1 Babica/babica zdravstveni/medicinski tehničar Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 2 Biohemičar-specijalista Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 3 Klinički psiholog Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 4 Doktor stomatologije - specijalista Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 5 Doktor stomatologije Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 6 Doktor medicine - specijalista Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 7 Doktor farmacije - specijalista Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 8 Doktor farmacije Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 9 Medicinski zdravstveni tehničar Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 10 Mikrobiolog specijalista Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 11 Medicinska sestra Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 12 Farmaceutski tehničar Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 13 Fizioterapeut - Fiziotarapeut/zdravstveni tehničar Ministarstvo zdravlja Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni list CG“, br. 3/16, 39/16, 2/17 i 44/18), Zakon o zdravstvenoj njezi pacijenata („Službeni list CG“, broj 25/10), Pravilnik o specijalizacijama („Službeni list CG“, broj 17/14), Pravilnik o kriterijumima i postupcima za odobravanje specijalizacija i pravima i obavezama kandidata kojima je odobrena specijalizacija prema zdravstvenoj ustanovi („Službeni lista CG“, broj 22/16), Pravilnik o kontinuiranoj edukaciji i načinu vrednovanja svih oblika stručnog usavršavanja („Službeni list RCG“, broj 31/06), Pravilnik o bližim uslovima, dužini trajanja, načinu obavljanja pripravničkog staža, polaganju stručnog ispita, planu i programu praktičnog rada i obuke za pripravnike-zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike sa visokim obrazovanjem („Službeni list CG“ br.13/13), Statut ljekarsrske komore, Statut farmaceutske komore i Etički kodeks komora 14 Čuvar Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 43/18) 15 Detektiv Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o detektivskoj djelatnosti ("Službeni list RCG", broj 29/05 i "Službeni list CG", broj 61/11 ) 16 Pratilac vrijednosti Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 43/18) 17 Tjelohranitelj Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 43/18) 18 Zaštitar lica i imovine Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 43/18) 19 Zaštitar tehničar Ministarstvo unutrašnjih poslova Zakon o zaštiti lica i imovine ("Službeni list CG", broj 43/18) 20 Socijalni radnik u ustanovama socijalne i dječje zaštite Ministarstvo rada i socijalnog rada Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17) 21 Stručni radnici u ustanovama socijalne i dječje zaštite Ministarstvo rada i socijalnog rada Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17) 22 Bibliotekar u obrazovno -vaspitnoj ustanovi Ministarstvo prosvjete Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17), Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem („Službeni list CG", broj 38/12), Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno vaspitne ustanove ("Službeni list CG", broj 23/14), Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika („Službeni list RCG“ , br. 67/03 i „Službeni list CG“, br. 17/14 i 17/15), Pravilnik o pripravničkom stažu nastavnika („Službeni list RCG", broj 68/03), Pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika ("Službeni list RCG", broj 21/03) 23 Defektolog u obrazovno -vaspitnoj ustanovi Ministarstvo prosvjete Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17), Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem („Službeni list CG", broj 38/12), Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno vaspitne ustanove ("Službeni list CG", broj 23/14), Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika („Službeni list RCG“ , br. 67/03 i „Službeni list CG“, br. 17/14 i 17/15), Pravilnik o pripravničkom stažu nastavnika („Službeni list RCG", broj 68/03), Pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika ("Službeni list RCG", broj 21/03) 24 Nastavnik u osnovnoj školi, srednjoj školi i resursnom centru Ministarstvo prosvjete Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17), Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem („Službeni list CG", broj 38/12), Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno vaspitne ustanove ("Službeni list CG", broj 23/14), Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika („Službeni list RCG“ , br. 67/03 i „Službeni list CG“, br. 17/14 i 17/15), Pravilnik o pripravničkom stažu nastavnika („Službeni list RCG", broj 68/03), Pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika ("Službeni list RCG", broj 21/03) 25 Pedagog u obrazovno -vaspitnoj ustanovi Ministarstvo prosvjete Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17), Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem („Službeni list CG", broj 38/12), Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno vaspitne ustanove ("Službeni list CG", broj 23/14), Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika („Službeni list RCG“ , br. 67/03 i „Službeni list CG“, br. 17/14 i 17/15), Pravilnik o pripravničkom stažu nastavnika („Službeni list RCG", broj 68/03), Pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika ("Službeni list RCG", broj 21/03) 26 Psihilog u obrazovno -vaspitnoj ustanovi Ministarstvo prosvjete Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17), Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem („Službeni list CG", broj 38/12), Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno vaspitne ustanove ("Službeni list CG", broj 23/14), Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika („Službeni