-lijeka":"CEFAZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 1g, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju (5x10ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/160 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item301":{"atc":"J01DB04","inn":"cefazolin","naziv-lijeka":"CEFAZOLIN SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1g, Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/424 od 17.09.2019","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item302":{"atc":"J01DD02","inn":"ceftazidim","naziv-lijeka":"CEFTAZIDIM SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 1g, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa pra\u0161kom (1x1g), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/36 od 30.03.2010","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item303":{"atc":"J01DD04","inn":"ceftriakson","naziv-lijeka":"CEFTRIAXON-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1g, Ukupno 10 bo\u010dica, staklenih sa po 1g pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju (10x1g) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/246 od 10.06.2014","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item304":{"atc":"J01DD04","inn":"ceftriakson","naziv-lijeka":"CEFTRIAXON-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1g, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 1g pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju (1x1g) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/245 od 10.06.2014","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item305":{"atc":"J01DD04","inn":"ceftriakson","naziv-lijeka":"CEFTRIAXON-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 2g, Ukupno 10 bo\u010dica, staklenih sa po 2g pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju (10x2g) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/248 od 10.06.2014","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item306":{"atc":"J01DD04","inn":"ceftriakson","naziv-lijeka":"CEFTRIAXON-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 2g, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 2g pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju (1x2g) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/247 od 10.06.2014","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item307":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"CEFUROXIM-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 750mg, Ukupno 10 bo\u010dica, staklenih sa 750mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/237 od 10.06.2014","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item308":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"CEFUROXIM-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1500mg, Ukupno 10 bo\u010dica, staklenih od 100ml sa 1500mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/238 od 10.06.2014","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item309":{"atc":"L04AA06","inn":"mikofenolna kiselina","naziv-lijeka":"CELLCEPT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, ukupno 100 kapsula, tvrdih u blisteru (10x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/312 od 27.06.2013","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item310":{"atc":"L04AA06","inn":"mikofenolna kiselina","naziv-lijeka":"CELLCEPT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, ukupno 50 tableta u blisteru (5x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/313 od 27.06.2013","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item311":{"atc":"J01MA14","inn":"moksifloksacin","naziv-lijeka":"CENOMAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 400mg\/250ml, Ukupno 1 boca staklena sa 250ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/346 od 20.12.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item312":{"atc":"A16AX10","inn":"eliglustat","naziv-lijeka":"CERDELGA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 84mg, Ukupno 56 kapsula tvrdih u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/424 od 11.10.2017","proizvodac":"Genzyme Ireland Limited, Irska, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item313":{"atc":"A16AB02","inn":"imigluceraza","naziv-lijeka":"CEREZYME\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 400j., ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/157 od 15.11.2012","proizvodac":"Genzyme Ltd, Velika Britanija, 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item314":{"atc":"S02AA15","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CETRAXAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za u\u0161i, rastvor u jednodoznom kontejneru, 2mg\/ml, Ukupno 1 kesica sa 15 jednodoznih kontejnera sa po 0.25ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/153 od 04.07.2019","proizvodac":"Laboratorios Salvat, SA, \u0160panija, Gall, 30-36, 08950 Esplugues de Llobregat","nosilac-dozvole":"AMICUS PHARMA DOO PODGORICA, Podgorica"},"item315":{"atc":"S02CA05","inn":"fluocinolon acetonid, ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CETRAXAL PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za u\u0161i, rastvor, 0.25mg\/ml + 3mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 10ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/154 od 04.07.2019","proizvodac":"Laboratorios Salvat, SA, \u0160panija, Gall, 30-36, 08950 Esplugues de Llobregat","nosilac-dozvole":"AMICUS PHARMA DOO PODGORICA, Podgorica"},"item316":{"atc":"H01CC02","inn":"cetroreliks","naziv-lijeka":"CETROTIDE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 0.25mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 0.25 mg pra\u0161ka i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1 ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/71 od 25.02.2013","proizvodac":"Aeterna Zentaris GmbH, Njema\u010dka, Weismullerstrasse 50, D-60314, Frankfurt Baxter Oncology GmbH, Njema\u010dka, Kantstrasse 2, D33790, Halle","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item317":{"atc":"S01AA01","inn":"hloramfenikol","naziv-lijeka":"CHLORAMPHENICOL ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast za o\u010di, 10mg\/g, Ukupno 5 g masti u tubi u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/294 od 31.07.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item318":{"atc":"C10AA01","inn":"simvastatin","naziv-lijeka":"CHOLIPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/64 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item319":{"atc":"C10AA01","inn":"simvastatin","naziv-lijeka":"CHOLIPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/105 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item320":{"atc":"G03GA01","inn":"horionski gonadotropin","naziv-lijeka":"CHORIOMON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 5000i.j., Ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/96 od 02.02.2016","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item321":{"atc":"S01FA04","inn":"ciklopentolat","naziv-lijeka":"CIKLOPEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 1%, ukupno 1 plasti\u010dna bo\u010dica sa 5 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/126 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item322":{"atc":"S01FA04","inn":"ciklopentolat","naziv-lijeka":"CIKLOPEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 5 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/127 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item323":{"atc":"S01FA04","inn":"ciklopentolat","naziv-lijeka":"CIKLOPEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 1%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 5 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/128 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item324":{"atc":"J01MA02","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CIPRINOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/354 od 10.06.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item325":{"atc":"J01MA02","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CIPRINOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/10ml, Ukupno 5 ampula staklenih sa 10ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/356 od 10.06.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item326":{"atc":"J01MA02","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CIPRINOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/355 od 10.06.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item327":{"atc":"J01MA02","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CIPROCINAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/492 od 03.11.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item328":{"atc":"L01XA01","inn":"cisplatin","naziv-lijeka":"CISPLATIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 10mg\/20ml, Ukupno jedna bo\u010dica sa 20ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/200 od 24.04.2014","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item329":{"atc":"L01XA01","inn":"cisplatin","naziv-lijeka":"CISPLATIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 25 mg\/50ml, Ukupno jedna bo\u010dica sa 50ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/201 od 24.04.2014","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item330":{"atc":"L01XA01","inn":"cisplatin","naziv-lijeka":"CISPLATIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 50mg\/100ml, Ukupno jedna bo\u010dica sa 100ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/202 od 24.04.2014","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item331":{"atc":"J01MA02","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CITERAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg\/10ml, ukupno 5 ampula od 10 ml u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/39 od 24.08.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item332":{"atc":"S03AA07","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CITERAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za u\u0161i\/o\u010di, rastvor, 3mg\/ml, Ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 5 ml rastvora i sterilna kapaljka u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/20 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item333":{"atc":"J01MA02","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CITERAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, 10 film tableta u blisteru, u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/44 od 12.11.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item334":{"atc":"J01MA02","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"CITERAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, ukupno 10 film tableta u blisteru, u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/78 od 12.11.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item335":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"CITRAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/274 od 10.07.2017","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item336":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 4000i.j.\/0.4ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.4ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/125 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item337":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 6000i.j.\/0.6ml, ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica (2x0.6ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/06\/1 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item338":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 2000i.j.\/0.2ml, ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica (2x0.2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/115 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item339":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 8000i.j.\/0.8ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.8ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/130 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item340":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 4000i.j.\/0.4ml, ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica (2x0.4ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/117 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item341":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 6000 i.j. anti Xa\/0.6ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.6ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/129 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item342":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 2000i.j.\/0.2ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/116 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item343":{"atc":"B01AB05","inn":"enoksaparin natrijum","naziv-lijeka":"CLEXANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 8000i.j.\/0.8ml, ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica (2x0.8ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/108 od 26.02.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, Boulevard Industriel, Le Trait Sanofi Aventis S.A., \u0160panija, Avenida de Leganes 62, Madrid Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 180, rue Jean-Jaures, Maisons-Alfort","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item344":{"atc":"J01FF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"CLINDAMYCIN-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/385 od 15.07.2015","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item345":{"atc":"J01FF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"CLINDAMYCIN-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 6 film tableta u blisteru (1x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/386 od 15.07.2015","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item346":{"atc":"J01FF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"CLINDAMYCIN-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (5x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/388 od 15.07.2015","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item347":{"atc":"J01FF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"CLINDAMYCIN-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 12 film tableta u blisteru (2x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/387 od 15.07.2015","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item348":{"atc":"J01FF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"CLINDAMYCIN-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 600mg\/4ml, Ukupno 5 bo\u010dica staklenih sa po 4ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/480 od 15.07.2015","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item349":{"atc":"J01FF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"CLINDAMYCIN-MIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300mg, Ukupno 12 film tableta u blisteru (2x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/384 od 15.07.2015","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item350":{"atc":"B01AC04","inn":"klopidogrel","naziv-lijeka":"CLOPIDIX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/418 od 28.10.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item351":{"atc":"B01AC04","inn":"klopidogrel","naziv-lijeka":"CLOPIGAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/457 od 03.11.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item352":{"atc":"N05AH02","inn":"klozapin","naziv-lijeka":"CLOZAPIN SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, ukupno 50 tableta u blisteru (5x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/151 od 28.05.2010","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item353":{"atc":"N05AH02","inn":"klozapin","naziv-lijeka":"CLOZAPIN SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, ukupno 50 tableta u blisteru (5x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/150 od 28.05.2010","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item354":{"atc":"N05AH02","inn":"klozapin","naziv-lijeka":"CLOZAPINE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/295 od 31.07.2013","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item355":{"atc":"N05AH02","inn":"klozapin","naziv-lijeka":"CLOZAPINE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/296 od 31.07.2013","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item356":{"atc":"C09DA03","inn":"valsartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"CO-DIOVAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 80 mg + 12.5 mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/81 od 10.03.2014","proizvodac":"Novartis Farma SpA, Italija, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item357":{"atc":"R01BA53","inn":"fenilefrin, paracetamol, kofein, terpin, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"COLDREX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 500mg + 25mg + 20mg + 30mg, Ukupno 12 tableta u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/505 od 28.10.2014","proizvodac":"GlaxoSmithKline Dungarvan LTD, Irska, Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford S.C. Europharm S.A., Rumunija, 2 Panselelor St, Brasov, County of Brasov, code 500419","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item358":{"atc":"R01BA53","inn":"fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"COLDREX\u00ae HOTREM LEMON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, 10mg + 750mg + 60mg, Ukupno 5 kesica pra\u0161ka za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/518 od 28.10.2014","proizvodac":"SmithKline Beecham, S.A., \u0160panija, Carretera de Ajalvir, km.2500, 28806 Alcala de Henares, Madrid","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item359":{"atc":"R01BA53","inn":"fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"COLDREX\u00ae HOTREM LEMON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, 10mg + 750mg + 60mg, Ukupno 10 kesica sa pra\u0161kom za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/519 od 28.10.2014","proizvodac":"SmithKline Beecham, S.A., \u0160panija, Carretera de Ajalvir, km.2500, 28806 Alcala de Henares, Madrid","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item360":{"atc":"R01BA53","inn":"fenilefrin, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"COLDREX\u00ae MAXGRIP \u0160UMSKO VO\u0106E SA MENTOLOM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, 10mg + 1000mg + 70mg, Ukupno 5 kesica sa po 7.6g pra\u0161ka za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/394 od 02.10.2015","proizvodac":"SmithKline Beecham, S.A., \u0160panija, Carretera de Ajalvir, km.2500, 28806 Alcala de Henares, Madrid","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item361":{"atc":"A03AA04","inn":"mebeverin","naziv-lijeka":"COLOSPA\u00ae RETARD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa modifikovanim osloba\u0111anjem, tvrda, 200mg, Ukupno 30 kapsula sa modifikovanim osloba\u0111anjem, tvrdih u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/512 od 02.10.2015","proizvodac":"Mylan Laboratories SAS, Francuska, route de Belleville, lieu-dit Maillard, 01400 Chatillon sur Chalaronne","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item362":{"atc":"J05AR01","inn":"zidovudin, lamivudin","naziv-lijeka":"COMBIVIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300 mg + 150 mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/454 od 21.11.2013","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item363":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/219 od 07.05.2014","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item364":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/220 od 07.05.2014","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item365":{"atc":"C07FB07","inn":"bisoprolol, amlodipin","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae AM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/222 od 02.06.2017","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item366":{"atc":"C07FB07","inn":"bisoprolol, amlodipin","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae AM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/221 od 02.06.2017","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item367":{"atc":"C07FB07","inn":"bisoprolol, amlodipin","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae AM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg + 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/220 od 02.06.2017","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item368":{"atc":"C07FB07","inn":"bisoprolol, amlodipin","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae AM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg + 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/219 od 02.06.2017","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item369":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae COR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/216 od 07.05.2014","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item370":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae COR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/217 od 07.05.2014","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item371":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"CONCOR\u00ae COR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/218 od 07.05.2014","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item372":{"atc":"D03AX..","inn":"te\u010dni ekstrakt crnog luka, heparin natrijum, alantoin","naziv-lijeka":"CONTRACTUBEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 0.1g\/g + 50i.j.\/g + 0.01g\/g, Ukupno 1 tuba sa 20g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/123 od 28.03.2017","proizvodac":"Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Njema\u010dka, Ludwigstrasse 22, Reinheim","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item373":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"CONTROLOC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 20mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih tableta u blisteru (1x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/116 od 10.03.2014","proizvodac":"Takeda GmbH, Njema\u010dka, Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item374":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"CONTROLOC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 40mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih tableta u blisteru (1x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/117 od 10.03.2014","proizvodac":"Takeda GmbH, Njema\u010dka, Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item375":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"CONTROLOC CONTROL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 20mg, Ukupno 7 gastrorezistentnih tableta u blisteru (1x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/119 od 10.03.2014","proizvodac":"Takeda GmbH, Njema\u010dka, Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item376":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"CONTROLOC\u00ae I.V.","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 40mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 40 mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/118 od 10.03.2014","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item377":{"atc":"L03AX13","inn":"glatiramer acetat","naziv-lijeka":"COPAXONE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 20mg\/ml, Ukupno 28 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa po 1ml rastvora za injekciju (sa 28 igala) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/223 od 02.06.2017","proizvodac":"Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item378":{"atc":"J05AB04","inn":"ribavirin","naziv-lijeka":"COPEGUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 168 film tableta u bo\u010dici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/228 od 10.07.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item379":{"atc":"C01EB17","inn":"ivabradin","naziv-lijeka":"CORAXAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 7.5mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/359 od 19.09.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236 Laboratorios Servier, S.L., \u0160panija, Avda. de los Madronos, 33, Madrid 28043","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item380":{"atc":"C01EB17","inn":"ivabradin","naziv-lijeka":"CORAXAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/358 od 19.09.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236 Laboratorios Servier, S.L., \u0160panija, Avda. de los Madronos, 33, Madrid 28043","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item381":{"atc":"C01BD01","inn":"amjodaron","naziv-lijeka":"CORDARONE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/413 od 31.07.2013","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item382":{"atc":"C08CA13","inn":"lerkanidipin","naziv-lijeka":"CORNELIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/211 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item383":{"atc":"C08CA13","inn":"lerkanidipin","naziv-lijeka":"CORNELIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/212 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item384":{"atc":"C01DA08","inn":"izosorbid dinitrat","naziv-lijeka":"CORNILAT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/165 od 24.04.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item385":{"atc":"C08DB01","inn":"diltiazem","naziv-lijeka":"CORTIAZEM RETARD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 90mg, Ukupno 30 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/206 od 23.06.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac, u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, SAD, 235 East 42nd Street, New York","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item386":{"atc":"S01CA03","inn":"hidrokortizon, bacitracin","naziv-lijeka":"CORTICIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast za o\u010di, 10 mg\/g + 1000 i.j.\/g, Ukupno 1 tuba sa 3.5g masti za o\u010di u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/360 od 28.10.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item387":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"CORVITOL\u00ae 100","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/184 od 08.04.2016","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item388":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"CORVITOL\u00ae 50","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/183 od 08.04.2016","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item389":{"atc":"C07AG02","inn":"karvedilol","naziv-lijeka":"CORYOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, ukupno 28 tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/198 od 25.02.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item390":{"atc":"C07AG02","inn":"karvedilol","naziv-lijeka":"CORYOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 6.25mg, ukupno 28 tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/196 od 25.02.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item391":{"atc":"C07AG02","inn":"karvedilol","naziv-lijeka":"CORYOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 12.5mg, ukupno 28 tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/197 od 25.02.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item392":{"atc":"L04AC10","inn":"sekukinumab","naziv-lijeka":"COSENTYX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 150mg, Ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica sa po 1ml rastvora za injekciju (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/77 od 16.01.2017","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item393":{"atc":"S01ED51","inn":"timolol, dorzolamid","naziv-lijeka":"COSOPT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 2%+0.5%, ukupno 1 bo\u010dica sa 5 ml rastvora u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/19 od 28.05.2010","proizvodac":"Laboratoires Merck Sharp and Dohme-Chibret, Francuska, Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item394":{"atc":"S01ED51","inn":"timolol, dorzolamid","naziv-lijeka":"COSOPT\u00ae BEZ KONZERVANSA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 2% + 0.5%, Ukupno 4 kesice sa po 15 jednodoznih kontejnera sa 0.2ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/412 od 28.10.2014","proizvodac":"Laboratoires Merck Sharp and Dohme-Chibret, Francuska, Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item395":{"atc":"L01XE38","inn":"kobimetinib","naziv-lijeka":"COTELLIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 63 film tablete u blisteru (3x21) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/228 od 02.06.2017","proizvodac":"Roche S.p.A, Italija, Via Morelli 2, 20090 Segrate (Milano)","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item396":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"CRESTOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/70 od 15.06.2012","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item397":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"CRESTOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/73 od 15.06.2012","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item398":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"CRESTOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/71 od 15.06.2012","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item399":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"CRESTOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/72 od 15.06.2012","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item400":{"atc":"G03FB01","inn":"norgestrel, estradiol","naziv-lijeka":"CYCLO-PROGYNOVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 0.5mg+2mg\/2mg, Ukupno 21 oblo\u017eena tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/219 od 25.02.2013","proizvodac":"Bayer Weimar GmBH&Co.KG, Njema\u010dka, Dobereinerstrasse 20, Weimar","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item401":{"atc":"L01AX04","inn":"dakarbazin","naziv-lijeka":"DACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 200mg, Ukupno 10 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju ili infuziju (1x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/235 od 27.06.2013","proizvodac":"Lipomed AG, \u0160vajcarska, Fabrikmattenweg 4, 4144 Arlesheim","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item402":{"atc":"L01AX04","inn":"dakarbazin","naziv-lijeka":"DACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 100mg, Ukupno 10 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju ili infuziju (1x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/234 od 27.06.2013","proizvodac":"Lipomed AG, \u0160vajcarska, Fabrikmattenweg 4, 4144 Arlesheim","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item403":{"atc":"A01AB09","inn":"mikonazol","naziv-lijeka":"DAKTANOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni gel, 2%, ukupno 1 tuba sa 40 g gela, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/24 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item404":{"atc":"D01AC02","inn":"mikonazol","naziv-lijeka":"DAKTANOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 2%, ukupno 1 tuba sa 30 g krema, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/23 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item405":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"DANOPTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/245 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item406":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"DANOPTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/247 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item407":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"DANOPTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/246 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item408":{"atc":"L01XC24","inn":"daratumumab","naziv-lijeka":"DARZALEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 20mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/409 od 10.09.2018","proizvodac":"Janssen Biologics B.V, Holandija, Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item409":{"atc":"L01XC24","inn":"daratumumab","naziv-lijeka":"DARZALEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 20mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 20ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/410 od 10.09.2018","proizvodac":"Janssen Biologics B.V, Holandija, Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item410":{"atc":"R03DX07","inn":"roflumilast","naziv-lijeka":"DAXAS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mcg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/389 od 04.10.2013","proizvodac":"Takeda GmbH, Njema\u010dka, Lehnitzstrasse 70-98, 16515 Oranienburg","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item411":{"atc":"R01BA52","inn":"pseudoefedrin, ibuprofen","naziv-lijeka":"DEFRINOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 30mg\/5ml + 100mg\/5ml, Ukupno 1 boca, staklena sa 100ml sirupa uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/253 od 10.07.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item412":{"atc":"R01BA52","inn":"pseudoefedrin, ibuprofen","naziv-lijeka":"DEFRINOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg + 200mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/254 od 10.07.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item413":{"atc":"M02AA27","inn":"deksketoprofen","naziv-lijeka":"DEKSALGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 12.5mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 60g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/255 od 28.02.2017","proizvodac":"Nobel Ila\u00e7 Sanayii ve Ticaret A.\u015e., Turska, Sancaklar Mh. Eski Ak\u00e7akoca Cad. No. 299, 81100 D\u00fczce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item414":{"atc":"N05BA11","inn":"prazepam","naziv-lijeka":"DEMETRIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 20 (2x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/48 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item415":{"atc":"D04AA32","inn":"difenhidramin","naziv-lijeka":"DERMODRIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 20mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 20g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/416 od 06.12.2017","proizvodac":"Pharmazeutische Fabrik Montavit GmbH, Austrija, Salzbergstra\u00dfe 96, 6067 Absam","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item416":{"atc":"C05CA53","inn":"diosmin, hesperidin","naziv-lijeka":"DETRALEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/427 od 06.12.2017","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item417":{"atc":"C05CA53","inn":"diosmin, hesperidin","naziv-lijeka":"DETRALEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (4x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/428 od 06.12.2017","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item418":{"atc":"G04BD07","inn":"tolterodin","naziv-lijeka":"DETRUSITOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (28x1), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/451 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item419":{"atc":"G04BD07","inn":"tolterodin","naziv-lijeka":"DETRUSITOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (1x28), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/452 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item420":{"atc":"H02AB02","inn":"deksametazon","naziv-lijeka":"DEXAMETHASON KRKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 4mg\/ml, Ukupno 25 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/86 od 28.02.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item421":{"atc":"H02AB02","inn":"deksametazon","naziv-lijeka":"DEXAMETHASON KRKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0.5mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/470 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item422":{"atc":"S03CA01","inn":"deksametazon, neomicin","naziv-lijeka":"DEXAMETHASON-NEOMYCIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za u\u0161i\/o\u010di, rastvor, 0.1% + 0.35%, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 10ml rastvora (1x10ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/307 od 15.07.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item423":{"atc":"H02AB02","inn":"deksametazon","naziv-lijeka":"DEXASON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0.5mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/129 od 06.03.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item424":{"atc":"H02AB02","inn":"deksametazon","naziv-lijeka":"DEXASON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 4mg\/ml, Ukupno 25 ampula sa 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/137 od 06.03.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item425":{"atc":"A10BB01","inn":"glibenklamid","naziv-lijeka":"DIABOS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/386 od 19.09.2014","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item426":{"atc":"G03HB01","inn":"ciproteron, etinilestradiol","naziv-lijeka":"DIANE-35\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 0.035 mg + 2 mg, Ukupno 21 oblo\u017eena tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/17 od 15.05.2012","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item427":{"atc":"A10BB09","inn":"gliklazid","naziv-lijeka":"DIAPREL\u00ae MR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 60mg, Ukupno 60 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (4x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/367 od 19.09.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item428":{"atc":"A10BB09","inn":"gliklazid","naziv-lijeka":"DIAPREL\u00ae MR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 60mg, Ukupno 30 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/366 od 19.09.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item429":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"DIAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/67 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item430":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"DIAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/66 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item431":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"DIAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/65 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item432":{"atc":"N05BA01","inn":"diazepam","naziv-lijeka":"DIAZEPAM ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 10mg, Ukupno 10 ampula sa 2 ml rastvora za injekciju (10x2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/250 od 27.06.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item433":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DICLORAPID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 75mg, Ukupno 20 kapsula u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/119 od 17.07.2012","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Milorada Jovanovi\u0107a 9, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item434":{"atc":"D07CC01","inn":"betametazon, gentamicin","naziv-lijeka":"DIDERMAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 0.5 mg\/g + 1 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15 g krema u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/58 od 14.02.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item435":{"atc":"D07CC01","inn":"betametazon, gentamicin","naziv-lijeka":"DIDERMAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.5 mg\/g + 1 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15 g masti u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/59 od 14.02.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item436":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"DIFLUCAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, Ukupno 7 kapsula, tvrdih u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/263 od 15.08.2014","proizvodac":"Pfizer PGM, Francuska, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Poce-sur-Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item437":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"DIFLUCAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 2mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 100ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/262 od 15.08.2014","proizvodac":"Pfizer PGM, Francuska, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Poce-sur-Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item438":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"DIFLUCAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, Ukupno 1 kapsula, tvrda u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/264 od 15.08.2014","proizvodac":"Pfizer PGM, Francuska, Zone Industrielle, 29 route des Industries, 37530 Poce-sur-Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item439":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DIKLOFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 50mg, ukupno 20 gastrorezistentnih tableta u blisteru ( 2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/19 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item440":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DIKLOFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 75mg\/3ml, ukupno 5 ampula u blisteru (5x3ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/17 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item441":{"atc":"M02AA15","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DIKLOFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 1%, ukupno 1 tuba sa 50 g gela, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/16 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item442":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DIKLOFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Supozitorija, 50mg, ukupno 10 supozitorija u blisteru (2x5), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/18 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item443":{"atc":"M02AA15","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DIKLOFENAK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 1 %, ukupno 1 tuba sa 40 g gela, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/35 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item444":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DIKLOFENAK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 75mg\/3ml, ukupno 5 ampula (5x3ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/53 od 20.10.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item445":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"DIKLOFENAK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/1 od 15.05.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item446":{"atc":"C01DA05","inn":"pentaeritritil tetranitrat","naziv-lijeka":"DILCORAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 80mg, Ukupno 20 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/450 od 02.10.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item447":{"atc":"R06AA02","inn":"dimenhidrinat","naziv-lijeka":"DIMIGAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/90 od 29.05.2019","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"\"GLK PHARMA\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U, BUDVA, Budva"},"item448":{"atc":"C09CA03","inn":"valsartan","naziv-lijeka":"DIOVAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 80mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/99 od 10.03.2014","proizvodac":"Novartis Farmaceutica S.A., \u0160panija, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barbera del Valles\/Barcelona Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item449":{"atc":"C09CA03","inn":"valsartan","naziv-lijeka":"DIOVAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/98 od 10.03.2014","proizvodac":"Novartis Farmaceutica S.A., \u0160panija, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barbera del Valles\/Barcelona Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item450":{"atc":"L02AE04","inn":"triptorelin","naziv-lijeka":"DIPHERELINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 3.75 mg\/2ml, ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 0,2812 g pra\u0161ka i 1 ampula sa 2 ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/209 od 07.05.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd Ipsen Pharma Biotech, Francuska, Parc d\u00b4Activites du Plateau de Signes, chemin departemental No. 402, 83870 Signes","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item451":{"atc":"L02AE04","inn":"triptorelin","naziv-lijeka":"DIPHERELINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 0.1mg\/1ml, ukupno 7 bo\u010dica sa 10.1mg pra\u0161ka i 7 ampula sa 1 ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/208 od 07.05.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd Ipsen Pharma Biotech, Francuska, Parc d\u00b4Activites du Plateau de Signes, chemin departemental No. 402, 83870 Signes","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item452":{"atc":"L02AE04","inn":"triptorelin","naziv-lijeka":"DIPHERELINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 11.25mg\/2ml, ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 0,382 g pra\u0161ka i 1 ampula sa 2 ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/210 od 07.05.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd Ipsen Pharma Biotech, Francuska, Parc d\u00b4Activites du Plateau de Signes, chemin departemental No. 402, 83870 Signes","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item453":{"atc":"A10BB09","inn":"gliklazid","naziv-lijeka":"DIPRIAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 80mg, Ukupno 30 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/18\/1 od 01.03.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item454":{"atc":"N01AX10","inn":"propofol","naziv-lijeka":"DIPRIVAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Emulzija za injekciju\/infuziju, 10 mg\/ml, Ukupno 5 ampula (5x20ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/265 od 27.06.2013","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item455":{"atc":"C01CA07","inn":"dobutamin","naziv-lijeka":"DOBUTAMINE PANPHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 250mg\/20ml, Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa 20ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/309 od 19.09.2014","proizvodac":"Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Njema\u010dka, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item456":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAKSEL PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat i rastvara\u010d za rastvor za infuziju, 80mg, ukupno 1 bo\u010dica sa 2,88 ml koncentrata i 1 bo\u010dica sa 5,12 ml rastvara\u010da, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/96 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item457":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAKSEL PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat i rastvara\u010d za rastvor za infuziju, 20mg, ukupno 1 bo\u010dica sa 0,72 ml koncentrata i 1 bo\u010dica sa 1,28 ml rastvara\u010da, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/95 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item458":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 160mg\/16ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 16 ml koncentrata za rastvor za infuziju (1 x 16 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/483 od 09.12.2013","proizvodac":"Hospira UK Limited, Velika Britanija, Queensway Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item459":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 20 mg\/2ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju (1x 2 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/481 od 09.12.2013","proizvodac":"Hospira UK Limited, Velika Britanija, Queensway Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item460":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 80mg\/8ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 8 ml koncentrata za rastvor za infuziju (1 x 8 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/482 od 09.12.2013","proizvodac":"Hospira UK Limited, Velika Britanija, Queensway Royal Leamington Spa, Warwickshire CV31 3RW","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item461":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL ACTAVIS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 20mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 1ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/429 od 03.12.2018","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t Actavis Italy S.p.A., Italija, Via Pasteur 10-20014 Nerviano, Milano","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item462":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL ACTAVIS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 80mg\/4ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 4ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/430 od 03.12.2018","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t Actavis Italy S.p.A., Italija, Via Pasteur 10-20014 Nerviano, Milano","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item463":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 20mg\/2ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 2ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/373 od 22.06.2015","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item464":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 160mg\/16ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 16ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/372 od 22.06.2015","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item465":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"DOCETAXEL EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 80mg\/8ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 8ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/371 od 22.06.2015","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item466":{"atc":"N02AJ13","inn":"tramadol, paracetamol","naziv-lijeka":"DORETA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75mg + 650mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/238 od 01.03.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item467":{"atc":"N02AJ13","inn":"tramadol, paracetamol","naziv-lijeka":"DORETA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 37.5mg + 325mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/237 od 01.03.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item468":{"atc":"N02AJ13","inn":"tramadol, paracetamol","naziv-lijeka":"DORETA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75mg + 650mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/239 od 01.03.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item469":{"atc":"N02AJ13","inn":"tramadol, paracetamol","naziv-lijeka":"DORETA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75mg + 650mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/240 od 01.03.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item470":{"atc":"N02AJ13","inn":"tramadol, paracetamol","naziv-lijeka":"DORETA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 37.5mg + 325mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/235 od 01.03.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item471":{"atc":"N02AJ13","inn":"tramadol, paracetamol","naziv-lijeka":"DORETA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 37.5mg + 325mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/236 od 01.03.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item472":{"atc":"J01AA02","inn":"doksiciklin","naziv-lijeka":"DOVICIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, Ukupno 5 kapsula tvrdih u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/162 od 08.04.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item473":{"atc":"C02CA04","inn":"doksazosin","naziv-lijeka":"DOXAT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/402 od 02.10.2015","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item474":{"atc":"C02CA04","inn":"doksazosin","naziv-lijeka":"DOXAT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/401 od 02.10.2015","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item475":{"atc":"L01DB01","inn":"doksorubicin","naziv-lijeka":"DOXORUBICIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 10mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/216 od 08.04.2016","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item476":{"atc":"L01DB01","inn":"doksorubicin","naziv-lijeka":"DOXORUBICIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 50mg\/25ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 25ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/217 od 08.04.2016","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item477":{"atc":"R06AA02","inn":"dimenhidrinat","naziv-lijeka":"DRAMINA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 5 tableta u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/503 od 15.08.2014","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item478":{"atc":"R06AA02","inn":"dimenhidrinat","naziv-lijeka":"DRAMINA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/502 od 15.08.2014","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item479":{"atc":"D10AF51","inn":"klindamicin, benzoil peroksid","naziv-lijeka":"DUAC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 10 mg\/g + 50 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 30g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/365 od 20.12.2016","proizvodac":"Glaxo Operations UK Limited, Velika Britanija, Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL 12 8DT Stiefel Laboratories Ireland Ltd, Irska, Finisklin Business Park, Sligo","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item480":{"atc":"A06AB02","inn":"bisakodil","naziv-lijeka":"DULCOLAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Supozitorija, 10mg, Ukupno 6 supozitorija u stripu (1x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/452 od 28.10.2014","proizvodac":"Istituto de Angeli S.R.L., Italija, Localita Prulli, 50066 Reggello","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item481":{"atc":"A06AB02","inn":"bisakodil","naziv-lijeka":"DULCOLAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 5mg, Ukupno 20 gastrorezistentnih tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/451 od 28.10.2014","proizvodac":"DELPHARM REIMS, Francuska, 10 rue Colonel Charbonneaux, Reims","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item482":{"atc":"J07CA01","inn":"vakcina protiv difterije tetanusa i poliomijelitisa (inaktivisana, adsorbovana)","naziv-lijeka":"DULTAVAX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, (2i.j. + 20i.j. + 40D.j. + 8D.j. + 32D.j.)\/0.5ml, Ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 0.5ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/489 od 10.06.2014","proizvodac":"Sanofi Pasteur, Francuska, Campus Merieux 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l\u2019Etoile Sanofi Pasteur, Francuska, Parc Industriel d\u2019Incarville, 27100 Val de Reuil Sanofi Aventis Zrt., Ma\u0111arska, Campona u.l. (Harbor park), 1225, Budimpe\u0161ta","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item483":{"atc":"G04CA52","inn":"dutasterid, tamsulosin","naziv-lijeka":"DUODART\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 0.5 mg + 0.4 mg, Ukupno 30 kapsula, tvrdih u bo\u010dici, plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/513 od 04.10.2013","proizvodac":"Catalent Germany Schorndorf GmbH, Njema\u010dka, Steinbeisstrasse 2, D-73614 Schorndorf","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item484":{"atc":"B01AC30","inn":"klopidogrel, acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"DUOPLAVIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75 mg + 100 mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/196 od 20.12.2012","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item485":{"atc":"R03AK07","inn":"formoterol, budesonid","naziv-lijeka":"DUORESP SPIROMAX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 4.5mcg + 160mcg, Ukupno 1 inhalator sa 120 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/172 od 01.03.2018","proizvodac":"Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Norton (Waterford) Limited T\/A IVAX Pharmaceuticals Ireland T\/A Teva Pharmaceuticals Ireland, Irska, Unit 27\/35 IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item486":{"atc":"R03AK07","inn":"formoterol, budesonid","naziv-lijeka":"DUORESP SPIROMAX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 9mcg + 320mcg, Ukupno 1 inhalator sa 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/173 od 01.03.2018","proizvodac":"Teva Pharmaceuticals Europe B.V., Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Norton (Waterford) Limited T\/A IVAX Pharmaceuticals Ireland T\/A Teva Pharmaceuticals Ireland, Irska, Unit 27\/35 IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item487":{"atc":"S01ED51","inn":"timolol, travoprost","naziv-lijeka":"DUOTRAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 5mg\/ml + 40 mikrograma\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 2.5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/481 od 17.12.2014","proizvodac":"Alcon-Couvreur N.V., Belgija, Rijksweg 14, Puurs, Antwerpen, B-2870 Alcon Cusi, SA, \u0160panija, Camil Fabra, 58, 08320 El Masnou, Barcelona","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item488":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"DUPHALAC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 667g\/l, Ukupno 10 kesica sa po 15ml oralnog rastvora, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/403 od 22.06.2015","proizvodac":"Abbott Biologicals B.V., Holandija, Veerweg 12, 8121 AA Olst","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item489":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"DUPHALAC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 667g\/l, Ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa 200ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/404 od 22.06.2015","proizvodac":"Abbott Biologicals B.V., Holandija, Veerweg 12, 8121 AA Olst","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item490":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"DUPHALAC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 667g\/l, Ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa 500ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/405 od 22.06.2015","proizvodac":"Abbott Biologicals B.V., Holandija, Veerweg 12, 8121 AA Olst","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item491":{"atc":"R03DA04","inn":"teofilin","naziv-lijeka":"DUROFILIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 250mg, Ukupno 40 kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem tvrdih u blisteru (4x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/274 od 26.09.2016","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item492":{"atc":"R03DA04","inn":"teofilin","naziv-lijeka":"DUROFILIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 125mg, Ukupno 40 kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem tvrdih u blisteru (4x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/273 od 26.09.2016","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item493":{"atc":"N02AB03","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"DUROGESIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 25mcg\/h, ukupno 5 kesica sa po jednim transdermalnim flasterom (5x1), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/193 od 29.05.2013","proizvodac":"Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item494":{"atc":"N02AB03","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"DUROGESIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 50mcg\/h, ukupno 5 kesica sa po jednim transdermalnim flasterom (5x1), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/194 od 29.05.2013","proizvodac":"Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item495":{"atc":"N02AB03","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"DUROGESIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 100mcg\/h, ukupno 5 kesica sa po jednim transdermalnim flasterom (5x1), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/195 od 29.05.2013","proizvodac":"Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item496":{"atc":"C02CA06","inn":"urapidil","naziv-lijeka":"EBRANTIL\u00ae 25","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 25mg\/5ml, Ukupno 5 ampula sa po 5ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/281 od 26.04.2018","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen Takeda Austria GmbH, Austrija, St.Peter-Strasse 25, A-4020, Linz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item497":{"atc":"C02CA06","inn":"urapidil","naziv-lijeka":"EBRANTIL\u00ae 50","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 50mg\/10ml, Ukupno 5 ampula sa po 10ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/282 od 26.04.2018","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen Takeda Austria GmbH, Austrija, St.Peter-Strasse 25, A-4020, Linz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item498":{"atc":"L01BC06","inn":"kapecitabin","naziv-lijeka":"ECANSYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/139 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Accord Healthcare Limited, Velika Britanija, Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Pharmacare Premium Ltd., Malta, HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item499":{"atc":"L01BC06","inn":"kapecitabin","naziv-lijeka":"ECANSYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/143 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Accord Healthcare Limited, Velika Britanija, Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Pharmacare Premium Ltd., Malta, HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item500":{"atc":"L01BC06","inn":"kapecitabin","naziv-lijeka":"ECANSYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300mg, Ukupno 120 film tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/142 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Accord Healthcare Limited, Velika Britanija, Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Pharmacare Premium Ltd., Malta, HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item501":{"atc":"L01BC06","inn":"kapecitabin","naziv-lijeka":"ECANSYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/141 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Accord Healthcare Limited, Velika Britanija, Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Pharmacare Premium Ltd., Malta, HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item502":{"atc":"L01BC06","inn":"kapecitabin","naziv-lijeka":"ECANSYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 120 film tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/140 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Accord Healthcare Limited, Velika Britanija, Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Pharmacare Premium Ltd., Malta, HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item503":{"atc":"L01BC06","inn":"kapecitabin","naziv-lijeka":"ECANSYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 120 film tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/144 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Accord Healthcare Limited, Velika Britanija, Ground Floor, Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex, HA1 4HF Pharmacare Premium Ltd., Malta, HHF003 Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item504":{"atc":"J01XA01","inn":"vankomicin","naziv-lijeka":"EDICIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 1g, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 1g pra\u0161ka za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/331 od 22.06.2015","proizvodac":"LEK PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana SI-1526","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item505":{"atc":"J01XA01","inn":"vankomicin","naziv-lijeka":"EDICIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 500mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 500mg pra\u0161ka za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/330 od 22.06.2015","proizvodac":"LEK PHARMACEUTICALS D.D., Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana SI-1526","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item506":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"EFFERALGAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 500mg, Ukupno 4 \u0161ume\u0107e tablete u stripu (4x4) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/463 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item507":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"EFFERALGAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Supozitorija, 80mg, Ukupno 10 supozitorija u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/461 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item508":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"EFFERALGAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 30mg\/ml, Ukupno 90ml oralnog rastvora u bo\u010dici (1x90ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/460 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item509":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"EFFERALGAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Supozitorija, 150mg, Ukupno 10 supozitorija u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/462 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item510":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"EFFERALGAN\u00ae SA VITAMINOM C","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 330 mg + 200 mg, Ukupno 10 \u0161ume\u0107ih tableta u tubi (1x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/464 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item511":{"atc":"J01XD01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"EFLORAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 500mg\/100ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa rastvorom za infuziju (1x100 ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/208 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item512":{"atc":"P01AB01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"EFLORAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 400mg, Ukupno 10 tableta u staklenoj bo\u010dici (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/209 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item513":{"atc":"N03AG01","inn":"valproinska kiselina, natrijum valproat","naziv-lijeka":"EFTIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 145 mg + 333 mg, Ukupno 30 tableta u kontejneru za tablete (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/263 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item514":{"atc":"N03AG01","inn":"valproinska kiselina","naziv-lijeka":"EFTIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 50mg\/ml, Ukupno jedna staklena boca sa 150ml sirupa u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/264 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item515":{"atc":"N05AL01","inn":"sulpirid","naziv-lijeka":"EGLONYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, Ukupno 30 kapsula, tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/138 od 14.02.