{"item0":{"prezime":"Abazovi\u0107","ime":"Dr Dritan","datum-rodjenja":"31406","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44182","izborna-lista":"DR DRITAN ABAZOVI\u0106 - CRNO NA BIJELO - DR SR\u0110AN PAVI\u0106EVI\u0106 (GRA\u0110ANSKI POKRET URA, STRANKA PRAVDE I POMIRENJA, GRUPA BIRA\u010cA CIVIS I NEZAVISNI INTELEKTUALCI) - GRA\u0110ANI!","napomena":null},"item1":{"prezime":"Ad\u017ei\u0107","ime":"Filip","datum-rodjenja":"31670","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44182","kraj-mandata":"44193","izborna-lista":"DR DRITAN ABAZOVI\u0106 - CRNO NA BIJELO - DR SR\u0110AN PAVI\u0106EVI\u0106 (GRA\u0110ANSKI POKRET URA, STRANKA PRAVDE I POMIRENJA, GRUPA BIRA\u010cA CIVIS I NEZAVISNI INTELEKTUALCI) - GRA\u0110ANI!","napomena":null},"item2":{"prezime":"Baj\u010deti\u0107","ime":"Nikola ","datum-rodjenja":"33589","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44363","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE- Umjesto Neboj\u0161e Medojevi\u0107a","napomena":null},"item3":{"prezime":"Be\u010di\u0107","ime":"Aleksa","datum-rodjenja":"31993","obrazovanje":"VII2","profesija":"Magistar ekonomskih nauka","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item4":{"prezime":"Bogavac","ime":"Jovanka","datum-rodjenja":"25953","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item5":{"prezime":"Bogdanovi\u0107 ","ime":"Boris","datum-rodjenja":"29049","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani pravnik","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item6":{"prezime":"Bojovi\u0107 ","ime":"Dragan","datum-rodjenja":"26772","obrazovanje":"VII2","profesija":"Doktorant filozofije","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item7":{"prezime":"Bo\u0161kovi\u0107","ime":"Predrag","datum-rodjenja":"26370","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item8":{"prezime":"Bo\u0161njak","ime":"Branka","datum-rodjenja":"25591","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item9":{"prezime":"Bo\u017eovi\u0107","ime":"Jelena","datum-rodjenja":"31378","obrazovanje":"VII1","profesija":"Profesorica srpskog jezika I knji\u017eevnosti","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item10":{"prezime":"Bo\u017eovi\u0107","ime":"Milo","datum-rodjenja":"28259","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani ekonomista","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item11":{"prezime":"Brajovi\u0107","ime":"Ivan","datum-rodjenja":"22714","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"SOCIJALDEMOKRATE - IVAN BRAJOVI\u0106 - MI ODLU\u010cUJEMO DOSLJEDNO","napomena":null},"item12":{"prezime":"Bulaji\u0107","ime":"Dr Strahinja","datum-rodjenja":"22131","obrazovanje":"VIII","profesija":"PhD-Geolo\u0161ki fakultet, Katedra za ekonomsku geologiju","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item13":{"prezime":"Bulatovi\u0107 ","ime":"Predrag","datum-rodjenja":"20652","obrazovanje":"VII1 ","profesija":"Diplomirani ma\u0161inski in\u017eenjer","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item14":{"prezime":"\u010cavor","ime":"Branko ","datum-rodjenja":"20136","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item15":{"prezime":"\u0106eman","ime":"Albin","datum-rodjenja":"32134","obrazovanje":"VII1","profesija":"Doktor medicine","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item16":{"prezime":"Dizdarevi\u0107","ime":"Abaz ","datum-rodjenja":"28631","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item17":{"prezime":"Dobri\u010danin","ime":"Dr Vladimir ","datum-rodjenja":"26516","obrazovanje":"VII2\n\n\n\n\n\nVII1","profesija":"Magistar medicinskih nauka\nDoktor medicine\n\nSpecijalista op\u0161te hirurgije, hirurgije dojke i laser proktologije","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item18":{"prezime":"Dukovi\u0107 ","ime":"Halil ","datum-rodjenja":"23641","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item19":{"prezime":"\u0110urovi\u0107","ime":"Danijela","datum-rodjenja":"26750","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item20":{"prezime":"\u0110urovi\u0107","ime":"Dejan","datum-rodjenja":"24247","obrazovanje":"VIII","profesija":"Doktor nauka","pol":"M","pocetak-mandata":null,"kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item21":{"prezime":"\u0110urovi\u0107","ime":"Gordana","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44097","izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item22":{"prezime":"Erakovi\u0107","ime":"Jevto ","datum-rodjenja":"28013","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item23":{"prezime":"Fati\u0107 ","ime":"Bogdan ","datum-rodjenja":"27787","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item24":{"prezime":"Gjeka","ime":"Fatmir","datum-rodjenja":"27501","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALBANSKA KOALICIJA \"JEDNOGLASNO\" DEMOKRATSKA PARTIJA (DP), DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA (DUA), DEMOKRATSKI SAVEZ U CRNOJ GORI (DSUCG)","napomena":null},"item25":{"prezime":"Gjeloshaj","ime":"Nik","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44158","izborna-lista":"ALBANSKA LISTA - GENCI NIMANBEGU, NIK GJELOSHAJ","napomena":null},"item26":{"prezime":"Golubovi\u0107","ime":"Vlastimir","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44124","izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item27":{"prezime":"Gvozdenovi\u0107","ime":"Branimir","datum-rodjenja":"22315","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item28":{"prezime":"Ibrahimovi\u0107","ime":"Ervin","datum-rodjenja":"26457","obrazovanje":"Magistar","profesija":"Magistar tehni\u010dkih nauka","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"BO\u0160NJA\u010cKA STRANKA - ISPRAVNO - RAFET HUSOVI\u0106","napomena":null},"item29":{"prezime":"Ivanovi\u0107","ime":"Dragan","datum-rodjenja":"19699","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item30":{"prezime":"Ivanovi\u0107","ime":"Petar ","datum-rodjenja":"23804","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item31":{"prezime":"Janovi\u0107 ","ime":"Nikola ","datum-rodjenja":"29302","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item32":{"prezime":"Jevri\u0107","ime":"Nata\u0161a","datum-rodjenja":"23886","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44357","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE- Umjesto Marka Kova\u010devi\u0107a","napomena":null},"item33":{"prezime":"Jelu\u0161i\u0107","ime":"mr Bo\u017eena","datum-rodjenja":"20652","obrazovanje":"Magistrica","profesija":"Magistrica iz oblasti teorije knji\u017eevnosti","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"DR DRITAN ABAZOVI\u0106 - CRNO NA BIJELO - DR SR\u0110AN PAVI\u0106EVI\u0106 (GRA\u0110ANSKI POKRET URA, STRANKA PRAVDE I POMIRENJA, GRUPA BIRA\u010cA CIVIS I NEZAVISNI INTELEKTUALCI) - GRA\u0110ANI!","napomena":null},"item34":{"prezime":"Jokovi\u0107","ime":"Vladimir ","datum-rodjenja":"24494","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item35":{"prezime":"Kati\u0107","ime":"Stevan","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44097","izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item36":{"prezime":"Kljaji\u0107","ime":"Lidija","datum-rodjenja":"27514","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44286","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":"Umjesto Milutina Simovi\u0107a"},"item37":{"prezime":"Kne\u017eevi\u0107","ime":"Milan","datum-rodjenja":"29304","obrazovanje":"VII1","profesija":"Profesor srpskog jezika i knji\u017eevnosti","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item38":{"prezime":"Konatar","ime":"Milo\u0161","datum-rodjenja":"30474","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani ekonomista","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"DR DRITAN ABAZOVI\u0106 - CRNO NA BIJELO - DR