list RCG“ , br. 67/03 i „Službeni list CG“, br. 17/14 i 17/15), Pravilnik o pripravničkom stažu nastavnika („Službeni list RCG", broj 68/03), Pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika ("Službeni list RCG", broj 21/03) 27 Vaspitač u predškolskoj ustanovi , osnovnoj školi i resursnom centru Ministarstvo prosvjete Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02, 31/05 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 80/10, 40/16 i 47/17), Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07 i "Službeni list CG", br. 45/10, 39/13 i 47/17), Zakon o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama ("Službeni list RCG", broj 80/04 i "Službeni list CG", br. 45/10 i 47/17), Zakon o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem („Službeni list CG", broj 38/12), Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku izdavanja i obnavljanja dozvole za rad nastavniku, direktoru i pomoćniku direktora obrazovno vaspitne ustanove ("Službeni list CG", broj 23/14), Pravilnik o polaganju stručnog ispita nastavnika („Službeni list RCG“ , br. 67/03 i „Službeni list CG“, br. 17/14 i 17/15), Pravilnik o pripravničkom stažu nastavnika („Službeni list RCG", broj 68/03), Pravilnik o načinu sprovođenja probnog rada nastavnika ("Službeni list RCG", broj 21/03) 28 Advokati Ministarstvo pravde Zakon o advokaturi ("Službeni list RCG", broj 79/06 i "Službeni list CG", broj 22/17), Statut Advokatske komore Crne Gore ("Službeni list RCG" br.34/05 i 50/07, "Službeni list CG" br. 60/13 i 79/15) 29 Sudski vještaci Ministarstvo pravde Zakon o sudskim vještacima ("Službeni list CG", broj 54/16), Pravilnik o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja ("Službeni list CG", broj 8/17), Pravilnik o sadržaju i obrascu legitimacije sudskih vještaka ("Službeni list CG", broj 72/16), Pravilnik o sadržaju i obrascu registra sudskih vještaka i registra pravnih lica za vršenje vještačenja ("Službeni list CG", broj 72/16); 30 Tumači Ministarstvo pravde Zakon o tumačima ("Službeni list CG", broj 52/16), Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača ("Službeni list CG", br. 74/16 i 28/17); 31 Javni izvršitelj Ministarstvo pravde Zakon o javnim izvršiteljima ("Službeni list CG", br. 61/11 i 22/17), Pravilnik o radu javnih izvršitelja ("Službeni list CG", br. 42/12 i 66/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja ispita za javne izvršitelje ("Službeni list CG", br. 51/12, 61/17 i 67/17), Pravilnik o obliku i sadržaju službene legitimacije javnog izvršitelja i zamjenika javnog izvršitelja ("Službeni list CG", br. 16/12 i 19/12), Pravilnik o broju mjesta i službenim sjedištima javnih izvršitelja ("Službeni list CG", broj 19/12) 32 Lovočuvar Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", br. 52/08 i 48/15), Pravilnik o uniformi, službenom naoružanju i legitimaciji lovočuvara („Službeni list CG“, br. 14/09 i 14/16), Pravilnik o službi čuvanja lovišta („Službeni list CG“, br. 30/09 i 14/16) 33 Veterinar Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Zakon o veterinarstvu ("Službeni list CG", br.30/12, 48/15, 52/16 i 43/18), Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (Licenca) ("Službeni list CG", broj 9/08), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za diplomirane veterinare i veterinarske tehničare ("Službeni list SRCG", broj 17/83) 34 Planinski vodič Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o planinskim stazama ("Službeni list CG", br. 51/08 i 53/11) 35 Spasioc na ski stazama Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o skijalištima ("Službeni list CG", br. 13/07, 21/14 i 44/17) 36 Turistički animator Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG", br. 2/18 i 13/18) 37 Turistički vodič Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o turizmu i ugostiteljstvu ("Službeni list CG", br. 2/18 i 13/18) 38 Vođa splava Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o raftingu ("Službeni list CG", br. 53/11 i 53/16) 39 Ovlašćeni inženjer za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenja objekta (Navedeno ovlašćenje odnosi se za oblast arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i mašinstva) Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) 40 Ovlašćeni inženjer za složeni inženjerski objekat za izradu tehničke dokumentacije odnosno građenja složenog inženjerskog objekta (Navedeno ovlašćenje odnosi se za oblast arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i mašinstva) Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) 41 Revizor za reviziju tehničke dokumentacije odnosno stručnog nadzora nad građenjem objekta (Navedeno ovlašćenje odnosi se za oblast arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i mašinstva) Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) 42 Revizor i vršilac tehničkog pregleda za složeni inženjerski objekat (Navedeno ovlašćenje odnosi se za oblast arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike i mašinstva) Ministarstvo održivog razvoja i turizma Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18 i 63/18) 43 Poreski savjetnik Ministarstvo finansija Zakon o poreskim savjetnicima ("Službeni list RCG", broj 26/07) 44 Revizija finansijskih izvještaja Ministarstvo finansija Zakon o reviziji ("Službeni list CG", broj 01/17), Zakon o računovodstvu ("Službeni list CG", broj 52/16) 45 Viši arhivist Ministarstvo kulture Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 46 Viši arhivski tehničar Ministarstvo kulture Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 47 Arhivist Ministarstvo kulture Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 48 Arhivski savjetnik Ministarstvo kulture Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 49 Arhivski tehničar Ministarstvo kulture Zakon o arhivskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 50 Knjižničar Ministarstvo kulture Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 51 Viši bibliotekar Ministarstvo kulture Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 52 Viši knjižničar Ministarstvo kulture Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 53 Bibliotekar savjetnik Ministarstvo kulture Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 54 Bibliotekar Ministarstvo kulture Zakon o bibliotečkoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 55 Dokumentacioni tehničar Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 56 Dokumentacioni savjetnik Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 57 Dokumentarista (u konzervatorskoj djelatnosti) Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 58 Istraživač Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 59 Istraživač savjetnik Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 60 Laborant Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 61 Viši dokumentacioni tehničar Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 62 Viši dokumentarista Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 63 Viši istraživač Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 64 Viši konzervator Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 65 Viši konzervatorski tehničar Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 66 Viši laborant Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 67 Konzervator Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 68 Konzervator savjetnik Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 69 Konzervator tehničar Ministarstvo kulture Zakon o zaštiti kulturnih dobara ("Službeni list CG", br. 49/10 i 44/17), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 70 Savjetnik dokumentarista Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 71 Dokumentarista (u muzejskoj djelatnosti) Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 72 Fotograf Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 73 Savjetnik informatičar Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 74 Informatičar Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 75 Kustos Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 76 Muzejski pedagog Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 77 Muzejski savjetnik Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 78 Muzejski tehničar Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 79 Preparator Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 80 Savjetnik pedagog Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 81 Viši dokumentarista Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 82 Viši fotograf Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 83 Viši informatičar Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 84 Viši kustos Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 85 Viši muzejski pedagog Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 86 Viši muzejski tehničar Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 87 Viši preparator Ministarstvo kulture Zakon o muzejskoj djelatnosti ("Službeni list CG", broj 49/10), Pravilnik o vrsti i stepenu stručne spreme, programu i načinu polaganja stručnog ispita i stručnim zvanjima za vršenje poslova konzervatorske, muzejske, bibliotečke i arhivske djelatnosti ("Službeni list CG", br. 22/12 i 26/12) 88 Rukovalac parnim turbinama Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 89 Rukovalac hidro turbinama Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 90 Rukovalac gasnim turbinama Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 91 Rukovalac kotlovskim postrojenjima Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 92 Rukovalac centralnim grijanjem i klimatizacijom Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 93 Rukovalac rashladnim postrojenjima Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 94 Rukovalac kompresorskim stanicama Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 95 Rukovalac pumpnim stanicama Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 96 Rukovalac uređaja za pripremu napojne i kotlovske vode Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 97 Rukovalac gasnim stanicama Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 98 Rukovalac gasnim instalacijama Ministarstvo ekonomije Zakon o energetici ("Službeni list CG", br. 5/16 i 51/17), Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", broj 19/14) 99 Glavni tehnički rukovodilac u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 100 Tehnički rukovodilac pogona ili pojedinih tehničkih službi u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 101 Tehnički rukovodioci elektro, odnosno mašinske službe ili građevinskih radova za potrebe eksploatacije mineralnih sirovina Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 102 Rukovodilac službe rudarskih mjerenja i izrade rudarskih planova Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 103 Rukovodilac službe zaštite na radu u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 104 Nadzornik za rad u objektima za pripremu mineralnih sirovina i obradu kamena Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 105 Poslovođa za rad u objektima za pripremu mineralnih sirovina Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 106 Nadzornik za rad u jamskim pogonima i na površinskim kopovima Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 107 Poslovođa za rad u jamskim pogonima i na površinskim kopovima Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 108 Nadzornik za elektrotehničke, mašinske i građevinske poslove u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 109 Poslovođa za elektrotehničke, mašinske i građevinske poslove u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 