{"item0":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Fetija Me\u0111edovi\u0107","e-mail":null,"grad":"Bijelo Polje","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null},"item1":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Du\u0161anka Radovi\u0107","e-mail":null,"grad":"Podgorica","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null},"item2":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Dijana Rai\u010dkovi\u0107","e-mail":"dijana.raickovic@sudstvo.me","grad":"Podgorica","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null},"item3":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Zoran Pa\u017ein","e-mail":"zpazin2002@yahoo.com","grad":"Podgorica","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null},"item4":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Mira\u0161 Radovi\u0107","e-mail":"miras.radovic@sudstvo.me","grad":"Podgorica","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null},"item5":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Danijela Vuk\u010devi\u0107","e-mail":"danijela.vukcevic@sudstvo.me","grad":"Podgorica","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null},"item6":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Nata\u0161a Bo\u017eovi\u0107","e-mail":"natasa.bozovic@sudstvo.me","grad":"Podgorica","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null},"item7":{"ime-i-prezime-evaluatora":"Radoje Orovi\u0107","e-mail":null,"grad":"Podgorica","datum-izdavanja-licence":"12.11.2020.","datum-obnavljanja-licence-za-rad":null}}