Naziv agencije Datum upisa Sjedište Adresa Ime lica ovlašćenih za zastupanje Broj i datum rješenja Datum brisanja Razlozi za brisanje Napomena OUTSOURCING DOO 18.04.2012 Podgorica ul. Nova 2008 bb Stamatović Veliša 11 - 244/2012 - 1 17.04.2012 111 - 296/16 - 2 08.11.2016. DEKRA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE DOO 18.04.2012 Podgorica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130 Mašanović Mladen, Maksim Gegović od 26.04.2013. 11 - 245/2012 - 1 17.04.2012 111 - 351/16 -2 11.01.2017. GI GROUP AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH DOO 29.05.2012 Podgorica Bulevar Mihaila Lalića br.42 Vedran Roćenović Iva vukotić, od 14.04.2016. 11 - 305/2012-1 - 29.05.2012 111 - 136/18-1 23.07.2018. Promjena pretežne djelatnosti i naziva pravnog lica P&LEASING AGENCY TWO DOO 20.09.2012 Nikšić ul. Borislava Pekića br.4 Vujović Milojka 11 - 445/2012-1 - 20.09.2012 EKONOMIK STAFF LEASING DOO 17.10.2013 Podgorica Vasa Raičkovića br. 4 A Ivana Đurašević 068 222 188 100 - 147/2013 - 1 16.10.2013 INTERACT DOO 29.11.2013 Tivat Luke Tomanovića br.2 Milena Ćipranić 068 334 012 111 - 299/2013 - 2 27.11.2013 WORK FINDER DOO 03.12.2013 Podgorica ul. Josipa Broza Tita Tijana Janjušević 069 356 666 111 - 321/2013 - 1 29.11.2013 HUMAN RESOURCES LEASING doo 20.12.2013 Bijelo Polje Rasovo bb Kemal Alić 111 - 351/2013 - 1 20.12.2013 OUTSOURCING PARTNERS DOO 28.03.2014 Podgorica ul. Nova 2008 bb Nebojša Janović 111 - 70/14 - 2 27.03.2014 08 - 974/16 - 1 16.06.2016 111 - 307/16 - 2 29.11.2016 MEDIJUM DOO 11.11.2014 Pljevlja Decembar br.7 Ana Zarubica 068 726 846 111 - 223/14 - 1 10.11.2014 DOO DEMANO PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH 26.12.2014 Podgorica Njegoševa br.9 Nikola Milošević 069 359 333 111 - 344/14 - 1 25.12.14 NICE JOB DOO 04.02.2015 Podgorica Vučedolska br. 1-5/1 Saša Burzan 068 325 325 111 - 21/15 - 1 03.02.2015 LABOR PLUS DOO 7/31/2015 Podgorica Jovana Tomaševića br. 33 Zoran Jovanović 111 - 258/15 -1 30.07.2015 111-259/16-4 07.11.2016 GI GROUP OUTSOURCING DOO 06.11.2015. Podgorica ul. Serdara Jola Piletića b.b. Olga Svoboda Milan Trebješanin od 25.11.2015. 111-319/15-3 05.11.2015 111 - 2/17-3 03.03.2017 D.O.O. MONTENEGRO STAF AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH 14.12.2015. Podgorica Bulevar Džordža Vašingtona br. 98 Ivica Šćepanović 111 - 403/15 14.12.2015 111 - 72/17 - 2 16.03.2017 AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH CRBO D.O.O. 24.12.2015. Podgorica ul. Moskovska 2B Boban Klikovac 111-437/15 24.12.2015 AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE HR PLUS d.o.o. 27.01.2016. Podgorica Bulevar Džordža Vašingtona br. 44 Nikola Pješčić 111-430/15-1 27.01.2016 AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE AZTEK d.o.o. 12.05.2016. Budva Jadranski put b.b. Marija Lekić 111-13616-1 12.05.2016 AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE PRO-LOG CG D.O.O. 03.08.2016. Podgorica Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.130 Maksim Gegović 111-242/16-4 03.08.2016 AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH KADAR PLUS D.O.O. 27.09.2016. Bar ul. Vladimira Rolovića br. E3A Anita Radulović 111-272/16- 3 27. 09.2016 111 - 128/18-2 02.07.2018 AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH NICE JOB OUTSOURCING D.O.O. 08.03.2017. Podgorica Podgorica, br. 36/2 Saša Burzan 111 - 68/17-2 08.03.2017 111 - 59/18-2 od 30.03.2018 D.O.O. SIGURNO PARTNERSTVO ZA DJELATNOST AGENCIJA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE 05.05.2017. Tivat ul. Donja Lastva b.b. (Zgrada Peštan br. 7) Milena Krković 100 - 69/17-2 05.05.2017 EMPLOYER DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA USLUGE USTUPANJA ZAPOSLENIH 15.05.2017. Podgorica ul. Tuzi b.b. Slavica Jeličić 100 - 84/17-2 15.05.2017 AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH CRBD.ME D.O.O. 13.03.2018. Podgorica ul. Moskovska br. 2/B Dragoljub Kandić 111 - 57/18-2 13.03.2018 RHR RECRUITMENT AGENCIJA ZA PRIVREMENO USTUPANJE ZAPOSLENIH DOO 17.10.2018. Bar Topolica 2 Makedonska E15 Velimir Leković 111 - 194/18-2 17.10.2018