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska, 174 avenue de France, Pariz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item516":{"atc":"N05AL01","inn":"sulpirid","naziv-lijeka":"EGLONYL\u00aeFORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg, ukupno 12 tableta u staklenoj bo\u010dici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/158 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska, 174 avenue de France, Pariz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item517":{"atc":"A11AA03","inn":"retinol, tiamin, riboflavin, piridoksin, cijankobalamin, askorbinska kiselina, holekalciferol, alfa-tokoferolacetat, kalcijum-pantotenat, biotin, folna kiselina, nikotinamid, gvo\u017e\u0111e, kalcijum, bakar, magnezijum, mangan, fosfor, cink","naziv-lijeka":"ELEVIT PRONATAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 3600 i.j. + 1.55mg + 1.8mg + 19mg + 10mg + 2.6mg + 200mcg + 0.8mg + 4mcg + 100mg + 500 i.j. + 15mg + 125mg + 1mg + 60mg + 100mg + 1mg + 125mg + 7.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/309 od 31.07.2013","proizvodac":"Rottendorf Pharma GmbH, Njema\u010dka, Ostenfelder Strasse 51-61, 59320 Ennigerloh","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item518":{"atc":"D11AH02","inn":"pimekrolimus","naziv-lijeka":"ELIDEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 1%, Ukupno 1 tuba sa 15 g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/511 od 09.12.2013","proizvodac":"MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Njema\u010dka, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item519":{"atc":"B01AF02","inn":"apiksaban","naziv-lijeka":"ELIQUIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/430 od 28.10.2014","proizvodac":"Bristol Myers Squibb S.R.L., Italija, Fontana del Ceraso, 03012 Anagni","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item520":{"atc":"B01AF02","inn":"apiksaban","naziv-lijeka":"ELIQUIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/429 od 28.10.2014","proizvodac":"Bristol Myers Squibb S.R.L., Italija, Fontana del Ceraso, 03012 Anagni","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item521":{"atc":"B01AF02","inn":"apiksaban","naziv-lijeka":"ELIQUIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/428 od 28.10.2014","proizvodac":"Bristol Myers Squibb S.R.L., Italija, Fontana del Ceraso, 03012 Anagni","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item522":{"atc":"G03AD02","inn":"ulipristal","naziv-lijeka":"ELLAONE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg, Ukupno 1 film tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/34 od 21.02.2019","proizvodac":"Cenexi, Francuska, 17 rue de Pontoise, 95520 Osny Delpharm Lille SAS, Francuska, Parc d Activit\u00e9s Roubaix-Est, 22 rue de Toufflers CS 50070, Lys Lez Lannoy, 59452","nosilac-dozvole":"\"ARENDA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item523":{"atc":"G03AD02","inn":"ulipristal","naziv-lijeka":"ELLAONE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 30mg, Ukupno 1 tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/539 od 03.12.2015","proizvodac":"Cenexi, Francuska, 17 rue de Pontoise, 95520 Osny Leon Farma S.A., \u0160panija, Poligono Industrial Navatejera, C\/La Vallina s\/n, Villaquilambre, Leon Delpharm Lille SAS, Francuska, Rue de Toufflers 59390, Lys-Lez-Lannoy","nosilac-dozvole":"\"ARENDA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item524":{"atc":"G03GA09","inn":"korifolitropin alfa","naziv-lijeka":"ELONVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 150mcg\/0.5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/23 od 13.01.2014","proizvodac":"Organon Ireland Limited, Irska, Drynam Road, Swords, Co.Dublin N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item525":{"atc":"G03GA09","inn":"korifolitropin alfa","naziv-lijeka":"ELONVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100mcg\/0.5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/24 od 13.01.2014","proizvodac":"Organon Ireland Limited, Irska, Drynam Road, Swords, Co.Dublin N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item526":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"ELORYQA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/229 od 10.07.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item527":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"ELORYQA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 15mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/231 od 10.07.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item528":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"ELORYQA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/230 od 10.07.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item529":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"ELORYQA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/232 od 10.07.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item530":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"EMANERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20mg, Ukupno 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/292 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item531":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"EMANERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 40mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/293 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item532":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"EMANERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/291 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item533":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"EMANERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 40mg, Ukupno 28 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/294 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item534":{"atc":"A04AD12","inn":"aprepitant","naziv-lijeka":"EMEND\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 80mg, 125 mg, ukupno 3 kapsule, tvrde u blisteru (2x80mg i 1x125mg) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/137 od 15.10.2012","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item535":{"atc":"B02BD02","inn":"koagulacioni faktor VIII, humani","naziv-lijeka":"EMOCLOT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za infuziju, 500i.j.\/10ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena pra\u0161ka za rastvor za infuziju i 1 bo\u010dica sa 10ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/318 od 22.06.2015","proizvodac":"Kedrion S.p.A., Italija, 55027 Gallicano ( Lucca ), Bolognana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item536":{"atc":"H01BA02","inn":"dezmopresin","naziv-lijeka":"EMOSINT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20mcg\/ml, Ukupno 10 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/328 od 22.06.2015","proizvodac":"Biologici Italia Laboratories S.R.L., Italija, Via Filippo Serpero, 20060 Masate (MI)","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item537":{"atc":"H01BA02","inn":"dezmopresin","naziv-lijeka":"EMOSINT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 4mcg\/0.5ml, Ukupno 10 ampula sa po 0.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/329 od 22.06.2015","proizvodac":"Biologici Italia Laboratories S.R.L., Italija, Via Filippo Serpero, 20060 Masate (MI)","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item538":{"atc":"C09AA02","inn":"enalapril","naziv-lijeka":"ENAP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u katronskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/148 od 17.09.2012","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item539":{"atc":"C09AA02","inn":"enalapril","naziv-lijeka":"ENAP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/430 od 06.12.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item540":{"atc":"C09AA02","inn":"enalapril","naziv-lijeka":"ENAP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/147 od 17.09.2012","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item541":{"atc":"C09BA02","inn":"enalapril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"ENAP\u00ae-H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10 mg + 25 mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/167 od 17.09.2012","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item542":{"atc":"S03AA30","inn":"bacitracin, neomicin","naziv-lijeka":"ENBECIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast za o\u010di, 500i.j.\/g + 3.3mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 5 g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/166 od 24.04.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item543":{"atc":"L04AB01","inn":"etanercept","naziv-lijeka":"ENBREL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 25mg\/ml, Ukupno 4 bo\u010dice, staklene sa 25mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 4 napunjena injekciona \u0161prica sa 1ml rastvara\u010da (sa 4 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/243 od 10.07.2014","proizvodac":"Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija, New Lane, Havant, Hampshire P09 2NG","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item544":{"atc":"L04AB01","inn":"etanercept","naziv-lijeka":"ENBREL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 50mg\/ml, Ukupno 4 pena sa ulo\u0161kom sa po 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/276 od 26.09.2016","proizvodac":"Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija, New Lane, Havant, Hampshire P09 2NG","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item545":{"atc":"L04AB01","inn":"etanercept","naziv-lijeka":"ENBREL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 50mg\/ml, Ukupno 4 napunjena injekciona \u0161prica sa 1ml rastvora za injekciju (sa 4 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/244 od 10.07.2014","proizvodac":"Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija, New Lane, Havant, Hampshire P09 2NG","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item546":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"ENGERIX\u00ae B","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 10mcg\/0.5ml, Ukupno 100 bo\u010dica, staklenih sa po 0.5ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/320 od 18.09.2015","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, Rue de l Institut, 89, 1330 Rixensart","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item547":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"ENGERIX\u00ae B","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 20mcg\/ml, Ukupno 100 bo\u010dica, staklenih sa po 1ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/319 od 18.09.2015","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, Rue de l Institut, 89, 1330 Rixensart","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item548":{"atc":"A07AX03","inn":"nifuroksazid","naziv-lijeka":"ENTEROFURYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 200mg, Ukupno 8 kapsula, tvrdih u blisteru (1x8), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/156 od 28.05.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item549":{"atc":"A07AX03","inn":"nifuroksazid","naziv-lijeka":"ENTEROFURYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 200mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 90 ml suspenzije, uz plasti\u010dnu ka\u0161i\u010dicu za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/157 od 28.05.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item550":{"atc":"A07AX03","inn":"nifuroksazid","naziv-lijeka":"ENTEROFURYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, Ukupno 30 kapsula, tvrdih u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/155 od 28.05.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item551":{"atc":"A07FA..","inn":"polirezistentne spore Bacillus clausii","naziv-lijeka":"ENTEROGERMINA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 2 milijarde\/5ml, Ukupno 10 bo\u010dica sa po 5ml oralne suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/140 od 28.02.2017","proizvodac":"Sanofi S.p.A., Italija, Viale Europa, 11, 21040 Origgio (VA) Laboratoire Unither, Francuska, ZI de la Guerie, 50211 Coutances Cedex","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item552":{"atc":"A07FA..","inn":"polirezistentne spore Bacillus clausii","naziv-lijeka":"ENTEROGERMINA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 2 milijarde, Ukupno 12 kapsula, tvrdih u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/141 od 28.02.2017","proizvodac":"Sanofi S.p.A., Italija, Viale Europa, 11, 21040 Origgio (VA) Doppel Farmaceutici S.r.l., Italija, Via Volturno, 48 - Quinto de Stampi, 20089 Rozzano (MI)","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item553":{"atc":"C09DX04","inn":"valsartan, sakubitril","naziv-lijeka":"ENTRESTO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 26mg + 24mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/390 od 11.10.2017","proizvodac":"Novartis Farma SpA, Italija, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item554":{"atc":"C09DX04","inn":"valsartan, sakubitril","naziv-lijeka":"ENTRESTO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 103mg + 97mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/392 od 11.10.2017","proizvodac":"Novartis Farma SpA, Italija, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item555":{"atc":"C09DX04","inn":"valsartan, sakubitril","naziv-lijeka":"ENTRESTO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 51mg + 49mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/391 od 11.10.2017","proizvodac":"Novartis Farma SpA, Italija, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item556":{"atc":"L04AA33","inn":"vedolizumab","naziv-lijeka":"ENTYVIO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 300mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 300mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/241 od 26.09.2016","proizvodac":"Takeda Italia S.P.A., Italija, Via Crosa, 86, 28065 Cerano (NO) Takeda Austria GmbH, Austrija, St.Peter-Strasse 25, A-4020, Linz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item557":{"atc":"J05AP55","inn":"sofosbuvir, velpatasvir","naziv-lijeka":"EPCLUSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg + 100mg, Ukupno 28 film tableta u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/403 od 10.09.2018","proizvodac":"Gilead Sciences Ireland UC, Irska, IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item558":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"EPILEV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/505 od 03.12.2015","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item559":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"EPILEV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/506 od 03.12.2015","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item560":{"atc":"L01DB03","inn":"epirubicin","naziv-lijeka":"EPISINDAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Liofilizat za rastvor za infuziju, 10mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa 10 mg liofilizata (1x10mg) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/77 od 17.07.2012","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item561":{"atc":"L01DB03","inn":"epirubicin","naziv-lijeka":"EPISINDAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Liofilizat za rastvor za infuziju, 50mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa 50 mg liofilizata (1x50mg) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/78 od 17.07.2012","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item562":{"atc":"J05AF05","inn":"lamivudin","naziv-lijeka":"EPIVIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, ukupno 60 film tableta u bo\u010dici (1x60), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/202 od 27.06.2013","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item563":{"atc":"B03XA01","inn":"epoetin alfa","naziv-lijeka":"EPREX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 2000i.j.\/0.5ml, Ukupno 6 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa 0.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/157 od 17.04.2015","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item564":{"atc":"B03XA01","inn":"epoetin alfa","naziv-lijeka":"EPREX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 10000i.j.\/ml, Ukupno 6 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/158 od 17.04.2015","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item565":{"atc":"L01XC06","inn":"cetuksimab","naziv-lijeka":"ERBITUX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 5mg\/ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 20 ml rastvora za infuziju (1 x 20 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/55 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item566":{"atc":"J01FA01","inn":"eritromicin","naziv-lijeka":"ERITROMICIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 20 film tableta (2x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/30 od 15.06.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item567":{"atc":"J01FA01","inn":"eritromicin","naziv-lijeka":"ERITROMICIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 20 film tableta (2x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/31 od 15.06.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item568":{"atc":"L01XX43","inn":"vismodegib","naziv-lijeka":"ERIVEDGE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, Ukupno 28 kapsula tvrdih u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/294 od 10.07.2017","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item569":{"atc":"G04BE03","inn":"sildenafil","naziv-lijeka":"ERNAFIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 4 film tableta u blisteru (1x4) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/375 od 19.09.2014","proizvodac":"Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun Actavis ehf., Island, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfj\u00f6rdur","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item570":{"atc":"G04BE03","inn":"sildenafil","naziv-lijeka":"ERNAFIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 4 film tablete u blisteru (1x4) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/378 od 19.09.2014","proizvodac":"Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun Actavis ehf., Island, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfj\u00f6rdur","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item571":{"atc":"G04BE03","inn":"sildenafil","naziv-lijeka":"ERNAFIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 8 film tableta u blisteru (2x4) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/379 od 19.09.2014","proizvodac":"Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun Actavis ehf., Island, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfj\u00f6rdur","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item572":{"atc":"G04BE03","inn":"sildenafil","naziv-lijeka":"ERNAFIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 8 film tableta u blisteru (2x4) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/376 od 19.09.2014","proizvodac":"Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun Actavis ehf., Island, Reykjavikurvegur 78, IS-220 Hafnarfj\u00f6rdur","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item573":{"atc":"C09CA01","inn":"losartan","naziv-lijeka":"ERYNORM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, ukupno 28 (2x14) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/20 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item574":{"atc":"C09CA01","inn":"losartan","naziv-lijeka":"ERYNORM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 28 (2x14) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/19 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item575":{"atc":"J01EE01","inn":"sulfametoksazol, trimetoprim","naziv-lijeka":"ESBESUL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 200mg\/5ml + 40mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 100ml sirupa uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/46 od 16.01.2017","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item576":{"atc":"J01EE01","inn":"sulfametoksazol, trimetoprim","naziv-lijeka":"ESBESUL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 400 mg + 80 mg, Ukupno 20 tableta u blisterima (2x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/221 od 07.05.2014","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item577":{"atc":"L04AX05","inn":"pirfenidon","naziv-lijeka":"ESBRIET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 267mg, Ukupno 270 kapsula tvrdih u boci plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/295 od 26.09.2016","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item578":{"atc":"G03AD01","inn":"levonorgestrel","naziv-lijeka":"ESCAPELLE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1.5mg, Ukupno 1 tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/497 od 04.10.2013","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item579":{"atc":"L02BG06","inn":"eksemestan","naziv-lijeka":"ESCEPRAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/431 od 10.09.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item580":{"atc":"L02BG06","inn":"eksemestan","naziv-lijeka":"ESCEPRAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 90 film tableta u blisteru (9x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/432 od 10.09.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item581":{"atc":"M03AC09","inn":"rokuronijum bromid","naziv-lijeka":"ESMERON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 50mg\/5ml, ukupno 10 bo\u010dica sa 5 ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/291 od 31.07.2013","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss Schering-Plough S.A, Francuska, Saint-Charles, 60590 Eragny-sur-Epte","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item582":{"atc":"G03XB02","inn":"ulipristal","naziv-lijeka":"ESMYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/234 od 26.09.2016","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item583":{"atc":"A03AX13","inn":"simetikon","naziv-lijeka":"ESPUMISAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 40mg, Ukupno 25 kapsula, mekih u blisteru (1x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/290 od 22.06.2015","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item584":{"atc":"A03AX13","inn":"simetikon","naziv-lijeka":"ESPUMISAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 40mg, Ukupno 50 kapsula, mekih u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/291 od 22.06.2015","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item585":{"atc":"A03AX13","inn":"simetikon","naziv-lijeka":"ESPUMISAN\u00ae L","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna emulzija, 40mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 30ml oralne emulzije uz kapaljku za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/438 od 02.10.2015","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item586":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"ESRAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/278 od 05.08.2019","proizvodac":"Nobel Ila\u00e7 Sanayii ve Ticaret A.\u015e., Turska, Sancaklar Mh. Eski Ak\u00e7akoca Cad. No. 299, 81100 D\u00fczce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item587":{"atc":"A05BA..","inn":"esencijalni fosfolipidi","naziv-lijeka":"ESSENTIALE\u00ae FORTE N","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 600mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (5x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/280 od 26.04.2018","proizvodac":"A. Nattermann & Cie. GmbH, Njema\u010dka, Nattermannallee 1, 50829 K\u00f6ln","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item588":{"atc":"A05BA..","inn":"esencijalni fosfolipidi","naziv-lijeka":"ESSENTIALE\u00ae FORTE N","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 300mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/279 od 26.04.2018","proizvodac":"A. Nattermann & Cie. GmbH, Njema\u010dka, Nattermannallee 1, 50829 K\u00f6ln","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item589":{"atc":"L01XX11","inn":"estramustin","naziv-lijeka":"ESTRACYT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 140mg, ukupno 100 kapsula, tvrdih u staklenoj bo\u010dici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/453 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item590":{"atc":"M01AB08","inn":"etodolak","naziv-lijeka":"ETOL\u00ae FORT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 14 film tableta u blisteru (1x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/266 od 12.04.2013","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item591":{"atc":"L01CB01","inn":"etopozid","naziv-lijeka":"ETOPOSID EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/377 od 20.12.2016","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item592":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"ETORA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/436 od 04.10.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item593":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"ETORA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 30 tableta (2x15) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/438 od 04.10.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item594":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"ETORA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/437 od 04.10.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item595":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"ETORA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 80mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/439 od 04.10.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item596":{"atc":"A10BD08","inn":"vildagliptin, metformin","naziv-lijeka":"EUCREAS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg + 1000mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/184 od 17.04.2015","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein Novartis Pharma Produktions GmbH, Njema\u010dka, Oflinger Strasse 44, 79664 Wehr","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item597":{"atc":"A10BD08","inn":"vildagliptin, metformin","naziv-lijeka":"EUCREAS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg + 850mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/183 od 17.04.2015","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein Novartis Pharma Produktions GmbH, Njema\u010dka, Oflinger Strasse 44, 79664 Wehr","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item598":{"atc":"H03AA01","inn":"levotiroksin natrijum","naziv-lijeka":"EUTHYROX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mcg, Ukupno 50 tableta u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/91 od 12.02.2015","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item599":{"atc":"H03AA01","inn":"levotiroksin natrijum","naziv-lijeka":"EUTHYROX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 75mcg, Ukupno 50 tableta u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/86 od 12.02.2015","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item600":{"atc":"H03AA01","inn":"levotiroksin natrijum","naziv-lijeka":"EUTHYROX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mcg, Ukupno 50 tableta u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/90 od 12.02.2015","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item601":{"atc":"H03AA01","inn":"levotiroksin natrijum","naziv-lijeka":"EUTHYROX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mcg, Ukupno 50 tableta u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/89 od 12.02.2015","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item602":{"atc":"H03AA01","inn":"levotiroksin natrijum","naziv-lijeka":"EUTHYROX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 150mcg, Ukupno 50 tableta u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/88 od 12.02.2015","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item603":{"atc":"H03AA01","inn":"levotiroksin natrijum","naziv-lijeka":"EUTHYROX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 125mcg, Ukupno 50 tableta u blisteru (2x25) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/87 od 12.02.2015","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item604":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"EUVAX B\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 10mcg\/0.5ml, Ukupno 20 bo\u010dica staklenih sa po 0.5ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/282 od 17.04.2015","proizvodac":"LG Life Sciences Ltd., Koreja, 601 Yongje-dong, Iksa-si Jeonbuk-do 570-350","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item605":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"EUVAX B\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 10mcg\/0.5ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 0.5ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/284 od 17.04.2015","proizvodac":"LG Life Sciences Ltd., Koreja, 601 Yongje-dong, Iksa-si Jeonbuk-do 570-350","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item606":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"EUVAX B\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 20mcg\/ml, Ukupno 20 bo\u010dica staklenih sa po 1ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/281 od 17.04.2015","proizvodac":"LG Life Sciences Ltd., Koreja, 601 Yongje-dong, Iksa-si Jeonbuk-do 570-350","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item607":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"EUVAX B\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 10mcg\/0.5ml, Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa po 0.5ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/285 od 17.04.2015","proizvodac":"LG Life Sciences Ltd., Koreja, 601 Yongje-dong, Iksa-si Jeonbuk-do 570-350","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item608":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"EUVAX B\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 20mcg\/ml, Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa po 1ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/286 od 17.04.2015","proizvodac":"LG Life Sciences Ltd., Koreja, 601 Yongje-dong, Iksa-si Jeonbuk-do 570-350","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item609":{"atc":"J07BC01","inn":"vakcina protiv hepatitisa B, rekombinantna","naziv-lijeka":"EUVAX B\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 20mcg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 1ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/283 od 17.04.2015","proizvodac":"LG Life Sciences Ltd., Koreja, 601 Yongje-dong, Iksa-si Jeonbuk-do 570-350","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item610":{"atc":"N06DA03","inn":"rivastigmin","naziv-lijeka":"EXELON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 9.5 mg\/24h, ukupno 30 vre\u0107ica sa po jednim transdermalnim flasterom (30x1), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/306 od 31.07.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item611":{"atc":"N06DA03","inn":"rivastigmin","naziv-lijeka":"EXELON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 4.6 mg\/24h, ukupno 30 vre\u0107ica sa po jednim transdermalnim flasterom (30x1), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/305 od 31.07.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item612":{"atc":"C09DX01","inn":"valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"EXFORGE HCT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 160mg + 5mg + 25mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/317 od 19.09.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein Novartis Farmaceutica S.A., \u0160panija, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barbera del Valles\/Barcelona","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item613":{"atc":"C09DX01","inn":"valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"EXFORGE HCT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 160mg + 10mg + 12.5mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/318 od 19.09.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein Novartis Farmaceutica S.A., \u0160panija, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barbera del Valles\/Barcelona","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item614":{"atc":"C09DX01","inn":"valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"EXFORGE HCT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 160mg + 5mg + 12.5mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/316 od 19.09.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein Novartis Farmaceutica S.A., \u0160panija, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barbera del Valles\/Barcelona","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item615":{"atc":"C09DX01","inn":"valsartan, amlodipin, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"EXFORGE HCT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 160mg + 10mg + 25mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/319 od 19.09.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein Novartis Farmaceutica S.A., \u0160panija, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barbera del Valles\/Barcelona","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item616":{"atc":"V03AC03","inn":"deferasiroks","naziv-lijeka":"EXJADE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 125mg, ukupno 28 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/164 od 15.11.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item617":{"atc":"V03AC03","inn":"deferasiroks","naziv-lijeka":"EXJADE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 500mg, ukupno 28 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/166 od 15.11.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item618":{"atc":"V03AC03","inn":"deferasiroks","naziv-lijeka":"EXJADE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 250mg, ukupno 28 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/165 od 15.11.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item619":{"atc":"D01AE22","inn":"naftifin","naziv-lijeka":"EXODERIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 1%, Ukupno 1 tuba sa 15g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/436 od 06.12.2017","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Lange G\u00f6hren 3, 39171 S\u00fclzetal, OT Osterweddingen Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item620":{"atc":"D01AE22","inn":"naftifin","naziv-lijeka":"EXODERIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 1%, Ukupno 1 bo\u010dica staklena (sa kapaljkom) sa 10ml rastvora za ko\u017eu u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/262 od 10.07.2017","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item621":{"atc":"J05AX16","inn":"dasabuvir","naziv-lijeka":"EXVIERA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (7x2) u kutiji, 4 kutije u zbirnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/84 od 28.02.2017","proizvodac":"AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item622":{"atc":"S01LA05","inn":"aflibercept","naziv-lijeka":"EYLEA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 40mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 0.1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/195 od 11.05.2015","proizvodac":"Bayer Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item623":{"atc":"S01LA05","inn":"aflibercept","naziv-lijeka":"EYLEA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 40mg\/ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.09ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/196 od 11.05.2015","proizvodac":"GP Grenzach Produktions GmbH, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 7, D-79639 Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item624":{"atc":"A16AB04","inn":"agalzidaza beta","naziv-lijeka":"FABRAZYME\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 5mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 5mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/123 od 17.04.2015","proizvodac":"Genzyme Ltd, Velika Britanija, 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item625":{"atc":"A16AB04","inn":"agalzidaza beta","naziv-lijeka":"FABRAZYME\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 35mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 35mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/124 od 17.04.2015","proizvodac":"Genzyme Ltd, Velika Britanija, 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item626":{"atc":"C05AD04","inn":"cinhokain, polikrezulen","naziv-lijeka":"FAKTU\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Supozitorija, 2.5mg + 100mg, Ukupno 10 supozitorija u stripu (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/217 od 15.05.2017","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item627":{"atc":"C05AD04","inn":"cinhokain, polikrezulen","naziv-lijeka":"FAKTU\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 10mg\/g + 50mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 20g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/216 od 15.05.2017","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item628":{"atc":"A02BA03","inn":"famotidin","naziv-lijeka":"FAMOTIDIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/332 od 15.08.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item629":{"atc":"A02BA03","inn":"famotidin","naziv-lijeka":"FAMOTIDIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/333 od 15.08.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item630":{"atc":"A02BA03","inn":"famotidin","naziv-lijeka":"FAMOTIDIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/132 od 17.04.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item631":{"atc":"A02BA03","inn":"famotidin","naziv-lijeka":"FAMOTIDIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/133 od 17.04.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item632":{"atc":"B01AA03","inn":"varfarin","naziv-lijeka":"FARIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/66 od 14.02.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item633":{"atc":"L02BA03","inn":"fulvestrant","naziv-lijeka":"FASLODEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 250mg\/5ml, Dva napunjena injekciona \u0161prica (2x5ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/8 od 15.05.2012","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item634":{"atc":"M02AA10","inn":"ketoprofen","naziv-lijeka":"FASTUM\u00ae GEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 2.5%, Ukupno 1 aluminijumska tuba sa 50g gela u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/122 od 25.02.2013","proizvodac":"A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Italija, Via Sette Santi 3, 50131 Firenca","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item635":{"atc":"M02AA10","inn":"ketoprofen","naziv-lijeka":"FASTUM\u00ae GEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 2.5%, Ukupno 1 vi\u0161edozni kontejner sa 100g gela u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/123 od 25.02.2013","proizvodac":"A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Italija, Via Sette Santi 3, 50131 Firenca","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item636":{"atc":"H03BB02","inn":"tiamazol","naziv-lijeka":"FAVISTAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, ukupno 20 tableta u polistirenskoj tubi (1x20) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/154 od 28.05.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item637":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"FEBRICET","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 500mg, ukupno 500 tableta u stripu (50x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/71 od 01.09.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item638":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"FEBRICET","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 120mg\/5ml, ukupno 100ml sirupa u bo\u010dici (1x100ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/70 od 01.09.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item639":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"FEBRICET C","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 330 mg + 200 mg, ukupno 10 \u0161ume\u0107ih tableta(1x10) u polietilenskoj tubi u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/138 od 30.03.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item640":{"atc":"R01BA51","inn":"feniramin maleat, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"FEBRICET COLD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, (25mg+500mg+200 mg)\/4g, ukupno 8 kesica sa 4g pra\u0161ka za oralni rastvor (8x4g) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/73 od 01.09.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item641":{"atc":"R01BA51","inn":"feniramin maleat, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"FEBRICET COLD JUNIOR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, (10 mg+280 mg+100 mg)\/5g, ukupno 8 kesica sa 5 g pra\u0161ka za oralni rastvor (8x5g) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/72 od 01.09.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item642":{"atc":"L02BG04","inn":"letrozol","naziv-lijeka":"FEMARA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/290 od 31.07.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item643":{"atc":"L02BG04","inn":"letrozol","naziv-lijeka":"FEMOZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/180 od 21.12.2012","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Milorada Jovanovi\u0107a 9, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item644":{"atc":"C10AB05","inn":"fenofibrat","naziv-lijeka":"FENOLIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 160mg, Ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/181 od 21.12.2012","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Milorada Jovanovi\u0107a 9, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item645":{"atc":"N02AB03","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"FENTAGESIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 25mcg\/h, Ukupno 5 kesica sa po jednim transdermalnim flasterom (5x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/493 od 03.12.2015","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item646":{"atc":"N02AB03","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"FENTAGESIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 100mcg\/h, Ukupno 5 kesica sa po jednim transdermalnim flasterom (5x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/495 od 03.12.2015","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item647":{"atc":"N02AB03","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"FENTAGESIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni flaster, 50mcg\/h, Ukupno 5 kesica sa po jednim transdermalnim flasterom (5x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/494 od 03.12.2015","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item648":{"atc":"N01AH01","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"FENTANYL PANPHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.5mg\/10ml, Ukupno 10 ampula sa 10ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/340 od 19.09.2014","proizvodac":"Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Njema\u010dka, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item649":{"atc":"N01AH01","inn":"fentanil","naziv-lijeka":"FENTANYL PANPHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.1mg\/2ml, Ukupno 10 ampula sa 2ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/341 od 19.09.2014","proizvodac":"Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Njema\u010dka, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item650":{"atc":"B03AC..","inn":"gvo\u017e\u0111e (III) hidroksid saharoza kompleks","naziv-lijeka":"FERROVIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 100mg\/5ml, Ukupno 5 ampula staklenih sa po 5ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/95 od 02.02.2016","proizvodac":"Rafarm SA, Gr\u010dka, Thesi Pousi-Xatzi Agiou Louka, Paiania, Attiki, TK 19002, TO 37","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item651":{"atc":"B03AB05","inn":"gvo\u017e\u0111e (III) hidroksid polimaltozni kompleks","naziv-lijeka":"FERRUM SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/10 od 15.06.2011","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item652":{"atc":"B03AB05","inn":"gvo\u017e\u0111e (III) hidroksid polimaltozni kompleks","naziv-lijeka":"FERRUM SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 50mg\/5ml, Ukupno 100ml sirupa u bo\u010dici (1x100ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/11 od 15.06.2011","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item653":{"atc":"R06AB..","inn":"feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"FERVEX\u00ae ZA DJECU","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 280 mg + 100 mg + 10 mg, ukupno 8 kesica sa granulama za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/467 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item654":{"atc":"R06AB..","inn":"feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"FERVEX\u00ae ZA ODRASLE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 500 mg + 200 mg + 25 mg, ukupno 8 kesica sa granulama za oralni rastvor u kartonskoj kuti","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/468 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item655":{"atc":"R06AB..","inn":"feniramin, paracetamol, askorbinska kiselina","naziv-lijeka":"FERVEX\u00ae ZA ODRASLE BEZ \u0160E\u0106ERA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 500 mg + 200 mg + 25 mg, ukupno 8 kesica sa granulama za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/469 od 04.10.2013","proizvodac":"Bristol-Myers Squibb, Francuska, 304, Avenue du Docteur Jean Bru, 47000 Agen Bristol-Myers Squibb, Francuska, 979 Avenue des Pyreness, 47520 Le Passage","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item656":{"atc":"A10AB05","inn":"insulin aspart","naziv-lijeka":"FIASP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100j.\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 10ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/150 od 21.02.2019","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item657":{"atc":"A10AB05","inn":"insulin aspart","naziv-lijeka":"FIASP\u00ae FLEXTOUCH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100j.\/ml, Ukupno 5 napunjenih injekcionih penova sa po 3 ml rastvora za injekciju (bez igala) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/152 od 21.02.2019","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item658":{"atc":"A10AB05","inn":"insulin aspart","naziv-lijeka":"FIASP\u00ae PENFILL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u ulo\u0161ku, 100j.\/ml, Ukupno 5 ulo\u017eaka sa po 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/151 od 21.02.2019","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item659":{"atc":"R05CB06","inn":"ambroksol","naziv-lijeka":"FLAVAMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 30mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/357 od 20.12.2016","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item660":{"atc":"R05CB06","inn":"ambroksol","naziv-lijeka":"FLAVAMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 15mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 100ml oralnog rastvora (uz ka\u0161iku za doziranje) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/312 od 18.10.2016","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item661":{"atc":"R03BA05","inn":"flutikazon","naziv-lijeka":"FLIXOTIDE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 250mcg\/doza, ukupno 1 kontejner pod pritiskom (1x60doza) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/8 od 20.01.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item662":{"atc":"R03BA05","inn":"flutikazon","naziv-lijeka":"FLIXOTIDE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 125mcg\/doza, ukupno 1 kontejner pod pritiskom (1x60doza) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/7 od 20.01.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item663":{"atc":"R03BA05","inn":"flutikazon","naziv-lijeka":"FLIXOTIDE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 50mcg\/doza, ukupno 1 kontejner pod pritiskom (1x120 doza) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/110 od 20.01.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item664":{"atc":"A07FA01","inn":"bacilus IP 5832","naziv-lijeka":"FLONIVIN BS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, 35mg, Ukupno 16 kapsula u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/168 od 21.12.2012","proizvodac":"Galenika Crna Gora d.o.o, Crna Gora, 8. marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item665":{"atc":"G04CA02","inn":"tamsulosin","naziv-lijeka":"FLOSIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa modifikovanim osloba\u0111anjem, tvrda, 0.4mg, Ukupno 30 kapsula sa modifikovanim oslobadjanjem, tvrdih, u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/126 od 14.02.2014","proizvodac":"Menarini - Von Heyden GmbH, Njema\u010dka, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden Synthon Hispania S.L., \u0160panija, Castello, 1, Poligono las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat Synthon BV, Holandija, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item666":{"atc":"S01AE01","inn":"ofloksacin","naziv-lijeka":"FLOXAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 3mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/456 od 03.12.2018","proizvodac":"Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Brunsbutteler Damm 165-173, 13581 Berlin","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item667":{"atc":"S01AE01","inn":"ofloksacin","naziv-lijeka":"FLOXAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast za o\u010di, 3mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 3g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/457 od 03.12.2018","proizvodac":"Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Brunsbutteler Damm 165-173, 13581 Berlin","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item668":{"atc":"J07BB02","inn":"vakcina protiv gripa (inaktivisana, rascijepana virusna \u010destica)","naziv-lijeka":"FLUARIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 15 mcg\/0.5ml + 15 mcg\/0.5ml + 15 mcg\/0.5ml, ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa iglom, u kutiji 1x0.5ml","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/133 od 26.02.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals, Njema\u010dka, Zirkusstrasse 40, D-01069, Dresden","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item669":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"FLUCONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, Ukupno 1 kapsula, tvrda u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/137 od 14.02.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item670":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"FLUCONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 2mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena, sa 100 ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/136 od 14.02.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item671":{"atc":"L01BB05","inn":"fludarabin","naziv-lijeka":"FLUDARA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (4x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/380 od 18.10.2016","proizvodac":"Bayer Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item672":{"atc":"L01BB05","inn":"fludarabin","naziv-lijeka":"FLUDARABIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za injekciju\/infuziju, 50mg\/2ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 2ml koncentrata za rastvor za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/431 od 18.09.2015","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item673":{"atc":"R05CB03","inn":"karbocistein","naziv-lijeka":"FLUDITEC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 750mg\/10ml, Ukupno 15 kesica sa po 10ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/168 od 04.07.2019","proizvodac":"Innothera Chouzy, Francuska, Lieu-dit \"L Isle Vert\" rue Rene Chantereau, 41150 Chouzy sur Cisse","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item674":{"atc":"R05CB01","inn":"acetilcistein","naziv-lijeka":"FLUIMUCIL\u00ae 100","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 100mg, Ukupno 30 kesica sa po 1g granula za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/131 od 08.04.2016","proizvodac":"Zambon Switzerland Ltd, \u0160vajcarska, Via Industria 13, 6814 Cadempino","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item675":{"atc":"R05CB01","inn":"acetilcistein","naziv-lijeka":"FLUIMUCIL\u00ae 200","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 200mg, Ukupno 30 kesica sa po 1g granula za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/132 od 08.04.2016","proizvodac":"Zambon Switzerland Ltd, \u0160vajcarska, Via Industria 13, 6814 Cadempino","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item676":{"atc":"R05CB01","inn":"acetilcistein","naziv-lijeka":"FLUIMUCIL\u00ae 600","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 600mg, Ukupno 10 \u0161ume\u0107ih tableta u stripu (5x2) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/133 od 08.04.2016","proizvodac":"Zambon Switzerland Ltd, \u0160vajcarska, Via Industria 13, 6814 Cadempino","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item677":{"atc":"N06AB03","inn":"fluoksetin","naziv-lijeka":"FLUNISAN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/251 od 29.05.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item678":{"atc":"N06AB03","inn":"fluoksetin","naziv-lijeka":"FLUSETIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/19 od 15.06.2011","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item679":{"atc":"B03BB01","inn":"folna kiselina","naziv-lijeka":"FOLACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/176 od 24.04.2014","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item680":{"atc":"J01DD02","inn":"ceftazidim","naziv-lijeka":"FORCAS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 1000mg, Ukupno 1 staklena bo\u010dica staklena sa 1000mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/160 od 08.04.2016","proizvodac":"GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Italija, Via A. Fleming, 2, 37135 Verona","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item681":{"atc":"A06AD65","inn":"makrogol, natrijum hlorid, kalijum hlorid, natrijum hidrogenkarbonat, natrijum sulfat","naziv-lijeka":"FORTRANS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralni rastvor, 64g + 1.46g + 0.75g + 1.68g + 5.7g, Ukupno 4 kesice sa 74g pra\u0161ka za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/272 od 15.07.2015","proizvodac":"Beaufour Ipsen Industrie, Francuska, Rue EtheVirton, 28100 Dreux","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item682":{"atc":"A10BX09","inn":"dapagliflozin","naziv-lijeka":"FORXIGA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/349 od 18.09.2015","proizvodac":"Bristol Myers Squibb S.R.L., Italija, Fontana del Ceraso, 03012 Anagni AstraZeneca GmbH, Njema\u010dka, Tinsdaler Weg 183, D-22880 Wedel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item683":{"atc":"A10BX09","inn":"dapagliflozin","naziv-lijeka":"FORXIGA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/348 od 18.09.2015","proizvodac":"Bristol Myers Squibb S.R.L., Italija, Fontana del Ceraso, 03012 Anagni AstraZeneca GmbH, Njema\u010dka, Tinsdaler Weg 183, D-22880 Wedel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item684":{"atc":"M05BB03","inn":"alendronska kiselina, holekalciferol","naziv-lijeka":"FOSAVANCE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 70 mg + 5600 i.j., ukupno 4 tablete u blisteru (1x4), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/51 od 25.07.