SR\u0110AN PAVI\u0106EVI\u0106 (GRA\u0110ANSKI POKRET URA, STRANKA PRAVDE I POMIRENJA, GRUPA BIRA\u010cA CIVIS I NEZAVISNI INTELEKTUALCI) - GRA\u0110ANI!","napomena":null},"item39":{"prezime":"Konjevi\u0107","ime":"mr Ra\u0161ko","datum-rodjenja":"28957","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"SDP - JAKA CRNA GORA","napomena":null},"item40":{"prezime":"Koprivica ","ime":"Momo","datum-rodjenja":"30964","obrazovanje":"VII2","profesija":"Magistar pravnih nauka","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item41":{"prezime":"Kordi\u0107","ime":"Simonida ","datum-rodjenja":"25221","obrazovanje":"VII2\n\n\n\n\n\nVII1","profesija":"MBA - Marketing i politika-savremene prakse \n\nDiplomirani pravnik","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item42":{"prezime":"Kova\u010devi\u0107 ","ime":"Marko","datum-rodjenja":"32272","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani pravnik","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44356","izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item43":{"prezime":"Krapovi\u0107","ime":"Dragan","datum-rodjenja":"28728","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani pravnik","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item44":{"prezime":"Krivokapi\u0107 ","ime":"prof dr Zdravko ","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44182","izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item45":{"prezime":"Lali\u010di\u0107","ime":"Jovanka","datum-rodjenja":"20837","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44124","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":"Umjesto Gordane \u0110urovi\u0107"},"item46":{"prezime":"Leki\u0107 ","ime":"Miodrag","datum-rodjenja":"17492","obrazovanje":"VII1","profesija":"Profesor sociogije i me\u0111unarodnih odnosa","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item47":{"prezime":"Markovi\u0107","ime":"Du\u0161ko","datum-rodjenja":"21372","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item48":{"prezime":"Martinovi\u0107","ime":"Vladimir ","datum-rodjenja":"32931","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani pravnik","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item49":{"prezime":"Medojevi\u0107","ime":"Neboj\u0161a ","datum-rodjenja":"24271","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44355","izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item50":{"prezime":"Mila\u010di\u0107","ime":"Marko ","datum-rodjenja":"31189","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item51":{"prezime":"Mitrovi\u0107","ime":"Ivan ","datum-rodjenja":"29800","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item52":{"prezime":"Mugo\u0161a","ime":"mr Boris","datum-rodjenja":"29090","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"SOCIJALDEMOKRATE - IVAN BRAJOVI\u0106 - MI ODLU\u010cUJEMO DOSLJEDNO","napomena":null},"item53":{"prezime":"Mugo\u0161a ","ime":"Miomir M.","datum-rodjenja":"25128","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44286","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":"Umjesto \u010caslava Ve\u0161ovi\u0107a"},"item54":{"prezime":"Nikoli\u0107","ime":"Andrija ","datum-rodjenja":"31179","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44124","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":"Umjesto Vlastimira Golubovi\u0107a"},"item55":{"prezime":"Nimanbegu","ime":"Genci","datum-rodjenja":"26182","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44167","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALBANSKA LISTA - GENCI NIMANBEGU, NIK GJELOSHAJ","napomena":"Umjesto Nika Gjeloshaja"},"item56":{"prezime":"Nikoli\u0107","ime":"Milo\u0161 ","datum-rodjenja":"34518","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item57":{"prezime":"Nuhod\u017ei\u0107","ime":"Mevludin","datum-rodjenja":"21791","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item58":{"prezime":"Papovi\u0107","ime":"Dragutin ","datum-rodjenja":"29469","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item59":{"prezime":"Paunovi\u0107","ime":"Milosava","datum-rodjenja":"29770","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44124","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":"Umjesto Dragoslava \u0160\u0107eki\u0107a"},"item60":{"prezime":"Pavi\u0107evi\u0107","ime":"Dr Sr\u0111an","datum-rodjenja":"22522","obrazovanje":"VII1 ","profesija":"Specijalista op\u0161te hirurgije Subspecijalista kardiohirurgije","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"DR DRITAN ABAZOVI\u0106 - CRNO NA BIJELO - DR SR\u0110AN PAVI\u0106EVI\u0106 (GRA\u0110ANSKI POKRET URA, STRANKA PRAVDE I POMIRENJA, GRUPA BIRA\u010cA CIVIS I NEZAVISNI INTELEKTUALCI) - GRA\u0110ANI!","napomena":null},"item61":{"prezime":"Pavi\u0107evi\u0107","ime":"Vesna ","datum-rodjenja":"22885","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item62":{"prezime":"Pa\u017ein","ime":"Zoran","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44097","izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item63":{"prezime":"Pejovi\u0107 ","ime":"Daliborka ","datum-rodjenja":"26136","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item64":{"prezime":"Popovi\u0107","ime":"Zdenka","datum-rodjenja":"22356","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirana ekonomistkinja","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item65":{"prezime":"Popovi\u0107 ","ime":"Andrija ","datum-rodjenja":"21815","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item66":{"prezime":"Pribilovi\u0107 ","ime":"Suzana ","datum-rodjenja":"26648","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item67":{"prezime":"Radulovi\u0107","ime":"prof dr Branko ","datum-rodjenja":"18454","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item68":{"prezime":"Radunovi\u0107","ime":"Slaven","datum-rodjenja":"23382","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani ekonomista","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item69":{"prezime":"Rai\u010devi\u0107","ime":"Vladan","datum-rodjenja":"29462","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item70":{"prezime":"Rako\u010devi\u0107","ime":"Nikola ","datum-rodjenja":"32742","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item71":{"prezime":"\u0160aranovi\u0107","ime":"Danilo","datum-rodjenja":"32143","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani ekonomista","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":"Umjesto Stevana Kati\u0107a"},"item72":{"prezime":"\u0160\u0107eki\u0107","ime":"Dragoslav","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44124","izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item73":{"prezime":"\u0160\u0107epanovi\u0107","ime":"Marta ","datum-rodjenja":"29761","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item74":{"prezime":"\u0160ehovi\u0107","ime":"dr Damir","datum-rodjenja":"29759","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"SOCIJALDEMOKRATE - IVAN BRAJOVI\u0106 - MI ODLU\u010cUJEMO DOSLJEDNO","napomena":null},"item75":{"prezime":"Sekuli\u0107","ime":"Dragica ","datum-rodjenja":"29224","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item76":{"prezime":"Sekuli\u0107","ime":"Predrag","datum-rodjenja":"23525","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44124","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":"Umjesto Ivana Vukovi\u0107a"},"item77":{"prezime":"Simovi\u0107","ime":"Milutin","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44158","izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item78":{"prezime":"\u0160krelja","ime":"Lui\u0111","datum-rodjenja":"20350","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":"Umjesto Zorana Pa\u017eina"},"item79":{"prezime":"Smailovi\u0107","ime":"Amer","datum-rodjenja":"33284","obrazovanje":"VII1","profesija":"Specijalista engleskog jezika