Fetija Međedović Bijelo Polje 12.11.2020. Dušanka Radović Podgorica 12.11.2020. Dijana Raičković dijana.raickovic@sudstvo.me Podgorica 12.11.2020. Zoran Pažin zpazin2002@yahoo.com Podgorica 12.11.2020. Miraš Radović miras.radovic@sudstvo.me Podgorica 12.11.2020. Danijela Vukčević danijela.vukcevic@sudstvo.me Podgorica 12.11.2020. Nataša Božović natasa.bozovic@sudstvo.me Podgorica 12.11.2020. Radoje Orović Podgorica 12.11.2020.