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item685":{"atc":"G03GA04","inn":"urofolitropin","naziv-lijeka":"FOSTIMON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 75i.j., Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/353 od 18.10.2016","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item686":{"atc":"G03GA04","inn":"urofolitropin","naziv-lijeka":"FOSTIMON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 150i.j., Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 10 ampula sa po 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/356 od 18.10.2016","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item687":{"atc":"G03GA04","inn":"urofolitropin","naziv-lijeka":"FOSTIMON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 150i.j., Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/355 od 18.10.2016","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item688":{"atc":"G03GA04","inn":"urofolitropin","naziv-lijeka":"FOSTIMON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 75i.j., Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 10 ampula sa po 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/354 od 18.10.2016","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item689":{"atc":"B01AB06","inn":"nadroparin","naziv-lijeka":"FRAXIPARINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 7600i.j. anti Xa\/0.8ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.8ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/1 od 20.01.2010","proizvodac":"Glaxo Wellcome Production, Francuska, 1, rue de l Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item690":{"atc":"B01AB06","inn":"nadroparin","naziv-lijeka":"FRAXIPARINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5700i.j. anti Xa\/0.6ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.6ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/3 od 20.01.2010","proizvodac":"Glaxo Wellcome Production, Francuska, 1, rue de l Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item691":{"atc":"B01AB06","inn":"nadroparin","naziv-lijeka":"FRAXIPARINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 2850i.j. anti Xa\/0.3ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva(10x0.3ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/2 od 20.01.2010","proizvodac":"Glaxo Wellcome Production, Francuska, 1, rue de l Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item692":{"atc":"B01AB06","inn":"nadroparin","naziv-lijeka":"FRAXIPARINE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 3800i.j. anti Xa\/0.4ml, ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva (10x0.4ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/4 od 20.01.2010","proizvodac":"Glaxo Wellcome Production, Francuska, 1, rue de l Abbaye, 76960 Notre Dame de Bondeville","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item693":{"atc":"J01FA09","inn":"klaritromicin","naziv-lijeka":"FROMILID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 14 film tableta u blisteru (2x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/477 od 19.09.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item694":{"atc":"L02BA03","inn":"fulvestrant","naziv-lijeka":"FULVESTRANT PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 250mg\/5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 5ml rastvora za injekciju (sa 1 iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/166 od 01.03.2018","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb Teva Gy\u00f3gyszergy\u00e1r Zrt., Ma\u0111arska, T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly \u00fat 82., G\u00f6d\u00f6ll\u00f6, 2100","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item695":{"atc":"L02BA03","inn":"fulvestrant","naziv-lijeka":"FULVESTRANT PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 250mg\/5ml, Ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica sa po 5ml rastvora za injekciju (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/167 od 01.03.2018","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb Teva Gy\u00f3gyszergy\u00e1r Zrt., Ma\u0111arska, T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly \u00fat 82., G\u00f6d\u00f6ll\u00f6, 2100","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item696":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"FUNZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, ukupno 1 kapsula, tvrda u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/34 od 15.10.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item697":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"FUNZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, ukupno 7 kapsula, tvrdih u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/33 od 15.10.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item698":{"atc":"J02AC01","inn":"flukonazol","naziv-lijeka":"FUNZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, ukupno 7 kapsula, tvrdih u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/32 od 15.10.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item699":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"FUREXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 750mg, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/145 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item700":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"FUREXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 250mg, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/144 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item701":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"FUREXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1.5g, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju ili infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/146 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item702":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"FUROCEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/158 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item703":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"FUROCEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 14 film tableta u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/161 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item704":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"FUROCEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/160 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item705":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"FUROCEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 14 film tableta u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/159 od 21.02.2019","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item706":{"atc":"C03CA01","inn":"furosemid","naziv-lijeka":"FUROSEMID ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20mg\/2ml, Ukupno 50 ampula od 2 ml u blister pakovanju (10x5), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/488 od 21.11.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item707":{"atc":"C03CA01","inn":"furosemid","naziv-lijeka":"FURSEMID","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (1x20) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/484 od 17.12.2014","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item708":{"atc":"N03AX12","inn":"gabapentin","naziv-lijeka":"GABAGAMMA\u00ae 100","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, Ukupno 50 kapsula (5x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/57 od 15.09.2010","proizvodac":"Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Wendlandstrasse 1, 29439 L\u00fcchow","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item709":{"atc":"N03AX12","inn":"gabapentin","naziv-lijeka":"GABAGAMMA\u00ae 100","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, ukupno 20 kapsula (2x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/50 od 15.09.2010","proizvodac":"Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Wendlandstrasse 1, 29439 L\u00fcchow Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item710":{"atc":"N03AX12","inn":"gabapentin","naziv-lijeka":"GABAGAMMA\u00ae 300","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 300mg, Ukupno 20 kapsula (2x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/56 od 15.09.2010","proizvodac":"Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Wendlandstrasse 1, 29439 L\u00fcchow","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item711":{"atc":"N03AX12","inn":"gabapentin","naziv-lijeka":"GABAGAMMA\u00ae 300","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 300mg, Ukupno 50 kapsula (5x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/58 od 15.09.2010","proizvodac":"Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Wendlandstrasse 1, 29439 L\u00fcchow","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item712":{"atc":"V08CA09","inn":"gadobutrol","naziv-lijeka":"GADOVIST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1.0 mmol\/ml, Ukupno 5 napunjenih \u0161priceva sa po 7.5ml rastvora za injekciju (5x7.5ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/20 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item713":{"atc":"V08CA09","inn":"gadobutrol","naziv-lijeka":"GADOVIST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1.0 mmol\/ml, Ukupno 10 bo\u010dica sa po 30ml rastvora za injekciju (10x30ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/21 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item714":{"atc":"R06AX17","inn":"ketotifen","naziv-lijeka":"GALITIFEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 1mg\/5ml, Ukupno 1 boca staklena sa 100 ml sirupa (uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/198 od 23.06.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item715":{"atc":"A10BH02","inn":"vildagliptin","naziv-lijeka":"GALVUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/164 od 07.05.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein Novartis Farmaceutica S.A., \u0160panija, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barbera del Valles\/Barcelona","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item716":{"atc":"J07BM01","inn":"vakcina protiv humanog papilomavirusa (tipovi 6, 11, 16, 18), rekombinantna","naziv-lijeka":"GARDASIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 20mcg\/0.5ml + 40mcg\/0.5ml + 40mcg\/0.5ml + 20mcg\/0.5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.5ml suspenzije za injekciju (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/175 od 24.04.2014","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item717":{"atc":"J07BM01","inn":"vakcina protiv humanog papilomavirusa (tipovi 6, 11, 16, 18), rekombinantna","naziv-lijeka":"GARDASIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 20mcg\/0.5ml + 40mcg\/0.5ml + 40mcg\/0.5ml + 20mcg\/0.5ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 0.5ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/174 od 24.04.2014","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item718":{"atc":"J07BM03","inn":"vakcina protiv humanog papilomavirusa 9-ovalentna (tipovi 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), rekombinantna, adsorbovana","naziv-lijeka":"GARDASIL\u00ae 9","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 30mcg\/0.5ml + 40mcg\/0.5ml + 60mcg\/0.5ml + 40mcg\/0.5ml + 20mcg\/0.5ml + 20mcg\/0.5ml + 20mcg\/0.5ml + 20mcg\/0.5ml + 20mcg\/0.5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.5ml suspenzije za injekciju (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/13 od 21.02.2019","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item719":{"atc":"A02AD01","inn":"kalcijum karbonat, magnezijum karbonat","naziv-lijeka":"GASTROGUARD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 680mg + 80mg, Ukupno 24 tablete za \u017evakanje u blisteru (3x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/281 od 10.07.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item720":{"atc":"L01XC15","inn":"obinutuzumab","naziv-lijeka":"GAZYVARO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 1000mg\/40ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 40ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/268 od 09.07.2015","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item721":{"atc":"L01BC05","inn":"gemcitabin","naziv-lijeka":"GEMCITABIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 1000mg\/100ml, Ukupno jedna bo\u010dica staklena sa 100ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/472 od 22.06.2015","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item722":{"atc":"L01BC05","inn":"gemcitabin","naziv-lijeka":"GEMCITABIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 200mg\/20ml, Ukupno jedna bo\u010dica staklena sa 20ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/471 od 22.06.2015","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item723":{"atc":"L01BC05","inn":"gemcitabin","naziv-lijeka":"GEMNIL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 200mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 200mg pra\u0161ka za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/260 od 26.09.2016","proizvodac":"Vianex S.A. - Plant C, Gr\u010dka, 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item724":{"atc":"L01BC05","inn":"gemcitabin","naziv-lijeka":"GEMNIL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 1000mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 1000mg pra\u0161ka za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/261 od 26.09.2016","proizvodac":"Vianex S.A. - Plant C, Gr\u010dka, 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item725":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"GENOTROPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 12mg\/ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni pen sa pra\u0161kom i rastvara\u010dem za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/443 od 03.12.2018","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija, Rijksweg 12, Puurs, 2870","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item726":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"GENOTROPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 5.3mg\/ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni pen sa pra\u0161kom i rastvara\u010dem za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/442 od 03.12.2018","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Belgium NV, Belgija, Rijksweg 12, Puurs, 2870","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item727":{"atc":"D06AX07","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTAMICIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.1%, Ukupno 1 tuba sa 15g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/273 od 15.07.2015","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item728":{"atc":"D06AX07","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTAMICIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.1%, Ukupno 1 tuba sa 15g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/220 od 23.06.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item729":{"atc":"J01GB03","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTAMICIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 80mg\/2ml, Ukupno 10 ampula sa po 2ml rastvora za injekciju u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/298 od 18.10.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item730":{"atc":"J01GB03","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTAMICIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 80mg\/2ml, Ukupno 10 ampula sa po 2ml rastvora za injekciju u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/117 od 02.02.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item731":{"atc":"J01GB03","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTAMICIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 40mg\/2ml, ukupno 10 ampula (10x2 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/154 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item732":{"atc":"J01GB03","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTAMICIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 120mg\/2ml, ukupno 10 ampula (10x2 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/155 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item733":{"atc":"J01GB03","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTAMICIN ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 80mg\/2ml, ukupno 10 ampula (10x2 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/156 od 17.09.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item734":{"atc":"S01AA11","inn":"gentamicin","naziv-lijeka":"GENTOKULIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.3%, ukupno 1 bo\u010dica sa 10 ml rastvora uz nastavak za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/10 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item735":{"atc":"L04AA27","inn":"fingolimod","naziv-lijeka":"GILENYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 0.5mg, Ukupno 28 kapsula, tvrdih u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/285 od 19.09.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item736":{"atc":"G01AF04","inn":"mikonazol","naziv-lijeka":"GINO-DAKTANOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vagitorija, 200mg, Ukupno 7 vagitorija u strip pakovanju (1x7) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/524 od 04.10.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item737":{"atc":"S01ED01","inn":"timolol","naziv-lijeka":"GLAUMOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 bo\u010dica sa 5ml rastvora (1x5ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/169 od 15.09.2010","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item738":{"atc":"A10BB09","inn":"gliklazid","naziv-lijeka":"GLIORAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 80mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/323 od 15.08.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item739":{"atc":"L01XE01","inn":"imatinib","naziv-lijeka":"GLIVEC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/122 od 15.08.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item740":{"atc":"L01XE01","inn":"imatinib","naziv-lijeka":"GLIVEC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, ukupno 120 kapsula u blisteru (10x12), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/124 od 15.08.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item741":{"atc":"H04AA01","inn":"glukagon","naziv-lijeka":"GLUCAGEN\u00aeHYPOKIT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 1mg\/ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 1mg pra\u0161ka i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1ml rastvara\u010da u plasti\u010dnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/189 od 07.05.2014","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item742":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 50 film tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/186 od 24.04.2014","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck S.L., \u0160panija, Poligono Merck, Mollet Del Valles, 08100 Barcelona Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Famar Lyon, Francuska, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item743":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (4x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/405 od 10.09.2018","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Famar Lyon, Francuska, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval Merck S.L., \u0160panija, Poligono Merck, Mollet Del Valles, 08100 Barcelona Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item744":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/404 od 10.09.2018","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Famar Lyon, Francuska, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval Merck S.L., \u0160panija, Poligono Merck, Mollet Del Valles, 08100 Barcelona Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item745":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/188 od 24.04.2014","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau Merck S.L., \u0160panija, Poligono Merck, Mollet Del Valles, 08100 Barcelona Famar Lyon, Francuska, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item746":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 850mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/187 od 24.04.2014","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau Merck S.L., \u0160panija, Poligono Merck, Mollet Del Valles, 08100 Barcelona Famar Lyon, Francuska, 29 avenue Charles de Gaulle, 69230 Saint-Genis-Laval","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item747":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae XR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 500mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/176 od 16.01.2017","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item748":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae XR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 1000mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/178 od 16.01.2017","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item749":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"GLUCOPHAGE\u00ae XR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 750mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/177 od 16.01.2017","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item750":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUCOSI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 10 %, ukupno 1 boca staklena sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/15 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item751":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUCOSI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 5%, Ukupno 1 boca plasti\u010dna sa 500ml rastvora za infuziju","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/320 od 16.11.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item752":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUCOSI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 10%, Ukupno 1 boca plasti\u010dna sa 500ml rastvora za infuziju","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/319 od 16.11.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item753":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUCOSI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 5 %, ukupno 1 boca staklena sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/5 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item754":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUCOSI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 5 %, ukupno 1 boca staklena sa 250 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/16 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item755":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUKOZA 5% B. BRAUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 50g\/l, Ukupno 20 boca plasti\u010dnih sa po 100ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/475 od 03.12.2018","proizvodac":"B. Braun Melsungen AG, Njema\u010dka, Am Schwerzelshof 1, 34212 Melsungen B. Braun Medical, SA, \u0160panija, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona)","nosilac-dozvole":"B. BRAUN ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DIO STRANOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI PODGORICA, Podgorica"},"item756":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUKOZA 5% B. BRAUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 50g\/l, Ukupno 10 boca plasti\u010dnih sa po 500ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/476 od 03.12.2018","proizvodac":"B. Braun Melsungen AG, Njema\u010dka, Am Schwerzelshof 1, 34212 Melsungen B. Braun Medical, SA, \u0160panija, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona) S.C. B.Braun Pharmaceuticals S.A., Rumunija, Str. Louis Pasteur nr. 2, Timisoara, jud. Timis, cod 300264","nosilac-dozvole":"B. BRAUN ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DIO STRANOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI PODGORICA, Podgorica"},"item757":{"atc":"B05BA03","inn":"glukoza","naziv-lijeka":"GLUKOZA 5% B. BRAUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 50g\/l, Ukupno 10 boca plasti\u010dnih sa po 1000ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/477 od 03.12.2018","proizvodac":"B. Braun Melsungen AG, Njema\u010dka, Am Schwerzelshof 1, 34212 Melsungen B. Braun Medical, SA, \u0160panija, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona)","nosilac-dozvole":"B. BRAUN ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DIO STRANOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI PODGORICA, Podgorica"},"item758":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"GONAL-F\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 900 i.j.\/1.5 ml, ukupno 1 pen sa ulo\u0161kom sa 1.5 ml rastvora za injekciju (1x1.5ml) i 20 igala, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/394 od 31.07.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item759":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"GONAL-F\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 450 i.j.\/0.75 ml, ukupno 1 pen sa ulo\u0161kom sa 0.75 ml rastvora za injekciju (1x0.75ml) i 12 igala, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/393 od 31.07.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item760":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"GONAL-F\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 300 i.j.\/0.5 ml, ukupno 1 pen sa ulo\u0161kom sa 0.5 ml rastvora za injekciju (1x0.5ml) i 8 igala, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/392 od 31.07.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item761":{"atc":"G03GA05","inn":"folitropin alfa","naziv-lijeka":"GONAL-F\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 75i.j.\/ml, ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1ml rastvara\u010da (1x1ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/391 od 31.07.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item762":{"atc":"A04AA02","inn":"granisetron","naziv-lijeka":"GRANISETRON HEXAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, Ukupno 5 film tableta u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/362 od 16.11.2016","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item763":{"atc":"G01AF15","inn":"butokonazol","naziv-lijeka":"GYNOFORT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vaginalni krem, 20mg\/g, Ukupno 1 aplikator sa 5g vaginalnog krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/469 od 28.11.2014","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item764":{"atc":"N05AD01","inn":"haloperidol","naziv-lijeka":"HALDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/166 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto, u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item765":{"atc":"N05AD01","inn":"haloperidol","naziv-lijeka":"HALDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 25 tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/165 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto, u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item766":{"atc":"N05AD01","inn":"haloperidol","naziv-lijeka":"HALDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5mg\/ml, Ukupno 10 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/167 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto, u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item767":{"atc":"N05AD01","inn":"haloperidol","naziv-lijeka":"HALDOL\u00ae DEPO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 50mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/118 od 28.02.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto, u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item768":{"atc":"N05AD01","inn":"haloperidol","naziv-lijeka":"HALOPERIDOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 25 tableta u blisteru (5x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/185 od 08.04.2016","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item769":{"atc":"N05AD01","inn":"haloperidol","naziv-lijeka":"HALOPERIDOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/186 od 08.04.2016","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item770":{"atc":"B05BB01","inn":"natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, natrijum laktat","naziv-lijeka":"HARTMANOV RASTVOR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 3.010 g + 0.1865 g + 0.147 g + 3.138 g, Ukupno 1 boca sa 500 ml rastvora za infuziju","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/260 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item771":{"atc":"J05AP51","inn":"sofosbuvir, ledipasvir","naziv-lijeka":"HARVONI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg + 90mg, Ukupno 28 film tableta u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/171 od 01.03.2018","proizvodac":"Gilead Sciences Ireland UC, Irska, IDA Business and Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item772":{"atc":"B03AA02","inn":"gvo\u017e\u0111e (II) fumarat","naziv-lijeka":"HEFEROL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 350mg, ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/47 od 17.07.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item773":{"atc":"N05BA12","inn":"alprazolam","naziv-lijeka":"HELEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0.25mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/465 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item774":{"atc":"N05BA12","inn":"alprazolam","naziv-lijeka":"HELEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0.5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/466 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item775":{"atc":"B02BX06","inn":"emicizumab","naziv-lijeka":"HEMLIBRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 105mg\/0.7ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 0.7ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/321 od 26.08.2019","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item776":{"atc":"B02BX06","inn":"emicizumab","naziv-lijeka":"HEMLIBRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 60mg\/0.4ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 0.4ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/320 od 26.08.2019","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item777":{"atc":"B02BX06","inn":"emicizumab","naziv-lijeka":"HEMLIBRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 30mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/319 od 26.08.2019","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item778":{"atc":"B02BX06","inn":"emicizumab","naziv-lijeka":"HEMLIBRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 150mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/322 od 26.08.2019","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item779":{"atc":"S01KA02","inn":"hipromeloza","naziv-lijeka":"HEMODROPS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 10 ml rastvora, sa nastavkom za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/43 od 27.10.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item780":{"atc":"S01GA01","inn":"nafazolin","naziv-lijeka":"HEMOKULIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.03%, ukupno 1 bo\u010dica sa 10 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u katronskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/124 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item781":{"atc":"C09AA06","inn":"kvinapril","naziv-lijeka":"HEMOKVIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/282 od 15.08.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac, u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, SAD, 235 East 42nd Street, New York","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item782":{"atc":"C09AA06","inn":"kvinapril","naziv-lijeka":"HEMOKVIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/281 od 15.08.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac, u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, SAD, 235 East 42nd Street, New York","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item783":{"atc":"C09BA06","inn":"kvinapril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"HEMOKVIN PLUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20 mg + 12.5 mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/293 od 15.08.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac, u saradnji sa Pfizer H.C.P Corporation, SAD, 235 East 42nd Street, New York","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item784":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"HEMOMYCIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, ukupno 6 (1x6) kapsula u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/22 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item785":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"HEMOMYCIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralnu suspenziju, 200 mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa granulama za pripremu 20 ml oralne suspenzije, uz plasti\u010dnu ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/23 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item786":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"HEMOMYCIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, ukupno 3 film tablete u blisteru (1x3), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/58 od 30.03.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item787":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"HEMOMYCIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralnu suspenziju, 100mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa granulama za pripremu 20ml oralne suspenzije, uz plasti\u010dnu ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/101 od 30.03.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item788":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"HEMOMYCIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 500mg, Ukupno 1 staklena bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/323 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item789":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"HEPALPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 300 i.j.\/g, Ukupno 1 tuba sa 40g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/288 od 15.07.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item790":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"HEPALPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 300 i.j.\/g, Ukupno 1 tuba sa 40g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/287 od 15.07.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item791":{"atc":"A05BA..","inn":"ornitin aspartat","naziv-lijeka":"HEPA-MERZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 5g\/10ml, Ukupno 10 ampula staklenih sa po 10ml koncentrata za rastvor za infuziju (10x10ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/481 od 03.12.2015","proizvodac":"Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Njema\u010dka, Ludwigstrasse 22, Reinheim","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item792":{"atc":"A05BA..","inn":"ornitin aspartat","naziv-lijeka":"HEPA-MERZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 3g, Ukupno 30 kesica sa po 5g granula za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/482 od 03.12.2015","proizvodac":"Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Njema\u010dka, Ludwigstrasse 22, Reinheim","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item793":{"atc":"B01AB01","inn":"heparin","naziv-lijeka":"HEPARIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 25000i.j.\/5ml, Ukupno 10 ampula sa po 5ml rastvora za injekciju u blisteru (2x5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/171 od 24.04.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item794":{"atc":"B01AB01","inn":"heparin","naziv-lijeka":"HEPARIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5000i.j.\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u blisteru (1x5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/170 od 24.04.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item795":{"atc":"B01AB01","inn":"heparin","naziv-lijeka":"HEPARIN PANPHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 25000i.j.\/5 ml, Ukupno 10 bo\u010dica, staklenih sa po 5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/425 od 04.10.2013","proizvodac":"Rotexmedica GmbH, Njema\u010dka, Arzneimittelwerk, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau, u saradnji sa Panpharma, Francuska, ZI du Clairay-Luitr\u00e9, 35133 Fougeres","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item796":{"atc":"B05BA01","inn":"aminokiseline","naziv-lijeka":"HEPASOL 8%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 4.64 g\/l + 10.72 g\/l + 0.52 g\/l + 0.88 g\/l + 5.82 g\/l + 2.8 g\/l + 10.4 g\/l + 13.09 g\/l + 6.88 g\/l + 1.1 g\/l + 5.73 g\/l + 2.24 g\/l + 4.4 g\/l + 0.7 g\/l + 10.08 g\/l, ukupno1 boca staklena sa 500ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/2 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item797":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"HEPATHROMBIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 500i.j.\/g, ukupno 1 tuba sa 40g gela, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/51 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item798":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"HEPATHROMBIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 300i.j.\/g, ukupno 1 tuba sa 40 g gela, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/52 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item799":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"HEPATHROMBIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 500i.j.\/g, ukupno 1 tuba sa 40g krema, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/62 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item800":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"HEPATHROMBIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 300i.j.\/g, ukupno 1 tuba sa 40 g krema, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/77 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item801":{"atc":"C05AA04","inn":"heparin, prednizolon, polidokanol","naziv-lijeka":"HEPATHROMBIN H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rektalna mast, 65 i.j. + 2.233 mg + 30 mg, ukupno1 tuba sa 20g masti uz aplikator, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/25 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item802":{"atc":"C05AA04","inn":"heparin, prednizolon, polidokanol","naziv-lijeka":"HEPATHROMBIN H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Supozitorija, 120 i.j. + 1.675 mg + 30 mg, ukupno 10 supozitorija (1x10) u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/26 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item803":{"atc":"L01XC03","inn":"trastuzumab","naziv-lijeka":"HERCEPTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 600mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/154 od 07.05.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item804":{"atc":"L01XC03","inn":"trastuzumab","naziv-lijeka":"HERCEPTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 150mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 150mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/153 od 07.05.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item805":{"atc":"D06BB03","inn":"aciklovir","naziv-lijeka":"HERPLEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 50mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 5 g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/148 od 24.04.2014","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item806":{"atc":"B05AA07","inn":"hidroksietil skrob","naziv-lijeka":"HETASORB 10%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 100 g\/l + 9 g\/l, ukupno 1 boca staklena sa 500ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/24 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item807":{"atc":"B05AA07","inn":"hidroksietil skrob","naziv-lijeka":"HETASORB 6%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 60 g\/l + 9 g\/l, ukupno 1 boca staklena sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/46 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item808":{"atc":"A01AB12","inn":"heksetidin","naziv-lijeka":"HEXORAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za usnu sluznicu, 1mg\/ml, Ukupno 1 boca staklena sa 200ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/154 od 17.04.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item809":{"atc":"J07AG01","inn":"vakcina protiv Haemophilus influenzae tip b, konjugovana","naziv-lijeka":"HIBERIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 10mcg\/0.5ml, Ukupno 100 bo\u010dica sa pra\u0161kom i rastvara\u010dem u ampuli (100x0.5ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/124 od 28.01.2013","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, Rue de l Institut, 89, 1330 Rixensart","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item810":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"HIPOLIP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/423 od 04.10.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item811":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"HIPOLIP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 30 film tableta u blisteru(3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/422 od 04.10.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item812":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"HIPOLIP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/424 od 04.10.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item813":{"atc":"S01AA01","inn":"hloramfenikol","naziv-lijeka":"HLORAMKOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5 %, ukupno 1 bo\u010dica sa 10ml rastvora, uz nastavak za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/7 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item814":{"atc":"S01AA01","inn":"hloramfenikol","naziv-lijeka":"HLORAMKOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast za o\u010di, 1%, ukupno 1 tuba sa 5 g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/123 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item815":{"atc":"N05AA01","inn":"hlorpromazin","naziv-lijeka":"HLORPROMAZIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 50 film tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/339 od 20.12.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item816":{"atc":"C10AA01","inn":"simvastatin","naziv-lijeka":"HOLLESTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/39 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item817":{"atc":"C10AA01","inn":"simvastatin","naziv-lijeka":"HOLLESTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/38 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item818":{"atc":"L04AB04","inn":"adalimumab","naziv-lijeka":"HUMIRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 40mg\/0.8ml, Ukupno 2 kartonske kutije sa po 1 bo\u010dicom sa 0.8ml rastvora za injekciju (sa 1 \u0161pricom i 1 iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/213 od 10.07.2014","proizvodac":"AbbVie Biotechnology GmbH, Njema\u010dka, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden","nosilac-dozvole":"\"P2\" D.O.O. - PODGORICA, Podgorica"},"item819":{"atc":"L04AB04","inn":"adalimumab","naziv-lijeka":"HUMIRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 40mg\/0.4ml, Ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica sa po 0.4ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/227 od 02.06.2017","proizvodac":"AbbVie Biotechnology GmbH, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item820":{"atc":"L04AB04","inn":"adalimumab","naziv-lijeka":"HUMIRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 20mg\/0.2ml, Ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica sa po 0.2ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/23 od 21.02.2019","proizvodac":"AbbVie Biotechnology GmbH, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item821":{"atc":"L04AB04","inn":"adalimumab","naziv-lijeka":"HUMIRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 80mg\/0.8ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.8ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/378 od 10.09.2018","proizvodac":"AbbVie Biotechnology GmbH, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item822":{"atc":"L04AB04","inn":"adalimumab","naziv-lijeka":"HUMIRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 40mg\/0.8ml, Ukupno 2 napunjena injekciona \u0161prica sa 0.8ml rastvora za injekciju u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/212 od 10.07.2014","proizvodac":"AbbVie Biotechnology GmbH, Njema\u010dka, Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden","nosilac-dozvole":"\"P2\" D.O.O. - PODGORICA, Podgorica"},"item823":{"atc":"D07AA02","inn":"hidrokortizon","naziv-lijeka":"HYDROCORTISON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 2.5%, Ukupno 1 tuba sa 5g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/295 od 10.07.2017","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item824":{"atc":"S01BA02","inn":"hidrokortizon","naziv-lijeka":"HYDROCORTISON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast za o\u010di, 1%, Ukupno 1 tuba sa 5g masti za o\u010di u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/296 od 10.07.2017","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item825":{"atc":"D07CA01","inn":"hidrokortizon, oksitetraciklin","naziv-lijeka":"HYDROCYCLIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 10 mg\/g + 30 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 5g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/454 od 28.11.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item826":{"atc":"D07CA01","inn":"hidrokortizon, oksitetraciklin","naziv-lijeka":"HYDROCYCLIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 10 mg\/g + 30 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 20g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/455 od 28.11.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item827":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"HYPOLIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/187 od 25.07.2019","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item828":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"HYPOLIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/189 od 25.07.2019","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item829":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"HYPOLIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/188 od 25.07.2019","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item830":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBALGIN\u00ae BABY","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 100 mg\/5ml, Ukupno 1 boca staklena sa 100 ml oralne suspenzije uz \u0161pric za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/167 od 17.04.2015","proizvodac":"Zentiva, k.s., \u010ce\u0161ka Republika, U kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item831":{"atc":"M02AA13","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBALGIN\u00ae GEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 2.5g\/50g, Ukupno 1 tuba sa 50g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/185 od 12.02.2015","proizvodac":"Zentiva, k.s., \u010ce\u0161ka Republika, U kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item832":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBALGIN\u00ae 200","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 24 film tablete u blisteru (2x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/315 od 19.09.2014","proizvodac":"Zentiva, k.s., \u010ce\u0161ka Republika, U kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item833":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBALGIN\u00ae 200","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 12 film tableta u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/314 od 19.09.2014","proizvodac":"Zentiva, k.s., \u010ce\u0161ka Republika, U kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item834":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBALGIN\u00ae 400","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 24 film tablete u blisteru (2x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/322 od 19.09.2014","proizvodac":"Zentiva, k.s., \u010ce\u0161ka Republika, U kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item835":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBALGIN\u00ae 400","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 12 film tableta u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/320 od 19.09.2014","proizvodac":"Zentiva, k.s., \u010ce\u0161ka Republika, U kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item836":{"atc":"HA03A..","inn":"cijela svje\u017ea biljka divljeg renca, etanolni ekstrakt, korijen an\u0111elike, etanolni ekstrakt, list mati\u010dnjaka, etanolni ekstrakt, plod kima, etanolni ekstrakt, nadzemni dio ruse, etanolni ekstrakt, korijen sladi\u0107a, etanolni ekstrakt, cvijet kamilice, etanolni ekstrakt, list nane, etanolni ekstrakt, plod gujine trave, etanolni ekstrakt","naziv-lijeka":"IBEROGAST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralne kapi, rastvor, (15 ml+10 ml+10 ml+10 ml+10 ml+10 ml+20 ml+5 ml+10 ml)\/100 ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa plasti\u010dnom kapaljkom i zatvara\u010dem sa navojem sa 20 ml rastvora (1 x 20 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/187 od 27.06.2013","proizvodac":"Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Njema\u010dka, Hevelstrasse 5,, D-64295 Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item837":{"atc":"L01XE33","inn":"palbociklib","naziv-lijeka":"IBRANCE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, Ukupno 21 kapsula tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/385 od 10.09.2018","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item838":{"atc":"L01XE33","inn":"palbociklib","naziv-lijeka":"IBRANCE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 75mg, Ukupno 21 kapsula tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/386 od 10.09.2018","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item839":{"atc":"L01XE33","inn":"palbociklib","naziv-lijeka":"IBRANCE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 125mg, Ukupno 21 kapsula tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/387 od 10.09.2018","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item840":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBUPROFEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/61 od 14.02.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item841":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"IBUPROFEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/224 od 22.06.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item842":{"atc":"A12AX..","inn":"kalcijum, holekalciferol","naziv-lijeka":"IDEOS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 500 mg + 400 i.j., Ukupno 30 tableta za \u017evakanje u kontejneru za tablete (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/477 od 09.12.2013","proizvodac":"Innothera Chouzy, Francuska, Lieu-dit \"L Isle Vert\" rue Rene Chantereau, 41150 Chouzy sur Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item843":{"atc":"J06BA02","inn":"imunoglobulin, normalni, humani, za intravaskularnu primjenu","naziv-lijeka":"IG VENA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 50g\/l, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 100ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/390 od 22.06.2015","proizvodac":"Kedrion S.p.A., Italija, 55027 Gallicano ( Lucca ), Bolognana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item844":{"atc":"J06BA02","inn":"imunoglobulin, normalni, humani, za intravaskularnu primjenu","naziv-lijeka":"IG VENA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 50g\/l, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 50ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/391 od 22.06.2015","proizvodac":"Kedrion S.p.A., Italija, 55027 Gallicano ( Lucca ), Bolognana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item845":{"atc":"L01XE01","inn":"imatinib","naziv-lijeka":"IMAKREBIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/416 od 03.11.2015","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item846":{"atc":"L01XE01","inn":"imatinib","naziv-lijeka":"IMAKREBIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/414 od 03.11.2015","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item847":{"atc":"L01XE01","inn":"imatinib","naziv-lijeka":"IMAKREBIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 120 film tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/415 od 03.11.2015","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item848":{"atc":"L01XE01","inn":"imatinib","naziv-lijeka":"IMATINIB TEVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 120 film tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/433 od 03.11.2015","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item849":{"atc":"L01XE27","inn":"ibrutinib","naziv-lijeka":"IMBRUVICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 140mg, Ukupno 90 kapsula, tvrdih u boci plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/37 od 11.01.2016","proizvodac":"Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item850":{"atc":"L01XE27","inn":"ibrutinib","naziv-lijeka":"IMBRUVICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 140mg, Ukupno 120 kapsula, tvrdih u boci plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/36 od 11.01.2016","proizvodac":"Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item851":{"atc":"N02CC01","inn":"sumatriptan","naziv-lijeka":"IMIGRAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 2 film tablete u blisteru (1x2) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/303 od 18.10.2016","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item852":{"atc":"HL03AW","inn":"osu\u0161eni sok herbe purpurne ehinacee","naziv-lijeka":"IMMUNAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 80mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (1x20) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/48 od 28.05.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item853":{"atc":"HL03AW","inn":"sok svje\u017ee ubranih biljki purpurne ehinacee","naziv-lijeka":"IMMUNAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 0.8ml\/ml, ukupno 50 ml rastvora u staklenoj bo\u010dici sa kapaljkom u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/49 od 28.05.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item854":{"atc":"J06BB01","inn":"imunoglobulin humani anti D (Rho)","naziv-lijeka":"IMMUNORHO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 300mcg\/2ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 300mcg pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 2ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/495 od 17.12.2014","proizvodac":"Kedrion S.p.A, Italija, S.S. 7 BIS km. 19.5, 80029 Sant Antimo","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item855":{"atc":"J07BF03","inn":"vakcina protiv poliomijelitisa, inaktivisana","naziv-lijeka":"IMOVAX POLIO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 40D.j.\/doza + 8D.j.\/doza + 32D.j.\/doza, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.5ml suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/438 od 10.06.2014","proizvodac":"Sanofi Pasteur, Francuska, Parc Industriel d\u2019Incarville, 27100 Val de Reuil Sanofi Pasteur, Francuska, Campus Merieux 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l\u2019Etoile Sanofi Aventis Zrt., Ma\u0111arska, Campona u.l. (Harbor park), 1225, Budimpe\u0161ta","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item856":{"atc":"R03BB07","inn":"umeklidinijum bromid","naziv-lijeka":"INCRUSE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 55mcg, Ukupno 1 inhaler sa 30 doza pra\u0161ka za inhalaciju podijeljenog u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/158 od 08.04.2016","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item857":{"atc":"C03BA11","inn":"indapamid","naziv-lijeka":"INDAPAMID SR ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 1.5mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (3 x 10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/273 od 10.07.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item858":{"atc":"C03BA11","inn":"indapamid","naziv-lijeka":"INDAPRES","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, ukupno 30 film tableta (2x15) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/73 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item859":{"atc":"J07CA06","inn":"vakcina protiv difterije, tetanusa, pertusisa (acelularna), poliomijelitisa (inaktivisana) i Haemophilus influenzae tip b (konjugovana, adsorbovana), kombinovana","naziv-lijeka":"INFANRIX\u00ae-IPV+HIB","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i suspenzija za suspenziju za injekciju, (30i.j.+40i.j.+25mcg+25mcg+8mcg+40DJ+ 8DJ+32DJ+10mcg PRP\/0.5mL i 20-40mcg T)\/0.5mL, Ukupno 0.5ml suspenzije u napunjenom injekcionom \u0161pricu uz dodatak dvije igle i 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/27 od 15.06.2012","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, Rue de l Institut, 89, 1330 Rixensart","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item860":{"atc":"L04AB02","inn":"infliksimab","naziv-lijeka":"INFLECTRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/243 od 28.02.2017","proizvodac":"Hospira Enterprises B.V., Holandija, Randstad 22-11, 1316 BN Almere","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item861":{"atc":"L01XE17","inn":"aksitinib","naziv-lijeka":"INLYTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/447 od 28.11.2014","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item862":{"atc":"L01XE17","inn":"aksitinib","naziv-lijeka":"INLYTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/448 od 28.11.2014","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item863":{"atc":"A10AC01","inn":"insulin (humani)","naziv-lijeka":"INSULATARD\u00ae PENFILL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u ulo\u0161ku, 100i.j.\/ml, Ukupno 5 ulo\u017eaka sa po 3ml suspenzije za injekcije (5x3ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/30 od 15.06.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd Novo Nordisk Production SAS, Francuska, 45, Avenue d\u2019Orleans, Chartres","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item864":{"atc":"A10AC01","inn":"insulin (humani)","naziv-lijeka":"INSUMAN\u00ae BASAL SOLOSTAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 100i.j.\/ml, Ukupno 5 penova sa ulo\u0161kom (5x3ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/126 od 15.08.2012","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item865":{"atc":"A10AD01","inn":"insulin (humani)","naziv-lijeka":"INSUMAN\u00ae COMB 25 SOLOSTAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 100i.j.\/ml, Ukupno 5 penova sa ulo\u0161kom ( 5x3ml ), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/165 od 12.04.2013","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item866":{"atc":"A10AB01","inn":"insulin (humani)","naziv-lijeka":"INSUMAN\u00ae RAPID SOLOSTAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100i.j.\/ml, Ukupno 5 penova sa ulo\u0161kom (5x3ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/127 od 15.08.2012","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item867":{"atc":"J01DH03","inn":"ertapenem","naziv-lijeka":"INVANZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 1g, ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju (1x1g) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/52 od 25.07.2011","proizvodac":"Laboratoires Merck Sharp and Dohme-Chibret, Francuska, Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item868":{"atc":"C09CA04","inn":"irbesartan","naziv-lijeka":"IRBENIDA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/454 od 10.09.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item869":{"atc":"C09CA04","inn":"irbesartan","naziv-lijeka":"IRBENIDA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/455 od 10.09.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item870":{"atc":"C09DA04","inn":"irbesartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"IRBENIDA PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300mg + 12.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/453 od 10.09.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item871":{"atc":"C09DA04","inn":"irbesartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"IRBENIDA PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg + 12.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/452 od 10.09.