i knji\u017eevnosti","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"BO\u0160NJA\u010cKA STRANKA - ISPRAVNO - RAFET HUSOVI\u0106","napomena":null},"item80":{"prezime":"Struji\u0107 Harbi\u0107","ime":"Kenana","datum-rodjenja":"29447","obrazovanje":"VII1","profesija":"Filozofski fakultet","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"BO\u0160NJA\u010cKA STRANKA - ISPRAVNO - RAFET HUSOVI\u0106","napomena":null},"item81":{"prezime":"Ve\u0161ovi\u0107","ime":"\u010caslav","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44124","izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item82":{"prezime":"Vu\u010dini\u0107","ime":"Maksim","datum-rodjenja":"34526","obrazovanje":"VII1","profesija":"Specijalista sci. Energetika i automatika EES diplomirani in\u017eenjer elektrotehnike","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item83":{"prezime":"Vu\u010durovi\u0107","ime":"Jovan-Jole","datum-rodjenja":"26822","obrazovanje":"VII1","profesija":"Profesor srpskog jezika i knji\u017eevnosti","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item84":{"prezime":"Vujovi\u0107","ime":"Tamara","datum-rodjenja":"27631","obrazovanje":"VII1","profesija":"Doktor medicine","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ALEKSA BE\u010cI\u0106 \u2013 MIODRAG LEKI\u0106 \u2013 \u201cMIR JE NA\u0160A NACIJA\u201c \u2013 DEMOKRATE \u2013 DEMOKRATSKA CRNA GORA \u2013 DEMOS \u2013 PARTIJA PENZIONERA, INVALIDA I RESTITUCIJE \u2013 GRA\u0110ANSKI POKRET NOVA LJEVICA","napomena":null},"item85":{"prezime":"Vuki\u0107 ","ime":"Dragan","datum-rodjenja":"31824","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item86":{"prezime":"Vuki\u0107evi\u0107","ime":"Maja ","datum-rodjenja":"30376","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani pravnik","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item87":{"prezime":"Vukovi\u0107","ime":"Aleksandra","datum-rodjenja":"29710","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item88":{"prezime":"Vukovi\u0107","ime":"Ivan","datum-rodjenja":null,"obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":"44124","izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item89":{"prezime":"Vukovi\u0107","ime":"Miodrag ","datum-rodjenja":"20103","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item90":{"prezime":"Vuksanovi\u0107 Stankovi\u0107","ime":"Draginja","datum-rodjenja":"28587","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"SDP - JAKA CRNA GORA","napomena":null},"item91":{"prezime":"Ze\u010devi\u0107","ime":"Rado\u0161","datum-rodjenja":"22756","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani pravnik","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item92":{"prezime":"\u017divkovi\u0107 ","ime":"Danijel ","datum-rodjenja":"32004","obrazovanje":null,"profesija":null,"pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ODLU\u010cNO ZA CRNU GORU! DPS - MILO \u0110UKANOVI\u0106","napomena":null},"item93":{"prezime":"Zogovi\u0107","ime":"Milun ","datum-rodjenja":"28860","obrazovanje":"VII1","profesija":"Diplomirani pravnik","pol":"M","pocetak-mandata":"44097","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"ZA BUDU\u0106NOST CRNE GORE - DF (NOVA, PZP, DNP), SNP, PRAVA CRNA GORA, UJEDINJENA CRNA GORA, RP, PARTIJA UDRU\u017dENIH PENZIONERA I INVALIDA, JUGOSLOVENSKA KOMUNISTI\u010cKA PARTIJA, SRPSKA RADIKALNA STRANKA, STRANKA PENZIONERA INVALIDA I SOCIJALNE PRAVDE","napomena":null},"item94":{"prezime":"Zoronji\u0107","ime":"Suada","datum-rodjenja":"26032","obrazovanje":"Magistrica \n \n\nVII1","profesija":"Magistrica komunikologije\n\nProfesorica biologije","pol":"\u017d","pocetak-mandata":"44197","kraj-mandata":null,"izborna-lista":"DR DRITAN ABAZOVI\u0106 - CRNO NA BIJELO - DR SR\u0110AN PAVI\u0106EVI\u0106 (GRA\u0110ANSKI POKRET URA, STRANKA PRAVDE I POMIRENJA, GRUPA BIRA\u010cA CIVIS I NEZAVISNI INTELEKTUALCI) - GRA\u0110ANI!","napomena":null}}