110 Jamski mjerač, odnosno geometar na površinskim kopovima Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 111 Palilac mina u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 112 Rukovalac u magacinima eksplozivnih sredstava u rudarstvu Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 113 Glavni projektant rudarskih projekata Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 114 Projektant dijela rudarskih projekata Ministarstvo ekonomije Zakon o rudarstvu („Službeni list CG“, broj 65/08) 115 Projektant za izradu projekata geoloških istraživanja Ministarstvo ekonomije Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 42/94, 26/07 i 28/11 i „Službeni list CG broj 28/11) 116 Obrađivač elaborata o izvršenim geološkim istraživanjima Ministarstvo ekonomije Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 42/94, 26/07 i 28/11 i „Službeni list CG broj 28/11) 117 Odgovorni rukovodilac istražnih geoloških radova Ministarstvo ekonomije Zakon o geološkim istraživanjima („Službeni list RCG“, br. 28/93, 42/94, 26/07 i 28/11 i „Službeni list CG broj 28/11) 118 Kvalifikovano lice za vršenje energetskih pregleda zgrada Ministarstvo ekonomije Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list CG", broj 57/14) Pravilnik o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda ("Službeni list CG", broj 75/15) Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju ("Službeni list CG", broj 76/15) 119 Kvalifikovano lice za vršenje redovnih energetskih pregleda sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju Ministarstvo ekonomije Zakon o efikasnom korišćenju energije ("Službeni list CG", broj 57/14) Pravilnik o uslovima za izvođenje obuke, sticanje ovlašćenja i načinu vođenja registra za vršenje energetskih pregleda ("Službeni list CG", broj 75/15) Pravilnik o redovnim energetskim pregledima sistema za grijanje i sistema za klimatizaciju ("Službeni list CG", broj 76/15) 120 Autoelektričar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 121 Autolakirer Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 122 Autolimar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 123 Automehaničar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 124 Automehatroničar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 125 Aviomehaničar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 126 Bušač bunara Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 127 Časovničar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 128 Elektrotehničar za kućne i električne uređaje Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 129 Galvanizer Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 130 Graver stakla Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 131 Instalater struje, vode, gasa, grijanja, hlađenja i ventilacije Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 132 Izrađivač barki i jedrilica Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 133 Izrađivač kamina Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 134 Izrađivač muzičkih instrumenata Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 135 Izrađivač perika Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 136 Izrađivač proizvoda od kovanog gvožđa Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 137 Izrađivač proizvoda od stakla Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 138 Izrađivač vještačkih tkanina Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 139 Juvelir Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 140 Kamenorezac Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 141 Keramičar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 142 Klavirštimer Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 143 Kozmetičar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 144 Krznar i/ili kožar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 145 Lakirer Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 146 Limar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 147 Livac metala Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 148 Maser Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 149 Mehaničar za dvotočkaše Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 150 Mehaničar za poljoprivredne i građevinske mašine Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 151 Mesar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 152 Metaloprerađivač Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 153 Miner Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 154 Modelar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 155 Moler Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 156 Optičar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 157 Parketar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 158 Pekar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 159 Pivar i sladar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 160 Poslastičar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 161 Pozlatar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 162 Precizni mehaničar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 163 Proizvođač cipela Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 164 Puškar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 165 Štampar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 166 Stolar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 167 Tokar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 168 Umjetnički livac Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 169 Zavarivač Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 170 Zidar, armičar i betonjer Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09) 171 Zubotehničar Ministarstvo ekonomije Zakon o zanatstvu ("Službeni list CG", broj 54/09)