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item872":{"atc":"L01XE02","inn":"gefitinib","naziv-lijeka":"IRESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/74 od 15.11.2011","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item873":{"atc":"L01XX19","inn":"irinotekan","naziv-lijeka":"IRINOTECAN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/5ml, Ukupno jedna bo\u010dica staklena sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/411 od 29.05.2013","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item874":{"atc":"L01XX19","inn":"irinotekan","naziv-lijeka":"IRINOTECAN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 40mg\/2ml, Ukupno jedna bo\u010dica staklena sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/410 od 29.05.2013","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item875":{"atc":"L01XX19","inn":"irinotekan","naziv-lijeka":"IRINOTESIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/503 od 03.12.2015","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t Actavis Italy S.p.A., Italija, Via Pasteur 10-20014 Nerviano, Milano","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item876":{"atc":"L01XX19","inn":"irinotekan","naziv-lijeka":"IRINOTESIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 40mg\/2ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 2ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/502 od 03.12.2015","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t Actavis Italy S.p.A., Italija, Via Pasteur 10-20014 Nerviano, Milano","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item877":{"atc":"L01XX19","inn":"irinotekan","naziv-lijeka":"IRITEC","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 40mg\/2ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 2ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/364 od 16.11.2016","proizvodac":"Vianex S.A. - Plant C, Gr\u010dka, 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item878":{"atc":"L01XX19","inn":"irinotekan","naziv-lijeka":"IRITEC","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/363 od 16.11.2016","proizvodac":"Vianex S.A. - Plant C, Gr\u010dka, 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item879":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"IRUMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/22 od 15.06.2011","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item880":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"IRUMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/23 od 15.06.2011","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item881":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"IRUMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/24 od 15.06.2011","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item882":{"atc":"C09BA03","inn":"lizinopril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"IRUZID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20 mg + 12.5 mg, ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/26 od 15.06.2011","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item883":{"atc":"C09BA03","inn":"lizinopril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"IRUZID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10 mg + 12.5 mg, ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/25 od 15.06.2011","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item884":{"atc":"J05AX08","inn":"raltegravir","naziv-lijeka":"ISENTRESS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 60 film tableta u bo\u010dici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/138 od 15.10.2012","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item885":{"atc":"C01DA14","inn":"izosorbid mononitrat","naziv-lijeka":"ISOCARD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 40mg, ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/183 od 29.05.2013","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item886":{"atc":"C01DA08","inn":"izosorbid dinitrat","naziv-lijeka":"ISOSORB RETARD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 20mg, Ukupno 60 kapsula sa produ\u017eenim oslobadjanjem, tvrdih u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/362 od 19.09.2014","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item887":{"atc":"B05CX10","inn":"manitol, sorbitol","naziv-lijeka":"ISPIROL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ispiranje be\u0161ike, 5.4 g\/l + 27 g\/l, ukupno 1 kesa sa 5000 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/166 od 29.05.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item888":{"atc":"A04AD12","inn":"fosaprepitant","naziv-lijeka":"IVEMEND\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 150mg, ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/6 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item889":{"atc":"D08AG02","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"IZOSEPT\u00ae D","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za ko\u017eu, rastvor, 10%, ukupno 1 bo\u010dica sa 100 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/167 od 01.09.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item890":{"atc":"L01XE18","inn":"ruksolitinib","naziv-lijeka":"JAKAVI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 56 tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/399 od 28.10.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item891":{"atc":"L01XE18","inn":"ruksolitinib","naziv-lijeka":"JAKAVI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 15mg, Ukupno 56 tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/400 od 28.10.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item892":{"atc":"L01XE18","inn":"ruksolitinib","naziv-lijeka":"JAKAVI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 56 tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/401 od 28.10.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item893":{"atc":"A10BD07","inn":"metformin, sitagliptin","naziv-lijeka":"JANUMET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000 mg + 50 mg, ukupno 56 tableta u blisteru (4x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/140 od 15.10.2012","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item894":{"atc":"A10BD07","inn":"metformin, sitagliptin","naziv-lijeka":"JANUMET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 850 mg + 50 mg, ukupno 56 tableta u blisteru (4x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/139 od 15.10.2012","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item895":{"atc":"A10BH01","inn":"sitagliptin","naziv-lijeka":"JANUVIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/71 od 25.07.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.A, Italija, Via Emilia, 21, 27100 Pavilia","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item896":{"atc":"A10BK03","inn":"empagliflozin","naziv-lijeka":"JARDIANCE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/36 od 21.02.2019","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item897":{"atc":"A10BK03","inn":"empagliflozin","naziv-lijeka":"JARDIANCE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/37 od 21.02.2019","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item898":{"atc":"L01CD04","inn":"cabazitaksel","naziv-lijeka":"JEVTANA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat i rastvara\u010d za rastvor za infuziju, 60mg\/1.5ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 1.5 ml koncentrata i 1 bo\u010dica sa 4.5 ml rastvara\u010da, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/128 od 12.04.2013","proizvodac":"Aventis Pharma Dagenham, Velika Britanija, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM107XS Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item899":{"atc":"B05BB01","inn":"natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid, magnezijum hlorid, natrijum laktat","naziv-lijeka":"JONOLACTAT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 0.134 g\/l + 0.4 g\/l + 0.203 g\/l + 6 g\/l + 3.05 g\/l, ukupno 1 boca staklena sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/42 od 20.10.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item900":{"atc":"A11CC05","inn":"holekalciferol","naziv-lijeka":"KABIVIT D3\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralne kapi, rastvor, 14400i.j.\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena (sa kapaljkom) sa 12.5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/458 od 03.12.2018","proizvodac":"Fresenius Kabi Austria GmbH, Austrija, Estermannstrasse 17, 4020 Linz","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item901":{"atc":"L01XC14","inn":"trastuzumab emtanzin","naziv-lijeka":"KADCYLA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 100mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/368 od 28.10.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item902":{"atc":"L01XC14","inn":"trastuzumab emtanzin","naziv-lijeka":"KADCYLA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 160mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 160mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/369 od 28.10.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item903":{"atc":"M02AC..","inn":"kamfor, metil salicilat, benzil nikotinat, mentol","naziv-lijeka":"KAMFART\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, (20 mg + 10 mg+ 10 mg + 10 mg)\/g, ukupno 40g krema u tubi u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/168 od 01.09.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item904":{"atc":"C02CA04","inn":"doksazosin","naziv-lijeka":"KAMIREN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/107 od 14.02.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item905":{"atc":"C02CA04","inn":"doksazosin","naziv-lijeka":"KAMIREN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/106 od 14.02.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item906":{"atc":"C09AA01","inn":"kaptopril","naziv-lijeka":"KAPTOPRIL KRKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/533 od 03.11.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item907":{"atc":"C09AA01","inn":"kaptopril","naziv-lijeka":"KAPTOPRIL KRKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/532 od 03.11.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item908":{"atc":"C09AA01","inn":"kaptopril","naziv-lijeka":"KAPTOPRIL KRKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 12.5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/531 od 03.11.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item909":{"atc":"N03AF01","inn":"karbamazepin","naziv-lijeka":"KARBAPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/479 od 17.12.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item910":{"atc":"N03AX12","inn":"gabapentin","naziv-lijeka":"KATENA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, ukupno 20 kapsula, tvrdih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/173 od 17.09.2012","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item911":{"atc":"C09AA01","inn":"kaptopril","naziv-lijeka":"KATOPIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, Ukupno 40 tableta u blisteru (4x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/254 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item912":{"atc":"C09AA01","inn":"kaptopril","naziv-lijeka":"KATOPIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 40 tableta u blisteru (4x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/255 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item913":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"KEPPRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 60 film tableta u blisterima (6x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/141 od 15.08.2012","proizvodac":"UCB Pharma S.A, Belgija, Chemin du Foriest B, 1420 Braine-l Alleud","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item914":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"KEPPRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 60 film tableta u blisterima (6x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/142 od 15.08.2012","proizvodac":"UCB Pharma S.A, Belgija, Chemin du Foriest B, 1420 Braine-l Alleud","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item915":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"KEPPRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, Ukupno 60 film tableta u blisterima (6x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/143 od 15.08.2012","proizvodac":"UCB Pharma S.A, Belgija, Chemin du Foriest B, 1420 Braine-l Alleud","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item916":{"atc":"M02AA10","inn":"ketoprofen","naziv-lijeka":"KETONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 2.5%, ukupno 1 tuba sa 50 g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/182 od 15.11.2012","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Lange G\u00f6hren 3, 39171 S\u00fclzetal, OT Osterweddingen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item917":{"atc":"M01AE03","inn":"ketoprofen","naziv-lijeka":"KETONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100 mg\/2ml, ukupno 10 ampula (10x2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/183 od 15.11.2012","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item918":{"atc":"M01AE03","inn":"ketoprofen","naziv-lijeka":"KETONAL\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 1 bo\u010dica od tamnog stakla sa 20 film tableta u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/184 od 15.11.2012","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item919":{"atc":"L01XC18","inn":"pembrolizumab","naziv-lijeka":"KEYTRUDA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 50mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 50mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/12 od 16.01.2017","proizvodac":"Schering-Plough Labo NV, Belgija, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item920":{"atc":"L01XC18","inn":"pembrolizumab","naziv-lijeka":"KEYTRUDA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 25mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 4ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/400 od 11.10.2017","proizvodac":"Schering-Plough Labo NV, Belgija, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item921":{"atc":"J01MA14","inn":"moksifloksacin","naziv-lijeka":"KIMOKS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 5 film tableta u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/339 od 10.09.2018","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item922":{"atc":"J01MA14","inn":"moksifloksacin","naziv-lijeka":"KIMOKS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 7 film tableta u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/340 od 10.09.2018","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item923":{"atc":"L01XE42","inn":"ribociklib","naziv-lijeka":"KISQALI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 63 film tablete u blisteru (3x21) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/324 od 10.09.2018","proizvodac":"Novartis Pharma Produktions GmbH, Njema\u010dka, Oflinger Strasse 44, 79664 Wehr","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item924":{"atc":"L01XE42","inn":"ribociklib","naziv-lijeka":"KISQALI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 21 film tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/323 od 10.09.2018","proizvodac":"Novartis Pharma Produktions GmbH, Njema\u010dka, Oflinger Strasse 44, 79664 Wehr","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item925":{"atc":"J05AR02","inn":"abakavir, lamivudin","naziv-lijeka":"KIVEXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600 mg + 300 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/314 od 31.07.2013","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ Glaxo Wellcome S.A., \u0160panija, Avda. de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item926":{"atc":"J01FF01","inn":"klindamicin","naziv-lijeka":"KLINDAMICIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 300mg\/2ml, Ukupno 10 ampula sa po 2ml rastvora za injekciju u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/153 od 08.04.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item927":{"atc":"A03FA01","inn":"metoklopramid","naziv-lijeka":"KLOMETOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/329 od 15.08.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item928":{"atc":"A03FA01","inn":"metoklopramid","naziv-lijeka":"KLOMETOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 10mg\/2ml, Ukupno 10 ampula sa 2ml rastvora za injekciju u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/330 od 15.08.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item929":{"atc":"A03FA01","inn":"metoklopramid","naziv-lijeka":"KLOMETOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 5mg\/5ml, Ukupno 1 boca, staklena sa 100ml oralnog rastvora (uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/331 od 15.08.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item930":{"atc":"N03AE01","inn":"klonazepam","naziv-lijeka":"KLONAZEPAM REMEDICA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/497 od 03.12.2015","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item931":{"atc":"B02BD02","inn":"koagulacioni faktor VIII, humani","naziv-lijeka":"KOATE-DVI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju\/infuziju, 250 i.j.\/5 ml, jedna liobo\u010dica sa liofilizatom i jedna bo\u010dica sa 5 ml sterilne vode za injekcije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/36 od 24.08.2009","proizvodac":"Talecris Biotherapeutics, Inc, SAD, 8268 Highway 70 West, Clayton, NC 27520","nosilac-dozvole":"DUBAI DOO Cetinje PJ Podgorica, Podgorica"},"item932":{"atc":"B02BD02","inn":"koagulacioni faktor VIII, humani","naziv-lijeka":"KOATE\u00ae-DVI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju\/infuziju, 500 i.j.\/5 ml, jedna liobo\u010dica sa liofilizatom i jedna bo\u010dica sa 5 ml sterilne vode za injekcije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/37 od 24.08.2009","proizvodac":"Talecris Biotherapeutics, Inc, SAD, 8268 Highway 70 West, Clayton, NC 27520","nosilac-dozvole":"DUBAI DOO Cetinje PJ Podgorica, Podgorica"},"item933":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, propifenazon, kofein","naziv-lijeka":"KOFAN INSTANT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg + 200mg + 50mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/16\/3 od 16.11.2016","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item934":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, propifenazon, kofein","naziv-lijeka":"KOFAN INSTANT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg + 200mg + 50mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/329 od 16.11.2016","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item935":{"atc":"G04CA03","inn":"terazosin","naziv-lijeka":"KORNAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/8 od 12.04.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item936":{"atc":"G04CA03","inn":"terazosin","naziv-lijeka":"KORNAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/7 od 12.04.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item937":{"atc":"A09AA02","inn":"pankreatin","naziv-lijeka":"KREON\u00ae 10 000","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 150mg, Ukupno 100 kapsula u plasti\u010dnoj bo\u010dici (1 x 100), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/121 od 29.05.2013","proizvodac":"Abbott Laboratories GmbH, Njema\u010dka, Site Neustadt Justus-von-Leibig-Str 33, 31535 Neustadt","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item938":{"atc":"A09AA02","inn":"pankreatin","naziv-lijeka":"KREON\u00ae 25 000","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 300mg, Ukupno 100 kapsula u plasti\u010dnoj bo\u010dici (1x100), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/119 od 29.05.2013","proizvodac":"Abbott Laboratories GmbH, Njema\u010dka, Site Neustadt Justus-von-Leibig-Str 33, 31535 Neustadt","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item939":{"atc":"N05BA12","inn":"alprazolam","naziv-lijeka":"KSALOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/22 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item940":{"atc":"N05BA12","inn":"alprazolam","naziv-lijeka":"KSALOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0,25mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/20 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item941":{"atc":"N05BA12","inn":"alprazolam","naziv-lijeka":"KSALOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0,5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/21 od 15.06.2012","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item942":{"atc":"S01GX09","inn":"olopatadin","naziv-lijeka":"KYARA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 1mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/79 od 15.05.2017","proizvodac":"Hemomont d.o.o., Crna Gora, Ilije Plamenca bb, 81000 Podgorica","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item943":{"atc":"A04AA02","inn":"granisetron","naziv-lijeka":"KYTRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/44 od 10.03.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item944":{"atc":"A04AA02","inn":"granisetron","naziv-lijeka":"KYTRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za injekciju\/infuziju, 1mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa 1 ml koncentrata za rastvor za injekciju\/infuziju (5x1ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/42 od 10.03.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item945":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"LACTULOSE-MIP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 65g\/100ml, Ukupno 1 boca sa 200 ml sirupa (1 x 200 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/269 od 27.06.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item946":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"LACTULOSE-MIP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 65g\/100ml, Ukupno 1 boca sa 100 ml sirupa (1 x 100 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/268 od 27.06.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item947":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"LACTULOSE-MIP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 65g\/100ml, Ukupno 1 boca sa 1000 ml sirupa (1 x 1000 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/271 od 27.06.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item948":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"LACTULOSE-MIP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 65g\/100ml, Ukupno 1 boca sa 500 ml sirupa (1 x 500 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/270 od 27.06.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item949":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/22 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item950":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/21 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item951":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/23 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item952":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMICTAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/89 od 15.09.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item953":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMICTAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje\/oralnu disperziju, 5mg, Ukupno 30 tableta za \u017evakanje\/oralnu disperziju u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/173 od 17.07.2019","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item954":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMICTAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje\/oralnu disperziju, 2mg, Ukupno 30 tableta za \u017evakanje\/oralnu disperziju u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/171 od 17.07.2019","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item955":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMICTAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje\/oralnu disperziju, 5mg, Ukupno 30 tableta za \u017evakanje\/oralnu disperziju u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/172 od 17.07.2019","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item956":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMICTAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/77 od 15.09.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item957":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"LAMICTAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/76 od 15.09.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item958":{"atc":"C01AA05","inn":"digoksin","naziv-lijeka":"LANIBOS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0.25mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/502 od 04.10.2013","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item959":{"atc":"A10AE04","inn":"insulin glargin","naziv-lijeka":"LANTUS\u00aeSOLOSTAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100 jedinica\/ml, ukupno 5 penova sa ulo\u0161kom (5x3ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/77 od 17.10.2011","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item960":{"atc":"A02BC03","inn":"lansoprazol","naziv-lijeka":"LANZUL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30mg, Ukupno 14 kapsula tvrdih u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/435 od 06.12.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item961":{"atc":"A02BC03","inn":"lansoprazol","naziv-lijeka":"LANZUL\u00ae S","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 15mg, Ukupno 28 kapsula tvrdih u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/434 od 06.12.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item962":{"atc":"C03CA01","inn":"furosemid","naziv-lijeka":"LASIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20 mg\/2ml, Ukupno 6 ampula sa po 2ml rastvora za injekciju (6x2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/379 od 16.11.2016","proizvodac":"Delpharm Dijon, Francuska, 6 boulevard de l Europe, 21800 Quetigny Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item963":{"atc":"C03CA01","inn":"furosemid","naziv-lijeka":"LASIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, Ukupno 12 tableta u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/262 od 16.11.2016","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 56 Route de Choisy au Bac, 60205 Compiegne","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item964":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"LATA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/451 od 10.09.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item965":{"atc":"S01EE01","inn":"latanoprost","naziv-lijeka":"LATANOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 50 mcg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, plasti\u010dna sa 2.5ml rastvora i kapaljkom u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/527 od 03.12.2015","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item966":{"atc":"J01MA12","inn":"levofloksacin","naziv-lijeka":"LEBEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 7 tableta u blisteru (1x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/185 od 29.05.2013","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item967":{"atc":"B03AB09","inn":"gvo\u017e\u0111e (III) proteinsukcinilat","naziv-lijeka":"LEGOFER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 800 mg\/15ml, ukupno 150 ml rastvora u staklenoj boci u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/40 od 24.08.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item968":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"LEMOD-DEPO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 40mg\/ml, Ukupno 10 bo\u010dica, staklenih sa po 1ml suspenzije za injekciju (10x1ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/8 od 28.01.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item969":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"LEMOD-SOLU","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju\/infuziju, 20mg, ukupno 15 liobo\u010dica sa rastvara\u010dem u ampuli (15x1ml)","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/27 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item970":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"LEMOD-SOLU","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvara\u010dem za parenteralnu upotrebu, 125mg, ukupno jedna dvodjelna bo\u010dica (1x2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/29 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item971":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"LEMOD-SOLU","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Liofilizat za rastvor za injekciju sa rastvara\u010dem za parenteralnu upotrebu, 40mg, ukupno jedna dvodjelna bo\u010dica (1x1 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/28 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item972":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"LEMOD\u00ae-SOLU","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju\/infuziju, 500 mg\/7.8 ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 500 mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju i 1 ampula sa 7.8 ml rastvara\u010da, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/109 od 14.02.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item973":{"atc":"L04AA34","inn":"alemtuzumab","naziv-lijeka":"LEMTRADA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 12mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 1.2ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/128 od 17.04.2015","proizvodac":"Genzyme Ltd, Velika Britanija, 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU Genzyme Ireland Limited, Irska, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item974":{"atc":"J01DD04","inn":"ceftriakson","naziv-lijeka":"LENDACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju\/infuziju, 1g, Ukupno 10 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom (10x1g), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/27 od 17.07.2012","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item975":{"atc":"G03CA03","inn":"estradiol","naziv-lijeka":"LENZETTO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni sprej, rastvor, 1.53mg\/potisak, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 8.1ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/222 od 26.04.2018","proizvodac":"S.C. Gedeon Richter Romania S.A, Rumunija, Str. Cuza-Voda nr. 99-105, Targu-Mures, Jud. Mures, cod 540306","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item976":{"atc":"G03CA03","inn":"estradiol","naziv-lijeka":"LENZETTO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Transdermalni sprej, rastvor, 1.53mg\/potisak, Ukupno 3 bo\u010dice staklene sa po 8.1ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/223 od 26.04.2018","proizvodac":"S.C. Gedeon Richter Romania S.A, Rumunija, Str. Cuza-Voda nr. 99-105, Targu-Mures, Jud. Mures, cod 540306","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item977":{"atc":"N05AH02","inn":"klozapin","naziv-lijeka":"LEPONEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/396 od 11.10.2017","proizvodac":"Mylan Hungary Kft., Ma\u0111arska, Mylan utca 1., Kom\u00e1rom, 2900","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item978":{"atc":"N05AH02","inn":"klozapin","naziv-lijeka":"LEPONEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/397 od 11.10.2017","proizvodac":"Mylan Hungary Kft., Ma\u0111arska, Mylan utca 1., Kom\u00e1rom, 2900","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item979":{"atc":"C08CA13","inn":"lerkanidipin","naziv-lijeka":"LERCANIL\u00ae 10","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 60 film tableta u blisteru (4x15), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/316 od 27.06.2013","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item980":{"atc":"C08CA13","inn":"lerkanidipin","naziv-lijeka":"LERCANIL\u00ae 10","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/315 od 27.06.2013","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item981":{"atc":"C08CA13","inn":"lerkanidipin","naziv-lijeka":"LERCANIL\u00ae 20","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/317 od 27.06.2013","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item982":{"atc":"C08CA13","inn":"lerkanidipin","naziv-lijeka":"LERCANIL\u00ae 20","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/318 od 27.06.2013","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item983":{"atc":"J01MA12","inn":"levofloksacin","naziv-lijeka":"LEVALOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/174 od 28.02.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item984":{"atc":"J01MA12","inn":"levofloksacin","naziv-lijeka":"LEVALOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 5mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 100ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/173 od 28.02.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item985":{"atc":"J01MA12","inn":"levofloksacin","naziv-lijeka":"LEVALOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/175 od 28.02.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item986":{"atc":"A10AE05","inn":"insulin detemir","naziv-lijeka":"LEVEMIR\u00ae FLEXPEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100 j.\/ml, Ukupno 5 penova sa po 3 ml rastvora u ulo\u0161ku (5x3ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/33 od 15.06.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd Novo Nordisk Production SAS, Francuska, 45, Avenue d\u2019Orleans, Chartres","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item987":{"atc":"G04BE09","inn":"vardenafil","naziv-lijeka":"LEVITRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, ukupno 4 film tablete u blisteru (1x4), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/3 od 26.02.2010","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51368 Leverkusen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item988":{"atc":"G04BE09","inn":"vardenafil","naziv-lijeka":"LEVITRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 2 film tablete u blisteru (1x2), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/5 od 26.02.2010","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51368 Leverkusen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item989":{"atc":"G04BE09","inn":"vardenafil","naziv-lijeka":"LEVITRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 2 film tablete u blisteru (1x2), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/4 od 26.02.2010","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51368 Leverkusen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item990":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"LEXAURIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 3mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/204 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item991":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"LEXAURIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1.5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/203 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item992":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"LEXAURIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 6mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/205 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item993":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"LEXILIUM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 3mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/86 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item994":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"LEXILIUM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1.5mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/87 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item995":{"atc":"N05BA08","inn":"bromazepam","naziv-lijeka":"LEXILIUM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 6mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/79 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item996":{"atc":"N01BB02","inn":"lidokain","naziv-lijeka":"LIDOCAINE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 10 mg\/ml, ukupno 50 ampula (10x5) sa 3.5 ml rastvora, u blisteru,u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/59 od 20.10.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item997":{"atc":"N01BB02","inn":"lidokain","naziv-lijeka":"LIDOCAINE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20 mg\/ml, ukupno 50 ampula (10x5) sa 2 ml rastvora, u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/63 od 20.10.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item998":{"atc":"N01BB52","inn":"lidokain, adrenalin","naziv-lijeka":"LIDOKAIN 2% - ADRENALIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 40mg\/2ml + 0.025mg\/2ml, Ukupno 50 ampula, staklenih sa 2ml rastvora za injekciju u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/265 od 22.06.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item999":{"atc":"N01BB02","inn":"lidokain","naziv-lijeka":"LIDOKAIN-HLORID 1%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 35mg\/3.5ml, Ukupno 10 ampula, staklenih sa 3.5ml rastvora za injekciju u blisteru (2x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/266 od 22.06.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1000":{"atc":"N01BB02","inn":"lidokain","naziv-lijeka":"LIDOKAIN-HLORID 2%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 40mg\/2ml, Ukupno 50 ampula sa 2ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/222 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1001":{"atc":"C05AA01","inn":"hidrokortizon, lidokain","naziv-lijeka":"LIDOPROCT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rektalna mast, 2.5mg\/g + 50mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 20 g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/263 od 18.10.2016","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1002":{"atc":"J01GB06","inn":"amikacin","naziv-lijeka":"LIKACIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 500 mg\/2ml, Ukupno 50 bo\u010dica sa po 2 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/315 od 15.07.2015","proizvodac":"Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A., Italija, Via Licinio 11, 22036 Erba (Co)","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1003":{"atc":"A07FA51","inn":"mlije\u010dnokiselinske bakterije, \u017eive liofilizovane","naziv-lijeka":"LINEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 1.2 x 10exp7, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru(2x8), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/65 od 28.05.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1004":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"LIOTON 1000","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 1000i.j.\/g, Ukupno 1 tuba sa 50 g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/97 od 07.05.2014","proizvodac":"A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Italija, Via Sette Santi 3, 50131 Firenca","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1005":{"atc":"C05BA03","inn":"heparin natrijum","naziv-lijeka":"LIOTON 1000","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 1000i.j.\/g, Ukupno 1 tuba sa 30 g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/96 od 07.05.2014","proizvodac":"A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., Italija, Via Sette Santi 3, 50131 Firenca","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1006":{"atc":"C10AB08","inn":"ciprofibrat","naziv-lijeka":"LIPANOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/66 od 28.05.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1007":{"atc":"C10AB05","inn":"fenofibrat","naziv-lijeka":"LIPANTHYL\u00ae 145","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 145mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/209 od 15.01.2018","proizvodac":"Recipharm Fontaine, Francuska, Rue des Pres Potets, 21121 Fontaine Les Dijon Mylan Laboratories SAS, Francuska, route de Belleville, lieu-dit Maillard, 01400 Chatillon sur Chalaronne","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1008":{"atc":"C10AB05","inn":"fenofibrat","naziv-lijeka":"LIPANTHYL\u00ae 160","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 160mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/210 od 15.01.2018","proizvodac":"Recipharm Fontaine, Francuska, Rue des Pres Potets, 21121 Fontaine Les Dijon","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1009":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"LIPIDRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/103 od 25.02.2013","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1010":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"LIPIDRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/102 od 25.02.2013","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1011":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"LIPIDRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/109 od 25.02.2013","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1012":{"atc":"C09BB03","inn":"lizinopril, amlodipin","naziv-lijeka":"LISONORM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg + 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/393 od 15.07.2015","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1013":{"atc":"L01BB04","inn":"kladribin","naziv-lijeka":"LITAK\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 2mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa rastvorom za injekciju (1x5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/223 od 27.06.2013","proizvodac":"Lipomed AG, \u0160vajcarska, Fabrikmattenweg 4, 4144 Arlesheim","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1014":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"LIZINOPRIL REPLEK FARM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/85 od 15.08.2012","proizvodac":"REPLEK FARM AD-Skopje, Republika Severna Makedonija, Kozle188, 1000 Skoplje","nosilac-dozvole":"Preduze\u0107e za proizvodnju, promet i usluge \"Poen\" doo Tivat, Tivat"},"item1015":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"LIZINOPRIL REPLEK FARM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/83 od 15.08.2012","proizvodac":"REPLEK FARM AD-Skopje, Republika Severna Makedonija, Kozle188, 1000 Skoplje","nosilac-dozvole":"Preduze\u0107e za proizvodnju, promet i usluge \"Poen\" doo Tivat, Tivat"},"item1016":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"LIZINOPRIL REPLEK FARM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/84 od 15.08.2012","proizvodac":"REPLEK FARM AD-Skopje, Republika Severna Makedonija, Kozle188, 1000 Skoplje","nosilac-dozvole":"Preduze\u0107e za proizvodnju, promet i usluge \"Poen\" doo Tivat, Tivat"},"item1017":{"atc":"C03CA01","inn":"furosemid","naziv-lijeka":"LODIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/204 od 29.05.2013","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1018":{"atc":"C07BB07","inn":"bisoprolol, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LODOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg + 6.25mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/347 od 15.08.2014","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1019":{"atc":"C07BB07","inn":"bisoprolol, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LODOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10 mg + 6.25 mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/349 od 15.08.2014","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1020":{"atc":"C07BB07","inn":"bisoprolol, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LODOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg + 6.25mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/348 od 15.08.2014","proizvodac":"Merck Sante s.a.s., Francuska, 2 rue de Pressoir Vert, 45400 Semoy Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1021":{"atc":"G03AA10","inn":"gestoden, etinilestradiol","naziv-lijeka":"LOGEST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 20 mcg + 75 mcg, ukupno 21oblo\u017eena tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/79 od 01.09.2010","proizvodac":"Delpharm Lille SAS, Francuska, Rue de Toufflers 59390, Lys-Lez-Lannoy","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1022":{"atc":"C03EA..","inn":"metiklotiazid, amilorid","naziv-lijeka":"LOMETAZID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5 mg + 10 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/131 od 14.02.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1023":{"atc":"A07DA03","inn":"loperamid","naziv-lijeka":"LOPERAMID","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/449 od 02.10.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1024":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"LOPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/141 od 31.03.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1025":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"LOPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 20 tableta u blisteru (1x20), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/140 od 31.03.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1026":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"LOPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/142 od 31.03.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1027":{"atc":"C09BA03","inn":"lizinopril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LOPRIL\u00ae H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10 mg + 12.5 mg, ukupno 20 tableta u blisteru(2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/143 od 31.03.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1028":{"atc":"C09BA03","inn":"lizinopril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LOPRIL\u00ae H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20 mg + 12.5 mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/144 od 31.03.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1029":{"atc":"N05BA06","inn":"lorazepam","naziv-lijeka":"LORAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/490 od 28.11.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1030":{"atc":"N05BA06","inn":"lorazepam","naziv-lijeka":"LORAZEPAM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/491 od 28.11.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1031":{"atc":"R06AX27","inn":"desloratadin","naziv-lijeka":"LORDES\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/289 od 23.06.2016","proizvodac":"Nobel Ila\u00e7 Sanayii ve Ticaret A.\u015e., Turska, Sancaklar 81100, D\u00fczce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1032":{"atc":"R06AX27","inn":"desloratadin","naziv-lijeka":"LORDES\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/290 od 23.06.2016","proizvodac":"Nobel Ila\u00e7 Sanayii ve Ticaret A.\u015e., Turska, Sancaklar 81100, D\u00fczce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1033":{"atc":"C09CA01","inn":"losartan","naziv-lijeka":"LORISTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/46 od 28.05.2010","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1034":{"atc":"C09CA01","inn":"losartan","naziv-lijeka":"LORISTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/45 od 28.05.2010","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1035":{"atc":"C09DA01","inn":"losartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LORISTA\u00ae H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50 mg + 12.5 mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/44 od 28.05.2010","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1036":{"atc":"C09DA01","inn":"losartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LORISTA\u00ae H 100","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg + 12.5mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/307 od 28.02.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1037":{"atc":"C09DA01","inn":"losartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"LORISTA HD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100 mg + 25mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/47 od 28.05.2010","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1038":{"atc":"N05BA06","inn":"lorazepam","naziv-lijeka":"LORSILAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (1x20) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/352 od 23.06.2016","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1039":{"atc":"N05BA06","inn":"lorazepam","naziv-lijeka":"LORSILAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/351 od 23.06.2016","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1040":{"atc":"L02BG04","inn":"letrozol","naziv-lijeka":"LORTANDA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/408 od 11.10.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1041":{"atc":"C09CA01","inn":"losartan","naziv-lijeka":"LOTAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/24 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1042":{"atc":"C09CA01","inn":"losartan","naziv-lijeka":"LOTAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/25 od 15.06.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1043":{"atc":"M01AC01","inn":"piroksikam","naziv-lijeka":"LUBOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 20mg, Ukupno 20 kapsula, tvrdih u blisteru (1x20) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/478 od 17.12.2014","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1044":{"atc":"S01LA04","inn":"ranibizumab","naziv-lijeka":"LUCENTIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 10mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 0.23ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/43 od 13.01.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1045":{"atc":"N05CF02","inn":"zolpidem","naziv-lijeka":"LUNATA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/65 od 25.02.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1046":{"atc":"N05CF02","inn":"zolpidem","naziv-lijeka":"LUNATA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/66 od 25.02.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1047":{"atc":"N05CF02","inn":"zolpidem","naziv-lijeka":"LUNATA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/67 od 25.02.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1048":{"atc":"N05CF02","inn":"zolpidem","naziv-lijeka":"LUNATA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/68 od 25.02.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1049":{"atc":"G03GA07","inn":"lutropin alfa","naziv-lijeka":"LUVERIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 75i.j., Ukupno 1 bo\u010dica pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica sa rastvara\u010dem u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/383 od 29.05.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1050":{"atc":"L01XX46","inn":"olaparib","naziv-lijeka":"LYNPARZA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, Ukupno 4 bo\u010dice plasti\u010dne sa po 112 kapsula tvrdih (4x112) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/401 od 11.10.2017","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1051":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"LYRICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 75mg, ukupno 56 kapsula, tvrdih u blisteru (4x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/131 od 15.10.2012","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1052":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"LYRICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 300mg, ukupno 56 kapsula, tvrdih u blisteru (4x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/134 od 15.10.2012","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1053":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"LYRICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, ukupno 14 kapsula, tvrdih u blisteru (1x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/136 od 15.10.2012","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1054":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"LYRICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 75mg, ukupno 14 kapsula, tvrdih u blisteru (1x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/135 od 15.10.2012","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1055":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"LYRICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 225mg, ukupno 56 kapsula, tvrdih u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/132 od 15.10.2012","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1056":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"LYRICA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, ukupno 56 kapsula, tvrdih u blisteru (4x14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/133 od 15.10.2012","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1057":{"atc":"A01AD11","inn":"lizozim hidrohlorid, piridoksin","naziv-lijeka":"LYSOBACT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Komprimovana lozenga, 20 mg + 10 mg, ukupno 30 komprimovanih lozengi u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/114 od 18.03.2010","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1058":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"LYVAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 750mg, Ukupno 60 tableta (6x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/491 od 09.12.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1059":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"LYVAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 60 tableta (6x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/489 od 09.12.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1060":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"LYVAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 60 tableta (6x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/490 od 09.12.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1061":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"LYVAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, Ukupno 60 tableta (6x10) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/492 od 09.12.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1062":{"atc":"A10BX10","inn":"liksisenatid","naziv-lijeka":"LYXUMIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 10mcg\/0.2ml, Ukupno 1 pen sa ulo\u0161kom sa 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/135 od 11.05.2015","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1063":{"atc":"A10BX10","inn":"liksisenatid","naziv-lijeka":"LYXUMIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 20mcg\/0.2ml, Ukupno 2 pena sa ulo\u0161kom sa 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/136 od 11.05.2015","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1064":{"atc":"A02AF02","inn":"aluminijum hidroksid, magnezijum hidroksid, dimetikon","naziv-lijeka":"MAALOX\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 200mg + 200mg + 25mg, Ukupno 30 tableta za \u017evakanje u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/200 od 15.01.2018","proizvodac":"Sanofi S.p.A., Italija, Viale Europa, 11, 21040 Origgio (VA)","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1065":{"atc":"N02AX02","inn":"tramadol","naziv-lijeka":"MABRON\u00ae RETARD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 100mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/376 od 20.12.2016","proizvodac":"Medochemie Ltd (Factory AZ), Kipar, 2 Michael Erakleous Street, Agios Athanassios Industrial Area, Agios Athanassios, Limassol, 4101","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1066":{"atc":"L01XC02","inn":"rituksimab","naziv-lijeka":"MABTHERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/10ml, ukupno 2 bo\u010dice sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/91 od 16.12.2009","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305 F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1067":{"atc":"L01XC02","inn":"rituksimab","naziv-lijeka":"MABTHERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1400mg\/11.7ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 11.7ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/38 od 11.01.2016","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1068":{"atc":"L01XC02","inn":"rituksimab","naziv-lijeka":"MABTHERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1600mg\/13.4ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 13.4ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/262 od 01.03.2018","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1069":{"atc":"L01XC02","inn":"rituksimab","naziv-lijeka":"MABTHERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 500mg\/50ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 50 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/92 od 16.12.2009","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305 F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1070":{"atc":"N04BA02","inn":"levodopa, benzerazid","naziv-lijeka":"MADOPAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mg + 50mg, Ukupno 100 tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/321 od 20.12.2016","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1071":{"atc":"A02AD01","inn":"aluminijum hidroksid, magnezijum oksid","naziv-lijeka":"MAGALOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 333.3 mg + 158.4 mg, ukupno 16 tableta za \u017evakanje u blisteru (2x8), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/6 od 17.07.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1072":{"atc":"V08CA01","inn":"gadopentetska kiselina","naziv-lijeka":"MAGNEVIST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.5 mmol\/ml, ukupno 10 bo\u010dica (10x20ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/78 od 01.09.2010","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1073":{"atc":"B05BC01","inn":"manitol","naziv-lijeka":"MANITOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 20%, ukupno 1 boca staklena sa 250 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/3 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1074":{"atc":"B05BC01","inn":"manitol","naziv-lijeka":"MANITOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 10 %, ukupno 1 boca staklena sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/4 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1075":{"atc":"N06AA21","inn":"maprotilin","naziv-lijeka":"MAPROTILIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/488 od 03.12.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1076":{"atc":"N06AA21","inn":"maprotilin","naziv-lijeka":"MAPROTILIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/486 od 03.12.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1077":{"atc":"N01BB01","inn":"bupivakain","naziv-lijeka":"MARCAINE\u00ae SPINAL 0.5%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa 4 ml rastvora za injekciju (5x 4ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/168 od 12.04.2013","proizvodac":"CENEXI, Francuska, 52 rue Marcel et Jacques Gaucher, 94120 Fontenay-sous-Bois","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1078":{"atc":"N01BB01","inn":"bupivakain","naziv-lijeka":"MARCAINE\u00ae 0.5%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5mg\/ml, Ukupno 5 bo\u010dica sa 20 ml rastvora za injekciju (5 x 20 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/167 od 12.04.2013","proizvodac":"Recipharm Monts, Francuska, 18 rue de Montbazon, 37260 Monts","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1079":{"atc":"S01AX13","inn":"ciprofloksacin","naziv-lijeka":"MAROCEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.3%, ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5 ml rastvora uz nastavak za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/9 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1080":{"atc":"C07AB12","inn":"nebivolol","naziv-lijeka":"MASSIDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/255 od 25.07.2019","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1081":{"atc":"L04AA40","inn":"kladribin","naziv-lijeka":"MAVENCLAD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 1 tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/18 od 21.02.2019","proizvodac":"Nerpharma S.R.L., Italija, Viale Pasteur, 10 (loc. Nerviano) - 20014 Milano (MI) R-Pharm Germany GmbH, Njema\u010dka, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1082":{"atc":"L04AA40","inn":"kladribin","naziv-lijeka":"MAVENCLAD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 6 tableta u blisteru (1x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/20 od 21.02.2019","proizvodac":"Nerpharma S.R.L., Italija, Viale Pasteur, 10 (loc. Nerviano) - 20014 Milano (MI) R-Pharm Germany GmbH, Njema\u010dka, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1083":{"atc":"L04AA40","inn":"kladribin","naziv-lijeka":"MAVENCLAD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 4 tablete u blisteru (1x4) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/19 od 21.02.2019","proizvodac":"Nerpharma S.R.L., Italija, Viale Pasteur, 10 (loc. Nerviano) - 20014 Milano (MI) R-Pharm Germany GmbH, Njema\u010dka, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1084":{"atc":"J05AP57","inn":"glekaprevir, pibrentasvir","naziv-lijeka":"MAVIRET","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg + 40mg, Ukupno 84 film tablete u blisteru (7x3) u kutiji, 4 kutije u zbirnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/376 od 10.09.2018","proizvodac":"AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen AbbVie Logistics B.V., Holandija, Zuiderzeelaan 53, Zwolle, 8017JV","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1085":{"atc":"P01AB01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"MEDAZOL\u00ae 250MG TABLETE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 250mg, Ukupno 20 tableta u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/224 od 15.05.2017","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1086":{"atc":"P01AB01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"MEDAZOL\u00ae 400MG TABLETE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 400mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/225 od 15.05.2017","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1087":{"atc":"G01AF01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"MEDAZOL\u00ae 500MG VAGINALNE TABLETE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vaginalna tableta, 500mg, Ukupno 10 vaginalnih tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/226 od 15.05.2017","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1088":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, komprimovani, 100%v\/v, Ukupno 1 boca za gas sa 10 litara medicinskog gasa komprimovanog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/208 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1089":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, djelimi\u010dno te\u010dni, 100%v\/v, Ukupno 1 pokretni kriogeni sud sa 20m3 medicinskog gasa djelimi\u010dno te\u010dnog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/214 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1090":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, komprimovani, 100%v\/v, Ukupno 1 boca za gas sa 15 litara medicinskog gasa komprimovanog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/215 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1091":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, djelimi\u010dno te\u010dni, 100%v\/v, Ukupno 1 nepokretni kriogeni sud sa 12m3 medicinskog gasa djelimi\u010dno te\u010dnog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/213 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1092":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, djelimi\u010dno te\u010dni, 100%v\/v, Ukupno 1 nepokretni kriogeni sud sa 180 litara medicinskog gasa djelimi\u010dno te\u010dnog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/211 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1093":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, komprimovani, 100%v\/v, Ukupno 1 boca za gas sa 27 litara medicinskog gasa komprimovanog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/209 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1094":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, komprimovani, 100%v\/v, Ukupno 1 boca za gas sa 3 litra medicinskog gasa komprimovanog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/207 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1095":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, djelimi\u010dno te\u010dni, 100%v\/v, Ukupno 1 nepokretni kriogeni sud sa 1000 litara medicinskog gasa djelimi\u010dno te\u010dnog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/212 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1096":{"atc":"V03AN01","inn":"kiseonik","naziv-lijeka":"MEDICINSKI KISEONIK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Medicinski gas, komprimovani, 100%v\/v, Ukupno 1 boca za gas sa 40 litara medicinskog gasa komprimovanog","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/210 od 02.02.2016","proizvodac":"Messer Tehnogas AD Beograd, Fabrika Nik\u0161i\u0107, Crna Gora, PC Petrovac, Buljarica","nosilac-dozvole":"\"MESSER TEHNOGAS\" AD BEOGRAD - \"FABRIKA NIK\u0160I\u0106\" - NIK\u0160I\u0106, Nik\u0161i\u0107"},"item1097":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"MEDROL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/322 od 23.06.2016","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1098":{"atc":"L01XE25","inn":"trametinib","naziv-lijeka":"MEKINIST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 0.5mg, Ukupno 30 film tableta u boci plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/369 od 11.10.2017","proizvodac":"Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Velika Britanija, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1099":{"atc":"L01XE25","inn":"trametinib","naziv-lijeka":"MEKINIST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, Ukupno 30 film tableta u boci plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/370 od 11.10.2017","proizvodac":"Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Velika Britanija, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1100":{"atc":"N06AX22","inn":"agomelatin","naziv-lijeka":"MELITOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/103 od 06.03.2015","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Laboratorios Servier, S.L., \u0160panija, Avda. de los Madronos, 33, Madrid 28043 Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1101":{"atc":"M01AC06","inn":"meloksikam","naziv-lijeka":"MELOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 7.5mg, ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/33 od 30.03.2010","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1102":{"atc":"M01AC06","inn":"meloksikam","naziv-lijeka":"MELOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 7.5mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/34 od 30.03.2010","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1103":{"atc":"M01AC06","inn":"meloksikam","naziv-lijeka":"MELOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 15mg\/1.5ml, ukupno 3 ampule (3x1.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/35 od 30.03.2010","proizvodac":"Idol Ilac Dolum Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Davutpasa caddesi, Cebe Alibey Sokak No:20, 34020 Topkapi, Istanbul, za Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Inkilap mah. Akcakoca sk. No:10, Istanbul","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1104":{"atc":"M01AC06","inn":"meloksikam","naziv-lijeka":"MELOX\u00ae FORT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 15mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/28 od 30.03.2010","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1105":{"atc":"M01AC06","inn":"meloksikam","naziv-lijeka":"MELOX\u00ae FORT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 15mg, ukupno 10 tableta u blisteru (1x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/27 od 30.03.2010","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1106":{"atc":"N06DX01","inn":"memantin","naziv-lijeka":"MEMANDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/249 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1107":{"atc":"N06DX01","inn":"memantin","naziv-lijeka":"MEMANDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/247 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1108":{"atc":"N06DX01","inn":"memantin","naziv-lijeka":"MEMANDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/246 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1109":{"atc":"N06DX01","inn":"memantin","naziv-lijeka":"MEMANDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/248 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1110":{"atc":"N04AA02","inn":"biperiden","naziv-lijeka":"MENDILEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/41 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1111":{"atc":"G03GA02","inn":"menotrofin","naziv-lijeka":"MENOPUR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 75i.j., Ukupno 10 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 10 ampula sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/77 od 12.02.2015","proizvodac":"Ferring GmbH, Njema\u010dka, Wittland 11, 24109 Kiel","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1112":{"atc":"R01AA07","inn":"ksilometazolin","naziv-lijeka":"MERALYS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 0.5mg\/ml, Ukupno jedan vi\u0161edozni kontejner sa pumpom za doziranje sa 10ml spreja za nos, rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/267 od 18.10.2016","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1113":{"atc":"R01AA07","inn":"ksilometazolin","naziv-lijeka":"MERALYS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 1mg\/ml, Ukupno jedan vi\u0161edozni kontejner sa pumpom za doziranje sa 10ml spreja za nos, rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/266 od 18.10.2016","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1114":{"atc":"R01AA07","inn":"ksilometazolin","naziv-lijeka":"MERALYS\u00ae HA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 1mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna sa pumpom za doziranje sa 10ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/450 od 03.12.2018","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1115":{"atc":"R01AA07","inn":"ksilometazolin","naziv-lijeka":"MERALYS\u00ae HA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 0.5mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna sa pumpom za doziranje sa 10ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/449 od 03.12.2018","proizvodac":"Jadran - Galenski Laboratorij d.d., Hrvatska, Svilno 20, 51000 Rijeka","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1116":{"atc":"G03GA02","inn":"menotrofin","naziv-lijeka":"MERIONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 75i.j., Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 10 ampula sa po 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/522 od 02.10.2015","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1117":{"atc":"G03GA02","inn":"menotrofin","naziv-lijeka":"MERIONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 150i.j., Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 10 ampula sa po 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/524 od 02.10.2015","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1118":{"atc":"G03GA02","inn":"menotrofin","naziv-lijeka":"MERIONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 150i.j., Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/523 od 02.10.2015","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1119":{"atc":"G03GA02","inn":"menotrofin","naziv-lijeka":"MERIONAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 75i.j., Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/521 od 02.10.2015","proizvodac":"IBSA Institut Biochimique SA, \u0160vajcarska, Via al Ponte 13, 6903 Lugano","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1120":{"atc":"J01DH02","inn":"meropenem","naziv-lijeka":"MEROCID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1000mg, ukupno 10 staklenih bo\u010dica pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/120 od 14.02.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1121":{"atc":"N07BC02","inn":"metadon","naziv-lijeka":"METADON ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 10mg\/ml, ukupno 100 ml rastvora u bo\u010dici (1x100 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/149 od 12.04.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1122":{"atc":"N07BC02","inn":"metadon","naziv-lijeka":"METADON ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralne kapi, rastvor, 10mg\/ml, ukupno 10 ml rastvora u bo\u010dici (1x10ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/148 od 12.04.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1123":{"atc":"N07BC02","inn":"metadon","naziv-lijeka":"METADON ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 10mg\/ml, ukupno 1000 ml rastvora u boci (1x1000 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/153 od 12.04.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1124":{"atc":"B01AD11","inn":"tenekteplaza","naziv-lijeka":"METALYSE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 10 000 i.j.\/10 ml, Ukupno jedna bo\u010dica sa pra\u0161kom i jedan napunjen injekcioni \u0161pric sa rastvara\u010dem","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/398 od 04.10.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Birkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach \/ Riss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1125":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"METFOGAMMA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/61 od 15.09.2010","proizvodac":"Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning, za W\u00f6rwag Pharma GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Calwer Stra\u00dfe 7, D-71034 B\u00f6blingen","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1126":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"METFOGAMMA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, ukupno 120 tableta u blisteru (8x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/62 od 15.09.2010","proizvodac":"Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning, za W\u00f6rwag Pharma GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Calwer Stra\u00dfe 7, D-71034 B\u00f6blingen","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1127":{"atc":"L04AX03","inn":"metotreksat","naziv-lijeka":"METHOTREXAT EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg, Ukupno 50 tableta u kontejneru za tablete u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/240 od 02.06.2017","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1128":{"atc":"L04AX03","inn":"metotreksat","naziv-lijeka":"METHOTREXAT EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 50 tableta u kontejneru za tablete u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/241 od 02.06.2017","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach am Attersee","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1129":{"atc":"C02AB01","inn":"metildopa","naziv-lijeka":"METHYLDOPA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/203 od 29.05.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1130":{"atc":"G02AB01","inn":"metilergometrin","naziv-lijeka":"METHYLERGOMETRIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralne kapi, rastvor, 0.25mg\/ml, ukupno 10 ml rastvora u staklenoj bo\u010dici sa kapaljkom (1x10ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/476 od 04.10.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1131":{"atc":"G02AB01","inn":"metilergometrin","naziv-lijeka":"METHYLERGOMETRIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.2mg\/ml, ukupno 50 ampula sa 1 ml rastvora za injekciju (50x1ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/475 od 04.10.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1132":{"atc":"G02AB01","inn":"metilergometrin","naziv-lijeka":"METHYLERGOMETRIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.1mg\/ml, ukupno 50 ampula sa 1 ml rastvora za injekciju (50x1ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/474 od 04.10.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1133":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"METOPROLOL XL SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 47.5mg, ukupno 30 film tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/112 od 30.03.2010","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1134":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"METOPROLOL XL SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 95mg, ukupno 30 film tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/111 od 30.03.2010","proizvodac":"Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1135":{"atc":"P01AB01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"METROZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/274 od 17.04.2015","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1136":{"atc":"G03AA07","inn":"levonorgestrel, etinilestradiol","naziv-lijeka":"MICROGYNON\u00ae 30","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 0.15 mg + 0.03 mg, ukupno 21 oblo\u017eena tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/86 od 01.09.2010","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1137":{"atc":"N05CD08","inn":"midazolam","naziv-lijeka":"MIDAZOLAM PANPHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1mg\/ml, Ukupno 10 ampula sa po 5 ml rastvora za injekciju (10 x 5ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/28 od 28.01.2013","proizvodac":"Rotexmedica GmbH, Njema\u010dka, Arzneimittelwerk, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau, za proizvo\u0111a\u010da Panpharma, Francuska, ZI du Clairay-Luitr\u00e9, 35133 Fougeres","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA, Podgorica"},"item1138":{"atc":"N05CD08","inn":"midazolam","naziv-lijeka":"MIDAZOLAM PANPHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5mg\/ml, Ukupno 10 ampula sa po 3 ml rastvora za injekciju (10 x 3ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/29 od 28.01.2013","proizvodac":"Rotexmedica GmbH, Njema\u010dka, Arzneimittelwerk, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau, za proizvo\u0111a\u010da Panpharma, Francuska, ZI du Clairay-Luitr\u00e9, 35133 Fougeres","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT PODGORICA, Podgorica"},"item1139":{"atc":"N02BA01","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"MIDOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 300mg, Ukupno 500 tableta u blisteru (50x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/177 od 29.05.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1140":{"atc":"B01AC06","inn":"acetilsalicilna kiselina","naziv-lijeka":"MIDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 100mg, Ukupno 30 gastrorezistentnih tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/254 od 10.07.2017","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1141":{"atc":"C07AG02","inn":"karvedilol","naziv-lijeka":"MILENOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/162 od 01.09.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1142":{"atc":"C07AG02","inn":"karvedilol","naziv-lijeka":"MILENOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 12.5mg, ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/161 od 01.09.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1143":{"atc":"A11DB..","inn":"benfotiamin, piridoksin","naziv-lijeka":"MILGAMMA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 100 mg + 100 mg, Ukupno 60 tableta u blisteru (4x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/17 od 31.03.2010","proizvodac":"Mauermann Arzneimittel KG, Njema\u010dka, Heinrich-Knote-Strasse 2, P\u00f6cking Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1144":{"atc":"A11DB..","inn":"benfotiamin, piridoksin","naziv-lijeka":"MILGAMMA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 100 mg + 100 mg, ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/23 od 30.03.2010","proizvodac":"Mauermann Arzneimittel KG, Njema\u010dka, Heinrich-Knote-Strasse 2, P\u00f6cking Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1145":{"atc":"A11DB..","inn":"tiamin, piridoksin, cijankobalamin","naziv-lijeka":"MILGAMMA\u00aeN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 50 mg\/ml + 50 mg\/ml + 0.50 mg\/ml, ukupno 5 ampula (5x2ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/24 od 30.03.2010","proizvodac":"Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH, Njema\u010dka, Industriestrasse 3, Melsungen, za W\u00f6rwag Pharma GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Calwer Stra\u00dfe 7, D-71034 B\u00f6blingen","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1146":{"atc":"H05BX01","inn":"sinakalcet","naziv-lijeka":"MIMPARA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 60mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/93 od 17.07.2012","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1147":{"atc":"H05BX01","inn":"sinakalcet","naziv-lijeka":"MIMPARA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 90mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/87 od 17.07.2012","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1148":{"atc":"H05BX01","inn":"sinakalcet","naziv-lijeka":"MIMPARA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/90 od 17.07.2012","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1149":{"atc":"H01BA02","inn":"dezmopresin","naziv-lijeka":"MINIRIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 200mcg, Ukupno 30 tableta u bo\u010dici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/439 od 28.10.2014","proizvodac":"Ferring International Center SA, \u0160vajcarska, Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 St-Prex","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1150":{"atc":"H01BA02","inn":"dezmopresin","naziv-lijeka":"MINIRIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 100mcg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 5 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/433 od 28.10.2014","proizvodac":"Ferring International Center SA, \u0160vajcarska, Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 St-Prex","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1151":{"atc":"S01EB01","inn":"pilokarpin","naziv-lijeka":"MIOKARPIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 2%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 10ml rastvora, sa nastavkom za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/136 od 30.03.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1152":{"atc":"J01DH51","inn":"imipenem, cilastatin","naziv-lijeka":"MIPECID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 500mg + 500mg, Ukupno 10 bo\u010dica, staklenih sa 1g pra\u0161ka za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/494 od 17.12.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1153":{"atc":"N04BC05","inn":"pramipeksol","naziv-lijeka":"MIRAPEXIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 0.25mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/73 od 15.11.2011","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1154":{"atc":"N04BC05","inn":"pramipeksol","naziv-lijeka":"MIRAPEXIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/72 od 15.11.2011","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1155":{"atc":"B03XA03","inn":"metoksipolietilenglikol-epoetin beta","naziv-lijeka":"MIRCERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 50mcg\/0.3ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 0.3 ml rastvora, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/75 od 16.12.2009","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1156":{"atc":"B03XA03","inn":"metoksipolietilenglikol-epoetin beta","naziv-lijeka":"MIRCERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 200mcg\/0.3ml, Ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 0.3 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/8 od 13.01.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1157":{"atc":"B03XA03","inn":"metoksipolietilenglikol-epoetin beta","naziv-lijeka":"MIRCERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 120mcg\/0.3ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 0.3 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/88 od 16.12.2009","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1158":{"atc":"B03XA03","inn":"metoksipolietilenglikol-epoetin beta","naziv-lijeka":"MIRCERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 75mcg\/0.3ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 0.3 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/90 od 16.12.2009","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1159":{"atc":"B03XA03","inn":"metoksipolietilenglikol-epoetin beta","naziv-lijeka":"MIRCERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100mcg\/0.3ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 0.3 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/89 od 16.12.2009","proizvodac":"Roche Diagnostics GmbH, Njema\u010dka, Sandhofer Strasse 116, Mannheim D-68305","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1160":{"atc":"N06AB06","inn":"sertralin","naziv-lijeka":"MISOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/481 od 03.12.2018","proizvodac":"Nobel Ila\u00e7 Sanayii ve Ticaret A.\u015e., Turska, Sancaklar Mh. Eski Ak\u00e7akoca Cad. No. 299, 81100 D\u00fczce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1161":{"atc":"A10AD01","inn":"insulin (humani)","naziv-lijeka":"MIXTARD\u00ae 30 PENFILL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u ulo\u0161ku, 100i.j.\/ml, Ukupno 5 ulo\u017eaka sa po 3 ml suspenzije za injekciju (5x3ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/31 od 15.06.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd Novo Nordisk Production SAS, Francuska, 45, Avenue d\u2019Orleans, Chartres","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1162":{"atc":"J07BD52","inn":"vakcina protiv morbila, parotitisa i rubeole, \u017eiva atenuirana","naziv-lijeka":"M-M-RVAXPRO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 1x10exp3 CCID50 + 12,5x10exp3 CCID50 + 1x10exp3 CCID50, ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa rastvara\u010dem (1x 0.5ml) sa dodatkom dvije igle, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/4 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1163":{"atc":"J07BD52","inn":"vakcina protiv morbila, parotitisa i rubeole, \u017eiva atenuirana","naziv-lijeka":"M-M-RVAXPRO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 1x10exp3 CCID50 + 12,5x10exp3 CCID50 + 1x10exp3 CCID50, ukupno 10 bo\u010dica sa pra\u0161kom i 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa rastvara\u010dem (10x 0.5ml) sa dodatkom 20 igala, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/5 od 28.01.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1164":{"atc":"N05AB02","inn":"flufenazin","naziv-lijeka":"MODITEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 5mg, Ukupno 100 oblo\u017eenih tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/334 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1165":{"atc":"N05AB02","inn":"flufenazin","naziv-lijeka":"MODITEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 1mg, Ukupno 25 oblo\u017eenih tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/332 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1166":{"atc":"N05AB02","inn":"flufenazin","naziv-lijeka":"MODITEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 2.5mg, Ukupno 100 oblo\u017eenih tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/333 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1167":{"atc":"N05AB02","inn":"flufenazin","naziv-lijeka":"MODITEN\u00ae DEPO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 25mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/331 od 18.10.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1168":{"atc":"J01MA14","inn":"moksifloksacin","naziv-lijeka":"MOLOXIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 7 film tableta u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/264 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20\/E, 10450 Jastrebarsko","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1169":{"atc":"J01MA14","inn":"moksifloksacin","naziv-lijeka":"MOLOXIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 5 film tableta u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/263 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20\/E, 10450 Jastrebarsko","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1170":{"atc":"C01DA14","inn":"izosorbid mononitrat","naziv-lijeka":"MONIZOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/2 od 25.02.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1171":{"atc":"C01DA14","inn":"izosorbid mononitrat","naziv-lijeka":"MONIZOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/1 od 25.02.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1172":{"atc":"C09AA09","inn":"fosinopril","naziv-lijeka":"MONOPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/114 od 28.02.2017","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1173":{"atc":"C09AA09","inn":"fosinopril","naziv-lijeka":"MONOPRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/115 od 28.02.2017","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1174":{"atc":"C09BA09","inn":"fosinopril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"MONOPRIL\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg + 12.5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/101 od 12.02.2015","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1175":{"atc":"S01GA02","inn":"tetrizolin","naziv-lijeka":"MONTEVIZIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.05%, Ukupno 1 bo\u010dica sa 10 ml rastvora uz nastavak za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/85 od 14.12.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1176":{"atc":"J01XX01","inn":"fosfomicin","naziv-lijeka":"MONURAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 3g, Ukupno 1 kesica sa granulama za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/417 od 06.12.2017","proizvodac":"Zambon Switzerland Ltd, \u0160vajcarska, Via Industria 13, 6814 Cadempino","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1177":{"atc":"G04CB01","inn":"finasterid","naziv-lijeka":"MOSTRAFIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/325 od 31.07.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1178":{"atc":"M01AC06","inn":"meloksikam","naziv-lijeka":"MOVALIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 15mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/311 od 30.08.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Ellas A.E, Gr\u010dka, 5th km Paiania-Markopoulo, 194 00 Koropi Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1179":{"atc":"M01AC06","inn":"meloksikam","naziv-lijeka":"MOVALIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 15 mg\/1.5 ml, Ukupno 5 ampula sa 1.5 ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/319 od 30.08.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Espana S.A., \u0160panija, C\/Prat de la Riba, 50, Sant Cugat del Valles 08174 Barcelona","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1180":{"atc":"J01MA14","inn":"moksifloksacin","naziv-lijeka":"MOXIFLOXACIN KABI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 400mg\/250ml, Ukupno 10 boca plasti\u010dnih sa po 250ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/73 od 21.02.2019","proizvodac":"Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Poljska, ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1181":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"MOXILEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, 250mg, Ukupno 16 kapsula u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/528 od 15.07.2015","proizvodac":"Medochemie LTD (Factory B), Kipar, 48 Iapetou Street, Agios Athanasios Industrial Area, 4101 Agios Athanasios, Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1182":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"MOXILEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, 500mg, Ukupno 16 kapsula u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/529 od 15.07.2015","proizvodac":"Medochemie LTD (Factory B), Kipar, 48 Iapetou Street, Agios Athanasios Industrial Area, 4101 Agios Athanasios, Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1183":{"atc":"D01AE15","inn":"terbinafin","naziv-lijeka":"MYCOCUR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za ko\u017eu, rastvor, 1%, Ukupno 1 bo\u010dica sa 30ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/325 od 10.07.2017","proizvodac":"Nobel Ila\u00e7 Sanayii ve Ticaret A.\u015e., Turska, Sancaklar Mh. Eski Ak\u00e7akoca Cad. No. 299, 81100 D\u00fczce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1184":{"atc":"D01BA02","inn":"terbinafin","naziv-lijeka":"MYCOCUR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 250mg, Ukupno 14 tableta u blisteru (1x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/326 od 10.07.2017","proizvodac":"Nobel Ila\u00e7 Sanayii ve Ticaret A.\u015e., Turska, Sancaklar Mh. Eski Ak\u00e7akoca Cad. No. 299, 81100 D\u00fczce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1185":{"atc":"D01AE15","inn":"terbinafin","naziv-lijeka":"MYCOFIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 1%, ukupno 1 tuba sa 15g krema, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/38 od 28.05.2010","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1186":{"atc":"D01AC08","inn":"ketokonazol","naziv-lijeka":"MYCOSEB","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ampon, 2%, ukupno 1 plasti\u010dna bo\u010dica (1x100 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/137 od 30.03.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1187":{"atc":"M03BX04","inn":"tolperison","naziv-lijeka":"MYDERISON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/464 od 03.12.2018","proizvodac":"Meditop Gyogyszeripari Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Meditop Gyogyszeripari Kft.)\/Meditop Pharmaceutical Ltd., Ma\u0111arska, Ady Endre u. 1., Pilisborosjeno, 2097","nosilac-dozvole":"\"GOODWILL PHARMA\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U PODGORICA, Podgorica"},"item1188":{"atc":"M03BX04","inn":"tolperison","naziv-lijeka":"MYDERISON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/463 od 03.12.2018","proizvodac":"Meditop Gyogyszeripari Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Meditop Gyogyszeripari Kft.)\/Meditop Pharmaceutical Ltd., Ma\u0111arska, Ady Endre u. 1., Pilisborosjeno, 2097","nosilac-dozvole":"\"GOODWILL PHARMA\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U PODGORICA, Podgorica"},"item1189":{"atc":"M03BX04","inn":"tolperison","naziv-lijeka":"MYDOCALM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/428 od 04.10.2013","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1190":{"atc":"L04AA06","inn":"mikofenolna kiselina","naziv-lijeka":"MYFORTIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 180mg, Ukupno 120 gastrorezistentnih tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/326 od 19.09.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1191":{"atc":"L04AA06","inn":"mikofenolna kiselina","naziv-lijeka":"MYFORTIC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 360mg, Ukupno 120 gastrorezistentnih tableta u blisteru (12x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/327 od 19.09.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1192":{"atc":"A16AB07","inn":"alglukozidaza alfa","naziv-lijeka":"MYOZYME\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 50mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji (1x50mg)","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/186 od 29.05.2013","proizvodac":"Genzyme Ireland Limited, Irska, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford Genzyme Ltd, Velika Britanija, 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1193":{"atc":"R01AA08","inn":"nafazolin","naziv-lijeka":"NAFAZOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za nos, rastvor, 0.1%, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna sa kapaljkom sa 10 ml rastvora, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/496 od 09.12.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1194":{"atc":"M01AE02","inn":"naproksen","naziv-lijeka":"NALGESIN\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 550mg, Ukupno 10 film tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/335 od 10.09.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1195":{"atc":"M01AE02","inn":"naproksen","naziv-lijeka":"NALGESIN\u00ae S","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 275mg, Ukupno 10 fim tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/334 od 10.09.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1196":{"atc":"M01AE02","inn":"naproksen","naziv-lijeka":"NAPROKSEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 375mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/272 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1197":{"atc":"R01AD09","inn":"mometazon","naziv-lijeka":"NASONEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, suspenzija, 0.05%, jedna plasti\u010dna bo\u010dica sa raspr\u0161iva\u010dem sa 140 doza u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/51 od 28.05.2010","proizvodac":"Schering-Plough Labo NV, Belgija, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1198":{"atc":"B05XA03","inn":"natrijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 9 g\/l, ukupno 1 boca staklena sa 250 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/12 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1199":{"atc":"B05XA03","inn":"natrijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 0.9%, Ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa 500ml rastvora za infuziju","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/286 od 23.06.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1200":{"atc":"B05XA03","inn":"natrijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 9 g\/l, ukupno 1 boca staklena sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/13 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1201":{"atc":"B05BB01","inn":"elektroliti","naziv-lijeka":"NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 8.6 g\/l + 0.3 g\/l + 0.33 g\/l, ukupno 1 boca staklena sa 500ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/14 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1202":{"atc":"B05BB01","inn":"natrijum hlorid, kalijum hlorid, kalcijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE COMPOSITUM (RINGEROV RASTVOR)","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 8.6g\/l + 0.3g\/l + 0.33g\/l, Ukupno 1 boca plasti\u010dna sa 500ml rastvora za infuziju","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/295 od 15.06.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1203":{"atc":"B05BB02","inn":"elektroliti, ugljeni hidrati","naziv-lijeka":"NATRII CHLORIDI INFUNDIBILE CUM GLUCOSO 5%","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 50 g\/l + 9 g\/l, ukupno 1 boca staklena sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/11 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1204":{"atc":"N03AG01","inn":"valproinska kiselina, natrijum valproat","naziv-lijeka":"NATRIJEV VALPROAT + VALPROATNA KISELINA PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 145mg + 333mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/379 od 10.07.2017","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1205":{"atc":"B05BB01","inn":"natrijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRIJUM HLORID 0.9% B. BRAUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 9g\/l, Ukupno 10 boca plasti\u010dnih sa po 250ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/472 od 03.12.2018","proizvodac":"B. Braun Medical, SA, \u0160panija, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona)","nosilac-dozvole":"B. BRAUN ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DIO STRANOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI PODGORICA, Podgorica"},"item1206":{"atc":"B05BB01","inn":"natrijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRIJUM HLORID 0.9% B. BRAUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 9g\/l, Ukupno 10 boca plasti\u010dnih sa po 1000ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/474 od 03.12.2018","proizvodac":"B. Braun Medical, SA, \u0160panija, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona) B. Braun Melsungen AG, Njema\u010dka, Am Schwerzelshof 1, 34212 Melsungen S.C. B.Braun Pharmaceuticals S.A., Rumunija, Str. Louis Pasteur nr. 2, Timisoara, jud. Timis, cod 300264","nosilac-dozvole":"B. BRAUN ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DIO STRANOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI PODGORICA, Podgorica"},"item1207":{"atc":"B05BB01","inn":"natrijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRIJUM HLORID 0.9% B. BRAUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 9g\/l, Ukupno 10 boca plasti\u010dnih sa po 500ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/473 od 03.12.2018","proizvodac":"B. Braun Medical, SA, \u0160panija, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona) B. Braun Melsungen AG, Njema\u010dka, Am Schwerzelshof 1, 34212 Melsungen S.C. B.Braun Pharmaceuticals S.A., Rumunija, Str. Louis Pasteur nr. 2, Timisoara, jud. Timis, cod 300264","nosilac-dozvole":"B. BRAUN ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DIO STRANOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI PODGORICA, Podgorica"},"item1208":{"atc":"B05BB01","inn":"natrijum hlorid","naziv-lijeka":"NATRIJUM HLORID 0.9% B. BRAUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 9g\/l, Ukupno 20 boca plasti\u010dnih sa po 100ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/471 od 03.12.2018","proizvodac":"B. Braun Medical, SA, \u0160panija, Ctra. de Terrassa, 121, 08191 Rubi (Barcelona) B. Braun Melsungen AG, Njema\u010dka, Am Schwerzelshof 1, 34212 Melsungen S.C. B.Braun Pharmaceuticals S.A., Rumunija, Str. Louis Pasteur nr. 2, Timisoara, jud. Timis, cod 300264","nosilac-dozvole":"B. BRAUN ADRIA D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE DIO STRANOG DRU\u0160TVA U CRNOJ GORI PODGORICA, Podgorica"},"item1209":{"atc":"C08GA02","inn":"amlodipin, indapamid","naziv-lijeka":"NATRIXAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 5 mg + 1.5 mg, Ukupno 30 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/214 od 28.02.2017","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236 Laboratorios Servier, S.L., \u0160panija, Avda. de los Madronos, 33, Madrid 28043 Egis Pharmaceuticals Plc Site 3., Ma\u0111arska, Matyas kiraly ut 65., 9900 Kormend Egis Pharmaceuticals Plc, Ma\u0111arska, Bokenyfoldi ut 118-120., 1165 Budapest","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1210":{"atc":"C08GA02","inn":"amlodipin, indapamid","naziv-lijeka":"NATRIXAM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 10 mg + 1.5 mg, Ukupno 30 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/215 od 28.02.2017","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236 Laboratorios Servier, S.L., \u0160panija, Avda. de los Madronos, 33, Madrid 28043 Egis Pharmaceuticals Plc Site 3., Ma\u0111arska, Matyas kiraly ut 65., 9900 Kormend Egis Pharmaceuticals Plc, Ma\u0111arska, Bokenyfoldi ut 118-120., 1165 Budapest","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1211":{"atc":"R01AA05","inn":"oksimetazolin","naziv-lijeka":"NAZOPASS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za nos, rastvor, 0.25mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna sa 10ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/417 od 16.09.2019","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1212":{"atc":"R01AA05","inn":"oksimetazolin","naziv-lijeka":"NAZOPASS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za nos, rastvor, 0.5mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna sa 10ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/418 od 16.09.2019","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1213":{"atc":"G03BA03","inn":"testosteron","naziv-lijeka":"NEBIDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 1000mg\/4ml, ukupno 1 ampula (1x4ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/22 od 30.03.2010","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1214":{"atc":"C07AB12","inn":"nebivolol","naziv-lijeka":"NEBILET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/350 od 19.09.2014","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1215":{"atc":"R02AA20","inn":"amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, levomentol","naziv-lijeka":"NEO-ANGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1.2 mg + 5.9 mg + 0.6 mg, Ukupno 24 lozenge, u blisteru (2x12), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/405 od 04.10.2013","proizvodac":"Divapharma GmbH, Njema\u010dka, Motzener Strasse 41, Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1216":{"atc":"R02AA20","inn":"amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, levomentol","naziv-lijeka":"NEO-ANGIN\u00ae BEZ \u0160E\u0106ERA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 0.6mg + 1.2mg + 5.72mg, Ukupno 24 lozenge u blisteru (2x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/161 od 02.02.2016","proizvodac":"Divapharma GmbH, Njema\u010dka, Motzener Strasse 41, Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1217":{"atc":"S01CA01","inn":"deksametazon, neomicin","naziv-lijeka":"NEODEKSACIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.1% + 0.35%, ukupno 1 bo\u010dica sa 10ml rastvora, uz nastavak za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/6 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1218":{"atc":"G01AF20","inn":"metronidazol, mikonazol","naziv-lijeka":"NEO-PENOTRAN\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vagitorija, 750 mg + 200 mg, Ukupno 7 vagitorija u blisteru (1x7) i 7 navlaka za prste za jednokratnu upotrebu, u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/26 od 15.06.2012","proizvodac":"Embil Pharmaceuticals Co. Ltd., Turska, Bomonti Birahane Sokak No 40 SISLI, Istambul","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1219":{"atc":"B03XA01","inn":"eritropoetin","naziv-lijeka":"NEORECORMON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 2000 i.j.\/0.3 ml, Ukupno 6 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa 0.3 ml rastvora za injekciju (sa 6 igala), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/79 od 10.03.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1220":{"atc":"B03XA01","inn":"eritropoetin","naziv-lijeka":"NEORECORMON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 10000 i.j.\/0.6 ml, Ukupno 6 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa 0.6 ml rastvora za injekciju (sa 6 igala), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/80 od 10.03.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1221":{"atc":"N07AA01","inn":"neostigmin","naziv-lijeka":"NEOSTIGMIN ROTEXMEDICA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.5mg\/ml, Ukupno 10 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/260 od 15.08.2014","proizvodac":"Rotexmedica GmbH, Njema\u010dka, Arzneimittelwerk, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1222":{"atc":"L03AA02","inn":"filgrastim","naziv-lijeka":"NEUPOGEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 48 Mj.\/0.5ml, 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa 0.5 ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/232 od 27.06.2013","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1223":{"atc":"A11DB..","inn":"tiamin, piridoksin, cijankobalamin","naziv-lijeka":"NEUROBION\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100mg\/3ml + 100mg\/3ml + 1mg\/3ml, Ukupno 3 ampule sa po 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/299 od 18.10.2016","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1224":{"atc":"A11DB..","inn":"tiamin, piridoksin, cijankobalamin","naziv-lijeka":"NEUROBION\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 100 mg + 200 mg + 200 mcg, Ukupno 20 oblo\u017eenih tableta, u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/301 od 18.10.2016","proizvodac":"Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1225":{"atc":"N03AX12","inn":"gabapentin","naziv-lijeka":"NEURONTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 300mg, Ukupno 50 kapsula, tvrdih u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/313 od 19.09.2014","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1226":{"atc":"C07AB12","inn":"nebivolol","naziv-lijeka":"NEVOTENS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/447 od 03.12.2018","proizvodac":"Balkanpharma Dupnitsa AD, Bugarska, 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1227":{"atc":"L01XE05","inn":"sorafenib","naziv-lijeka":"NEXAVAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, ukupno 112 film tableta u blisteru (4x28), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/2 od 26.02.2010","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51368 Leverkusen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1228":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"NEXIUM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 40mg, ukupno 10 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju\/infuziju (10x40mg) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/93 od 28.01.2013","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1229":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"NEXIUM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 20mg, ukupno 7 gastrorezistentnih tableta u blilsteru (1x7) u kartonskoj kutij","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/87 od 28.01.2013","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA Corden Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt AstraZeneca AB, \u0160vedska, Gartunavagen, SE-151 85 Sodertalje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1230":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"NEXIUM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 40mg, ukupno 7 gastrorezistentnih tableta u blilsteru (1x7) u kartonskoj kutij","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/89 od 28.01.2013","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA Corden Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-Hahn-Strasse, 68723 Plankstadt AstraZeneca AB, \u0160vedska, Gartunavagen, SE-151 85 Sodertalje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1231":{"atc":"C07AB12","inn":"nebivolol","naziv-lijeka":"NIBEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/445 od 02.10.2015","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1232":{"atc":"A07AX03","inn":"nifuroksazid","naziv-lijeka":"NIFUROKSAZID ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 200mg\/5ml, Ukupno 1 boca staklena sa 90ml oralne suspenzije, uz mjericu za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/415 od 06.12.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1233":{"atc":"A07AX03","inn":"nifuroksazid","naziv-lijeka":"NIFUROKSAZID ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 200mg, Ukupno 20 kapsula tvrdih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/414 od 06.12.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1234":{"atc":"A07AX03","inn":"nifuroksazid","naziv-lijeka":"NIFUROKSAZID ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 100mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/411 od 06.12.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1235":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"NILACEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 750mg, Ukupno jedna bo\u010dica, staklena (1x750 mg) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/406 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac, u saradnji sa GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, Velika Britanija, Glaxo Wellcome house, Berkeley avenue, Greenford, Middlesex,","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1236":{"atc":"J01DC02","inn":"cefuroksim","naziv-lijeka":"NILACEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1500mg, Ukupno jedna bo\u010dica, staklena (1x1500 mg) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/407 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac, u saradnji sa GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED, Velika Britanija, Glaxo Wellcome house, Berkeley avenue, Greenford, Middlesex,","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1237":{"atc":"M03AC11","inn":"cisatrakurijum","naziv-lijeka":"NIMBEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 2mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 5ml rastvora za injekciju\/infuziju (5x5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/325 od 19.09.2014","proizvodac":"Aspen Bad Oldesloe GmbH, Njema\u010dka, Industriestrasse 32-36, D-23843 Bad Oldesloe GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Italija, Strada Provinciale Asolana 90, San Polo di Torrile (Parma)","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1238":{"atc":"C08CA06","inn":"nimodipin","naziv-lijeka":"NIMOTOP\u00aeS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 10mg\/50ml, ukupno 1 bo\u010dica sa rastvorom za infuzju (1x50ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/43 od 15.06.2011","proizvodac":"Bayer Schering Pharma AG, Njema\u010dka, Kaiser-Wilhelm-Allee, D-51368 Leverkusen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1239":{"atc":"C01DA02","inn":"gliceriltrinitrat","naziv-lijeka":"NIRMIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 5 mg\/1.6 ml, Ukupno 50 ampula sa 1.6 ml koncentrata za rastvor za infuziju (50 x 1.6 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/213 od 27.06.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1240":{"atc":"C01DA02","inn":"gliceriltrinitrat","naziv-lijeka":"NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M.","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 5mg\/1.5ml, Ukupno 10 ampula sa po 1.5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/419 od 03.11.2015","proizvodac":"Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A., Italija, Via De Ambrosiis 2\/6, 15067 Novi Ligure","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1241":{"atc":"C01DA02","inn":"gliceriltrinitrat","naziv-lijeka":"NITROGLICERINA BIOINDUSTRIA L.I.M.","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 50mg\/50ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 50ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/418 od 03.11.2015","proizvodac":"Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A., Italija, Via De Ambrosiis 2\/6, 15067 Novi Ligure","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1242":{"atc":"J01XX07","inn":"nitroksolin","naziv-lijeka":"NITROXOLIN FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 250mg, Ukupno 90 kapsula, mekih u blisteru (9x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/108 od 28.01.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1243":{"atc":"J01XX07","inn":"nitroksolin","naziv-lijeka":"NITROXOLIN FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 250mg, Ukupno 10 kapsula, mekih, u blisteru (1x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/106 od 28.01.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1244":{"atc":"J01XX07","inn":"nitroksolin","naziv-lijeka":"NITROXOLIN FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 250mg, Ukupno 30 kapsula, mekih, u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/107 od 28.01.2013","proizvodac":"Chephasaar Chemische-Pharmazeutische Fabrik GmbH, Njema\u010dka, Muhlstrasse 50, 66386 St. Ingbert","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA PROMET I USLUGE \"MIP PHARMA CG\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1245":{"atc":"L03AA02","inn":"filgrastim","naziv-lijeka":"NIVESTIM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 30M.j.\/0.5ml, Ukupno 5 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa 0.5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/436 od 28.10.2014","proizvodac":"Hospira Enterprises B.V., Holandija, Randstad 22-11, 1316 BN Almere","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item1246":{"atc":"L03AA02","inn":"filgrastim","naziv-lijeka":"NIVESTIM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 12M.j.\/0.2ml, Ukupno 5 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa 0.2ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/435 od 28.10.2014","proizvodac":"Hospira Enterprises B.V., Holandija, Randstad 22-11, 1316 BN Almere","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item1247":{"atc":"L03AA02","inn":"filgrastim","naziv-lijeka":"NIVESTIM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 48M.j.\/0.5ml, Ukupno 5 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa 0.5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/437 od 28.10.2014","proizvodac":"Hospira Enterprises B.V., Holandija, Randstad 22-11, 1316 BN Almere","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item1248":{"atc":"H02AB07","inn":"prednizon","naziv-lijeka":"NIZON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/9 od 17.07.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1249":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"NOLPAZA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 40mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 40mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/456 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1250":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"NOLPAZA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 40mg, Ukupno 28 gastrorezistentnih tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/452 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1251":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"NOLPAZA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 20mg, Ukupno 28 gastrorezistentnih tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/451 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1252":{"atc":"L02BA01","inn":"tamoksifen","naziv-lijeka":"NOLVADEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/412 od 30.08.2013","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1253":{"atc":"N02CA52","inn":"propifenazon, kofein, mekloksamin, kamilofin, ergotamin","naziv-lijeka":"NOMIGREN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200 mg + 80 mg + 25 mg + 20 mg + 0.75 mg, ukupno 10 tableta u bo\u010dici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/21 od 15.06.2011","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1254":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"NORDITROPIN\u00ae NORDILET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 15mg\/1.5ml, Ukupno 1 pen sa ulo\u0161kom sa 1.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/190 od 07.05.2014","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1255":{"atc":"A07AA11","inn":"rifaksimin","naziv-lijeka":"NORMIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 12 film tableta u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/221 od 26.04.2018","proizvodac":"Alfasigma S.p.A., Italija, Via Enrico Fermi, 1 - 65020 Alanno (PE)","nosilac-dozvole":"\"GOODWILL PHARMA\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U PODGORICA, Podgorica"},"item1256":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"NORVASC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/479 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1257":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"NORVASC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/480 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Heinrich-Mack-Strasse 35, 89257 Illertissen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1258":{"atc":"J05AE03","inn":"ritonavir","naziv-lijeka":"NORVIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 30 film tableta u bo\u010dici, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/174 od 15.11.2012","proizvodac":"Abbott GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Knollstrasse, 67061 Ludwigshafen","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1259":{"atc":"A10AD05","inn":"insulin aspart","naziv-lijeka":"NOVOMIX\u00ae30 FLEXPEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100 j.\/ml, Ukupno 5 penova sa po 3 ml suspenzije u ulo\u0161ku (5x3ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/34 od 15.06.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd Novo Nordisk Production SAS, Francuska, 45, Avenue d\u2019Orleans, Chartres","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1260":{"atc":"A10AB05","inn":"insulin aspart","naziv-lijeka":"NOVORAPID\u00ae FLEXPEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100 j.\/ml, Ukupno 5 penova sa po 3ml rastvora u ulo\u0161ku (5x3ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/35 od 15.06.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd Novo Nordisk Production SAS, Francuska, 45, Avenue d\u2019Orleans, Chartres","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1261":{"atc":"B02BD08","inn":"eptakog alfa (aktivirani)","naziv-lijeka":"NOVOSEVEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 5mg (250K.i.j.), Ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom (1x5mg) i 1 bo\u010dica sa rastvara\u010dem (1x5.3ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/29 od 15.05.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1262":{"atc":"B02BD08","inn":"eptakog alfa (aktivirani)","naziv-lijeka":"NOVOSEVEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 5mg (250Ki.j.), Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 5ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/73 od 16.01.2017","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1263":{"atc":"B02BD08","inn":"eptakog alfa (aktivirani)","naziv-lijeka":"NOVOSEVEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 1mg (50Ki.j.), Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 1mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/74 od 16.01.2017","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1264":{"atc":"B02BD08","inn":"eptakog alfa (aktivirani)","naziv-lijeka":"NOVOSEVEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 1mg (50K.i.j.), Ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom (1x1mg) i 1 bo\u010dica sa rastvara\u010dem (1x1.1ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/28 od 15.05.2012","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1265":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"NUROFEN\u00ae EXPRESS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 200mg, Ukupno 8 kapsula mekih u blisteru (1x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/182 od 21.02.2019","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1266":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"NUROFEN\u00ae EXPRESS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 200mg, Ukupno 20 kapsula mekih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/184 od 21.02.2019","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1267":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"NUROFEN\u00ae EXPRESS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 200mg, Ukupno 10 kapsula mekih u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/183 od 21.02.2019","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1268":{"atc":"D01AA01","inn":"nistatin","naziv-lijeka":"NYSTATIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 100 000 i.j.\/g, Ukupno 1 tuba sa 20g masti (1x20g), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/37 od 17.07.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1269":{"atc":"A07AA02","inn":"nistatin","naziv-lijeka":"NYSTATIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 500 000i.j., ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonsoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/69 od 17.07.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1270":{"atc":"A07AA02","inn":"nistatin","naziv-lijeka":"NYSTATIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 100 000 i.j.\/ml, ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za oralnu suspenziju (1x24ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/68 od 17.07.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1271":{"atc":"D01AA01","inn":"nistatin","naziv-lijeka":"NYSTATIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 100 000 i.j.\/g, Ukupno 1 tuba sa 5g masti (1x5g), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/36 od 17.07.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1272":{"atc":"L04AA36","inn":"okrelizumab","naziv-lijeka":"OCREVUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 300mg\/10ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 10ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/330 od 10.09.2018","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1273":{"atc":"B02BD02","inn":"koagulacioni faktor VIII, humani","naziv-lijeka":"OCTANATE\u00ae1000","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 100i.j.\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 1000 i.j. pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica, staklena sa 10 ml rastvara\u010da u kombinovanoj kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/63 od 14.02.2014","proizvodac":"Octapharma, Francuska, 72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d Octapharma AB, \u0160vedska, Elersvagen 40, 112 75 \u0160tokholm","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item1274":{"atc":"B02BD02","inn":"koagulacioni faktor VIII, humani","naziv-lijeka":"OCTANATE\u00ae250","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 50i.j.\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 250 i.j. pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica, staklena sa 5 ml rastvara\u010da u kombinovanoj kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/65 od 14.02.2014","proizvodac":"Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d Octapharma AB, \u0160vedska, Elersvagen 40, 112 75 \u0160tokholm Octapharma, Francuska, 72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item1275":{"atc":"B02BD02","inn":"koagulacioni faktor VIII, humani","naziv-lijeka":"OCTANATE\u00ae500","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 50i.j.\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 500 i.j. pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica, staklena sa 10 ml rastvara\u010da u kombinovanoj kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/64 od 14.02.2014","proizvodac":"Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item1276":{"atc":"B02BD04","inn":"koagulacioni faktor IX","naziv-lijeka":"OCTANINE\u00ae F","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 1000i.j.\/10ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica staklena sa 10ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/511 od 02.10.2015","proizvodac":"Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d Octapharma, Francuska, 72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item1277":{"atc":"B02BD04","inn":"koagulacioni faktor IX","naziv-lijeka":"OCTANINE\u00ae F","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 250i.j.\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica staklena sa 5ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/509 od 02.10.2015","proizvodac":"Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d Octapharma, Francuska, 72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item1278":{"atc":"B02BD04","inn":"koagulacioni faktor IX","naziv-lijeka":"OCTANINE\u00ae F","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 500i.j\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica staklena sa 5ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/510 od 02.10.2015","proizvodac":"Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H, Austrija, Oberlaaer Strasse 235, 1100 Be\u010d Octapharma, Francuska, 72 rue du Marechal Foch, 67380 Lingolsheim","nosilac-dozvole":"\"MEDICA\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU NA VELIKO I MALO, EXPORT-IMPORT, PODGORICA, Podgorica"},"item1279":{"atc":"H01CB02","inn":"oktreotid","naziv-lijeka":"OCTREOTIDE BIOINDUSTRIA L.I.M.","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 0.1mg\/ml, Ukupno 10 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju\/infuziju (10x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/197 od 23.06.2016","proizvodac":"Bioindustria Laboratorio Italiano Medicinali S.p.A., Italija, Via De Ambrosiis 2\/6, 15067 Novi Ligure","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1280":{"atc":"S01BA04","inn":"prednizolon","naziv-lijeka":"OFTALMOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, suspenzija, 0.5%, ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml suspenzije, uz nastavak za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/8 od 18.03.2009","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1281":{"atc":"B03BA03","inn":"hidroksokobalamin","naziv-lijeka":"OHB12","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 2500mcg\/2ml, Ukupno 5 ampula sa 2 ml rastvora za injekciju u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/523 od 30.08.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1282":{"atc":"N06BX03","inn":"piracetam","naziv-lijeka":"OIKAMID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 400mg, Ukupno 60 kapsula u blisteru ( 6x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/327 od 31.07.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1283":{"atc":"A02BC01","inn":"omeprazol","naziv-lijeka":"OMEPRAZID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20mg, ukupno 14 kapsula u blisteru (2x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/26 od 30.03.2010","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1284":{"atc":"A02BC01","inn":"omeprazol","naziv-lijeka":"OMEPROL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20mg, Ukupno 15 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u blisteru (3x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/417 od 02.10.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1285":{"atc":"A02BC01","inn":"omeprazol","naziv-lijeka":"OMEZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih kapsula tvrdih u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/410 od 11.10.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1286":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"OMNITROPE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u ulo\u0161ku, 5mg\/1.5ml, Ukupno 1 ulo\u017eak sa 1.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/460 od 17.12.2014","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1287":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"OMNITROPE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u ulo\u0161ku, 15mg\/1.5ml, Ukupno 1 ulo\u017eak sa 1.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/462 od 17.12.2014","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1288":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"OMNITROPE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u ulo\u0161ku, 10mg\/1.5ml, Ukupno 1 ulo\u017eak sa 1.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/457 od 17.12.2014","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1289":{"atc":"R05DB13","inn":"butamirat","naziv-lijeka":"OMNITUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 0.8 mg\/ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 200 ml sirupa, uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/75 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1290":{"atc":"R05DB13","inn":"butamirat","naziv-lijeka":"OMNITUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 20mg, Ukupno 10 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/16\/2 od 08.04.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1291":{"atc":"R05DB13","inn":"butamirat","naziv-lijeka":"OMNITUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 50mg, Ukupno 10 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/16\/1 od 08.04.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1292":{"atc":"R03AC18","inn":"indakaterol","naziv-lijeka":"ONBREZ\u00ae BREEZHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, tvrda kapsula, 150mcg, ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/257 od 31.07.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1293":{"atc":"R03AC18","inn":"indakaterol","naziv-lijeka":"ONBREZ\u00ae BREEZHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, tvrda kapsula, 300mcg, ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/258 od 31.07.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1294":{"atc":"A10BH03","inn":"saksagliptin","naziv-lijeka":"ONGLYZA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2 x 14), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/105 od 12.04.2013","proizvodac":"Bristol Myers Squibb S.R.L., Italija, Contrada Fontana del Ceraso, 03012 Anagni","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1295":{"atc":"N05AH03","inn":"olanzapin","naziv-lijeka":"ONZAPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/441 od 10.09.2018","proizvodac":"Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1296":{"atc":"N05AH03","inn":"olanzapin","naziv-lijeka":"ONZAPIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/440 od 10.09.2018","proizvodac":"Actavis Ltd, Malta, BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1297":{"atc":"R01AA05","inn":"oksimetazolin","naziv-lijeka":"OPERIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za nos, rastvor, 0.05%, Ukupno 1 bo\u010dica sa kapaljkom ( 1x10ml ) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/216 od 29.05.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1298":{"atc":"R01AA05","inn":"oksimetazolin","naziv-lijeka":"OPERIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 0.05%, Ukupno 1 boca sa dozerom (1x10ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/214 od 29.05.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1299":{"atc":"R01AA05","inn":"oksimetazolin","naziv-lijeka":"OPERIL\u00ae P","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za nos, rastvor, 0.025%, Ukupno 1 bo\u010dica sa kapaljkom ( 1x10ml ) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/217 od 29.05.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1300":{"atc":"R01AA05","inn":"oksimetazolin","naziv-lijeka":"OPERIL\u00ae P","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 0.025%, Ukupno 1 boca sa dozerom (1x10ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/215 od 29.05.2013","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1301":{"atc":"N02AA01","inn":"morfin","naziv-lijeka":"ORAMORPH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 30 mg\/5ml, Ukupno 20 bo\u010dica sa po 5 ml rastvora (20 x 5 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/151 od 15.10.2012","proizvodac":"L.Molteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO S.p.A., Italija, SS 67, Frazione Granatieri, I - 50018 Scandicci, Firenca","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1302":{"atc":"N02AA01","inn":"morfin","naziv-lijeka":"ORAMORPH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 10 mg\/5ml, Ukupno 100 ml sirupa u bo\u010dici (1x100ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/149 od 15.10.2012","proizvodac":"L.Molteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO S.p.A., Italija, SS 67, Frazione Granatieri, I - 50018 Scandicci, Firenca","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1303":{"atc":"N02AA01","inn":"morfin","naziv-lijeka":"ORAMORPH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralne kapi, rastvor, 20mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa kapaljkom, sa 20 ml rastvora (1 x 20 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/153 od 15.10.2012","proizvodac":"L.Molteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO S.p.A., Italija, SS 67, Frazione Granatieri, I - 50018 Scandicci, Firenca","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1304":{"atc":"N02AA01","inn":"morfin","naziv-lijeka":"ORAMORPH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 10 mg\/5ml, Ukupno 20 bo\u010dica sa po 5 ml rastvora (20 x 5 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/150 od 15.10.2012","proizvodac":"L.Molteni & C. DEI F.LLI ALITTI SOCIETA DI ESERCIZIO S.p.A., Italija, SS 67, Frazione Granatieri, I - 50018 Scandicci, Firenca","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1305":{"atc":"H01CC01","inn":"ganireliks","naziv-lijeka":"ORGALUTRAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.25 mg\/0.5ml, ukupno jedan napunjen injekcioni \u0161pric sa rastvorom za injekciju (1x0.5ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/125 od 15.08.2012","proizvodac":"Organon Ireland Limited, Irska, Drynam Road, Swords, Co.Dublin","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1306":{"atc":"C07AB03","inn":"atenolol","naziv-lijeka":"ORMIDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/78 od 12.02.2015","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1307":{"atc":"A02BC01","inn":"omeprazol","naziv-lijeka":"ORTANOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/260 od 28.02.2017","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1308":{"atc":"J01XD01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"ORVAGIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 500mg\/100ml, Ukupno 1 boca, staklena sa 100ml rastvora za infuziju, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/325 od 15.07.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1309":{"atc":"P01AB01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"ORVAGIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 250mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/323 od 15.07.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1310":{"atc":"P01AB01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"ORVAGIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/324 od 15.07.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1311":{"atc":"J01XD01","inn":"metronidazol","naziv-lijeka":"ORVAGIL\u00ae D","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/326 od 15.07.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1312":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"OSPAMOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 500mg\/5ml, ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 12 g pra\u0161ka za oralnu suspenziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/76 od 28.01.2013","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1313":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"OSPAMOX\u00ae DT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 500mg, ukupno 14 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/56 od 28.01.2013","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1314":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"OSPAMOX\u00ae DT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 1000mg, ukupno 14 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/57 od 28.01.2013","proizvodac":"Sandoz GmbH, Austrija, Biochemiestrasse 10, Kundl","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1315":{"atc":"S02CA01","inn":"prednizolon, tirotricin, tetrakain","naziv-lijeka":"OTOL H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za u\u0161i, rastvor, 1 mg\/g + 0.1 mg\/g + 10 mg\/g, ukupno 10 g rastvora u staklenoj bo\u010dici sa kapaljkom, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/30 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1316":{"atc":"G03GA08","inn":"horiogonadotropin alfa","naziv-lijeka":"OVITRELLE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 250mcg\/0.5ml, Ukupno 0.5ml rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu (1x0.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/399 od 31.07.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1317":{"atc":"G03GA08","inn":"horiogonadotropin alfa","naziv-lijeka":"OVITRELLE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 250mcg\/0.5ml, Ukupno 0.5ml rastvora za injekciju u penu sa ulo\u0161kom (1x0.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/400 od 31.07.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1318":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"OXALIPLATIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 50 mg\/10 ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/507 od 09.12.2013","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1319":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"OXALIPLATIN EBEWE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg\/20 ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/506 od 09.12.2013","proizvodac":"Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg.KG, Austrija, Mondseestrasse 11, 4866 Unterach","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1320":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"OXALIPLATIN PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 5 mg\/ml, ukupno jedna bo\u010dica, staklena sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/517 od 30.08.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1321":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"OXALIPLATIN PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 5 mg\/ml, Ukupno jedna bo\u010dica, staklena sa 20 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/516 od 30.08.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1322":{"atc":"L01CD01","inn":"paklitaksel","naziv-lijeka":"PACLITAXEL PHARMASWISS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 30mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju (1x5ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/186 od 21.12.2012","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Milorada Jovanovi\u0107a 9, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1323":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"PALITREX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/5 od 12.04.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1324":{"atc":"J01DB01","inn":"cefaleksin","naziv-lijeka":"PALITREX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 250 mg\/5ml, ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa pra\u0161kom za pripremu 100 ml suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/6 od 12.04.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1325":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"PANADOL\u00ae ADVANCE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 12 film tableta u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/417 od 28.10.2014","proizvodac":"Omega Pharma Manufacturing GmbH& Co KG, Njema\u010dka, Benzsstrasse 25, 71083 Herrenberg Catalent UK Packing Limited, Velika Britanija, Sedge Close Great Oakley Corby, Northamptonshire GlaxoSmithKline Dungarvan LTD, Irska, Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford S.C. Europharm S.A., Rumunija, 2 Panselelor St, Brasov, County of Brasov, code 500419","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1326":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"PANADOL\u00ae BABY","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 120mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 100ml oralne suspenzije uz \u0161pric za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/235 od 22.06.2015","proizvodac":"Farmaclair, Francuska, 440 avenue du General de Gaulle, 14200 Herouville Saint Clair","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1327":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, kofein","naziv-lijeka":"PANADOL\u00ae EXTRA ADVANCE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg + 65mg, Ukupno 12 film tableta u blisteru (1x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/416 od 28.10.2014","proizvodac":"GlaxoSmithKline Dungarvan LTD, Irska, Knockbrack, Dungarvan, Co Waterford Omega Pharma Manufacturing GmbH& Co KG, Njema\u010dka, Benzsstrasse 25, 71083 Herrenberg","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1328":{"atc":"J01DD08","inn":"cefiksim","naziv-lijeka":"PANCEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, ukupno 10 film tableta u blisteru (2x5), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/32 od 28.05.2010","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1329":{"atc":"J01DD08","inn":"cefiksim","naziv-lijeka":"PANCEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralnu suspenziju, 100mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa granulama za pripremu 100ml oralne suspenzije, uz plasti\u010dnu ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/175 od 21.12.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1330":{"atc":"J01CE30","inn":"benzilpenicilin, prokain benzilpenicilin","naziv-lijeka":"PANCILLIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za suspenziju za injekciju, 200 000i.j. + 600 000i.j., Ukupno 50 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za suspenziju za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/99 od 02.02.2016","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1331":{"atc":"J07BB02","inn":"vakcina protiv gripa (inaktivisana, rascijepana virusna \u010destica)","naziv-lijeka":"PANENZA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju, 15mcg\/0.5ml, ukupno 5 ml suspenzije za injekciju u bo\u010dici, 10 bo\u010dica u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/1 od 22.01.2010","proizvodac":"Sanofi Pasteur, Francuska, Campus Merieux 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l\u2019Etoile Sanofi Pasteur, Francuska, Parc Industriel d\u2019Incarville, 27100 Val de Reuil","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1332":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"PANKLAV","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 125 mg\/5ml + 31.25 mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa pra\u0161kom za pripremu 100 ml suspenzije, uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/54 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1333":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"PANKLAV","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500 mg + 125 mg, ukupno 20 film tableta u staklenoj bo\u010dici, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/31 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1334":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"PANKLAV\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250 mg + 125 mg, Ukupno 15 film tableta u bo\u010dici, staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/62 od 10.03.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1335":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"PANKLAV FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 250 mg\/5ml + 62.5 mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa pra\u0161kom za pripremu 100 ml suspenzije, uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/57 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1336":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"PANKLAV 2X","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 875 mg + 125 mg, ukupno 14 film tableta u staklenoj bo\u010dici, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/32 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1337":{"atc":"J01CR02","inn":"amoksicilin, klavulanska kiselina","naziv-lijeka":"PANKLAV 2X","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralnu suspenziju, 400mg\/5ml + 57mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa granulama za pripremu 140 ml suspenzije, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/55 od 28.05.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1338":{"atc":"A06AB02","inn":"bisakodil","naziv-lijeka":"PANLAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 5mg, Ukupno 30 gastrorezistentnih tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/280 od 15.07.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1339":{"atc":"A06AB02","inn":"bisakodil","naziv-lijeka":"PANLAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Supozitorija, 10mg, Ukupno 6 supozitorija u blisteru (1x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/473 od 17.12.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1340":{"atc":"J01CE01","inn":"benzilpenicilin","naziv-lijeka":"PAN-PENI G SODIUM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1M i.j., Ukupno 50 bo\u010dica staklenih sa 0.6g pra\u0161ka za rastvor za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/409 od 03.11.2015","proizvodac":"Panpharma, Francuska, ZI du Clairay-Luitr\u00e9, 35133 Fougeres","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1341":{"atc":"A11HA31","inn":"kalcijum pantotenat","naziv-lijeka":"PANTHENOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Komprimovana lozenga, 120mg, Ukupno 20 komprimovanih lozengi u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/179 od 29.05.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1342":{"atc":"D03AX03","inn":"dekspantenol","naziv-lijeka":"PANTHENOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 5%, Tuba sa 30g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/178 od 29.05.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1343":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"PANTOPRAZOL SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 40mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih tableta u blisteru (1x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/530 od 17.12.2014","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1344":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"PANTOPRAZOL SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 20mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih tableta u blisteru (1x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/529 od 17.12.2014","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1345":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"PARACETAMOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 120mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 100 ml sirupa, sa plasti\u010dnom graduiranom ka\u0161i\u010dicom 2.5ml\/5ml, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/17 od 15.06.2011","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1346":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"PARACETAMOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 120mg\/5ml, Ukupno 1 boca staklena sa 100ml sirupa (uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/278 od 10.07.2017","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1347":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"PARACETAMOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 500mg, ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/16 od 15.06.2011","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1348":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"PARACETAMOL ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 120mg\/5ml, Ukupno1 bo\u010dica staklena sa 100 ml oralnog rastvora (uz \u010da\u0161icu za doziranje) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/38 od 14.02.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1349":{"atc":"N02BE01","inn":"paracetamol","naziv-lijeka":"PARACETAMOL PHARMASWISS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 10mg\/ml, Ukupno 10 boca, staklenih sa 100ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/357 od 28.10.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1350":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, fenilefrin","naziv-lijeka":"PARALEN\u00ae HOT DRINK LIMUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 650mg + 10mg, Ukupno 6 kesica sa 5 g pra\u0161ka za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/287 od 18.10.2016","proizvodac":"Zentiva, k.s., \u010ce\u0161ka Republika, U kabelovny 130, 120 37 Prague 10, Dolni Mecholupy","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1351":{"atc":"L01CD01","inn":"paklitaksel","naziv-lijeka":"PATAXEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 30mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 5ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/261 od 15.05.2017","proizvodac":"Vianex S.A. - Plant C, Gr\u010dka, 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1352":{"atc":"L01CD01","inn":"paklitaksel","naziv-lijeka":"PATAXEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/16.7ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 16.7ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/259 od 15.05.2017","proizvodac":"Vianex S.A. - Plant C, Gr\u010dka, 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1353":{"atc":"L01CD01","inn":"paklitaksel","naziv-lijeka":"PATAXEL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 300mg\/50ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 50ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/258 od 15.05.2017","proizvodac":"Vianex S.A. - Plant C, Gr\u010dka, 16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki, 15351","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1354":{"atc":"L03AB11","inn":"peginterferon alfa-2a","naziv-lijeka":"PEGASYS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 135 mcg\/0.5ml, ukupno 1 napunjen injekcioni \u0161pric sa iglom (1x0.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/66 od 03.10.2011","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1355":{"atc":"L03AB11","inn":"peginterferon alfa-2a","naziv-lijeka":"PEGASYS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 180 mcg\/0.5ml, ukupno 1 napunjen injekciopni \u0161pric sa iglom (1x0.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/67 od 03.10.2011","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1356":{"atc":"L01BA04","inn":"pemetreksed","naziv-lijeka":"PEMETREKSED PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 1000mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/191 od 01.03.2018","proizvodac":"Pharmachemie B.V, Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Teva Gy\u00f3gyszergy\u00e1r Zrt., Ma\u0111arska, T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly \u00fat 82., G\u00f6d\u00f6ll\u00f6, 2100 Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1357":{"atc":"L01BA04","inn":"pemetreksed","naziv-lijeka":"PEMETREKSED PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 500mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/190 od 01.03.2018","proizvodac":"Pharmachemie B.V, Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Teva Gy\u00f3gyszergy\u00e1r Zrt., Ma\u0111arska, T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly \u00fat 82., G\u00f6d\u00f6ll\u00f6, 2100 Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1358":{"atc":"L01BA04","inn":"pemetreksed","naziv-lijeka":"PEMETREKSED PLIVA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/189 od 01.03.2018","proizvodac":"Pharmachemie B.V, Holandija, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem Teva Gy\u00f3gyszergy\u00e1r Zrt., Ma\u0111arska, T\u00e1ncsics Mih\u00e1ly \u00fat 82., G\u00f6d\u00f6ll\u00f6, 2100 Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1359":{"atc":"A07EC02","inn":"mesalazin","naziv-lijeka":"PENTASA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 500mg, Ukupno 100 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (10x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/408 od 28.10.2014","proizvodac":"Ferring International Center SA, \u0160vajcarska, Chemin de la Vergognausaz 50, 1162 St-Prex","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1360":{"atc":"J07CA06","inn":"vakcina protiv H. influenzae tip B, adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna pertusisa i inaktivisana poliomijelitisa 1, 2 i 3","naziv-lijeka":"PENTAXIM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, (30 i.j.+40 i.j.+25 mcg+25 mcg+40 D.J.+8 D.J.+32 D.J.+10 mcg)\/0.5ml, Ukupno 1 bo\u010dica i 1 injekcioni \u0161pric(1x0.5ml) sa dodatkom jedne ili dvije igle u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/130 od 17.07.2012","proizvodac":"Sanofi Aventis Zrt., Ma\u0111arska, Campona u.l. (Harbor park), 1225, Budimpe\u0161ta","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1361":{"atc":"J07CA06","inn":"vakcina protiv H. influenzae tip B, adsorbovana difterije i tetanusa i acelularna pertusisa i inaktivisana poliomijelitisa 1, 2 i 3","naziv-lijeka":"PENTAXIM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, (30i.j.+40i.j.+25mcg+25mcg+40DJ+8DJ+32DJ+10mcg)\/0.5ml, Ukupno 1 bo\u010dica i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa iglom (1x0.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/147 od 28.05.2010","proizvodac":"Sanofi Pasteur, Francuska, Campus Merieux 1541 avenue Marcel Merieux, 69280 Marcy l\u2019Etoile Sanofi Pasteur, Francuska, Parc Industriel d\u2019Incarville, 27100 Val de Reuil","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1362":{"atc":"J01CA01","inn":"ampicilin","naziv-lijeka":"PENTREXYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/3 od 25.02.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1363":{"atc":"A02BC05","inn":"esomeprazol","naziv-lijeka":"PEPTIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 40mg, Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/243 od 26.04.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1364":{"atc":"G03GA30","inn":"folitropin alfa, lutropin alfa","naziv-lijeka":"PERGOVERIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 150i.j. + 75i.j., Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica staklena sa rastvara\u010dem u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/164 od 01.03.2018","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari) Merck Serono SA, \u0160vajcarska, Succursale d\u2019Aubonne, Zone industrielle de l\u2019Ouriettaz, 1170 Aubonne","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1365":{"atc":"L01XC13","inn":"pertuzumab","naziv-lijeka":"PERJETA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 420mg, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 14 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/60 od 10.03.2014","proizvodac":"Roche Pharma AG, Njema\u010dka, Emil-Barell-Strasse 1, Grenzach-Wyhlen","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1366":{"atc":"HN05CM","inn":"valerijana (Valeriana officinalis), suvi ekstrakt korijena, mati\u010dnjak (Melissa officinalis), suvi ekstrakt lista, nana (Mentha piperita), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PERSEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 50 mg + 25 mg + 25 mg, ukupno 40 oblo\u017eenih tableta u blisteru (4x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/9 od 30.03.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1367":{"atc":"HN05CM","inn":"valerijana (Valeriana officinalis), suvi ekstrakt korijena, mati\u010dnjak (Melissa officinalis), suvi ekstrakt lista, nana (Mentha piperita), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PERSEN\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 125 mg + 25 mg + 25 mg, ukupno 20 kapsula tvrdih u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/25 od 30.03.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1368":{"atc":"N03AA02","inn":"fenobarbital","naziv-lijeka":"PHENOBARBITON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/79 od 12.02.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1369":{"atc":"C05CA03","inn":"diosmin","naziv-lijeka":"PHLEBODIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/160 od 24.04.2014","proizvodac":"Innothera Chouzy, Francuska, Lieu-dit \"L Isle Vert\" rue Rene Chantereau, 41150 Chouzy sur Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1370":{"atc":"C05CA03","inn":"diosmin","naziv-lijeka":"PHLEBODIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 15 film tableta u blisteru (1x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/161 od 24.04.2014","proizvodac":"Innothera Chouzy, Francuska, Lieu-dit \"L Isle Vert\" rue Rene Chantereau, 41150 Chouzy sur Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1371":{"atc":"A11AA02","inn":"vitamin B12, vitamin C, nikotinamid, vitamin A, vitamin B6, fosfor, kalcijum, folna kiselina, kalcijum pantotenat, vitamin D3, vitamin B1, vitamin B2","naziv-lijeka":"PIKOVIT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 0.2mcg + 10mg + 3mg + 600i.e. + 0.3mg + 10mg + 12.5mg + 0.04mg + 1.2mg + 80i.e. + 0.25mg + 0.3mg, Ukupno 30 oblo\u017eenih tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/233 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1372":{"atc":"A11BA..","inn":"retinol, holekalciferol, askorbinska kiselina, tiamin, riboflavin, piridoksin, cijankobalamin, nikotinamid, dekspantenol","naziv-lijeka":"PIKOVIT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, (900 i.e. + 100 i.e. + 50mg + 1mg + 1mg + 0.6mg + 1mcg + 5mg + 2mg)\/5ml, Ukupno jedna boca staklena sa 150ml sirupa (uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/232 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1373":{"atc":"D11AX01","inn":"minoksidil","naziv-lijeka":"PILFUD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 2%, ukupno 1 bo\u010dica sa 60 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/7 od 15.06.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1374":{"atc":"D11AX01","inn":"minoksidil","naziv-lijeka":"PILFUD\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za ko\u017eu, rastvor, 5%, ukupno 1 bo\u010dica sa 60 ml rastvora u kartonskoj kutijiu","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/8 od 15.06.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1375":{"atc":"J01DE01","inn":"cefepim","naziv-lijeka":"PIMEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 2g, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju ili infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/116 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1376":{"atc":"J01DE01","inn":"cefepim","naziv-lijeka":"PIMEF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1g, ukupno 5 staklenih bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju ili infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/115 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1377":{"atc":"J01CR05","inn":"piperacilin, tazobaktam","naziv-lijeka":"PIPERACILLIN\/TAZOBACTAM PANPHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 4 g + 500 mg, ukupno 10 bo\u010dica sa pra\u0161kom za ratvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/233 od 27.06.2013","proizvodac":"Panpharma, Francuska, ZI du Clairay-Luitr\u00e9, 35133 Fougeres, u saradni sa Rotexmedica GmbH, Njema\u010dka, Arzneimittelwerk, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1378":{"atc":"N06BX03","inn":"piracetam","naziv-lijeka":"PIRACETAM SOTEX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 200mg\/ml, Ukupno 10 ampula staklenih sa po 5ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/265 od 10.07.2017","proizvodac":"CJSC Sotex PharmFirm, Ruska Federacija, Bld. 10, bld. 11, bld. 12 Belikovo village ,,Bereznyakovskoe rural settlement, Sergiev-Posad municipal district,, Moscow region, 141345","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1379":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"PIRAMIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/279 od 24.04.2014","proizvodac":"Lek S.A, Poljska, ul Podlipie 16, 95010 Strykow Lek S.A., Poljska, Domaniewska 50C, 02-627 Warszawa","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1380":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"PIRAMIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/278 od 24.04.2014","proizvodac":"Lek S.A, Poljska, ul Podlipie 16, 95010 Strykow Lek S.A., Poljska, Domaniewska 50C, 02-627 Warszawa","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1381":{"atc":"C09BA05","inn":"ramipril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"PIRAMIL\u00ae H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg + 12.5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/371 od 18.10.2016","proizvodac":"Lek S.A, Poljska, ul Podlipie 16, 95010 Strykow Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179 Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana Lek S.A., Poljska, Domaniewska 50C, 02-627 Warszawa","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1382":{"atc":"C09BA05","inn":"ramipril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"PIRAMIL\u00ae H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 25mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/372 od 18.10.2016","proizvodac":"Lek S.A, Poljska, ul Podlipie 16, 95010 Strykow Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179 Lek S.A., Poljska, Domaniewska 50C, 02-627 Warszawa Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1383":{"atc":"N04BB01","inn":"amantadin","naziv-lijeka":"PK-MERZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 200mg\/500ml, Ukupno 10 boca plasti\u010dnih sa po 500ml rastvora za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/107 od 08.04.2016","proizvodac":"Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Njema\u010dka, Ludwigstrasse 22, Reinheim","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1384":{"atc":"N04BB01","inn":"amantadin","naziv-lijeka":"PK-MERZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/106 od 08.04.2016","proizvodac":"Merz Pharma GmbH & Co.KGaA, Njema\u010dka, Ludwigstrasse 22, Reinheim","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1385":{"atc":"B05AA01","inn":"albumin, humani","naziv-lijeka":"PLASBUMIN\u00ae-20 (LOW ALUMINUM)","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za infuziju, 20%, ukupno 1 bo\u010dica sa 50 ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/11\/12 od 15.06.2011","proizvodac":"Talecris Biotherapeutics, GmbH, Njema\u010dka, Atricom Burogebaude, Turm 10, Lyoner Strasse 15, 60528, Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DUBAI DOO Cetinje PJ Podgorica, Podgorica"},"item1386":{"atc":"B01AC04","inn":"klopidogrel","naziv-lijeka":"PLAVIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 75mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/6 od 20.01.2010","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 1, rue de la Vierge, Ambares et Lagrave, 33565 Carbon Blanc Cedex","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1387":{"atc":"N02BE71","inn":"paracetamol, propifenazon, kofein, kodein","naziv-lijeka":"PLIVADON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 210 mg + 250 mg + 25 mg + 10 mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/505 od 09.12.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1388":{"atc":"G01AA51","inn":"nistatin, neomicin, polimiksin B","naziv-lijeka":"POLYGYNAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vaginalna kapsula, meka, 100 000 i.j. + 35 000 i.j. + 35 000 i.j., Ukupno 12 vaginalnih kapsula, mekih u blisteru (2x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/320 od 31.07.2013","proizvodac":"Innothera Chouzy, Francuska, Lieu-dit \"L Isle Vert\" rue Rene Chantereau, 41150 Chouzy sur Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1389":{"atc":"G01AA51","inn":"nistatin, neomicin, polimiksin B","naziv-lijeka":"POLYGYNAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vaginalna kapsula, meka, 100 000 i.j. + 35 000 i.j. + 35 000 i.j., Ukupno 6 vaginalnih kapsula, mekih u blisteru (1x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/321 od 31.07.2013","proizvodac":"Innothera Chouzy, Francuska, Lieu-dit \"L Isle Vert\" rue Rene Chantereau, 41150 Chouzy sur Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1390":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"PORTALAK\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 66.7g\/100ml, Ukupno 1 boca sa 250 ml sirupa (1 x 250 ml), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/100 od 25.02.2013","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1391":{"atc":"A06AD11","inn":"laktuloza","naziv-lijeka":"PORTALAK\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 66.7g\/100ml, Ukupno 1 boca sa 500 ml sirupa (1 x 500 ml).","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/99 od 25.02.2013","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1392":{"atc":"D08AG02","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"POVIDON JOD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ko\u017eu, 10%, Ukupno 1 vi\u0161edozni kontejner, plasti\u010dni sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/115 od 14.02.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1393":{"atc":"G01AX11","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"POVIDON JOD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Vagitorija, 200mg, Ukupno 14 vagitorija u blisteru (2x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/114 od 14.02.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1394":{"atc":"D08AG02","inn":"povidon jod","naziv-lijeka":"POVIDON JOD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pjena za ko\u017eu, 7.5%, Ukupno 1 vi\u0161edozni kontejner, plasti\u010dni sa 500 ml rastvora","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/113 od 14.02.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1395":{"atc":"B01AE07","inn":"dabigatraneteksilat","naziv-lijeka":"PRADAXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 110mg, Ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/300 od 30.08.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1396":{"atc":"B01AE07","inn":"dabigatraneteksilat","naziv-lijeka":"PRADAXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 75mg, Ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/298 od 30.08.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1397":{"atc":"B01AE07","inn":"dabigatraneteksilat","naziv-lijeka":"PRADAXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, ukupno 60 kapsula tvrdih u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/302 od 30.08.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1398":{"atc":"B01AE07","inn":"dabigatraneteksilat","naziv-lijeka":"PRADAXA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 110mg, Ukupno 60 kapsula u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/301 od 30.08.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1399":{"atc":"C10AA03","inn":"pravastatin","naziv-lijeka":"PRALIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/152 od 28.05.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1400":{"atc":"C10AA03","inn":"pravastatin","naziv-lijeka":"PRALIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, ukupno 30 tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/153 od 28.05.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1401":{"atc":"N06AB10","inn":"escitalopram","naziv-lijeka":"PRAMES\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/277 od 05.08.2019","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1402":{"atc":"C10AA03","inn":"pravastatin","naziv-lijeka":"PRAVACOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/445 od 04.10.2013","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1403":{"atc":"C10AA03","inn":"pravastatin","naziv-lijeka":"PRAVACOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/444 od 04.10.2013","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1404":{"atc":"V03AB37","inn":"idarucizumab","naziv-lijeka":"PRAXBIND\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 2.5g\/50ml, Ukupno 2 bo\u010dice staklene sa po 50ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/402 od 06.12.2017","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Birkendorfer Strasse 65, 88397 Biberach \/ Riss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1405":{"atc":"C01EB15","inn":"trimetazidin","naziv-lijeka":"PREDUCTAL\u00ae MR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 35mg, Ukupno 60 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (2x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/346 od 19.09.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1406":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"PREGABALIN MYLAN PHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 75mg, Ukupno 56 kapsula tvrdih u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/168 od 01.03.2018","proizvodac":"Mylan Hungary Kft., Ma\u0111arska, Mylan utca 1., Kom\u00e1rom, 2900 McDermott Laboratories Limited T\/A Gerard Laboratories T\/A Mylan Dublin, Irska, Unit 35\/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Mylan B.V., Holandija, Dieselweg 25, Bunschoten Spakenburg, 3752LB","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1407":{"atc":"N03AX16","inn":"pregabalin","naziv-lijeka":"PREGABALIN MYLAN PHARMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, Ukupno 56 kapsula tvrdih u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/169 od 01.03.2018","proizvodac":"Mylan Hungary Kft., Ma\u0111arska, Mylan utca 1., Kom\u00e1rom, 2900 McDermott Laboratories Limited T\/A Gerard Laboratories T\/A Mylan Dublin, Irska, Unit 35\/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Mylan B.V., Holandija, Dieselweg 25, Bunschoten Spakenburg, 3752LB","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1408":{"atc":"G03GA01","inn":"horionski gonadotropin","naziv-lijeka":"PREGNYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 1500i.j., Ukupno 3 ampule sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 3 ampule sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/537 od 03.12.2015","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1409":{"atc":"G03GA01","inn":"horionski gonadotropin","naziv-lijeka":"PREGNYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 5000i.j., Ukupno 1 ampula sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju i 1 ampula sa 1ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/538 od 03.12.2015","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1410":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"PRENESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/169 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1411":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"PRENESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/168 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1412":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"PRENESSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/170 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1413":{"atc":"C09BA04","inn":"perindopril, indapamid","naziv-lijeka":"PRENEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2 mg + 0.625 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/135 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1414":{"atc":"C09BA04","inn":"perindopril, indapamid","naziv-lijeka":"PRENEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8 mg + 2.5 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/137 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1415":{"atc":"C09BA04","inn":"perindopril, indapamid","naziv-lijeka":"PRENEWEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4 mg + 1.25 mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/136 od 08.04.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1416":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"PRESOLOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/225 od 10.06.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1417":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"PRESOLOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5mg\/5ml, Ukupno 5 ampula sa po 5 ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/227 od 10.06.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1418":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"PRESOLOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/224 od 10.06.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1419":{"atc":"C07AB02","inn":"metoprolol","naziv-lijeka":"PRESOLOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 30 fillm tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/226 od 10.06.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1420":{"atc":"R06AX13","inn":"loratadin","naziv-lijeka":"PRESSING","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 10 tableta u blisteru (1x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/131 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1421":{"atc":"R06AX13","inn":"loratadin","naziv-lijeka":"PRESSING","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 5mg\/5ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 120 ml sirupa, uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/60 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1422":{"atc":"J07AL02","inn":"vakcina pneumokokna, polisaharidna, konjugovana (13-valentna, adsorbovana)","naziv-lijeka":"PREVENAR 13\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, (2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 4.4mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg)\/0.5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.5ml suspenzije za injekciju (sa jednom injekcionom iglom) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/304 od 19.09.2014","proizvodac":"Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija, New Lane, Havant, Hampshire P09 2NG","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1423":{"atc":"J07AL02","inn":"vakcina pneumokokna, polisaharidna, konjugovana (13-valentna, adsorbovana)","naziv-lijeka":"PREVENAR 13\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, (2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 4.4mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg + 2.2mcg)\/0.5ml, Ukupno 10 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa po 0.5ml suspenzije za injekciju (sa 10 injekcionih igala) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/305 od 19.09.2014","proizvodac":"Wyeth Pharmaceuticals, Velika Britanija, New Lane, Havant, Hampshire P09 2NG","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1424":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"PREXANIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u kontejneru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/57 od 11.01.2016","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1425":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"PREXANIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u kontejneru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/56 od 11.01.2016","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1426":{"atc":"C09BA04","inn":"perindopril, indapamid","naziv-lijeka":"PREXANIL\u00ae COMBI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg + 1.25mg, Ukupno 30 film tableta u kontejneru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/78 od 11.01.2016","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1427":{"atc":"C09BA04","inn":"perindopril, indapamid","naziv-lijeka":"PREXANIL\u00ae COMBI HD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg + 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u kontejneru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/79 od 11.01.2016","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1428":{"atc":"C09BA04","inn":"perindopril, indapamid","naziv-lijeka":"PREXANIL\u00ae COMBI LD","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg + 0.625mg, Ukupno 30 film tableta u kontejneru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/58 od 11.01.2016","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1429":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"PREXANOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 5mg, Ukupno 30 tableta u kontejneru, plasti\u010dnom (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/466 od 17.12.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1430":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"PREXANOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 10mg, Ukupno 30 tableta u kontejneru, plasti\u010dnom (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/465 od 17.12.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1431":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"PREXANOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg + 10mg, Ukupno 30 tableta u kontejneru, plasti\u010dnom (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/463 od 17.12.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1432":{"atc":"C09BB04","inn":"perindopril, amlodipin","naziv-lijeka":"PREXANOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg + 5mg, Ukupno 30 tableta u kontejneru, plasti\u010dnom (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/464 od 17.12.2014","proizvodac":"Les Laboratoires Servier Industrie, Francuska, 905 route de Saran, 45520 Gidy Servier (Ireland) Industries Ltd, Irska, Moneylands, Gorey Road, Arklow, Co. Wicklow Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Poljska, Annopol 6B, Warszawa, 03-236","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1433":{"atc":"C09AA08","inn":"cilazapril","naziv-lijeka":"PRILAZID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/207 od 15.01.2018","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1434":{"atc":"C09AA08","inn":"cilazapril","naziv-lijeka":"PRILAZID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/208 od 15.01.2018","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1435":{"atc":"C09BA08","inn":"cilazapril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"PRILAZID\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg + 12.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/186 od 15.05.2017","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd, u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1436":{"atc":"C09AA02","inn":"enalapril","naziv-lijeka":"PRILENAP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, ukupno 20 (2x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/76 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1437":{"atc":"C09AA02","inn":"enalapril","naziv-lijeka":"PRILENAP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, ukupno 20 (2x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/68 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1438":{"atc":"C09BA02","inn":"enalapril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"PRILENAP H","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10 mg + 25 mg, ukupno 20 (2x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/33 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1439":{"atc":"C09BA02","inn":"enalapril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"PRILENAP HL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10 mg + 12.5 mg, ukupno 20 (2x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/34 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1440":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"PRILINDA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/445 od 03.12.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1441":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"PRILINDA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/444 od 03.12.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1442":{"atc":"C09AA05","inn":"ramipril","naziv-lijeka":"PRILINDA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/446 od 03.12.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1443":{"atc":"C09BA05","inn":"ramipril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"PRILINDA\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2.5mg + 12.5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/426 od 15.06.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1444":{"atc":"C09BA05","inn":"ramipril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"PRILINDA\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg + 25mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/427 od 15.06.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1445":{"atc":"J01DB04","inn":"cefazolin","naziv-lijeka":"PRIMACEPH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 1g, Ukupno 50 bo\u010dica sa po 1g pra\u0161ka (50 x 1 g), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/201 od 21.12.2012","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Milorada Jovanovi\u0107a 9, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1446":{"atc":"V08CA10","inn":"gadoksetinska kiselina","naziv-lijeka":"PRIMOVIST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 0.25mmol\/ml, 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 10 ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/10 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Pharma AG, Njema\u010dka, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1447":{"atc":"C07AB03","inn":"atenolol","naziv-lijeka":"PRINORM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 14 tableta u blisteru (2x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/370 od 23.06.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1448":{"atc":"J07BD52","inn":"vakcina protiv morbila, parotitisa i rubeole, \u017eiva atenuirana","naziv-lijeka":"PRIORIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 10exp3 CCID50\/0.5ml + 10exp3.7 CCID50\/0.5ml + 10exp3CCID50\/0.5ml, Ukupno 100 liobo\u010dica sa rastvara\u010dem u ampuli (100x0.5ml), u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/135 od 26.02.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, Rue de l Institut, 89, 1330 Rixensart","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1449":{"atc":"J07BD52","inn":"vakcina protiv morbila, parotitisa i rubeole, \u017eiva atenuirana","naziv-lijeka":"PRIORIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 10exp3 CCID50\/0.5ml + 10exp3.7 CCID50\/0.5ml + 10exp3CCID50\/0.5ml, Ukupno 1 liobo\u010dica sa rastvara\u010dem u ampuli (1x0.5ml), u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/134 od 26.02.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, Rue de l Institut, 89, 1330 Rixensart","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1450":{"atc":"S01GA51","inn":"nafazolin, borna kiselina","naziv-lijeka":"PROCULIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.3 mg\/ml + 15 mg\/ml, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 10 ml rastvora i sterilnom kapaljkom u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/100 od 30.12.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1451":{"atc":"G03DA03","inn":"hidroksiprogesteron","naziv-lijeka":"PROGESTERON DEPO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 250mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju (5x1ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/296 od 18.10.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1452":{"atc":"G03DA04","inn":"progesteron","naziv-lijeka":"PROGESTOGEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 10mg\/g, Ukupno 1 tuba sa doznim aplikatorom sa 80g gela u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/363 od 02.10.2015","proizvodac":"Besins Manufacturing Belgium, Belgija, 128 Groot-Bijgaardenstraat, 1620 Drogenbos","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1453":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"PROGRAF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 0.5mg, Ukupno 30 kapsula, tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/310 od 19.09.2014","proizvodac":"Astellas Ireland Co.Ltd., Irska, Killorglin, Country Kerry","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1454":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"PROGRAF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 5mg, Ukupno 30 kapsula, tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/312 od 19.09.2014","proizvodac":"Astellas Ireland Co.Ltd., Irska, Killorglin, Country Kerry","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1455":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"PROGRAF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 1mg, Ukupno 60 kapsula, tvrdih u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/311 od 19.09.2014","proizvodac":"Astellas Ireland Co.Ltd., Irska, Killorglin, Country Kerry","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1456":{"atc":"M05BX04","inn":"denosumab","naziv-lijeka":"PROLIA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 60mg\/ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1ml rastvora za injekciju (sa 1 iglom) u blisteru u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/440 od 28.11.2014","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda Amgen Technology Ireland (ADL), Irska, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co., Dublin","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1457":{"atc":"H02AB07","inn":"prednizon","naziv-lijeka":"PRONISON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/4 od 28.01.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1458":{"atc":"C01BC03","inn":"propafenon","naziv-lijeka":"PROPAFEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 300mg, Ukupno 50 film tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/535 od 03.12.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1459":{"atc":"C01BC03","inn":"propafenon","naziv-lijeka":"PROPAFEN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 50 film tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/534 od 03.12.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1460":{"atc":"C01BC03","inn":"propafenon","naziv-lijeka":"PROPAFENON ALKALOID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/155 od 14.02.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1461":{"atc":"N01AX10","inn":"propofol","naziv-lijeka":"PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Emulzija za injekciju\/infuziju, 10mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 20ml emulzije za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/264 od 30.07.2019","proizvodac":"Fresenius Kabi Austria GmbH, Austrija, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz Fresenius Kabi AB, \u0160vedska, Rapsgatan 7, Uppsala, 75174","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1462":{"atc":"N01AX10","inn":"propofol","naziv-lijeka":"PROPOFOL 1% MCT FRESENIUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Emulzija za injekciju\/infuziju, 10mg\/ml, Ukupno 10 bo\u010dica staklenih sa po 20ml emulzije za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/265 od 30.07.2019","proizvodac":"Fresenius Kabi Austria GmbH, Austrija, Hafnerstrasse 36, 8055 Graz","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS - MONTENEGRO, PHARMASWISS DOO BEOGRAD, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1463":{"atc":"C07AA05","inn":"propranolol","naziv-lijeka":"PROPRANOLOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/131 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1464":{"atc":"C07AA05","inn":"propranolol","naziv-lijeka":"PROPRANOLOL REMEDICA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 50 film tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/384 od 11.10.2017","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Limassol Industrial Estate, 3056 Limassol","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1465":{"atc":"G04CB01","inn":"finasterid","naziv-lijeka":"PROSCAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/280 od 15.08.2014","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem Merck Sharp & Dohme Ltd, Velika Britanija, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 3JU","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1466":{"atc":"HR05WA..","inn":"br\u0161ljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PROSPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 7mg\/ml, Ukupno 1 boca, staklena sa 100ml sirupa (uz doznu mjericu) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/499 od 28.11.2014","proizvodac":"Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden","nosilac-dozvole":"\"SALVEO CG\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1467":{"atc":"HR05WA..","inn":"br\u0161ljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PROSPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 65mg, Ukupno 10 \u0161ume\u0107ih tableta u stripu (5x2) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/500 od 28.11.2014","proizvodac":"Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden","nosilac-dozvole":"\"SALVEO CG\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1468":{"atc":"HR05WA..","inn":"br\u0161ljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PROSPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pastila, 26mg, Ukupno 20 pastila u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/323 od 16.11.2016","proizvodac":"Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden","nosilac-dozvole":"\"SALVEO CG\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1469":{"atc":"HR05WA..","inn":"br\u0161ljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PROSPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, 7mg\/ml, Ukupno 1 boca staklena sa 200ml sirupa (uz doznu mjericu) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/338 od 16.11.2016","proizvodac":"Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden","nosilac-dozvole":"\"SALVEO CG\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1470":{"atc":"HR05WA..","inn":"br\u0161ljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PROSPAN\u00ae KAPI","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralne kapi, rastvor, 20mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa kapaljkom sa 20ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/501 od 28.11.2014","proizvodac":"Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden","nosilac-dozvole":"\"SALVEO CG\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1471":{"atc":"HR05WA..","inn":"br\u0161ljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PROSPAN\u00ae LIQUID","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 35mg\/5ml, Ukupno 15 kesica sa po 5ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/325 od 16.11.2016","proizvodac":"Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden","nosilac-dozvole":"\"SALVEO CG\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1472":{"atc":"HR05WA..","inn":"br\u0161ljan (Hedera helix), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"PROSPAN\u00ae LIQUID","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 35mg\/5ml, Ukupno 21 kesica sa po 5ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/324 od 16.11.2016","proizvodac":"Engelhard Arzneimittel GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden","nosilac-dozvole":"\"SALVEO CG\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1473":{"atc":"G04CX02","inn":"mala testerasta palma (Serenoa repens (Bartram) Small), meki ekstrakt ploda","naziv-lijeka":"PROSTAMOL\u00ae UNO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 320mg, Ukupno 30 kapsula, mekih u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/279 od 15.07.2015","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1474":{"atc":"H03BA02","inn":"propiltiouracil","naziv-lijeka":"PTU \u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, ukupno 20 tableta (2x10) u blister pakovanju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/38 od 24.08.2009","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1475":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"PULCET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 40mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/179 od 21.12.2012","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1476":{"atc":"A02BC02","inn":"pantoprazol","naziv-lijeka":"PULCET\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 40mg, Ukupno 14 tableta u blisteru (1x14), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/178 od 21.12.2012","proizvodac":"Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Turska, Sancaklar 81100, Duzce","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"NOBEL\" PODGORICA, Podgorica"},"item1477":{"atc":"R03BA02","inn":"budesonid","naziv-lijeka":"PULMICORT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za raspr\u0161ivanje, 0.25mg\/ml, ukupno 20 ampula sa 2 ml suspenzije u aluminijumskoj foliji (4x5 ampula) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/100 od 17.07.2012","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1478":{"atc":"R03BA02","inn":"budesonid","naziv-lijeka":"PULMICORT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za raspr\u0161ivanje, 0.5mg\/ml, Ukupno 20 ampula sa po 2 ml suspenzije u aluminijumskoj foliji (4x5ampula) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/101 od 17.07.2012","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1479":{"atc":"R03BA02","inn":"budesonid","naziv-lijeka":"PULMICORT\u00aeTURBUHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 400mcg\/doza, ukupno 1 inhaler (1x100doza) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/99 od 17.07.2012","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1480":{"atc":"R03BA02","inn":"budesonid","naziv-lijeka":"PULMICORT\u00aeTURBUHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 200mcg\/doza, ukupno 1 inhaler (1x100doza) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/98 od 17.07.2012","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1481":{"atc":"G03GA06","inn":"folitropin beta","naziv-lijeka":"PUREGON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 600 i.j.\/0.72ml, ukupno 1 ulo\u017eak sa rastvorom za injekciju (1 x 0.72 ml) i 6 igala u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/16 od 15.05.2012","proizvodac":"Organon Ireland Limited, Irska, Drynam Road, Swords, Co.Dublin N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1482":{"atc":"G03GA06","inn":"folitropin beta","naziv-lijeka":"PUREGON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 300 i.j.\/0.36ml, ukupno 1 ulo\u017eak sa rastvorom za injekciju (1 x 0.36 ml) i 6 igala u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/14 od 15.05.2012","proizvodac":"Organon Ireland Limited, Irska, Drynam Road, Swords, Co.Dublin N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1483":{"atc":"G03GA06","inn":"folitropin beta","naziv-lijeka":"PUREGON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 900 i.j.\/1.08ml, ukupno 1 ulo\u017eak sa rastvorom za injekciju (1 x 1.08 ml) i 9 igala u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/15 od 15.05.2012","proizvodac":"Organon Ireland Limited, Irska, Drynam Road, Swords, Co.Dublin N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1484":{"atc":"G03GA06","inn":"folitropin beta","naziv-lijeka":"PUREGON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100 i.j\/0.5ml, ukupno 1 bo\u010dica sa rastvorom za injekciju (1x0.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/13 od 15.05.2012","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1485":{"atc":"G03GA06","inn":"folitropin beta","naziv-lijeka":"PUREGON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 50 i.j\/0.5ml, ukupno 1 bo\u010dica sa rastvorom za injekciju (1x0.5ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/12 od 15.05.2012","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1486":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"QUETRA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/308 od 15.06.2018","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1487":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"QUETRA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/307 od 15.06.2018","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1488":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"QUETRA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/310 od 15.06.2018","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1489":{"atc":"N03AX14","inn":"levetiracetam","naziv-lijeka":"QUETRA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 750mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/309 od 15.06.2018","proizvodac":"Remedica Ltd, Kipar, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1490":{"atc":"C01EB18","inn":"ranolazin","naziv-lijeka":"RANEXA\u00ae 375","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 375mg, ukupno 60 tableta u blisteru (6x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/161 od 15.11.2012","proizvodac":"Menarini - Von Heyden GmbH, Njema\u010dka, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1491":{"atc":"C01EB18","inn":"ranolazin","naziv-lijeka":"RANEXA\u00ae 500","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 500mg, ukupno 60 tableta u blisteru (6x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/162 od 15.11.2012","proizvodac":"Menarini - Von Heyden GmbH, Njema\u010dka, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1492":{"atc":"C01EB18","inn":"ranolazin","naziv-lijeka":"RANEXA\u00ae 750","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 750mg, ukupno 60 tableta u blisteru (6x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/163 od 15.11.2012","proizvodac":"Menarini - Von Heyden GmbH, Njema\u010dka, Leipziger Strasse 7-13, 01097 Dresden","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1493":{"atc":"A02BA02","inn":"ranitidin","naziv-lijeka":"RANISAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/312 od 15.07.2015","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1494":{"atc":"A02BA02","inn":"ranitidin","naziv-lijeka":"RANITIDIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, ukupno 20 (2x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/49 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1495":{"atc":"A02BA02","inn":"ranitidin","naziv-lijeka":"RANITIDIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 75mg, Ukupno 20 tableta u blisteru(2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/45 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1496":{"atc":"A02BA02","inn":"ranitidin","naziv-lijeka":"RANITIDIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"\u0160ume\u0107a tableta, 150mg, ukupno 20 (2x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/61 od 12.11.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1497":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"RAPIDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 400mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/514 od 09.12.2013","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1498":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"RAPIDOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/515 od 09.12.2013","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1499":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"RAPIDOL\u00aeS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 400mg, Ukupno 10 kapsula mekih u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/37 od 13.01.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1500":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"RAPIDOL\u00aeS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 200mg, Ukupno 20 kapsula mekih u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/36 od 13.01.2014","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1501":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"RAPTEN DUO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 75mg, ukupno 30 (3x10) tableta u blisteru, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/56 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1502":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"RAPTEN\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 100mg, Ukupno 20 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/231 od 02.06.2017","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1503":{"atc":"M01AB05","inn":"diklofenak","naziv-lijeka":"RAPTEN-K\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 50mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/271 od 15.07.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1504":{"atc":"A04AA02","inn":"granisetron","naziv-lijeka":"RASETRON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, Ukupno 5 film tableta u blisteru (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/361 od 15.08.2014","proizvodac":"Zdravlje A.D., Srbija, Vlajkova 199, Leskovac","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1505":{"atc":"N05AX15","inn":"kariprazin","naziv-lijeka":"REAGILA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 4.5mg, Ukupno 28 kapsula tvrdih u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/43 od 21.02.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1506":{"atc":"N05AX15","inn":"kariprazin","naziv-lijeka":"REAGILA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 3mg, Ukupno 7 kapsula tvrdih u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/41 od 21.02.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1507":{"atc":"N05AX15","inn":"kariprazin","naziv-lijeka":"REAGILA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 3mg, Ukupno 28 kapsula tvrdih u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/42 od 21.02.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1508":{"atc":"N05AX15","inn":"kariprazin","naziv-lijeka":"REAGILA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 6mg, Ukupno 28 kapsula tvrdih u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/44 od 21.02.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1509":{"atc":"N05AX15","inn":"kariprazin","naziv-lijeka":"REAGILA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 1.5mg, Ukupno 7 kapsula tvrdih u blisteru (1x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/38 od 21.02.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1510":{"atc":"N05AX15","inn":"kariprazin","naziv-lijeka":"REAGILA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 1.5mg, Ukupno 28 kapsula tvrdih u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/39 od 21.02.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1511":{"atc":"J05AB04","inn":"ribavirin","naziv-lijeka":"REBETOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 200mg, Ukupno 140 kapsula, tvrdih u blisteru (7x20) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/25 od 13.01.2014","proizvodac":"Schering-Plough Labo NV, Belgija, Industriepark 30, Heist-op-den-Berg, 2220","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1512":{"atc":"L03AB07","inn":"interferon beta-1a","naziv-lijeka":"REBIF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 22mcg\/0.5ml, Ukupno 12 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa rastvorom za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/303 od 12.04.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1513":{"atc":"L03AB07","inn":"interferon beta-1a","naziv-lijeka":"REBIF\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 44mcg\/0.5ml, Ukupno 12 napunjenih injekcionih \u0161priceva sa rastvorom za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/304 od 12.04.2013","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1514":{"atc":"C04AE01","inn":"kodergokrin mezilat","naziv-lijeka":"REDERGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1.5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/273 od 07.05.2014","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1515":{"atc":"C04AE01","inn":"kodergokrin mezilat","naziv-lijeka":"REDERGIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4.5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/274 od 07.05.2014","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1516":{"atc":"C04AE01","inn":"kodergokrin mezilat","naziv-lijeka":"REDIZORK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4.5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/284 od 07.05.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1517":{"atc":"C04AE01","inn":"kodergokrin mezilat","naziv-lijeka":"REDIZORK","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 1.5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/283 od 07.05.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1518":{"atc":"A03FA01","inn":"metoklopramid","naziv-lijeka":"REGLAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 40 tableta u blisteru (4x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/143 od 10.03.2014","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, u saradnji sa Sanofi-Aventis, Francuska, 174 avenue de France, Pariz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1519":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"RELIKA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 4mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/436 od 03.11.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1520":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"RELIKA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 8mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/437 od 03.11.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1521":{"atc":"C09AA04","inn":"perindopril","naziv-lijeka":"RELIKA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/435 od 03.11.2015","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1522":{"atc":"R03AK10","inn":"vilanterol, flutikazon furoat","naziv-lijeka":"RELVAR\u00ae ELLIPTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 22mcg + 92mcg, Ukupno 1 inhaler sa 30 doza pra\u0161ka za inhalaciju podijeljenog u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/47 od 11.01.2016","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1523":{"atc":"R03AK10","inn":"vilanterol, flutikazon furoat","naziv-lijeka":"RELVAR\u00ae ELLIPTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 22mcg + 184mcg, Ukupno 1 inhaler sa 30 doza pra\u0161ka za inhalaciju podijeljenog u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/48 od 11.01.2016","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1524":{"atc":"N06AX11","inn":"mirtazapin","naziv-lijeka":"REMERON\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/390 od 30.08.2013","proizvodac":"N.V. Organon, Holandija, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1525":{"atc":"L04AB02","inn":"infliksimab","naziv-lijeka":"REMICADE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa 100 mg pra\u0161ka (1 x 100 mg) , u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/282 od 27.06.2013","proizvodac":"Janssen Biologics B.V, Holandija, Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1526":{"atc":"V03AE02","inn":"sevelamer","naziv-lijeka":"RENVELA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 800mg, ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa 180 tableta (1x180)","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/101 od 14.02.2014","proizvodac":"Genzyme Ltd, Velika Britanija, 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU Genzyme Ireland Limited, Irska, IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1527":{"atc":"C10AX13","inn":"evolokumab","naziv-lijeka":"REPATHA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 140mg\/ml, Ukupno 2 napunjena injekciona pena sa po 1ml rastvora za injekciju (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/284 od 26.04.2018","proizvodac":"Amgen Europe B.V., Holandija, Minervum 7061, 4817 ZK Breda Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company, Irska, Pottery Road, Dun Laoghaire, Co., Dublin","nosilac-dozvole":"AMICUS PHARMA DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1528":{"atc":"N04BC04","inn":"ropinirol","naziv-lijeka":"REQUIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, ukupno 21 film tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/166 od 01.09.2010","proizvodac":"SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Velika Britanija, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH 10 9QJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1529":{"atc":"N04BC04","inn":"ropinirol","naziv-lijeka":"REQUIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 0.25mg, ukupno 210 film tableta u blisteru (10x21) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/163 od 01.09.2010","proizvodac":"SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Velika Britanija, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH 10 9QJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1530":{"atc":"N04BC04","inn":"ropinirol","naziv-lijeka":"REQUIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, ukupno 21 film tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/164 od 01.09.2010","proizvodac":"SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Velika Britanija, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH 10 9QJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1531":{"atc":"N04BC04","inn":"ropinirol","naziv-lijeka":"REQUIP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, ukupno 21 film tableta u blisteru (1x21) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/165 od 01.09.2010","proizvodac":"SmithKline Beecham Pharmaceuticals, Velika Britanija, Manor Royal, Crawley, West Sussex RH 10 9QJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1532":{"atc":"N04BC04","inn":"ropinirol","naziv-lijeka":"REQUIP\u00ae MODUTAB\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 2mg, Ukupno 28 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/310 od 10.07.2017","proizvodac":"Glaxo Wellcome S.A., \u0160panija, Avda. de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1533":{"atc":"N04BC04","inn":"ropinirol","naziv-lijeka":"REQUIP\u00ae MODUTAB\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 4mg, Ukupno 28 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/308 od 10.07.2017","proizvodac":"Glaxo Wellcome S.A., \u0160panija, Avda. de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1534":{"atc":"N04BC04","inn":"ropinirol","naziv-lijeka":"REQUIP\u00ae MODUTAB\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 8mg, Ukupno 28 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/309 od 10.07.2017","proizvodac":"Glaxo Wellcome S.A., \u0160panija, Avda. de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1535":{"atc":"R01AA03","inn":"efedrin","naziv-lijeka":"REUKAP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za nos, rastvor, 1.00%, ukupno 1 bo\u010dica sa kapaljkom sa 9 ml rastvora, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/261 od 25.02.2013","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1536":{"atc":"R01AA03","inn":"efedrin","naziv-lijeka":"REUKAP\u00aeP","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za nos, rastvor, 0.5%, ukupno 1 bo\u010dica sa kapaljkom sa 9 ml rastvora, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/262 od 25.02.2013","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1537":{"atc":"L04AX04","inn":"lenalidomid","naziv-lijeka":"REVLIMID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 2.5mg, Ukupno 21 kapsula, tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/253 od 11.05.2015","proizvodac":"Penn Pharmaceutical Services Limited, Velika Britanija, Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tafarnaubach, Tredegar, Gwent, NP22 3AA Celgene Europe Limited, Velika Britanija, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1DB","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1538":{"atc":"L04AX04","inn":"lenalidomid","naziv-lijeka":"REVLIMID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 5mg, Ukupno 21 kapsula, tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/257 od 11.05.2015","proizvodac":"Penn Pharmaceutical Services Limited, Velika Britanija, Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tafarnaubach, Tredegar, Gwent, NP22 3AA Celgene Europe Limited, Velika Britanija, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1DB","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1539":{"atc":"L04AX04","inn":"lenalidomid","naziv-lijeka":"REVLIMID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 25mg, Ukupno 21 kapsula, tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/260 od 11.05.2015","proizvodac":"Penn Pharmaceutical Services Limited, Velika Britanija, Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tafarnaubach, Tredegar, Gwent, NP22 3AA Celgene Europe Limited, Velika Britanija, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1DB","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1540":{"atc":"L04AX04","inn":"lenalidomid","naziv-lijeka":"REVLIMID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 15mg, Ukupno 21 kapsula, tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/259 od 11.05.2015","proizvodac":"Penn Pharmaceutical Services Limited, Velika Britanija, Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tafarnaubach, Tredegar, Gwent, NP22 3AA Celgene Europe Limited, Velika Britanija, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1DB","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1541":{"atc":"L04AX04","inn":"lenalidomid","naziv-lijeka":"REVLIMID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 10mg, Ukupno 21 kapsula, tvrda u blisteru (3x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/258 od 11.05.2015","proizvodac":"Penn Pharmaceutical Services Limited, Velika Britanija, Units 23-24, Tafarnaubach Industrial Estate, Tafarnaubach, Tredegar, Gwent, NP22 3AA Celgene Europe Limited, Velika Britanija, 1 Longwalk Road, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1DB","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1542":{"atc":"B02BX05","inn":"eltrombopag","naziv-lijeka":"REVOLADE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/181 od 01.03.2018","proizvodac":"Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Velika Britanija, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1543":{"atc":"B02BX05","inn":"eltrombopag","naziv-lijeka":"REVOLADE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/182 od 01.03.2018","proizvodac":"Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Velika Britanija, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1544":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, fenilefrin, hlorfenamin","naziv-lijeka":"RHINOBOS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 325mg + 5mg + 2mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/412 od 06.12.2017","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1545":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, fenilefrin, hlorfenamin","naziv-lijeka":"RHINOBOS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 325mg + 5mg + 2mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/413 od 06.12.2017","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1546":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, pseudoefedrin, hlorfenamin","naziv-lijeka":"RHINOSTOP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 251 mg + 61.2 mg + 2.54 mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/10 od 15.06.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1547":{"atc":"N02BE51","inn":"paracetamol, pseudoefedrin, hlorfenamin","naziv-lijeka":"RHINOSTOP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sirup, (101 mg + 20.2 mg + 1.01 mg)\/5ml, Jedna staklena bo\u010dica sa 100ml sirupa u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/11 od 15.06.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1548":{"atc":"L01AA09","inn":"bendamustin","naziv-lijeka":"RIBOMUSTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg, Ukupno 5 bo\u010dica staklenih sa po 100mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/6 od 16.01.2017","proizvodac":"Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Njema\u010dka, Pfaffenrieder Strasse 5, 82515 Wolfratshausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INMED\" PODGORICA, Podgorica"},"item1549":{"atc":"L01AA09","inn":"bendamustin","naziv-lijeka":"RIBOMUSTIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 25mg, Ukupno 5 bo\u010dica staklenih sa po 25mg pra\u0161ka za koncentrat za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/5 od 16.01.2017","proizvodac":"Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH, Njema\u010dka, Pfaffenrieder Strasse 5, 82515 Wolfratshausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INMED\" PODGORICA, Podgorica"},"item1550":{"atc":"N07XX02","inn":"riluzol","naziv-lijeka":"RILUTEK\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 56 film tableta u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/122 od 17.04.2015","proizvodac":"Sanofi Winthrop Industrie, Francuska, 56 Route de Choisy au Bac, 60205 Compiegne","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1551":{"atc":"R01AB08","inn":"acetilcistein, tuaminoheptan","naziv-lijeka":"RINOFLUIMUCIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 1% + 0.5%, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 10ml rastvora i sprej pumpom sa raspr\u0161iva\u010dem u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/403 od 06.12.2017","proizvodac":"Zambon S.p.A., Italija, Via Della Chimica, 9, 36100 Vicenza (VI)","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1552":{"atc":"A02AD02","inn":"magaldrat","naziv-lijeka":"RIOPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 800mg\/10ml, Ukupno 20 kesica sa po 10ml oralne suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/352 od 19.09.2014","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1553":{"atc":"A02AD02","inn":"magaldrat","naziv-lijeka":"RIOPAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 1600mg\/10ml, Ukupno 20 kesica sa po 10ml oralne suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/353 od 19.09.2014","proizvodac":"Takeda GmbH Production Site Singen, Njema\u010dka, Robert-Bosch-Strasse 8, 78224 Singen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1554":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISPERIDON REPLEK FARM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 3mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/466 od 21.11.2013","proizvodac":"REPLEK FARM Ltd. Skopje, Republika Severna Makedonija, Kozle188, 1000 Skoplje","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item1555":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISPERIDON REPLEK FARM","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/465 od 21.11.2013","proizvodac":"REPLEK FARM Ltd. Skopje, Republika Severna Makedonija, Kozle188, 1000 Skoplje","nosilac-dozvole":"ALVOGEN D.O.O. BARICE - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, PODGORICA"},"item1556":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISPOLEPT\u00ae CONSTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 37.5mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 37.5mg pra\u0161ka za suspenziju za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 2ml rastvara\u010da (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/388 od 28.10.2014","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1557":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISPOLEPT\u00ae CONSTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 25mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 25mg pra\u0161ka za suspenziju za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 2ml rastvara\u010da (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/387 od 28.10.2014","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1558":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISPOLEPT\u00ae CONSTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 50mg, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 50mg pra\u0161ka za suspenziju za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 2ml rastvara\u010da (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/389 od 28.10.2014","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1559":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISSAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/44 od 17.07.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1560":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISSAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/45 od 17.07.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1561":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"RISSAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 3mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/46 od 17.07.2012","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1562":{"atc":"N03AE01","inn":"klonazepam","naziv-lijeka":"RIVOTRIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 2mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3 x 10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/13\/9 od 29.05.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd, u saradnji sa F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1563":{"atc":"L04AC07","inn":"tocilizumab","naziv-lijeka":"ROACTEMRA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 162mg\/0.9ml, Ukupno 4 napunjena injekciona \u0161prica sa po 0.9ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/378 od 18.09.2015","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1564":{"atc":"R06AA02","inn":"dimenhidrinat","naziv-lijeka":"RODAVAN N\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 50mg, Ukupno 10 tableta u blisteru (1x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/392 od 02.10.2015","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1565":{"atc":"A01AB09","inn":"mikonazol","naziv-lijeka":"ROJAZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni gel, 20mg\/g, Ukupno 40g oralnog gela u tubi , u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/207 od 29.05.2013","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1566":{"atc":"D01AC02","inn":"mikonazol","naziv-lijeka":"ROJAZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 20mg\/g, Ukupno 30g krema u aluminijumskoj tubi , u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/205 od 29.05.2013","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1567":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"ROSWERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/287 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1568":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"ROSWERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 30mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/299 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1569":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"ROSWERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 15mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/298 od 02.06.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1570":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"ROSWERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/285 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1571":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"ROSWERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/288 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1572":{"atc":"C10AA07","inn":"rosuvastatin","naziv-lijeka":"ROSWERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (2x14), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/286 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1573":{"atc":"J07BH02","inn":"vakcina protiv rotavirusa, \u017eiva","naziv-lijeka":"ROTATEQ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 2.2 x 10exp6 i.j.\/doza + 2.8 x 10exp6 i.j.\/doza + 2.2 x 10exp6 i.j.\/doza + 2.0 x 10exp6 i.j.\/doza + 2.3 x 10exp6 i.j.\/doza, ukupno 2 ml oralnog rastvora u tubi (1 x 2 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/42 od 25.02.2013","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1574":{"atc":"A02AD04","inn":"hidrotalcit","naziv-lijeka":"RUPURUT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 500mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/11 od 28.01.2013","proizvodac":"Bayer Bitterfeld GmbH, Njema\u010dka, OT Greppin, Salegaster Chaussee 1, 06803 Bitterfeld-Wolfen","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1575":{"atc":"A02AD04","inn":"hidrotalcit","naziv-lijeka":"RUTACID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 500mg, Ukupno 20 tableta za \u017evakanje u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/366 od 20.12.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1576":{"atc":"L01XE39","inn":"midostaurin","naziv-lijeka":"RYDAPT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 25mg, Ukupno 56 kapsula mekih u blisteru (7x4) u kutiji, 2 kutije u zbirnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/76 od 21.02.2019","proizvodac":"Novartis Pharma GmbH, Njema\u010dka, Roonstrasse 25, Nurnberg","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1577":{"atc":"L01XE39","inn":"midostaurin","naziv-lijeka":"RYDAPT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 25mg, Ukupno 112 kapsula mekih u blisteru (7x4) u kutiji, 4 kutije u zbirnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/77 od 21.02.2019","proizvodac":"Novartis Pharma GmbH, Njema\u010dka, Roonstrasse 25, Nurnberg","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1578":{"atc":"A10AD06","inn":"insulin degludek, insulin aspart","naziv-lijeka":"RYZODEG\u00ae FLEXTOUCH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100j.\/ml, Ukupno 5 penova sa ulo\u0161kom sa 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/453 od 28.11.2014","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1579":{"atc":"A10AD06","inn":"insulin degludek, insulin aspart","naziv-lijeka":"RYZODEG\u00ae PENFILL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u ulo\u0161ku, 100j.\/ml, Ukupno 5 ulo\u017eaka sa 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/441 od 28.11.2014","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1580":{"atc":"A02BC03","inn":"lansoprazol","naziv-lijeka":"SABAX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 30mg, ukupno 14 (2x7) kapsula u blisteru, u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/17 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1581":{"atc":"A02BC03","inn":"lansoprazol","naziv-lijeka":"SABAX","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 15mg, ukupno 28 (4x7) kapsula u blisteru, u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"20\/09\/18 od 12.05.2009","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, PODGORICA"},"item1582":{"atc":"S01EE05","inn":"tafluprost","naziv-lijeka":"SAFLUTAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 15mcg\/ml, Ukupno 3 kesice sa po 10 jednodoznih kontejnera sa 0.3ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/93 od 06.03.2015","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1583":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"SAIZEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 8mg\/ml, Ukupno 1 ulo\u017eak sa 2.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/448 od 03.11.2015","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1584":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"SAIZEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 5.83mg\/ml, Ukupno 1 ulo\u017eak sa 1.03ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/446 od 03.11.2015","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1585":{"atc":"H01AC01","inn":"somatropin","naziv-lijeka":"SAIZEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 8mg\/ml, Ukupno 1 ulo\u017eak sa 1.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/447 od 03.11.2015","proizvodac":"Merck Serono S.p.A., Italija, Via Delle Magnolie 15, 70026 Modugno (Bari)","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1586":{"atc":"A07EC01","inn":"sulfasalazin","naziv-lijeka":"SALAZOPYRIN\u00ae EN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 500mg, Ukupno 100 tableta u boci, plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/214 od 07.05.2014","proizvodac":"Kemwell AB, \u0160vedska, Bj\u00f6rkgatan 30, SE-751 82 Uppsala","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1587":{"atc":"A07EC02","inn":"mesalazin","naziv-lijeka":"SALOFALK\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rektalna suspenzija, 4g\/60ml, Ukupno 7 bo\u010dica sa po 60ml u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/278 od 15.07.2015","proizvodac":"Dr.Falk Pharma GmbH, Njema\u010dka, Leinenweberstrasse 5, Freiburg, Baden-Wuerttemberg, 79108","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1588":{"atc":"A07EC02","inn":"mesalazin","naziv-lijeka":"SALOFALK\u00ae 500","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 500mg, Ukupno 50 gastrorezistentnih tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/277 od 15.07.2015","proizvodac":"Dr.Falk Pharma GmbH, Njema\u010dka, Leinenweberstrasse 5, Freiburg, Baden-Wuerttemberg, 79108","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1589":{"atc":"L04AD01","inn":"ciklosporin","naziv-lijeka":"SANDIMMUN NEORAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 100mg, Ukupno 50 kapsula, mekih u blisteru (10x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/162 od 06.03.2015","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1590":{"atc":"L04AD01","inn":"ciklosporin","naziv-lijeka":"SANDIMMUN NEORAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 50mg, Ukupno 50 kapsula, mekih u blisteru (10x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/161 od 06.03.2015","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1591":{"atc":"L04AD01","inn":"ciklosporin","naziv-lijeka":"SANDIMMUN NEORAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 100mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica sa 50ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/163 od 06.03.2015","proizvodac":"Novartis Pharma GmbH, Njema\u010dka, Roonstrasse 25, Nurnberg","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1592":{"atc":"L04AD01","inn":"ciklosporin","naziv-lijeka":"SANDIMMUN NEORAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, meka, 25mg, Ukupno 50 kapsula, mekih u blisteru (10x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/160 od 06.03.2015","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1593":{"atc":"H01CB02","inn":"oktreotid","naziv-lijeka":"SANDOSTATIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju\/infuziju, 0.1mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa 1ml rastvora za injekciju\/infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/156 od 12.02.2015","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1594":{"atc":"H01CB02","inn":"oktreotid","naziv-lijeka":"SANDOSTATIN\u00ae LAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju, 30mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa 30 mg pra\u0161ka za suspenziju za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 2.5 ml rastvara\u010da (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/495 od 21.11.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1595":{"atc":"H01CB02","inn":"oktreotid","naziv-lijeka":"SANDOSTATIN\u00ae LAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju, 10mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa 10 mg pra\u0161ka za suspenziju za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 2.5 ml rastvara\u010da (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/493 od 21.11.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1596":{"atc":"H01CB02","inn":"oktreotid","naziv-lijeka":"SANDOSTATIN\u00ae LAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za suspenziju za injekciju, 20mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa 20 mg pra\u0161ka za suspenziju za injekciju i 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 2.5 ml rastvara\u010da (sa 2 igle) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/494 od 21.11.2013","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1597":{"atc":"N05CF02","inn":"zolpidem","naziv-lijeka":"SANVAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/39 od 28.05.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1598":{"atc":"N05CF02","inn":"zolpidem","naziv-lijeka":"SANVAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/40 od 28.05.2010","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-CETINJE, Cetinje"},"item1599":{"atc":"R03BB06","inn":"glikopironijum bromid","naziv-lijeka":"SEEBRI\u00ae BREEZHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, tvrda kapsula, 44mcg, Ukupno 30 kapsula u blisteru (5x6) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/413 od 28.10.2014","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1600":{"atc":"R02AA16","inn":"benzalkonijum hlorid","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1mg, Ukupno 30 lozengi u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/279 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1601":{"atc":"R02AA16","inn":"benzalkonijum hlorid","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae D","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1mg, Ukupno 30 lozengi u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/278 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1602":{"atc":"R02AA06","inn":"cetilpiridinijum","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae DIVLJA TRE\u0160NJA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1.2mg, ukupno 18 lozengi u blisteru (2x9) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/190 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1603":{"atc":"R02AA06","inn":"cetilpiridinijum","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae LIMUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1.2mg, ukupno 18 lozengi u blisteru (2x9) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/192 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1604":{"atc":"R02A...","inn":"cetilpiridinijum, benzokain","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1 mg + 5 mg, Ukupno 18 lozengi u blisteru (2x9) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/211 od 07.05.2014","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1605":{"atc":"R02A...","inn":"cetilpiridinijum, benzokain","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za usnu sluznicu, rastvor, 2mg\/ml + 10mg\/ml, Ukupno 1 sprej kontejner sa 30ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/336 od 16.01.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1606":{"atc":"R02A...","inn":"cetilpiridinijum, benzokain","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae PLUS MED I LIMETA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1mg+5mg, Ukupno 18 lozengi u blisteru (2x9) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/313 od 22.06.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1607":{"atc":"R02AA20","inn":"benzidamin, cetilpiridinijum","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae TOTAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 3mg + 1mg, Ukupno 16 lozengi u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/306 od 16.11.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1608":{"atc":"R02AA20","inn":"benzidamin, cetilpiridinijum","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae TOTAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 3mg + 1mg, Ukupno 32 lozenge u blisteru (4x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/307 od 16.11.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1609":{"atc":"R02AA20","inn":"benzidamin, cetilpiridinijum","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae TOTAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za usnu sluznicu, rastvor, 1.5mg\/ml + 5mg\/ml, Ukupno 1 sprej kontejner sa 30ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/305 od 16.11.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1610":{"atc":"R02AA06","inn":"cetilpiridinijum","naziv-lijeka":"SEPTOLETE\u00ae ZELENA JABUKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 1.2mg, ukupno 18 lozengi u blisteru (2x9) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/191 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1611":{"atc":"R03AK06","inn":"salmeterol, flutikazon","naziv-lijeka":"SERETIDE\u00aeDISKUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 50mcg\/doza + 250mcg\/doza, ukupno 60 doza pra\u0161ka u blister traci (sa za\u0161titnom folijom) namotanoj u ure\u0111aj za inhalaciju (diskus), u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/5 od 20.01.2010","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1612":{"atc":"R03AK06","inn":"salmeterol, flutikazon","naziv-lijeka":"SERETIDE\u00aeDISKUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 50mcg\/doza + 100mcg\/doza, ukupno 60 doza pra\u0161ka u blister traci (sa za\u0161titnom folijom) namotanoj u ure\u0111aj za inhalaciju (diskus), u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/99 od 20.01.2010","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1613":{"atc":"R03AK06","inn":"salmeterol, flutikazon","naziv-lijeka":"SERETIDE\u00aeDISKUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, podijeljen, 50mcg\/doza + 500mcg\/doza, ukupno 60 doza pra\u0161ka u blister traci (sa za\u0161titnom folijom) namotanoj u ure\u0111aj za inhalaciju (diskus), u kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/6 od 20.01.2010","proizvodac":"Glaxo Wellcome Operations, Velika Britanija, Priory Street, Ware, Hertfordshire, SG12 0DJ","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1614":{"atc":"R03AC12","inn":"salmeterol","naziv-lijeka":"SEREVENT\u2122INHALER CFC-FREE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za inhalaciju pod pritiskom, 25 mcg\/doza, ukupno 120 doza u inhalatoru pod pritiskom sa dozerom, 120x25 mcg\/doza","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/106 od 20.01.2010","proizvodac":"GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poljska, Ul.Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1615":{"atc":"N05AH04","inn":"kvetiapin","naziv-lijeka":"SEROQUEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/225 od 27.06.2013","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1616":{"atc":"N05AH04","inn":"kvetiapin","naziv-lijeka":"SEROQUEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/224 od 27.06.2013","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1617":{"atc":"N05AH04","inn":"kvetiapin","naziv-lijeka":"SEROQUEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 200mg, Ukupno 60 film tableta u blisteru (6x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/226 od 27.06.2013","proizvodac":"AstraZeneca UK Limited, Velika Britanija, Silk Road Business Park, Macclesfield, Cheshire SK10 2NA","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1618":{"atc":"N06AB05","inn":"paroksetin","naziv-lijeka":"SEROXAT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/12 od 15.06.2012","proizvodac":"Glaxo Wellcome Production, Francuska, Zone Industrielle du Terras, 53100 Mayenne S.C. Europharm S.A., Rumunija, 2 Panselelor St, Brasov, County of Brasov, code 500419","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1619":{"atc":"N01AB08","inn":"sevofluran","naziv-lijeka":"SEVORANE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Para za inhalaciju, te\u010dnost, 100%, Ukupno 1 boca, plasti\u010dna sa parom za inhalaciju, te\u010dnost (1x250ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/342 od 15.08.2014","proizvodac":"Aesica Queenborough Limited, Velika Britanija, North Road, Queenborough, ME11 5EL Abbvie S.r.L, Italija, via Pontina, km 52, Campoverde di Aprila","nosilac-dozvole":"\"P2\" D.O.O. - PODGORICA, Podgorica"},"item1620":{"atc":"N06AB06","inn":"sertralin","naziv-lijeka":"SIGENE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/120 od 16.01.2017","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1621":{"atc":"N06AB06","inn":"sertralin","naziv-lijeka":"SIGENE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/121 od 16.01.2017","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1622":{"atc":"G04BE03","inn":"sildenafil","naziv-lijeka":"SILDENA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, Ukupno 1 film tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/381 od 02.10.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1623":{"atc":"G04BE03","inn":"sildenafil","naziv-lijeka":"SILDENA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, Ukupno 1 film tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/383 od 02.10.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1624":{"atc":"G04BE03","inn":"sildenafil","naziv-lijeka":"SILDENA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 1 film tableta u blisteru (1x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/382 od 02.10.2015","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1625":{"atc":"L04AB06","inn":"golimumab","naziv-lijeka":"SIMPONI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 50mg, ukupno 1 pen sa ulo\u0161kom sa 0,5 ml rastvora za injekciju (1 x 0.5 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/43 od 25.02.2013","proizvodac":"Janssen Biologics B.V, Holandija, Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1626":{"atc":"L04AB06","inn":"golimumab","naziv-lijeka":"SIMPONI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 100mg, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1ml rastvora za injekciju (1x1ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/272 od 02.06.2017","proizvodac":"Janssen Biologics B.V, Holandija, Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1627":{"atc":"L04AB06","inn":"golimumab","naziv-lijeka":"SIMPONI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 50mg, ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0,5 ml rastvora za injekciju (1 x 0,5 ml), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/44 od 25.02.2013","proizvodac":"Janssen Biologics B.V, Holandija, Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1628":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"SINACILIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/14\/3 od 14.02.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1629":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"SINACILIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 500mg, Ukupno 16 kapsula, tvrdih u blisteru (2x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/14\/2 od 14.02.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1630":{"atc":"J01CA04","inn":"amoksicilin","naziv-lijeka":"SINACILIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 250mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa pra\u0161kom za pripremu 100ml suspenzije uz \u0161pric za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/14\/1 od 14.02.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1631":{"atc":"L01CD01","inn":"paklitaksel","naziv-lijeka":"SINDAXEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/16.67ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 16.67ml koncetrata za rastvor za infuziju (1x16.67ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/87 od 01.09.2010","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1632":{"atc":"L01CD01","inn":"paklitaksel","naziv-lijeka":"SINDAXEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 30mg\/5ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 5ml koncetrata za rastvor za infuziju (1x5ml) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/88 od 01.09.2010","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1633":{"atc":"L01DB01","inn":"doksorubicin","naziv-lijeka":"SINDROXOCIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 50mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju ili infuziju (1x50mg), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/82 od 17.07.2012","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1634":{"atc":"L01DB01","inn":"doksorubicin","naziv-lijeka":"SINDROXOCIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju\/infuziju, 10mg, Ukupno 1 bo\u010dica sa pra\u0161kom za rastvor za injekciju ili infuziju (1x10mg), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/81 od 17.07.2012","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1635":{"atc":"C05BA53","inn":"heparin, dimetilsulfoksid, dekspentanol","naziv-lijeka":"SINEDOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 500 i.j.\/g + 150 mg\/g + 25 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 40g gela u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/3 od 28.01.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1636":{"atc":"R05DB13","inn":"butamirat","naziv-lijeka":"SINETUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 4mg\/5ml, Ukupno 1 boca sa 200 ml oralnog rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/196 od 23.06.2016","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1637":{"atc":"R03DC03","inn":"montelukast","naziv-lijeka":"SINGULAIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule, 4mg, Ukupno 28 kesica u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/18 od 15.06.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem Merck Sharp & Dohme Ltd, Velika Britanija, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 3JU","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item1638":{"atc":"R03DC03","inn":"montelukast","naziv-lijeka":"SINGULAIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 4mg, Ukupno 28 tableta za \u017evakanje u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/17 od 15.06.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem Merck Sharp & Dohme Ltd, Velika Britanija, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 3JU","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item1639":{"atc":"R03DC03","inn":"montelukast","naziv-lijeka":"SINGULAIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/16 od 15.06.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem Merck Sharp & Dohme Ltd, Velika Britanija, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 3JU","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item1640":{"atc":"R03DC03","inn":"montelukast","naziv-lijeka":"SINGULAIR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za \u017evakanje, 5mg, Ukupno 28 tableta za \u017evakanje u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/15 od 15.06.2011","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem Merck Sharp & Dohme Ltd, Velika Britanija, Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE23 3JU","nosilac-dozvole":"\"GLOSARIJ\" DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U ZA TRGOVINU, GRAFI\u010cKU DJELATNOST, PROIZVODNJU I USLUGE-PODGORICA, Podgorica"},"item1641":{"atc":"D07AC04","inn":"fluocinolon acetonid","naziv-lijeka":"SINODERM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.25mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15 g masti u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/59 od 25.02.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1642":{"atc":"D07AC04","inn":"fluocinolon acetonid","naziv-lijeka":"SINODERM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gel, 0.25mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 30 g gela u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/60 od 25.02.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1643":{"atc":"D07AC04","inn":"fluocinolon acetonid","naziv-lijeka":"SINODERM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 0.25mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15 g krema u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/58 od 25.02.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1644":{"atc":"D07CC02","inn":"fluocinolon acetonid, neomicin","naziv-lijeka":"SINODERM\u00ae N","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 0.25 mg\/g + 3.3 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15 g masti u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/61 od 25.02.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1645":{"atc":"D07CC02","inn":"fluocinolon acetonid, neomicin","naziv-lijeka":"SINODERM\u00ae N","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 0.25 mg\/g + 3.3 mg\/g, Ukupno 1 tuba sa 15 g krema u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/62 od 25.02.2013","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1646":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"SINOXAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 50mg, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa pra\u0161kom (1x50mg), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/13 od 30.03.2010","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1647":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"SINOXAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 50mg\/10ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 10ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/522 od 17.12.2014","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t Actavis Italy S.p.A., Italija, Via Pasteur 10-20014 Nerviano, Milano","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1648":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"SINOXAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/20ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 20ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/523 od 17.12.2014","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t Actavis Italy S.p.A., Italija, Via Pasteur 10-20014 Nerviano, Milano","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1649":{"atc":"L01XA03","inn":"oksaliplatin","naziv-lijeka":"SINOXAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za infuziju, 100mg, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa pra\u0161kom (1x100mg), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/14 od 30.03.2010","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1650":{"atc":"L01XA01","inn":"cisplatin","naziv-lijeka":"SINPLATIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 1mg\/ml, Ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 50ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/76 od 17.07.2012","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1651":{"atc":"L01XA01","inn":"cisplatin","naziv-lijeka":"SINPLATIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 1mg\/ml, Ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 10 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/75 od 17.07.2012","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1652":{"atc":"L01CB01","inn":"etopozid","naziv-lijeka":"SINTOPOZID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 100mg\/5ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/74 od 01.09.2010","proizvodac":"S. C. Sindan-Pharma S.R.L., Rumunija, 11 Ion Mihalache Blvd., Sector 1, Bukure\u0161t","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1653":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"SIOFOR\u00ae 1000","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1000mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/134 od 14.02.2014","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1654":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"SIOFOR\u00ae 500","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/132 od 14.02.2014","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1655":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"SIOFOR\u00ae 850","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 850mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (2x15), u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/133 od 14.02.2014","proizvodac":"Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Njema\u010dka, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin","nosilac-dozvole":"\"BERLIN-CHEMIE\/MENARINI MONTENEGRO\" D.O.O.- PODGORICA, Podgorica"},"item1656":{"atc":"N05AH03","inn":"olanzapin","naziv-lijeka":"SIZAP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/322 od 30.08.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1657":{"atc":"N05AH03","inn":"olanzapin","naziv-lijeka":"SIZAP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/324 od 30.08.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1658":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"SKOPRYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/38 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1659":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"SKOPRYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/40 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1660":{"atc":"C09AA03","inn":"lizinopril","naziv-lijeka":"SKOPRYL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/39 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1661":{"atc":"C09BA03","inn":"lizinopril, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"SKOPRYL PLUS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20 mg + 12.5 mg, ukupno 20 tableta u bilsteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/35 od 28.01.2013","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1662":{"atc":"A07BC05","inn":"diosmektit","naziv-lijeka":"SMECTA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 3g, Ukupno 10 kesica sa 3g pra\u0161ka za oralnu suspenziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/233 od 22.06.2015","proizvodac":"Beaufour Ipsen Industrie, Francuska, Rue EtheVirton, 28100 Dreux","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1663":{"atc":"R01AA07","inn":"ksilometazolin","naziv-lijeka":"SNUP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 0.1%, Ukupno 1 vi\u0161edozni kontejner sa pumpom za doziranje sa 10ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/188 od 28.03.2017","proizvodac":"Stada Arzneimittel AG, Njema\u010dka, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1664":{"atc":"R01AA07","inn":"ksilometazolin","naziv-lijeka":"SNUP\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za nos, rastvor, 0.05%, Ukupno 1 vi\u0161edozni kontejner sa pumpom za doziranje sa 10ml, rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/189 od 28.03.2017","proizvodac":"Stada Arzneimittel AG, Njema\u010dka, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1665":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"SOBYCOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/482 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20\/E, 10450 Jastrebarsko","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1666":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"SOBYCOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/483 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20\/E, 10450 Jastrebarsko","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1667":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"SOBYCOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/484 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, V. Holjevca 20\/E, 10450 Jastrebarsko","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1668":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"SOLABAN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 100mg, Ukupno 30 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/169 od 15.11.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1669":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"SOLABAN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 5mg, Ukupno 30 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/172 od 15.11.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1670":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"SOLABAN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 25mg, Ukupno 30 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/171 od 15.11.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1671":{"atc":"N03AX09","inn":"lamotrigin","naziv-lijeka":"SOLABAN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta za oralnu suspenziju, 50mg, Ukupno 30 tableta za oralnu suspenziju u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/170 od 15.11.2012","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1672":{"atc":"P02CA01","inn":"mebendazol","naziv-lijeka":"SOLTRIK\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralna suspenzija, 100 mg\/5ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 30ml oralne suspenzije uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/165 od 28.03.2017","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1673":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"SOLU-MEDROL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 125mg\/2ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 125mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u donjem dijelu i 2ml rastvara\u010da u gornjem dijelu u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/349 od 23.06.2016","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Belgium NV\/SA, Belgija, Rijksweg 12, Puurs, Antwerpen B-2870","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1674":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"SOLU-MEDROL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 500mg\/7.8ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 500mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju i 1 bo\u010dica sa 7.8ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/350 od 23.06.2016","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Belgium NV\/SA, Belgija, Rijksweg 12, Puurs, Antwerpen B-2870","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1675":{"atc":"H02AB04","inn":"metilprednizolon","naziv-lijeka":"SOLU-MEDROL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak i rastvara\u010d za rastvor za injekciju, 40mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 40mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u donjem dijelu i 1ml rastvara\u010da u gornjem dijelu u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/348 od 23.06.2016","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Belgium NV\/SA, Belgija, Rijksweg 12, Puurs, Antwerpen B-2870","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1676":{"atc":"H01CB03","inn":"lanreotid","naziv-lijeka":"SOMATULINE\u00ae AUTOGEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 120mg, Ukupno jedan napunjeni injekcioni \u0161pric (1x120mg) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/485 od 09.12.2013","proizvodac":"Ipsen Pharma Biotech, Francuska, Parc d\u00b4Activites du Plateau de Signes, chemin departemental No. 402, 83870 Signes","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1677":{"atc":"H01CB03","inn":"lanreotid","naziv-lijeka":"SOMATULINE\u00ae AUTOGEL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 90mg, Ukupno jedan napunjeni injekcioni \u0161pric (1x90mg) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/484 od 09.12.2013","proizvodac":"Ipsen Pharma Biotech, Francuska, Parc d\u00b4Activites du Plateau de Signes, chemin departemental No. 402, 83870 Signes","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1678":{"atc":"D10AD03","inn":"adapalen","naziv-lijeka":"SONA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Krem, 0.1%, Ukupno 1 tuba sa 30g krema u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/297 od 18.10.2016","proizvodac":"Belupo, lijekovi i kozmetika d.d., Hrvatska, Ulica Danica 5, 48 000 Koprivnica","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1679":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"SORTIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/442 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1680":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"SORTIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/440 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1681":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"SORTIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/441 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1682":{"atc":"C10AA05","inn":"atorvastatin","naziv-lijeka":"SORTIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 80mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/443 od 04.10.2013","proizvodac":"Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Njema\u010dka, Betriebsstatte Freiburg Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1683":{"atc":"R03CC02","inn":"salbutamol","naziv-lijeka":"SPALMOTIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 2mg\/5ml, Ukupno 1 boca, staklena sa 200ml oralnog rastvora uz ka\u0161i\u010dicu za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/250 od 10.07.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1684":{"atc":"G04BD09","inn":"trospijum","naziv-lijeka":"SPASMEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 20 tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/369 od 23.06.2016","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1685":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"SPEDIFEN\u00ae 400","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 400mg, Ukupno 30 kesica sa granulama za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/407 od 10.07.2017","proizvodac":"Zambon Switzerland Ltd, \u0160vajcarska, Via Industria 13, 6814 Cadempino","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1686":{"atc":"M01AE01","inn":"ibuprofen","naziv-lijeka":"SPEDIFEN\u00ae 400","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Granule za oralni rastvor, 400mg, Ukupno 12 kesica sa granulama za oralni rastvor u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/406 od 10.07.2017","proizvodac":"Zambon Switzerland Ltd, \u0160vajcarska, Via Industria 13, 6814 Cadempino","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1687":{"atc":"R03BB04","inn":"tiotropijum bromid","naziv-lijeka":"SPIRIVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, tvrda kapsula, 18mcg, Ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/289 od 30.08.2013","proizvodac":"Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Binger Strasse 173, Ingelheim Am Rhein","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1688":{"atc":"C03DA01","inn":"spironolakton","naziv-lijeka":"SPIRONOLAKTON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 100mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/266 od 15.08.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1689":{"atc":"C03DA01","inn":"spironolakton","naziv-lijeka":"SPIRONOLAKTON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 25mg, Ukupno 40 tableta u blisteru (4x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/265 od 15.08.2014","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1690":{"atc":"D06AX01","inn":"fusidinska kiselina","naziv-lijeka":"STANICID\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 2%, Ukupno 1 tuba sa 10g masti u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/263 od 15.06.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1691":{"atc":"J05AG03","inn":"efavirenz","naziv-lijeka":"STOCRIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, ukupno 30 film tableta u bo\u010dici (1x30), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/67 od 17.07.2012","proizvodac":"Merck Sharp & Dohme BV, Holandija, Waarderweg 39, Haarlem","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1692":{"atc":"A01AB12","inn":"heksetidin","naziv-lijeka":"STOMATIDIN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za usnu sluznicu, 0.1%, Ukupno 200 ml rastvora u bo\u010dici (1x 200 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/248 od 29.05.2013","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1693":{"atc":"A01AB11","inn":"amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol","naziv-lijeka":"STREPSILS\u00ae COOL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 0.6 mg + 1.2 mg, Ukupno 16 lozengi u blisteru (2x8), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/191 od 21.12.2012","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1694":{"atc":"A01AB11","inn":"amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol","naziv-lijeka":"STREPSILS\u00ae MED I LIMUN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 0.6 mg + 1.2 mg, Ukupno 24 lozenge u blisteru (2x12), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/193 od 21.12.2012","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1695":{"atc":"A01AB11","inn":"amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, levomentol","naziv-lijeka":"STREPSILS\u00ae MENTOL I EUKALIPTUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 0.6 mg + 1.2 mg + 8 mg, Ukupno 24 lozenge u blisteru (2x12) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/192 od 21.12.2012","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1696":{"atc":"A01AB11","inn":"amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, lidokain","naziv-lijeka":"STREPSILS\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 0.6 mg + 1.2 mg + 10 mg, Ukupno 24 lozenge u blisteru (2x12), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/188 od 21.12.2012","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1697":{"atc":"A01AB11","inn":"amilmetakrezol, 2,4-dihlorbenzil alkohol, askorbinska kiselina, natrijum askorbat","naziv-lijeka":"STREPSILS\u00ae POMORAND\u017dA SA VITAMINOM C","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 0.6 mg + 1.2 mg + 33.5 mg + 74.9 mg, Ukupno 24 lozenge u blisteru (2x12), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/187 od 21.12.2012","proizvodac":"Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Velika Britanija, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT \"NEREGELIA\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1698":{"atc":"N07CA02","inn":"cinarizin","naziv-lijeka":"STUGERON\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 75mg, Ukupno 50 tableta u blisteru (10x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/314 od 26.04.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto, u saradnji sa Janssen Pharmaceutica N.V., Belgija, Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1699":{"atc":"A07EC01","inn":"sulfasalazin","naziv-lijeka":"SULFASALAZIN KRKA EN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna tableta, 500mg, Ukupno 50 gastrorezistentnih tableta u blisteru (5x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/322 od 15.07.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1700":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"SUMAMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 250mg, ukupno 6 kapsula, tvrdih, u blisteru (1x6) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/78 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1701":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"SUMAMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 100mg\/5ml, ukupno 1 bo\u010dica, plasti\u010dna sa pra\u0161kom za oralnu suspenziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/79 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1702":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"SUMAMED\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, ukupno 3 film tablete u blisteru (1x3) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/77 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1703":{"atc":"J01FA10","inn":"azitromicin","naziv-lijeka":"SUMAMED\u00ae FORTE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za oralnu suspenziju, 200mg\/5ml, ukupno 1 bo\u010dica, plasti\u010dna sa pra\u0161kom za oralnu suspenziju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/80 od 25.02.2013","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1704":{"atc":"L01XE04","inn":"sunitinib","naziv-lijeka":"SUTENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 12.5mg, ukupno 28 kapsula u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/78 od 17.10.2011","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1705":{"atc":"L01XE04","inn":"sunitinib","naziv-lijeka":"SUTENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 25mg, ukupno 28 kapsula u blisteru(4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/80 od 17.10.2011","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1706":{"atc":"L01XE04","inn":"sunitinib","naziv-lijeka":"SUTENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, ukupno 28 kapsula u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/82 od 17.10.2011","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1707":{"atc":"L01XE04","inn":"sunitinib","naziv-lijeka":"SUTENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 25mg, ukupno 30 kapsula u bo\u010dici plasti\u010dnoj (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/81 od 17.10.2011","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1708":{"atc":"L01XE04","inn":"sunitinib","naziv-lijeka":"SUTENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, ukupno 30 kapsula u bo\u010dici plasti\u010dnoj (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/83 od 17.10.2011","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1709":{"atc":"L01XE04","inn":"sunitinib","naziv-lijeka":"SUTENT\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 12.5mg, ukupno 30 kapsula u bo\u010dici (1x30) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/79 od 17.10.2011","proizvodac":"Pfizer Italia S.r.l., Italija, Via del Commercio, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1710":{"atc":"R03AK07","inn":"formoterol, budesonid","naziv-lijeka":"SYMBICORT\u00ae TURBUHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 4.5 mcg\/doza + 160 mcg\/doza, Ukupno jedan inhaler sa 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/499 od 21.11.2013","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1711":{"atc":"R03AK07","inn":"formoterol, budesonid","naziv-lijeka":"SYMBICORT\u00ae TURBUHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 4.5mcg + 160mcg, Ukupno 1 inhalator sa 120 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/33 od 21.02.2019","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Forskargatan 18, S\u00f6dert\u00e4lje, 151 85","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1712":{"atc":"R03AK07","inn":"formoterol, budesonid","naziv-lijeka":"SYMBICORT\u00ae TURBUHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 9 mcg\/doza + 320 mcg\/doza, Ukupno jedan inhaler sa 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/500 od 21.11.2013","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1713":{"atc":"R03AK07","inn":"formoterol, budesonid","naziv-lijeka":"SYMBICORT\u00ae TURBUHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, 4.5 mcg\/doza + 80 mcg\/doza, Ukupno jedan inhaler sa 60 doza pra\u0161ka za inhalaciju u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/498 od 21.11.2013","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Kvarnbergagatan 12, SE-151 85 S\u00f6dert\u00e4lje","nosilac-dozvole":"D.O.O. za proizvodnju, promet, usluge, export - import \"Baypharm\" Podgorica, Podgorica"},"item1714":{"atc":"J06BB16","inn":"palivizumab","naziv-lijeka":"SYNAGIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica, staklena sa 0.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/353 od 18.09.2015","proizvodac":"Abbvie S.r.L, Italija, via Pontina, km 52, Campoverde di Aprilia","nosilac-dozvole":"\"P2\" D.O.O. - PODGORICA, Podgorica"},"item1715":{"atc":"J07AL52","inn":"pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana","naziv-lijeka":"SYNFLORIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, (1mcg+3mcg+1mcg+1mcg+1mcg+1mcg+1mcg+3mcg+3mcg+1mcg)\/0.5ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 0.5ml suspenzije za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/476 od 28.11.2014","proizvodac":"GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Belgija, Rue de l Institut, 89, 1330 Rixensart","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1716":{"atc":"R06AC03","inn":"hloropiramin","naziv-lijeka":"SYNOPEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20mg\/2ml, Ukupno 10 ampula sa po 2ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/160 od 01.03.2018","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb Merckle GmbH, Njema\u010dka, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren","nosilac-dozvole":"\"EVROPA LEK PHARMA\" DOO PODGORICA, Podgorica"},"item1717":{"atc":"D04AA09","inn":"hloropiramin","naziv-lijeka":"SYNOPEN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Mast, 10mg\/g, Ukupno jedna tuba sa 20g masti u kartonskoj jutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/124 od 28.02.2017","proizvodac":"Pliva Hrvatska d.o.o., Hrvatska, Prilaz baruna Filipovi\u0107a 25, 10 000 Zagreb","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1718":{"atc":"B02BC30","inn":"fibrinogen humani, trombin humani","naziv-lijeka":"TACHOSIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Ljekoviti sun\u0111er, 5.5mg\/cm2 + 2.0i.j.\/cm2 (4.8cm x 4.8cm), Ukupno 2 ljekovita sun\u0111era 4.8cm x 4.8cm, u blisteru (2x1), u aluminijumskoj kesici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/150 od 07.05.2014","proizvodac":"Takeda Austria GmbH, Austrija, St.Peter-Strasse 25, A-4020, Linz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1719":{"atc":"B02BC30","inn":"fibrinogen humani, trombin humani","naziv-lijeka":"TACHOSIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Ljekoviti sun\u0111er, 5.5mg\/cm2 + 2.0i.j.\/cm2 (3.0cm x 2.5cm), Ukupno 1 ljekoviti sun\u0111er 3.0cm x 2.5cm, u blisteru (1x1), u aluminijumskoj kesici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/149 od 07.05.2014","proizvodac":"Takeda Austria GmbH, Austrija, St.Peter-Strasse 25, A-4020, Linz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1720":{"atc":"B02BC30","inn":"fibrinogen humani, trombin humani","naziv-lijeka":"TACHOSIL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Ljekoviti sun\u0111er, 5.5mg\/cm2 + 2.0i.j.\/cm2 (9.5cm x 4.8cm), Ukupno 1 ljekoviti sun\u0111er 9.5cm x 4.8cm, u blisteru (1x1), u aluminijumskoj kesici u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/151 od 07.05.2014","proizvodac":"Takeda Austria GmbH, Austrija, St.Peter-Strasse 25, A-4020, Linz","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1721":{"atc":"L01XE23","inn":"dabrafenib","naziv-lijeka":"TAFINLAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 50mg, Ukupno 28 kapsula tvrdih u boci plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/371 od 11.10.2017","proizvodac":"Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Velika Britanija, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1722":{"atc":"L01XE23","inn":"dabrafenib","naziv-lijeka":"TAFINLAR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 75mg, Ukupno 120 kapsula tvrdih u boci plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/373 od 11.10.2017","proizvodac":"Novartis Pharmaceuticals UK Limited, Velika Britanija, Frimley Business Park, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7SR","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1723":{"atc":"L01XE35","inn":"osimertinib","naziv-lijeka":"TAGRISSO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 40mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/351 od 05.09.2019","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Gartunavagen, SE-151 85 Sodertalje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1724":{"atc":"L01XE35","inn":"osimertinib","naziv-lijeka":"TAGRISSO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 80mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/352 od 05.09.2019","proizvodac":"AstraZeneca AB, \u0160vedska, Gartunavagen, SE-151 85 Sodertalje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1725":{"atc":"N06AX21","inn":"duloksetin","naziv-lijeka":"TAITA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 60mg, Ukupno 28 gastrorezistentnih kapsula tvrdih u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/211 od 26.04.2018","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1726":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"TAKROLIMUS SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 1mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/517 od 02.10.2015","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1727":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"TAKROLIMUS SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 5mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/518 od 02.10.2015","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1728":{"atc":"L04AD02","inn":"takrolimus","naziv-lijeka":"TAKROLIMUS SANDOZ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 0.5mg, Ukupno 30 kapsula tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/516 od 02.10.2015","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1729":{"atc":"G04CA02","inn":"tamsulosin","naziv-lijeka":"TAMLOS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa modifikovanim osloba\u0111anjem, tvrda, 0.4mg, Ukupno 30 kapsula sa modifikovanim osloba\u0111anjem tvrdih u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/440 od 06.12.2017","proizvodac":"Alkaloid AD Skopje, Republika Severna Makedonija, Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO \"ALKALOID\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1730":{"atc":"G04CA02","inn":"tamsulosin","naziv-lijeka":"TAMPROST\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 0.4mg, Ukupno 30 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/377 od 15.06.2018","proizvodac":"Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Verov\u0161kova 57, Ljubljana Lek S.A., Poljska, Domaniewska 50C, 02-627 Warszawa Salutas Pharma GmbH, Njema\u010dka, Otto-von-Guericke Allee 1, Barleben 39179 Lek farmacevtska dru\u017eba d.d. (Lek Pharmaceuticals d.d.), Slovenija, Trimlini 2 D, Lendava","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1731":{"atc":"G04CA02","inn":"tamsulosin","naziv-lijeka":"TAMSOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, tvrda, 0.4mg, Ukupno 30 kapsula u blisteru (3x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/185 od 21.12.2012","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Milorada Jovanovi\u0107a 9, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1732":{"atc":"N06DX02","inn":"ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"TANAKAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 40mg, Ukupno 30 oblo\u017eenih tableta u blisteru (2x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/406 od 18.09.2015","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd Beaufour Ipsen Industrie, Francuska, Rue EtheVirton, 28100 Dreux","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1733":{"atc":"N06DX02","inn":"ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista","naziv-lijeka":"TANAKAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oblo\u017eena tableta, 40mg, Ukupno 90 oblo\u017eenih tableta u blisteru (6x15) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/407 od 18.09.2015","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd Beaufour Ipsen Industrie, Francuska, Rue EtheVirton, 28100 Dreux","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1734":{"atc":"A01AD02","inn":"benzidamin","naziv-lijeka":"TANTUM\u00ae LEMON","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 3mg, Ukupno 20 (2x10) lozengi u za\u0161titnom (PE\/papir\/Al) omotu, svaka u papirnom omotu, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/88 od 28.03.2017","proizvodac":"Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA, Italija, Via Vecchia del Pinocchio, 22- 60100 Ancona (AN) Pierre Fabre Medicament Production, Francuska, Site Di\u00e9t\u00e9tique et Pharmacie, Zone Industrielle de la Coudette, 32290 Aignan","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1735":{"atc":"A01AD02","inn":"benzidamin","naziv-lijeka":"TANTUM\u00ae VERDE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ispiranje usta, 0.15%, Ukupno 1 boca staklena sa 120ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/83 od 28.03.2017","proizvodac":"Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA, Italija, Via Vecchia del Pinocchio, 22- 60100 Ancona (AN)","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1736":{"atc":"A01AD02","inn":"benzidamin","naziv-lijeka":"TANTUM\u00ae VERDE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za ispiranje usta, 0.15%, Ukupno 1 boca staklena sa 240ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/85 od 28.03.2017","proizvodac":"Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA, Italija, Via Vecchia del Pinocchio, 22- 60100 Ancona (AN)","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1737":{"atc":"A01AD02","inn":"benzidamin","naziv-lijeka":"TANTUM\u00ae VERDE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Sprej za usnu sluznicu, rastvor, 0.15%, Ukupno 1 vi\u0161edozni kontejner sa pumpom za doziranje sa 30ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/82 od 28.03.2017","proizvodac":"Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA, Italija, Via Vecchia del Pinocchio, 22- 60100 Ancona (AN)","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1738":{"atc":"A01AD02","inn":"benzidamin","naziv-lijeka":"TANTUM\u00ae VERDE","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Lozenga, 3mg, Ukupno 20 (2x10) lozengi u za\u0161titnom (PE\/papir\/Al) omotu, svaka u papirnom omotu, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/87 od 28.03.2017","proizvodac":"Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco ACRAF SPA, Italija, Via Vecchia del Pinocchio, 22- 60100 Ancona (AN) Pierre Fabre Medicament Production, Francuska, Site Di\u00e9t\u00e9tique et Pharmacie, Zone Industrielle de la Coudette, 32290 Aignan","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1739":{"atc":"L01XE03","inn":"erlotinib","naziv-lijeka":"TARCEVA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 150mg, ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/68 od 03.10.2011","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Grenzacherstrasse 124, CH-4070, Basel Roche S.p.A, Italija, Via Morelli 2, 20090 Segrate (Milano)","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D.Podgorica, Podgorica"},"item1740":{"atc":"L01XE08","inn":"nilotinib","naziv-lijeka":"TASIGNA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 150mg, ukupno 112 kapsula, tvrdih u blisteru (7x4) u kutiji, 4 kutije u zbirnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/177 od 15.11.2012","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1741":{"atc":"L01XE08","inn":"nilotinib","naziv-lijeka":"TASIGNA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapsula, tvrda, 200mg, Ukupno 112 kapsula, tvrdih u blisteru (7x4) u kutiji, 4 kutije u zbirnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/41 od 16.01.2017","proizvodac":"Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1742":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"TAXOTERE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat i rastvara\u010d za rastvor za infuziju, 20mg\/0.5ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 0.5 ml koncentrata i jedna bo\u010dica sa 1.5 ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/93 od 14.12.2009","proizvodac":"Aventis Pharma Dagenham, Velika Britanija, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM107XS","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1743":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"TAXOTERE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat i rastvara\u010d za rastvor za infuziju, 80mg\/2ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 2 ml koncentrata i jedna bo\u010dica sa 6 ml rastvara\u010da u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/09\/94 od 14.12.2009","proizvodac":"Aventis Pharma Dagenham, Velika Britanija, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM107XS","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1744":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"TAXOTERE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 20mg\/ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 1 ml koncentra za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/75 od 17.10.2011","proizvodac":"Aventis Pharma Dagenham, Velika Britanija, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM107XS","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1745":{"atc":"L01CD02","inn":"docetaksel","naziv-lijeka":"TAXOTERE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 80mg\/4ml, ukupno 1 bo\u010dica sa 4 ml koncentra za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/11\/76 od 17.10.2011","proizvodac":"Aventis Pharma Dagenham, Velika Britanija, Rainham Road South, Dagenham, Essex RM107XS","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA\"SANOFI - AVENTIS\" -PODGORICA, Podgorica"},"item1746":{"atc":"L01XC..","inn":"atezolizumab","naziv-lijeka":"TECENTRIQ\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 1200mg\/20ml, Ukupno 1 bo\u010dica staklena sa 20ml koncentrata za rastvor za infuziju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/375 od 10.09.2018","proizvodac":"F.Hoffmann-La Roche Ltd, \u0160vajcarska, Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst","nosilac-dozvole":"\"Hoffmann-La Roche LTD\" D.S.D. Podgorica, Podgorica"},"item1747":{"atc":"N07XX09","inn":"dimetilfumarat","naziv-lijeka":"TECFIDERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 120mg, Ukupno 14 gastrorezistentnih kapsula tvrdih u blisteru (1x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/380 od 11.10.2017","proizvodac":"Biogen Denmark Manufacturing ApS, Danska, Biogen All\u00e9 1, DK-3400 Hillerod","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1748":{"atc":"N07XX09","inn":"dimetilfumarat","naziv-lijeka":"TECFIDERA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Gastrorezistentna kapsula, tvrda, 240mg, Ukupno 56 gastrorezistentnih kapsula tvrdih u blisteru (4x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/381 od 11.10.2017","proizvodac":"Biogen Denmark Manufacturing ApS, Danska, Biogen All\u00e9 1, DK-3400 Hillerod","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1749":{"atc":"A10BA02","inn":"metformin","naziv-lijeka":"TEFOR\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 500mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/149 od 17.04.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1750":{"atc":"N03AF01","inn":"karbamazepin","naziv-lijeka":"TEGRETOL\u00ae CR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem, 400mg, Ukupno 30 tableta sa modifikovanim osloba\u0111anjem u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/180 od 17.04.2015","proizvodac":"Novartis Farma SpA, Italija, Via Provinciale Schito 131, 80058 Torre Annunziata Novartis Pharma Stein AG, \u0160vajcarska, Schaffhauserstrasse, 4332, Stein","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1751":{"atc":"C09DB06","inn":"losartan, amlodipin","naziv-lijeka":"TENLORIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg + 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/421 od 11.10.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1752":{"atc":"C09DB06","inn":"losartan, amlodipin","naziv-lijeka":"TENLORIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg + 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/422 od 11.10.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1753":{"atc":"C09DB06","inn":"losartan, amlodipin","naziv-lijeka":"TENLORIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg + 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/423 od 11.10.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1754":{"atc":"C09DB06","inn":"losartan, amlodipin","naziv-lijeka":"TENLORIS\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg + 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/420 od 11.10.2017","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1755":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"TENOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/487 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1756":{"atc":"C08CA01","inn":"amlodipin","naziv-lijeka":"TENOX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 10mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/18\/488 od 03.12.2018","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"KRKA D.D. NOVO MESTO\" SLOVENIJA - PREDSTAVNI\u0160TVO PODGORICA, Podgorica"},"item1757":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"TENSEC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 10mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/345 od 10.06.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1758":{"atc":"C07AB07","inn":"bisoprolol","naziv-lijeka":"TENSEC\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/344 od 10.06.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1759":{"atc":"C07BB07","inn":"bisoprolol, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"TENSEC\u00ae PLUS","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 5mg + 12.5mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/512 od 28.10.2014","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1760":{"atc":"H05AA02","inn":"teriparatid","naziv-lijeka":"TERROSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20mcg\/80mikrolitara, Ukupno 1 ulo\u017eak sa 2.4ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/185 od 10.07.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1761":{"atc":"H05AA02","inn":"teriparatid","naziv-lijeka":"TERROSA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 20mcg\/80mikrolitara, Ukupno 3 ulo\u0161ka sa po 2.4ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/186 od 10.07.2019","proizvodac":"Gedeon Richter Plc., Ma\u0111arska, Gyomroi ut 19-21, Budapest H-1103","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1762":{"atc":"G03BA03","inn":"testosteron","naziv-lijeka":"TESTOSTERON DEPO","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 250mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju (1x5) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/113 od 06.03.2015","proizvodac":"Galenika A.D., Srbija, Batajni\u010dki drum b.b., Beograd","nosilac-dozvole":"Galenika Crna Gora d.o.o. za proizvodnju i promet farmaceutskih proizvoda, Podgorica"},"item1763":{"atc":"J06BB02","inn":"imunoglobulin humani antitetanusni","naziv-lijeka":"TETANUS GAMMA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 250i.j.\/ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/425 od 28.10.2014","proizvodac":"Kedrion S.p.A, Italija, S.S. 7 BIS km. 19.5, 80029 Sant Antimo","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1764":{"atc":"S01HA03","inn":"tetrakain","naziv-lijeka":"TETRAKAIN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 bo\u010dica sa 10 ml rastvora sa nastavkom za doziranje u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/118 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1765":{"atc":"A16AX01","inn":"tioktinska kiselina","naziv-lijeka":"THIOCTACID\u00ae 600 HR","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 30 film tableta u bo\u010dici staklenoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/507 od 03.11.2015","proizvodac":"MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Njema\u010dka, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1766":{"atc":"A16AX01","inn":"tioktinska kiselina","naziv-lijeka":"THIOCTACID\u00ae 600 T","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 25mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 24ml rastvora za injekciju u blisteru (5x1) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/508 od 03.11.2015","proizvodac":"MEDA Pharma GmbH & Co.KG, Njema\u010dka, Benzstrasse 1, 61352 Bad Homburg","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1767":{"atc":"A16AX01","inn":"tioktinska kiselina","naziv-lijeka":"THIOGAMMA\u00ae 600 INJEKT","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Koncentrat za rastvor za infuziju, 600 mg\/20 ml, ukupno 5 ampula (5x20 ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/29 od 30.03.2010","proizvodac":"Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH, Njema\u010dka, Industriestrasse 3, Melsungen, za W\u00f6rwag Pharma GmbH&Co.KG, Njema\u010dka, Calwer Stra\u00dfe 7, D-71034 B\u00f6blingen","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1768":{"atc":"A16AX01","inn":"tioktinska kiselina","naziv-lijeka":"THIOGAMMA\u00ae 600 ORAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 60 tableta (6x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/31 od 30.03.2010","proizvodac":"Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Wendlandstrasse 1, 29439 L\u00fcchow","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1769":{"atc":"A16AX01","inn":"tioktinska kiselina","naziv-lijeka":"THIOGAMMA\u00ae 600 ORAL","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 600mg, Ukupno 30 tableta (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati bez ljekarskog recepta","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/10\/30 od 30.03.2010","proizvodac":"Dragenopharm Apotheker P\u00fcschl GmBH, Njema\u010dka, G\u00f6llstrasse 1, 84529 Tittmoning Artesan Pharma GmbH & Co. KG, Njema\u010dka, Wendlandstrasse 1, 29439 L\u00fcchow","nosilac-dozvole":"\"WORWAG PHARMA GMBH &CO.KG\", BOBLINGEN, NJEMA\u010cKA-DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1770":{"atc":"N01AF03","inn":"tiopental natrijum","naziv-lijeka":"THIOPENTAL INJECTION BP 1000MG","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 1000mg, Ukupno 50 bo\u010dica staklenih sa 1000mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/467 od 17.12.2014","proizvodac":"Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Njema\u010dka, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1771":{"atc":"N01AF03","inn":"tiopental natrijum","naziv-lijeka":"THIOPENTAL INJECTION BP 500MG","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za rastvor za injekciju, 500mg, Ukupno 50 bo\u010dica staklenih sa 500mg pra\u0161ka za rastvor za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/468 od 17.12.2014","proizvodac":"Rotexmedica GmbH Arzneimittelwerk, Njema\u010dka, Bunsenstrasse 4, 22946 Trittau","nosilac-dozvole":"\"FARMONT M.P.\" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DANILOVGRAD, Danilovgrad"},"item1772":{"atc":"H03BB02","inn":"tiamazol","naziv-lijeka":"THYROZOL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 20mg, Ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/115 od 17.04.2015","proizvodac":"Merck KGaA, Njema\u010dka, Frankfurter Strasse 250, 64293, Darmstadt Merck KGaA & Co Werk Spittal, Austrija, Hosslgasse 20, 9800 Spittal\/Drau","nosilac-dozvole":"\"MERCK\" D.O.O. BEOGRAD - DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1773":{"atc":"B01AC05","inn":"tiklopidin","naziv-lijeka":"TICLODIX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 250mg, Ukupno 30 film tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji.","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/426 od 31.07.2013","proizvodac":"HEMOFARM A.D., Srbija, Beogradski put bb, Vr\u0161ac","nosilac-dozvole":"HEMOFARM A.D. VR\u0160AC P.J. PODGORICA, Podgorica"},"item1774":{"atc":"J01DH51","inn":"imipenem, cilastatin","naziv-lijeka":"TIENAM\u00aeI.V.","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za koncentrat za rastvor za infuziju, 500 mg + 500 mg, ukupno 10 bo\u010dica (10x1g) u plasti\u010dnoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/12\/40 od 15.06.2012","proizvodac":"Laboratoires Merck Sharp and Dohme-Chibret, Francuska, Route de Marsat, Riom, 63963 Clermont-Ferrand Cedex 9","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA \"GLOSARIJ\" D.O.O.-PODGORICA, Podgorica"},"item1775":{"atc":"S01ED01","inn":"timolol","naziv-lijeka":"TIMADREN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 5 ml rastvora sa nastavkom za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/104 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1776":{"atc":"S01ED01","inn":"timolol","naziv-lijeka":"TIMADREN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.25%, ukupno 1 staklena bo\u010dica sa 5 ml rastvora sa nastavkom za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/107 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1777":{"atc":"S01ED01","inn":"timolol","naziv-lijeka":"TIMADREN","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 0.5%, ukupno 1 plasti\u010dna bo\u010dica sa 5 ml rastvora sa nastavkom za doziranje, u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/10\/103 od 25.02.2010","proizvodac":"HEMOMONT d.o.o., Crna Gora, 8 marta 55A, Podgorica","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"HEMOMONT\" ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH PROIZVODA PODGORICA, Podgorica"},"item1778":{"atc":"J05AX12","inn":"dolutegravir","naziv-lijeka":"TIVICAY\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, Ukupno 30 film tableta u bo\u010dici plasti\u010dnoj u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/159 od 08.04.2016","proizvodac":"Glaxo Wellcome S.A., \u0160panija, Avda. de Extremadura 3, 09400 Aranda de Duero, Burgos","nosilac-dozvole":"GlaxoSmithKline Export Limited, Velika Britanija-DSD, Podgorica, Podgorica"},"item1779":{"atc":"J01GB01","inn":"tobramicin","naziv-lijeka":"TOBI\u00ae PODHALER\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Pra\u0161ak za inhalaciju, tvrda kapsula, 28mg, Ukupno 224 kapsule, tvrde u blisteru (28x8) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; Izuzetno na recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/200 od 17.04.2015","proizvodac":"Novartis Pharma GmbH, Njema\u010dka, Roonstrasse 25, Nurnberg","nosilac-dozvole":"\"NOVARTIS PHARMA SERVICES AG\" DIO STRANOG DRU\u0160TVA PODGORICA, Podgorica"},"item1780":{"atc":"S01CA01","inn":"deksametazon, tobramicin","naziv-lijeka":"TOBRADEX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, suspenzija, 1mg\/ml + 3mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 5ml suspenzije u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/253 od 28.02.2017","proizvodac":"Alcon-Couvreur N.V., Belgija, Rijksweg 14, Puurs, Antwerpen, B-2870","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1781":{"atc":"S01AA12","inn":"tobramicin","naziv-lijeka":"TOBREX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 3mg\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Neobnovljiv (jednokratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/17\/242 od 28.02.2017","proizvodac":"Alcon-Couvreur N.V., Belgija, Rijksweg 14, Puurs, Antwerpen, B-2870","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1782":{"atc":"C09DA07","inn":"telmisartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"TOLUCOMBI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 80mg + 25mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/489 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, Cvetkovi\u0107 bb, 10450 Jastrebarsko TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1783":{"atc":"C09DA07","inn":"telmisartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"TOLUCOMBI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 80mg + 12.5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/487 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, Cvetkovi\u0107 bb, 10450 Jastrebarsko TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1784":{"atc":"C09DA07","inn":"telmisartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"TOLUCOMBI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg + 12.5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/483 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, Cvetkovi\u0107 bb, 10450 Jastrebarsko TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1785":{"atc":"C09DA07","inn":"telmisartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"TOLUCOMBI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 80mg + 12.5mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/485 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, Cvetkovi\u0107 bb, 10450 Jastrebarsko TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1786":{"atc":"C09DA07","inn":"telmisartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"TOLUCOMBI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg + 12.5mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/484 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, Cvetkovi\u0107 bb, 10450 Jastrebarsko TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1787":{"atc":"C09DA07","inn":"telmisartan, hidrohlortiazid","naziv-lijeka":"TOLUCOMBI\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 80mg + 25mg, Ukupno 30 tableta u blisteru (3x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/490 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw Krka-Farma d.o.o., Hrvatska, Cvetkovi\u0107 bb, 10450 Jastrebarsko TAD Pharma GmbH, Njema\u010dka, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1788":{"atc":"C09CA07","inn":"telmisartan","naziv-lijeka":"TOLURA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 20mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/453 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1789":{"atc":"C09CA07","inn":"telmisartan","naziv-lijeka":"TOLURA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 40mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/454 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1790":{"atc":"C09CA07","inn":"telmisartan","naziv-lijeka":"TOLURA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 80mg, Ukupno 28 tableta u blisteru (4x7) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/455 od 03.12.2015","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto Krka Polska Sp. z o.o., Poljska, Rownolegla Str. 5, 02-235 Warsaw","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1791":{"atc":"N03AX11","inn":"topiramat","naziv-lijeka":"TOPAMAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 100mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/37 od 28.01.2013","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1792":{"atc":"N03AX11","inn":"topiramat","naziv-lijeka":"TOPAMAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 25mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/34 od 28.01.2013","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1793":{"atc":"N03AX11","inn":"topiramat","naziv-lijeka":"TOPAMAX\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 50mg, ukupno 28 film tableta u blisteru (4x7), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/36 od 28.01.2013","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1794":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"TORENDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/174 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1795":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"TORENDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 3mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/176 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1796":{"atc":"N05AX08","inn":"risperidon","naziv-lijeka":"TORENDO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 2mg, ukupno 20 film tableta u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/175 od 12.04.2013","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1797":{"atc":"B03AE10","inn":"gvo\u017e\u0111e (II) glukonat, mangan glukonat, bakar glukonat","naziv-lijeka":"TOT\u2019HEMA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Oralni rastvor, 50mg\/10ml + 1.33mg\/10ml + 0.7mg\/10ml, Ukupno 20 ampula sa po 10ml oralnog rastvora (20x10ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/473 od 09.12.2013","proizvodac":"Innothera Chouzy, Francuska, Lieu-dit \"L Isle Vert\" rue Rene Chantereau, 41150 Chouzy sur Cisse","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1798":{"atc":"A10AE04","inn":"insulin glargin","naziv-lijeka":"TOUJEO\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 300j.\/ml, Ukupno 3 pena sa ulo\u0161kom SoloStar\u00ae sa po 1.5ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/240 od 26.09.2016","proizvodac":"Sanofi-Aventis Deutschland GmBH, Njema\u010dka, Bruningstrasse 50, Industriepark Hochst, D-65926 Frankfurt am Main","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1799":{"atc":"N02AX02","inn":"tramadol","naziv-lijeka":"TRAMADOL KRKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 50mg\/ml, Ukupno 5 ampula sa po 1ml rastvora za injekciju u blisteru (5x1ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/127 od 02.02.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1800":{"atc":"N02AX02","inn":"tramadol","naziv-lijeka":"TRAMADOL KRKA","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju, 100mg\/2ml, Ukupno 5 ampula sa po 2ml rastvora za injekciju u blisteru (5x1ml) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Poseban recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/128 od 02.02.2016","proizvodac":"Krka d.d., Novo mesto, Slovenija, \u0160marje\u0161ka cesta 6, 8501 Novo mesto","nosilac-dozvole":"Dru\u0161tvo za trgovinu, promet i usluge \"Farmegra\" d.o.o. Podgorica, Podgorica"},"item1801":{"atc":"L02BG03","inn":"anastrozol","naziv-lijeka":"TRASOLETTE\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Film tableta, 1mg, Ukupno 28 film tableta u blisteru (2x14) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/13\/504 od 31.07.2013","proizvodac":"PharmaSwiss d.o.o.preduze\u0107e za proizvodnju,unutra\u0161nju,spoljnju trgovinu i zastupanje, Srbija, Batajni\u010dki drum 5a, Zemun, Beograd","nosilac-dozvole":"PHARMASWISS SA, ZUG, \u0160VAJCARSKA, DIO STRANOG DRU\u0160TVA U PODGORICI, Podgorica"},"item1802":{"atc":"S01EE04","inn":"travoprost","naziv-lijeka":"TRAVATAN\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Kapi za o\u010di, rastvor, 40 mikrograma\/ml, Ukupno 1 bo\u010dica plasti\u010dna (sa kapaljkom) sa 2.5ml rastvora u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/14\/482 od 17.12.2014","proizvodac":"Alcon-Couvreur N.V., Belgija, Rijksweg 14, Puurs, Antwerpen, B-2870 Alcon Cusi, SA, \u0160panija, Camil Fabra, 58, 08320 El Masnou, Barcelona","nosilac-dozvole":"\"OSMI RED-D\" D.O.O. PODGORICA, Podgorica"},"item1803":{"atc":"N05CD02","inn":"nitrazepam","naziv-lijeka":"TRAZEM\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta, 5mg, ukupno 10 tableta u blisteru (1x10), u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2020\/12\/26 od 17.07.2012","proizvodac":"Bosnalijek d.d., Bosna i Hercegovina, Juki\u0107eva 53, Sarajevo","nosilac-dozvole":"BOSNALIJEK D.D. PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA, Podgorica"},"item1804":{"atc":"L04AC16","inn":"guselkumab","naziv-lijeka":"TREMFYA\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom \u0161pricu, 100mg\/ml, Ukupno 1 napunjeni injekcioni \u0161pric sa 1ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Ograni\u010den recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/19\/40 od 21.02.2019","proizvodac":"Cilag AG, \u0160vajcarska, Hochstrasse 201, Schaffhausen Janssen Biologics B.V, Holandija, Einsteinweg 101, 2333 CB Leiden","nosilac-dozvole":"DRU\u0160TVO SA OGRANI\u010cENOM ODGOVORNO\u0160\u0106U \"INPHARM CO\" PODGORICA, Podgorica"},"item1805":{"atc":"C04AD03","inn":"pentoksifilin","naziv-lijeka":"TRENTAL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem, 400mg, Ukupno 20 tableta sa produ\u017eenim osloba\u0111anjem u blisteru (2x10) u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Obnovljiv (vi\u0161ekratni) recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/16\/114 od 02.02.2016","proizvodac":"Sanofi S.P.A., Italija, Strada Statale N 17, km 22, Scoppito, 67019","nosilac-dozvole":"DIO STRANOG DRU\u0160TVA \"SANOFI - AVENTIS\" - PODGORICA, Podgorica"},"item1806":{"atc":"A10AE06","inn":"insulin degludek","naziv-lijeka":"TRESIBA\u00ae FLEXTOUCH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 100j.\/ml, Ukupno 5 penova sa ulo\u0161kom sa 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/110 od 06.03.2015","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1807":{"atc":"A10AE06","inn":"insulin degludek","naziv-lijeka":"TRESIBA\u00ae FLEXTOUCH\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu, 200j.\/ml, Ukupno 3 pena sa ulo\u0161kom sa 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/111 od 06.03.2015","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1808":{"atc":"A10AE06","inn":"insulin degludek","naziv-lijeka":"TRESIBA\u00ae PENFILL\u00ae","farmaceutski-oblik-jacina-i-opis-pakovanja":"Rastvor za injekciju u ulo\u0161ku, 100j.\/ml, Ukupno 5 ulo\u017eaka sa 3ml rastvora za injekciju u kartonskoj kutiji","rezim-izdavanja-lijeka":"Lijek se mo\u017ee izdavati samo na ljekarski recept","broj-i-datum-rjesenja":"2030\/15\/112 od 06.03.2015","proizvodac":"Novo Nordisk A\/S, Danska, Novo Alle, Bagsvaerd","nosilac-dozvole":"NOVO NORDISK PHARMA OPERATIONS A\/S, DANSKA - PREDSTAVNI\u0160TVO CRNA GORA PODGORICA, Podgorica"},"item1809":{"atc":"N05AX13","